APSTIPRINU

 Jelgavas 4. vidusskolas direktors

_________________ A. Celms

2019. gada 11. maija rīk. Nr. 1-8/20

                                                                                                    

 Grāmatu un darba burtnīcu saraksts  2019./2020. mācību gadā

 

1.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

abcd

Matemātika

Matemātika 1.klasei 1.,2.d.

I.Valtasa

2007

Pētergailis

abcd

 

Matemātika 1.klasei Darba burtnīca 1.,2.daļa

I.Valtasa

20XX

Pētergailis

izvēle

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 1.klasei m.gr.(klasē)

I.Gaile

2007

Zvaigzne ABC

izvēle

 

Kristīgā mācība Darba burtnīca 1.klasei (klasē)

I.Gaile

2007

Zvaigzne ABC

abcd

Dabaszinības

Dabaszinības 1.klasei

I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa

2004

Lielvārds

abcd

Latviešu valoda

Latviešu valoda 1.klasei 1.,2. d.

Z. Anspoka

20XX

Lievārds

abcd

 

Latviešu valoda 1.klasei Darba lapas

Z.Anspoka

20XX

Lielvārds

acd

Mūzika

Mūzika 1.klasei (klasē)

I.Vilkārse

2005

Zvaigzne ABC

abcd

 

Angļu valoda

Fly High Pupil’s Book 1 (māc. grāmata)

D. Kazanoglou

2010

Pearson

abcd

 

Angļu valoda

Fly High Activity  Book 1 (darba burtnīca)

D. Kozanoglou

2010

Pearson

2.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

abcde

Latviešu valoda

Latviešu valoda 2.klasei 1.,2.d.

Z. Anspoka

20XX

Lievārds

abcde

 

Latviešu valoda 2.klasei Darba lapas

Z.Anspoka

20XX

Lielvārds

abcde

Matemātika

Matemātika 2.klasei 1.,2.d.

I.Valtasa

20XX

Pētergailis

abcde

 

Matemātika 2.klasei  Darba burtnīca 1.,2.d.

I.Valtasa

20XX

Pētergailis

bcde

Dabaszinības

Dabaszinības 2.klasei

I.Vilks u.c.

 

Lielvārds

ac

 

Dabaszinības 2.klasei Darba lapas

Z.Jonušaite

20XX

Lielvārds

abcde

Sociālās zin.

Sociālās zinības 2.kl. 1.,2. daļa Darba burtnīca

G.Andersone

 

Zvaigzne ABC

izvēle

Ētika

Ētika 2.klasei Darba burtnīca

V.Golubova, I.Ikale

 

Zvaigzne ABC

izvēle

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 2.klasei (klasē)

I.Gaile

2006

Zvaigzne ABC

izvēle

 

Kristīgā mācība 2.klasei  Darba burtnīca (klasē)

I.Gaile

2007

Zvaigzne ABC

acde

Mūzika

Mūzika 2.klasei (klasē)

I.Vilkārse

2001

Zvaigzne ABC

b

Solfedžo

Solfedžo 1.kl.

I.Nelsone

2007

Musica Baltica

abcde

 

Angļu valoda

Fly High Pupil’s Book 2 (māc.grām.)

J. Perrett, C.Covill

2010

Pearson

abcde

Angļu valoda

Fly High Activity Book 2 (darba burtn.)

J. Perrett, C.Covill

2010

Pearson

3.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

abcd

Latviešu valoda

Latviešu valoda 3.klasei 1.,2.d.

Z.Anspoka

20XX

Lielvārds

abcd

Sociālās zinības

Soc. zin. 1,2. d.

G.Andersone

 

Zvaigzne ABC

abcd

Matemātika

Matemātika 3.klasei 1.,2.d.

I.Valtasa

 

Pētergailis

a

Dabaszinības

Dabaszinības 3.klasei

I.Vilks

 

Lielvārds

abcd

 

Dabaszinības 3.klasei Darba burtnīca

Z.Jonušaite

20XX

Lielvārds

 izvēle abd

Ētika

Ētika  3.klasei Darba burtnīca

V.Golubova, I.Ikale

 

Zvaigzne ABC

izvēle abd

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 3.klasei (klasē)

I.Gaile

2006

Zvaigzne ABC

izvēle abd

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 3.klasei Darba burtnīca (klasē)

I.Gaile

20XX

Zvaigzne ABC

 abcd

Angļu valoda

Fly High Pupil’s Book 3 (māc.grām.)

