ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ  У  „ОШ СВЕТИ САВА“  БАЧКА ПАЛАНКА

школска 2019/2020. година

РАЗРЕД: други  

ОДЕЉЕЊА: 1, 2, 3, 4  (Станка Сантрач, Леонора Ненадов, Бранка Радовановић, Наталија Ковачевић)

Назив предмета

Издавачка кућа

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ (уџбеничке јединице које су неопходне да сваки ученик има)

Српски језик

Klett д.о.о

СРП2СРП00568

„Зовречи” –Читанка,

Аутор: Радмила Жежељ

Решење:650-02-00138/2019-07  од 21.5.2019.

РаднасвескаузЧитанку

Аутор: Радмила Жежељ

Решење: 650-02-00138/2019-07 од 21.5.2019.

„О језику“-граматика

Аутор: Радмила Жежељ

Решење: 650-02-00138/2019-07 од 21.5.2019.

Абецедар-уџбеник за учење латинице

Аутор: Радмила Жежељ

Решење: 650-02-00138/2019-07 од 21.5.2019.

Математика

Нови логос3

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из четири дела);

Аутор: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Решење: 650-02-00154/2019-07 од 21.5.2019.

Свет око нас

Нови логос

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основнешколе;

Аутори:ЉиљаСтокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

Решење:650-02-00152/2019-07 од 9.5.2019.

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе;

Аутори: ЉиљаСтокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

Решење:650-02-00152/2019-07  од 9.5.2019.

Музичка култура

Нови логос

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица

Аутори:Драгана Михајловић Бокан,  Марина Ињац

Решење: 650-02-00151/2019-07  од 14.5.2019.

Енглески језик

Фреска

Smiles, енглески језик за други разред основне школе (уџбеник из два дела и два аудио ЦД-а)

Аутор: Џени Дулеј (Jenny Dooly)

Решење: 650-02-00135/2019-07  од 21.5.2019.