EGEN PRAOPLATS
Överenskommelse om praoplats mellan skola, arbetsgivare, elev och vårdnadshavare

Sollentuna Musikklasser, Sollentuna

Vecka: 43

År: 2017

Elevens namn:…..………………………………………………………………..        Klass:......................

Mobilnummer:............................................................................................................................................

Praoplats:...................................................................................................................... …………………..

Vårdnadshavarens namn:……..…………………………………..................................................................

Mobilnummer:……………………………………………………………………………….……………………..

Vårdnadshavarens underskrift                         Elevens underskrift

...........................................................................                ........................................................................

Fylls i av praoplatsen (vg TEXTA):

Företagets namn::…..……………………………………………………………………………………………..

Ansvarig handledare:….............................................................................................................................

Mobilnummer till handledare:.....................................................................................................................

E-post till handledare:................................................................................................................................

Företagets postadress:…………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Elevens arbetsuppgifter:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Arbetstider (eleven följer handledarens arbetstider i möjligaste mån, 

6-8 tim/dag, dock inte börja före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00):..................................................

Lunchtid.................................................        Bjuds eleven på lunch?.……………………...

Utrustning/arbetskläder första dagen:........................................................................................................

Företagets underskrift…………………………………………………………………………………………..

 

Annette Mäkelä, Studie- och yrkesvägledare, Sollentuna Musikklasser, Sollentuna

Sollentunavägen 267, 191 36 Sollentuna, anmak_s@edu.sollentuna.se, 073 915 2229