Published using Google Docs
Loyalty Program Consent (CZ)

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování personifikovaných nabídek a výhod v rámci Věrnostního programu.

Uděluji SOUHLAS společnosti Qerko, s.r.o., sídlem Pivovarská 598/3, Praha 5, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 286872, podnikající pod IČ 06678815, aby v souladu s platnou národní a unijní legislativou k ochraně osobních údajů zpracovávala osobní údaje k mé osobě za účelem poskytování personifikovaných nabídek a výhod v rámci Věrnostního programu Qerko (dále jen „Věrnostní program“, nebo „Program“). Personifikované nabídky a výhody budou vytvořeny na základě analýzy a zpracování informací k mému profilu a nákupnímu chování coby účastníka Programu.

Rozsah aktivit na základě uděleného souhlasu:

Profilování spočívá v hodnocení Vašich některých osobních aspektů, jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, přitom může mít na účastníka právní účinky, nebo se ho tyto mohou obdobným způsobem významně dotknout. V důsledku automatizovaného rozhodování proto mohou jednotliví účastníci Věrnostního programu obdržet odlišné nabídky, reflektující jejich preference dle zjištěného nákupního chování.  

Rozsah zpracovávaných osobních údajů pro naplnění účelu zpracování:

Souhlas uděluji na dobu trvání mého členství v Programu, nejdéle však do doby jeho odvolání. Odvoláním souhlasu přitom není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Prohlašuji, že jsem informován o následujících právech ve vztahu k osobním údajům:

Prohlašuji, že poskytnutí tohoto souhlasu vyjadřuji zájem na získání personifikovaných výhod a nabídek Věrnostního programu. Beru přitom na vědomí, že nemám povinnost osobní údaje poskytnout. V takovém případě Vás ale bohužel nebude možné do Programu zařadit. Členství v něm však není podmínkou pro běžné využívání aplikace Qerko.

V dokumentu obsažené informace beru na vědomí a udělením souhlasu potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami zpracování osobních údajů účastníků Věrnostního programu Qerko, která jsou uložena na www.qekro.com.

Ve skutečnostech souvisejících s tímto souhlasem a zpracovávanými osobními údaji se na Qerko mohu obracet písemně na jeho shora uvedené adrese, nebo elektronicky na e-mailové adrese privacy@qerko.com.

Obecné zásady zpracování osobních údajů společnosti Qerko jsou pak k dispozici na https://qerko.com/privacy-policy.