Severomoravský badmintonový svaz vypisuje

O B L A S T N Í   P Ř E B O R   S M Í Š E N Ý CH   D R U Ž S T E V

ŽÁKŮ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :

 1. Řízení soutěže :

 

        Soutěž řídí výkonný výbor SmBaS prostřednictvím STK SmBaS.

        Kontakt :  Tobola Jan, Masarykova třída 842, 735 14  Orlová – Lutyně

        Mobil.  725 614 142   e-mail: badminton-orlova@quick.cz   tel.zam: 591 102 160

 1. Bankovní spojení :

         Pro účely úhrad poplatků, pokut a plateb platí bankovní spojení :

        ČSOB. a. s.  číslo účtu: 193578035 / 0300  var. symbol  02 

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ :

 1. Předpis :

                Hraje se podle soutěžního řádu, posledního vydání pravidel badmintonu a ustanovení tohoto rozpisu.

        Podle článku 25/e soutěžního řádu : „Povinností hráče startujícího v soutěžích ČBaS je absolvování lékařské prohlídky, jejíž platnost nesmí být starší 12 měsíců. Za lékařské kontroly si zodpovídají vysílající oddíly.

 1. Řízení soutěže :

        Neurčí – li pro daný turnaj STK SmBaS jinak, stanoví vrchního rozhodčího pořadatel ze svých řad vyškolených rozhodčích. Pokud pořadatel  vyškoleného rozhodčího nemá. Je povinen si vrchního rozhodčího zajistit. Za nesplnění této podmínky přísluší pořádková pokuta 500,- Kč

 1. Hodnocení utkání :

 

                Vítěz každého utkání získává 3 body, za nerozhodný výsledek získávají obě mužstva po 2 bodech, poražené družstvo získává 1 bod. Za nesehrané utkání nezískává družstvo žádný bod.

                Pořadí v tabulce je určeno :

 1. v počtu vyhraných a prohraných zápasů
 2. v počtu vyhraných a prohraných setů
 3. v počtu vyhraných a prohraných míčů
 4. v případě shody kritérií a)  -  c)  rozhoduje los.

        

 1. Míče :

        Hraje se vlastními míči, povoleny jsou pouze péřové míče s korkovou hlavou, které dodávají soupeři rovným

        dílem.

 1. Úbor :

        Povolený barevný kde převládá 75% jedna barva. Nevhodně ustrojeného hráče může vrchní rozhodčí nechat převléci a v případě neuposlechnutí ukončit zápas ve prospěch soupeře. Doporučujeme u párových disciplín alespoň trika stejné barvy!  Žádné legíny, elasťáky a safari kalhoty!

 1. Počet pořadí zápasů v utkání :

        

        Pořadí zápasů :

        

        1. Smíšená čtyřhra        4. Druhá dvouhra chlapců        7. První dvouhra dívek

        2. Čtyřhra chlapců        5. Druhá dvouhra dívek

        3. Čtyřhra dívek        6. První dvouhra chlapců

                   Jednotlivá utkání se hrají na 7 zápasů, každý hráč smí v jednom utkání nastoupit ve dvou zápasech různých disciplín.

        Oba vedoucí družstev mají právo se dohodnout na změně pořadí výše uvedených zápasů. Pokud se nedohodnou, platí výše uvedené pořadí. Vrchní rozhodčí muže změnit pořadí zápasů z důvodu hladkého průběhu turnaje.

     Před zahájením utkání předají vedoucí družstev úplné sestavy vrchnímu rozhodčímu a to pouze z hráčů, kteří jsou v té době přítomni. Pokud nemá družstvo k dispozici kompletní sestavu, musí do zápasu nasazovat hráče postupně od první dvouhry.

 1. Termíny a místa konání :

        1. kolo :        23.2.2019        Vendryně        

        2. kolo :        30.3.2019        Orlová - Lutyně        

        3. kolo :         5.10.2019 ??        ??                

        4. kolo :                          19.10.2019 ??         ??        

Pořadatel není povinen rozesílat zvláštní pozvánky na turnaj a nerozhodne–li jinak, začátky turnajů jsou v 08,30 hodin.

 1. Účastníci  soutěže :                     

                   1.   BO CHANCE & Ridera Sport        5.   Slavoj Český Těšín        9.  Badm. Akad. Olomouc, z.s „B“

        2.   Sokol Klimkovice „A“        6.   TJ Orlová – Lutyně, z.s.                    10. BK Omega Olomouc

        3.   Badm. Akad. Olomouc, z.s „A“        7.   SK Vitality z.s.        

        4.   BK Kopřivnice, z.s.        8.   Sokol Klimkovice „B“.

 1. Systém soutěže:

                

Družstva se utkají ve čtyřech kolech. Každý s každým dvakrát. Zápasy se budou hrát v souladu s platnými pravidly / platnými od 1.června 2006 / na dva vítězné sety do 21 bodů. Nastavení zůstává dle výše uvedených pravidel.  

        

 1. Rozpis utkání :

 1. kolo                 I.        II.                   III.                IV.          V.

          1 -  10          8 -   2        10 -   9          8 -   9        8 - 10

          2 -   9            9 -   1          1 -   8        10 -   4           1 -   6

          3 -   8          7 -   3          2 -   7          5 -   3        9 -   7

          4 -   7        10 -   5          3 -   6          6 -   2        2 -   5

          5 -   6          6 -   4          4 -   5          7 -   1        3 -   4

 

 1. kolo                 I.        II.                   III.                IV.           V.

          6 -   9          5 -   1          1 -   4          7 -   5        3 -   1

          5 -   8          4 -   9          2 -   3          8 -   4        7 -   8

             10 -   3        10 -   2          8 -   6          9 -   3        9 -   5

          4 -   2          6 -   7          7 - 10           1 -   2        6 - 10                        

         

 1. kolo                 I.        II.                   III.                IV.           V.

        10 -   1          2 -   8          9 - 10          9 -   8         10 -   8

          9 -   2          1 -   9          8 -   1          4 - 10        6 -   1

          8 -   3          3 -   7          7 -   2          3 -   5        7 -   9

          7 -   4          5 - 10          6 -   3          2 -   6        5 -   2

          6 -   5          4 -   6          5 -   4          1 -   7        4 -   3

                                     

 1. kolo                 I.        II.                   III.                IV.           V.        

          9 -   6          1 -   5          4 -   1          5 -   7        1 -   3                        

          8 -   5          9 -   4          3 -   2          4 -   8        8 -   7                                          3 - 10          2 - 10          6 -   8          3 -   9        5 -   9

          2 -   4          7 -   6        10 -   7          2 -   1         10 -   6        

                 

 1. Podmínka účasti :

         

        Družstva startují na soupisku potvrzenou zástupcem STK SmBaS.

 1. Umístění :

        Vítězné družstvo získává titul Přeborník SM oblasti a právo startovat na MČR  smíšených družstev žáků.

 1. Námitky :

        Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ. O námitkách splňujících uvedené podmínky rozhodne s konečnou platností vrchní rozhodčí.

 1. Hospodářské podmínky :

        Družstva startují na vlastní náklady. Startovné za družstvo žáků činí 1000,- Kč. V případě druhého družstva 500,- Kč.

        Pokuta za nesehrání utkání jednoho kola činí 2000,- Kč. Při nesehrání druhého kola následuje vyloučení ze soutěže plus pokuta 4000,- Kč

                          Tento rozpis vychází ze závěrů Valné hromady SmBaS konané dne 11. 6. 2018 v Ostravě.