J. Perrett u.c.

2011

Pearson

 abcd

Angļu valoda

Fly High Activity Book 3 (darba burtn.)

J. Perrett u.c.

2011

Pearson

abcd

Mūzika

Mūzika 3.klasei  (klasē)

I.Vilkārse

2002

Zvaigzne ABC

b

Solfedžo

Solfedžo 2.kl.

L.Rozenberga

2007

Musica Baltica

4.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

abcde

Latviešu val.

Latviešu val. un literatūra 4.kl. 1.un 2.daļa

Z.Anspoka

2017

Lielvārds

abcde

Matemātika

Matemātika 4.klasei 1.,2.d.

I.Valtasa, I.Lude

2007

Pētergailis

abcde

Dabaszinības

Dabaszinības 4.klasei

I.Vilks u.c

2007

Lielvārds

abcde

Sociālās zinības

Sociālās zinības 4.klasei 1,2.d.

G.Andersone

2005

Zvaigzne ABC

abcde

Angļu valoda

Fly High Pupil’s Book 4 (māc.grām.)

J. Perrett, C.Covill

2011

Pearson

abcde

Angļu valoda

Fly High Activity Book 4  (darba burtn.)

J. Perrett u.c.

2011

Pearson

abcde

Mūzika

Mūzika 4.klasei (klasē)

I.Vilkārse, I.Vasmanis

2002

Zvaigzne ABC

b

Solfedžo

Solfedžo 3.klasei

L.Rozenberga

2001

Musica Baltica

5.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

abcde

Latviešu valoda

Latviešu valoda 5.klasei

V.Veckāgana

2004

Lielvārds

abcde

Literatūra

Literatūra 5.klasei

A.Kalve u.c.

2006

Pētergailis

abcde

Dabaszinības

Dabaszinības 5.klasei

I.Vilks

2006

Lielvārds

abcde

Matemātika

Matemātika 5.klasei

J.Mencis

2008

Zvaigzne ABC

abcde

Informātika

Informātika pamatskolai: 1.daļa (klasē)

K. Veiss

2006

Mācību grāmata

abcde

Sociālās zin.

Soc. zin. 5.kl. 1.,2. daļa

G.Andersone

2007

Zvaigzne ABC

abcde

Mājturība (meitenēm)

Mājturība 5.klasei (klasē)

M.Kulakova u.c.

2002

Zvaigzne ABC

acde

Mūzika

Mūzika 5.klasei

I.Vasmanis, I.Vilkārse

2003

Zvaigzne ABC

b

Mūzika

Solfedžo 4.klasei

L.Rozenberga

2001

Musica Baltica

abcde

Angļu valoda

Third edition Solution Elementary Students book (1. gads)

T.Falla, P. A Davies

2017

Oxford University press

abcde

Angļu valoda

Third edition Solution Elementary Workbook (1.gads)

T.Falla, P.A Davies

 

2017

Oxford University press

6.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

abcde

Latviešu valoda

Latviešu valoda 6.klasei

V.Veckāgana

199X

Lielvārds

abcde

 Literatūra

Literatūra 6.klasei

Aija Kalve, Ilze Stikāne, Silvija Tretjakova

2008

Pētergailis

abcde

Matemātika

Matemātika 6.klasei

J.Mencis

2008

Zvaigzne ABC

abcde

Dabaszinības

Dabaszinības 6.klasei

I.Vilks

2006

Lielvārds

abcde

Informātika

Informātika pamatskolai 2.daļa. (klasē)

K. Veiss

Viestura Vēža red.

2006

Mācību grāmata

abcde

Sociālās zin.

Soc.zin. 6.kl. 1,2. daļa

G.Andersone

 

Zvaigzne ABC

abcde

Mājturība (meitenēm)

Mājturība 6.klasei ( kab.)

M.Kulakova

2004

Zvaigzne ABC

abcde

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture pamatskolai 1

A.      S. Goldmane u.c.

2011

Zvaigzne ABC

abcde

Vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai 1

S.Goldmane u.c.

2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zvaigzne ABC

abcde

Angļu valoda

Third edition Solution Elementary Students book (2.gads)

T.Falla, P. A Davies

2017

Oxford University press

abcde

Angļu valoda

Third edition Solution Elementary Workbook (2.gads)

T.Falla, P.A Davies

 

 

2017

Oxford University press

izvēle 2. val.

Vācu valoda 2.valoda

Beste Freunde Kursbuch A1.1

M.Georgiakaki u.c.

