Published using Google Docs
Izglītības iestāžu apsekošanas grafiks_2020
Updated automatically every 5 minutes

Izglītības iestāžu apsekošanas grafiks uzsākot 2020./ 2021.m.g.

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Laiks (+-)

18.septembris (piektdiena)

1.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

8.15

2.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” +TVĢ

9.30

3.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”+TVĢ

10.40

4.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”+TVĢ

11.50

5.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”

13.00

6.

4.septembris (piektdiena)

1.

Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte”

8.20

2.

Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”

9.30

3.

Upesgrīvas pamatskola

11.00

4.

Laucienes pamatskolas pirmsskolas grupas Dursupē

12.30

5.

Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”

13.40

6.

Laucienes pamatskola

14.50

8.septembris (otrdiena)

1.

Pastendes pirmskolas izglītības iestāde “Ķipars”

8.20

2.

Pastendes pamatskola

9.30

3.

Pūņu pamatskola +pirmsskolas grupas

11.00

4.

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola

12.00

5.

Valdemārpils prmsskolas izglītības iestāde “Saulstariņš”

12.50

6.

Valdemārpils vidusskola

13.50

9.septembris (trešdiena)

1.

Virbu sākumskola

8.20

2.

Talsu Valsts ģimnāzija (Virbos)

9.50

3.

Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa”

10.50

4.

Sabiles pamatskola

11.50

5.

Sabiles Mūzikas un mākslas skola

13.00

6.

Stendes pamatskola+ pirmsskolas grupas

14.00

7.

Lībagu sākumskola

16.00

16.septembris (trešdiena)

1.

Talsu pamatskola

8.15

2.

Talsu Kristīgā vidusskola

9.20

3.

Talsu Valsts ģimnāzija (bibliotēkā)

10.20

5.

Talsu novada vidusskola

11.00

6.

Talsu 2.vidusskola

12.00

23.septembris (trešdiena)

1.

Talsu novada BJC

9.00

2.

Talsu Mūzikas skola

9.40

3.

Talsu Mākslas skola

10.50

4.

Talsu novada Sporta skola

12.00