Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор гімназії №25

                                                                                                                                                   __________М.Ф.Луценко

________________2018 р.

Розклад додаткових індивідуальних занять (ДІЗ) на ІІ семестр 2017/2018 навчального року

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

5 класи

Укр. мова (43,44)

Природознавство (42)

Інформатика (39, 47)

Англ. мова I (48)

Математика (39)

Труд. навч.

Англ. мова  ІІ (34,37)

Заруб. літ (29)

Англ., нім. мова І (37)

Історія  (46)

Нім. мова ІІ (54) 5-А

Укр. літ. (45)

Основи здоров’я  (41)

Фіз-ра

6 класи

Історія  (46)

Біологія (42)

Заруб. літ. (29)

Географія (42)

Етика (7)

Математика (31)

Англ. мова I (38)

Англ. мова II (5)

Укр. мова, літ. (44) 6-А

Англ. мова I (5)

Укр. мова (43) 6-А

Укр. мова, літ. (43) 6-Б

Англ., фр. мова I (48) 6-Б

Фіз-ра

Англ. мова II (34) 6-Б

Німецька мова II (41)

Труд. навч. (хл.) 6-А

Труд. навч. (д.), (хл.) 6-Б

Мистецтво (3)

7 класи

Фізика (22) 7-Б

Інформатика (39)

Історія (46)

Англ. мова I (48)

Географія (42)

Нім.мова ІІ  (54)

Укр.мова, літ.(44) 7-Б

Математика (31)

Хімія (40)

Укр.мова, літ (43) 7-А

Заруб. літ (29)

Англ. мова I (40,34) 7- А

Нім.мова І (54) 7-А

Біологія (40)

Труд. навч. 7-Б

Англ., фр. мова I (48) 7-Б

Фізика (22) 7-А

Труд. навч. 7-А

Фіз-ра

8 класи

Нім. мова ІІ (49) 8-Б

Мистецтво 8-Б

Хімія (40)

Мистецтво 8-А

Географія (42)

Заруб. літ (29)

Математика (31)

Біологія (40)

Історія (46)

Укр. літ. (45)

Укр. мова (45)

Основи здоров’я 8-Б

Англ. мова IІ (38)

Інформатика (39, 47)

Фізика (22)

Фіз-ра  8-А

Англ. мова I (30)

Англ., нім мова I (38,41)

Основи здоров’я 8-А

Фіз-ра  8-Б

9 класи

Нім. м. І 9-А,Б, ІІ (49) 9-Б

Математика (39) 9-А

Географія (42)

Математика (31) 9-Б

Фізика (22)

Інформатика (39, 47)

Історія (46)

Укр. мова, літ. (44) 9-Б

Труд. навч.

Заруб. літ (29)

Укр.мова, літ. (43) 9-А

Основи здоров’я 9-А

Основи здоров’я 9-Б

Англ. мова I (5) 9-А

Німецька мова II (41) 9-А Англ.мова II (40)

Мистецтво (4) 9-А

Мистецтво (4) 9-Б

Хімія (40)

Фіз-ра

Англ. мова I (34) 9-Б

Біологія (40)

10 клас

Математика (39)

Захист Вітчизни (22)

Укр.мова, літ. (43, 45)

Біологія (40)

Технол. (39)

Заруб. літ (29)

Фізика (22)

Географія (42)

Історія. Худ. культура (46)

Фіз-ра

Німецька мова I (41)

Літ-ра/тех.пер. англ. (34)

Англ., фр. мова I,ІІ (34,48)

Технол. ін.ф.

Англ. мова I (38)

Літ-ра/тех.пер. нім. (41)

11 клас

Економіка (31)

Математика (31)

Нім. мова І (49)

Захист Вітчизни (22)

Укр. мова (43,45)

Заруб. літ. (29)

Технології (47)

Фізика (22)

Історія (46)

Технології (47, майст.)

Фіз-ра

Літ-ра нім. (41)

Біологія (40)

Креслення

Англ. мова IІ (34)

Укр. літ. (45)

Англ. мова І, літ, нім ІІ (30)

Увага! Частота проведення ДІЗів залежить від кількості годин, відведених на вивчення предметів. Розклад за конкретними датами знаходиться у вчителів та у навчальних кабінетах.