20XX

Hueber

 

 

Beste Freunde Arbeitsbuch A1.1

M.Georgiakaki u.c.

20XX

Hueber

izvēle 2. val.

Krievu valoda2.val.

Здравствуй, это я Krievu valoda 6.klasei

I.Ivanova

2009

Zvaigzne ABC

 

 

Здравствуй, это я 6.kl. Darba burtnīca

I.Ivanova

2007

Zvaigzne ABC

acde

Mūzika

Mūzika 6.klasei

I.Grauzdiņa, I.Vasmanis

2004

Zvaigzne ABC

b

Mūzika

Solfedžo 5.klasei

L.Rozenberga

 

Musica Baltica

7.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

abcd

Latviešu valoda

Latviešu valoda 7.klasei

V.Veckāgana

2006

 Lielvārds

abcd

Literatūra

Literatūra 7.klasei

A.Kalve, I.Stikāne

 

Pētergailis

abcd

Matemātika

Matemātika 7.klasei 1.,2.daļa

B.Āboltiņa, S.Januma

2015

Zvaigzne ABC

abcd

Bioloģija

Bioloģija 7.klasei

A.Aizpure

2012

Zvaigzne ABC

abcd

Mājturība (meitenēm)

Mājturība 7.klasei (kab.)

M.Kulakova

2006

Zvaigzne ABC

abcd

Sociālās zinības

Sociālās zinības 7.klasei

G.Andersone u.c

2014

Zvaigzne ABC

abcd

Ģeogrāfija

Kontinentu  ģeogrāfija 7. klasei

A. Biseniece

2007

Zvaigzne ABC

abcd

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture pamatskolai 2

A.      S. Goldmane u.c.

2012

Zvaigzne ABC

abcd

Vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai 2

B.      S. Goldmane u.c.

2013

Zvaigzne ABC

izvēle 2.val.

Krievu valoda

Здравствуй, это я: Krievu valoda 7.klasei

I.Ivanova

2009

Zvaigzne ABC

 

 

Здравствуй, это я 7.kl.: Darba burtnīca

I.Ivanova

2009

Zvaigzne ABC

abcd

Angļu valoda

Choices. Pre-Intermediate Student’s book (1.gads)

A.Sirkozynska, M.Harris

2012

Pearson

abcd

 

Choices. Pre-Intermediate Workbook (1.gads)

A.Sirkozynska, M.Harris

2012

Pearson

izvēle 2.val.

Vācu valoda 2.valoda

Beste Freunde Kursbuch A1.2

 

20XX

Hueber

 

 

Beste Freunde Arbeitsbuch A1.2

 

20XX

Hueber

acd

Mūzika

Mūzika 7.klasei

I.Grauzdiņa, I.Vasmanis

2005

Zvaigzne ABC

b

Mūzikas

Solfedžo 6.klasei

L.Rozenberga

 

Musica Baltica

abcd

Informātika

Informātika pamatskolā  3. daļa (klasē)

I.Bloka u.c.

V.Vēža redakcijā

2010

Mācību grāmata

8.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

abcd

Latviešu valoda

Latviešu valoda 8.klasei

V.Veckāgana

2007

Lielvārds

abcd

Literatūra

Literatūra 8.klasei

A.Kalve, I.Stikāne

2010

Pētergailis

abcd

Matemātika

Matemātika 8.klasei 1,2.daļa

B.Āboltiņa, S.Januma

2014

Zvaigzne ABC

abcd

Mājturība (meitenēm)

Mājturība 8.klasei (kab.)

M. Kulakova  u.c.

 2000

Zvaigzne ABC

abcd

Mājturība (zēniem)

Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei (kab.)

M.Kulakova

2008

Zvaigzne ABC

abcd

Bioloģija

Bioloģija 8. klasei  Zooloģija

L.Sausiņa

2013

Zvaigzne ABC

abcd

Ķīmija

Ķīmija 8.klasei

A.Brangule, D.Namniece

2014

Lielvārds

abcd

Sociālās zinības

Sociālās zinības 8.klasei

G.Andersone, G.Catlaks

2015

Zvaigzne ABC

abcd

Fizika

Fizika 8.klasei

I.Vilks

2013

Zvaigzne ABC

abcd

Ģeogrāfija

Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei

I. Druva-Druvaskalne u.c.

2011

Zvaigzne ABC

abcd

Vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai 3

A.      S. Goldmane u.c.

2003

Zvaigzne ABC

abcd

Latvijas vēsture

 Latvijas vēsture pamatskolai 3

B.      S. Goldmane u.c.

2013

Zvaigzne ABC

izvēle 2.val.

