September 15, 2019

ANNUAL MEETING

ÅRSMÖTE

An annual meeting was held on August 4 looking back at 2018 and forward towards 2020.

In 2018, we had unusually few activities, due to personal reasons. Since the name change to Transparent Aid 2017, we have been working in project form with a number of different projects, some long-term and some shorter initiatives, eg. collections to solve minor but urgent problems. Our project # 1 is long-term, to procure a new family home for the Chhahari Organization Nepal, it was with Chhahari and the children where everything really started. For project # 2, in December 2018, in collaboration with Lin Education, we delivered 4 iPads to the orphanage Chhahari.

Read more in the Annual Report 2018 >>

We have a new board member - Michael “Mita” Smith from USA. Mita has frequently been in Nepal giving a helping hand wherever needed. The board members you can find in the Constitution >>

Ett årsmöte hölls den 4 augusti där vi  tittade tillbaka på 2018 och framåt mot 2020.

År 2018 hade vi ovanligt få aktiviteter på grund av personliga skäl. Sedan namnbytet till Transparent Aid 2017 har vi arbetat i projektform med ett antal olika projekt, några långsiktiga och några kortare initiativ, t.ex. insamlingar för att lösa mindre men brådskande problem. Vårt projekt nr 1 är långsiktigt, för att skaffa ett nytt familjehem för Chhahari Organization Nepal, det var ju med Chhahari och barnen där allt verkligen började. För projekt nr 2, i december 2018, levererade vi i samarbete med Lin Education 4 iPads till barnhemmet Chhahari.

Läs mer i Årsberättelsen 2018 >>

Vi har en ny styrelseledamot - Michael “Mita” Smith från USA. Mita har ofta varit i Nepal och hjälpt till där det behövs. Styrelseledamöterna kan du hitta i Konstitutionen >>

Links / Länkar

 

2019

Meeting minutes - Mötesprotokol

 (Swedish only)

Annual Report

2018

Årsberättelse 2018

2019

Constitution - Konstitution

(Swedish only)

Verksamhetsplan

 2019

CAMP SWEDEN 2019

We have invited 4 people from Nepal - Dawa Tamang and Raghab Sharma (Chhahari Nepal), as well as Pusparaj Simkhada and Naryan Sapkota (Sagarmatha Educational Academy) for study visits to Sweden. We will visit, e.g. Stena Recycling, Wapnö, IF Bollen Falkenberg and Falkenbergs FF, Walencia, Lin Education to see how different businesses are organised in Sweden. The group arrives in Sweden on 2/10 and return on 14/10.

Vi har bjudit in 4 st personer från Nepal - Dawa Tamang och Raghab Sharma ( Chhahari Nepal), samt Pusparaj Simkhada och Naryan Sapkota (Sagarmatha Educational Academy) för studiebesök till Sverige. Vi kommer att besöka, t.ex. Stena Recycling, Wapnö, IF Böljan Falkenberg och Falkenbergs FF, Walencia, Lin Education för att se hur olika verksamheter är organiserade i Sverige. Gruppen anländer till Sverige den  2/10 och återvänder den 14/10.

On Saturday, October 5 at 3pm at The Photo Gallery, Slottsmöllan, Halmstad, Dawa will give a lecture on his life. Come and listen and meet Dawa in real life, see invitation >> (click on the image to the right).

Lördagen den 5 oktober kl 15:00 på The Photo Gallery, Slottsmöllan, Halmstad kommer Dawa ge en föreläsning om sitt liv. Kom gärna och lyssna och träffa Dawa i verkliga livet, se inbjudan >> (klicka på bilden till höger).

Finally

Till slut

We want to thank you for Your support and any contributions, they make a difference!

Vi vill tacka för Ditt stöd och alla bidrag, små som stora, de gör skillnad.

President / Ordförande - Transparent Aid

New homepage

Ny hemsida

http://transparent-aid.org