Vigrestad Barnekor

Vigrestad Barnekor er for alle barn i alderen 5 år til og med 4. klasse.

 

Koret har øvelse på torsdager fra 17:00-17:45. Vi synger, har en andakt og leker med vår populære LEKE LARS!

 

Liker du å synge?, eller kjenner noen som gjør det?

KOM Å BLI MED!!!

 Se facebook for program 

Forespørsel om synging:

Lars Harald Heskestad 99214803