Krievu valoda

Здравствуй это я. Krievu valoda 8.klasei

I.Ivanova

2008

Zvaigzne ABC

 

 

Здравствуй это я. 8.kl.: Darba burtnīca

I.Ivanova

2009

Zvaigzne ABC

abcd

Angļu valoda

Choices. Pre-Intermediate Student’s book (2.gads)

A.Sirkozynska, M.Harris

2012

Pearson

 

 

Choices. Pre-Intermediate Workbook (2.gads)

A.Sirkozynska, M.Harris

2012

Pearson

izvēle

2. val.

Vācu valoda

 

Planet 2  māc.grām.

G. Kopp, S. Buttner

2014

 Hueber

 

 

Planet 2 Arbeitsbuch

G. Kopp, S. Buttner

2014

 Hueber

acd

Mūzika

Mūzika 8.klasei

I.Grauzdiņa, I.Vasmanis

2006

Zvaigzne ABC

b

Mūzika

Solfedžo 7.klasei

L.Rozenberga

200X

Musica Baltica

9.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

abcd

Latviešu valoda

Latviešu valoda 9.klasei

V.Veckāgana

2008

Lielvārds

abcd

 

Literatūra 9.klasei

A.Kalve, I.Stikāne

2012

Pētergailis

abcd

Matemātika

Matemātika 9.klasei 1.,2.daļa

B.Āboltiņa, S.Januma

2014

Zvaigzne ABC

abcd

Bioloģija

Bioloģija 9.klasei Cilvēks

M.Kusiņa, L.Āboliņa

2014

Zvaigzne ABC

abcd

Ķīmija

Ķīmija 9.kl.

A.Brangule, D.Namsone

 

Lielvārds

abcd

Fizika

Fizika 9.klasei

I.Vilks

2013

Zvaigzne ABC

abcd

Sociālās zinības

Sociālās zinības 9.klasei

G.Andersone, G.Catlaks

[2010]

ZvaigzneABC

abcd

Ģeogrāfija

Latvijas ģeogrāfija 9. klasei

G.Šustere

2011

Zvaigzne ABC

abcd

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture pamatskolai 4

S.Goldmane u.c.

2015

Zvaigzne ABC

 

 

Latvijas vēsture pamatskolai 4 Darba burtnīca

S.Goldmane u.c.

 

Zvaigzne ABC

abcd

Vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai 4

S.Goldmane u.c.

 

Zvaigzne ABC

izvēle

2.val.

Krievu valoda

 

Здравствуй, это я: Krievu valoda 9.klasei

I.Ivanova

2010

Zvaigzne ABC

 

 

Здравствуй, это я:  : Darba burtnīca 9.kl.

I.Ivanova

200X

Zvaigzne ABC

abcd

Angļu valoda

Third Edition Solutions Intermediate Student’s Book (1.gads)

P. A Davies T.Falla

2017

Oxford University Press

 

 

Third Edition Solutions Intermediate Workbook (1.gads)

P. A Davies T.Falla

2017

Oxford University Press

abcd

Angļu valoda

Longman Exam Activator Student’s book

B.Hastings

2010

Pearson

izvēle

2.val.

Vācu valoda

 

Planet 2  māc.grām.

G. Kopp, S. Buttner

2014

 Hueber

 

 

Planet 2 Arbeitsbuch

G. Kopp, S. Buttner

2014

 Hueber

acd

Mūzika

Mūzika 9.klasei

I.Grauzdiņa, I.Vasmanis

2008

Zvaigzne ABC

b

Mūzika

Mūzika 9.-12.kl.

I.                     I.Grauzdiņa,Ē. Siliņš

1998

Zvaigzne ABC

10.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

ab

Latviešu valoda

Latviešu valoda

V.Veckāgana

2010

Lielvārds

ab

Literatūra

Literatūra 10.klasei 1,2.d.

