SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

"Szansa na dobrą zmianę"

03.07.2018 – 23.07.2018

Lp.

Nazwa/tytuł zajęć/zakres

Planowany termin wsparcia

(data lub okres z zachowaniem formatu

dd-mm-rrrr)

Planowane godziny wsparcia

Planowana liczba osób

objętych wsparciem

Adres realizacji wsparcia

a)

b)

c)

d)

e)

Indywidualne poradnictwo zawodowe IPD

03.07.2018

16.00 – 20.30

 4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe IPD

04.07.2018

12.00 – 19.30

5 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe IPD

05.07.2018

12.00 – 20.00

4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe IPD

06.07.2018

12.00 – 19.45

5 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe IPD

07.07.2018

09.00 – 20.30

12 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe IPD

09.07.2018

09.00 – 20.00

7 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe IPD

10.07.2018

09.00 – 20.30

8 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe IPD

11.07.2018

10.00 – 15.00

3 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

16.07.2018

16.00 – 19.45

4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

17.07.2018

16:00 – 20:00

4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

18.07.2018

16:00 – 20:00

4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

19.07.2018

16:00 – 20:00

5 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

20.07.2018

16:00 – 20:00

7 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

21.07.2018

09:00 – 16:15

6 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

23.07.2018

16:00 – 19:00

2 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

04.07.2018

16:00 – 18:15

3 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

05.07.2018

16:00 – 20:00

3 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

06.07.2018

16:00 – 20:00

4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

07.07.2018

16:00 – 20:00

8 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

09.07.2018

16:00 – 20:00

6 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

16.07.2018

16:00 – 20:00

3 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

17.07.2018

16:00 – 20:00

4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

18.07.2018

16:00 – 20:00

4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

19.07.2018

16:00 – 19:00

4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

25.

Indywidualne pośrednictwo pracy

20.07.2018

16:00 – 20:00

4 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

21.07.2018

09:00 – 16:15

7 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

Indywidualne pośrednictwo pracy

23.07.2018

16:00 – 20:30

2 osoby

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.

WAAP

11.07.2018 – 14.07.2018

16:00 – 19:45

16 osób

Ul. Pawlikowskiego 5

97 – 300 Piotrków Tryb.