Nā Ana Ke Aloha ʻĀina - Papa 4

Ke Kumuhana

Ka Mākau

Ka Helu

Ke Ana

He Lani Ko Luna

1.1

4.LL.1

E hoʻohana i ka ‘ike e pili ana i ke kaulana mahina (nā helu o ka pō) e hoʻolālā ai i nā papahana e wehewehe ai i ka pilina o ka mahina i ke kai a i ‘ole ka ʻāina.

1.1

4.LL.2

E kākuhi i ka pā ʻana o ka lā i mea e wehewehe ai i ka pilina o kona (ko ka lā) mana i nā hana a ka poʻe ma nā kau ʻelua.

1.2

4.LL.3

E kālailai i nā ʻōuli a me nā hōʻailona o ka lani e kilo ai i ke ʻano o ka lani a me ka honua.

1.2

4.LL.4

E hoʻohana i nā kūkulu ʻehā e kūkulu ai i kekahi kūkohu e hōʻike ana i ka pilina o nā kūkulu i ke ʻano o ka lani (anilā) a me ka holo ʻana o nā kino ʻano lani.

He Honua Ko Lalo

2.1

4.HL.1

E noiʻi a kilo pū nō hoʻi i kekahi ʻāpana ʻāina e unuhi ai i ʻikepili e wehewehe ai i ke kumu i kapa ʻia ai ia wahi.

2.1

4.HL.2

E kālailai a e hoʻopaʻa i mele/mo’olelo Hawaiʻi paha a e wehewehe no ke kumu ʻana o ka honua.

2.1

4.HL.3

E wehewehe i kahi kūpono e kanu ai i nā ʻano mea kanu ʻokoʻa ma o ke kilo a waeʻano ʻana i ka lepo o kekahi ʻāina.

2.1

4.HL.4

E kilo i kahi o nā pōhaku a e waeʻano i nā pōhaku kūpono e like me ka mea e pono ai kekahi hana.

2.2

4.HL.5

E kālailai i kekahi ʻikepili e kūkulu/paʻa ai (i) nā papahana e mālama pono ʻia ai ka ʻāina.

2.2

4.HL.6

E kilo i ka ‘a‘ai ‘ia ‘ana o ka ‘āina i mea e palapala ai i ke kumu a me ka hopena o ia hana.

2.3

4.HL.7

E hoʻohālikelike a wehewehe nō hoʻi i ka hopena o ka ʻai pono ʻana o ke kanaka ma kahi o ka ʻai pono ʻole ʻana.

2.3

4.HL.8

E kālailai i ka pō‘aiapuni ola o nā mea kanu a me nā holoholona i mea e hoʻomōhala ai ka haumana i papahana mālama ʻāina e pono ai nā mea ola.

2.4

4.HL.9

E hoʻohana i ka ʻike i pili i ka pō‘aiapuni wai e ʻike ai i ka pilina o ke Mele no Kāne (Wai a Kāne) a me ke ola o ka ʻāina.

2.4

4.HL.10

E noiʻi i nā kai a me nā mea ola o kēlā me kēia kai.

2.4

4.HL.11

E waeʻano a hoʻohālikelike i nā mea ola o ke kai a me ka ʻāina i mea e wehewehe ai i ke ʻano o ka nohona o kō ā uka a me kō ā kai.

2.4

4.HL.12

E kilo i kai i mea e kākuhi ai i nā hōʻailona mai ke kai mai i pili i ka ʻāina.

(E kilo i uka i mea e kākuhi ai i nā hō‘ailona mai ka ‘āina mai i pili i ke kai.)

 

Nā Ana Kūhelu - Papa 4 Akeakamai

ʻApelila 2016