L.Silova

2003

Zvaigzne ABC

ab

Matemātika

Matemātika 10.klasei

E.Slokenberga

2009

Lielvārds

ab

Ķīmija

Ķīmija 10. klasei

A.      Ā.Kaksis

2010

Lielvārds

ab

Fizika

Fizika 10.klasei

E. Šilters,V. Reguts u.c.

2013

Lielvārds

izvēle

Ekonomika

Ekonomika vidusskolām

J.Birzniece

2014

BA „Turība”

ab

Bioloģija

Bioloģija vidusskolai. Organismu daudzveid. un evolūcija 1.daļa

L.Sausiņa

2008

Zvaigzne ABC

ab

 

Bioloģija vidusskolai. Organismu mijiedarbība ar vidi 2.daļa

L.Sausiņa

2008

Zvaigzne ABC

ab

Ģeogrāfija

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.māc.grām.

Z.Melnbārde

 

2009

Zvaigzne ABC

ab

Vēsture

Vēsture vidusskolai  1. d.

V. Klišāns

2002

Zvaigzne ABC

ab

Informātika

Informātika vidusskolai:   1.d. (kabinetā)

K.Veiss

2007

Zvaigzne ABC

ab

Psiholoģija

Psiholoģija vidusskolai

M.Biseniece u.c

2014

Zvaigzne ABC

izvēle

 

 

Krievu valoda

2. valoda

Путь 1. Krievu valoda 10. klasei

E. Marčenko

Z. Saveļjeva

2007

Zvaigzne ABC

 

 

Путь 1. Krievu valodas darba burtnīca  10. klasei

E. Marčenko

Z. Saveļjeva

2007

Zvaigzne ABC

izvēle

Krievu valoda

3. valoda

Здравствуй, это я: Krievu valoda 6.klasei

I.Ivanova

2009

Zvaigzne ABC

 

 

Здравствуй, это я: Darba burtnīca 6.kl.

I.Ivanova

 

Zvaigzne ABC

ab

Angļu valoda

Third Edition Solutions Intermediate Student’s Book (2.gads)

P. A Davies T.Falla

2017

Oxford University Press

 

 

Third Edition Solutions Intermediate Workbook (2.gads)

P. A Davies T.Falla

2017

Oxford University Press

izvēle

Vācu valoda 2. valoda

Planet 3  māc.grām.

G. Kopp, S. Buttner

2014

 Hueber

 

 

Planet 3, Arbeitsbuch

 

F.Kopp, S. Buttner

 

 

2014

 Hueber

 

izvēle

Vācu valoda 3.valoda

Menschen A1.1 : Kursbuch

S.Evans, A.Pude, F.Specht

20XX

Hueber

 

 

Menschen A1.1: Arbeitsbuch

S.Evans, A.Pude, F.Specht

20XX

Hueber

ab

Mūzika

Mūzika 9.-12.kl.

                 I.Grauzdiņa,Ē. Siliņš

 

 

 

1998

Zvaigzne ABC

11.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

ab

Latviešu valoda

Latviešu valoda 11.klasei

V.Veckāgana

2012

Lielvārds

ab

Literatūra

Literatūra 11.klasei

A.Auzāne

2002

Zvaigzne ABC

ab

Matemātika

Matemātika 11.klasei

E.Slokenberga

2010

Lielvārds

ab

Ķīmija

Ķīmija 11. klasei

A.    Kaksis

2010

Zvaigzne ABC

ab

Fizika

Fizika 11.klasei

P.Puķītis

2011

Zvaigzne ABC

izvēle

Ekonomika

Ekonomika vidusskolām

J.Birzniece

2014

BA „Turība”

ab

Bioloģija

Bioloģija vidusskolai. Šūnu uzbūve un vielmaiņa. 3.daļa

L.Sausiņa

2009

Zvaigzne ABC

ab

Ģeogrāfija

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. māc.grām.

Z. Melnbārde

2009

Zvaigzne ABC

ab

Vēsture

Vēsture vidusskolai 2. daļa

V. Klišāns

2003

Zvaigzne ABC

ab

Informātika

Informātika vidusskolai 2.d. (kabinetā)

K.Veiss

2009

Zvaigzne ABC

ab

Kulturoloģija

Kulturoloģija vidusskolai

S.Austruma, I.Muižarāja

2010

Zvaigzne ABC

ab

Politika

Politika un tiesības vidusskolai

G.Catlauks, J. Ikstens

2011

Zvaigzne ABC

izvēle

 

 

Krievu valoda 2. valoda

 

Путь 2. Krievu valoda 11. klasei

E. Marčenko

Z. Saveļjeva

2009

Zvaigzne ABC

 

 

Путь 2. Krievu val. darba burtnīca  11. klasei

E. Marčenko, Z. Saveļjeva

2009

Zvaigzne ABC

izvēle

Krievu valoda

3. valoda

Здравствуй, это я Krievu valoda 7.klasei

I.Ivanova

2009

Zvaigzne ABC

 

 

Здравствуй это я Darba burtnīca 7.kl.

I.Ivanova

 

Zvaigzne ABC

ab

Angļu valoda

Third Edition Solutions Upper-Intermediate Student’s Book (1.gads)

P. A Davies T.Falla

2017

Oxford University Press

 

 

Third Edition Solutions Upper-Intermediate Workbook (1.gads)

P. A Davies T.Falla

2017

Oxford University Press

ab

Mūzika

Mūzika 9.-12.kl.

I. Grauzdiņa, Ē. Siliņš

1998

Zvaigzne ABC

izvēle

Vācu valoda 2.val.

Planet 3  māc.grām.

G. Kopp, S. Buttner

2014

 Hueber

 

 

Planet 3, Arbeitsbuch

G. Kopp, S. Buttner

2014

 Hueber

 

 

Sicher B1 Kursbuch (izsniegt vēlāk)

M.Perlmann-Balme, S.Schwalb

20XX

Hueber

 

 

Sicher B1 Arbeitsbuch (izsniegt vēlāk)

J. Orth-Chambah u.c.

20XX

Hueber

izvēle

Vācu val.

3.val.

Menschen A1.1: Kursbuch

S.Evans, A.Pude, F.Specht

20XX

Hueber

 

 

Menschen A1.1:  Arbeitsbuch

S.Evans, A.Pude, F.Specht

20XX

Hueber

12.klase

Klase

Priekšmets

Nosaukums

Autors

Izdošanas gads

Izdevniecība

ab

Latviešu valoda

Latviešu valoda 12.klasei

V.Veckāgana

2013

Lielvārds

ab

Literatūra

Literatūra 12.klasei

I.Auziņa

2003

Zvaigzne ABC

ab

Matemātika

Matemātika 12.klasei

E. Slokenberga,

J. France u.c.

2011

Lielvārds

ab

Ķīmija

Ķīmija 12. klasei

Ā. Kaksis

2011

Lielvārds

ab

Fizika

Fizika 12.klasei

P.Puķītis

2013

Lielvārds

ab

Ģeogrāfija

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 2.daļa

Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zeļča

2009

Zvaigzne ABC

ab

Vēsture

Vēsture vidusskolai 3, 4.daļa

V. Klišāns

2005

Zvaigzne ABC

ab

Politika

Politika un tiesības vidusskolai

G.Catlauks, J. Ikstens

2011

Zvaigzne ABC

ab

Kulturoloģija

Kulturoloģija vidusskolai

S.Austruma, I.Muižarāja

2010

Zvaigzne ABC

ab

Bioloģija

Bioloģija vidusskolai. Biotehnoloģijas. Organismu dzīvības norises 4.daļa

L.Sausiņa

2010

Zvaigzne ABC

izvēle

Ekonomika

Biznesa ekonomiskie pamati

A.Kumerdanka

2007

BA „Turība”

izvēle

 

Ekonomika vidusskolām Darba burtnīca (no 10.klases)

I.Jorniņa

2014

BA „Turība”

ab

Angļu valoda

Third Edition Solutions Upper- Intermediate Student’s Book (2.gads)

P. A Davies, T.Falla u.c.

2017

Oxford University Press

 

 

Third Edition Solutions Upper-Intermediate Workbook (2.gads)

P. A Davies, T.Falla u.c.

2017

Oxford University Press

 

 

Longman Exam Accelerator

B.Hastings, M.Urminska, D.Chandler

2011

Pearson

izvēle

Vācu valoda 2.valoda

Sicher B1 Kursbuch

M.Perlmann-Balme, S.Schwalb

20XX

Hueber

 

 

Sicher B1 Arbeitsbuch

J. Orth-Chambah u.c.

20XX

Hueber

izvēle

Vācu valoda 3. valoda

Menschen A1.2 : Kursbuch

C.Habersack, A.Pude, F.Specht

20XX

Hueber

Izvēle

 

Menschen A1.2: Arbeitsbuch

C.Habersack, A.Pude, F.Specht

20XX

Hueber

izvēle

Krievu valoda

2. valoda

Путь 3. Krievu valoda 12. klasei

E. Marčenko

Z. Saveļjeva

2011

Zvaigzne ABC

 

 

Путь 3. Krievu valodas darba burtnīca  12. klasei

E. Marčenko

Z. Saveļjeva

2011

Zvaigzne ABC