عواملی که باعث قرمزی چشم می شوند

August 1, 2018

www.HealthLetter.MayoClinic.com, (Volume 35, Number 5, May 2017)

این مقاله شامل موارد زیر است:

 سفیدی چشم(صلبیه)

التهاب و سرخی چشم

معالجۀ قرمزی چشم

جلوگیری از سرایت چشم درد

 قطرۀ آنتی بَیوتیک (Antibiotic) تنها راه معالجه نیست

متوجّه می شوید که چشمتان قرمز و کمی ملتهب است. در آینه که نگاه می کنید، می بینید که چشمتان ملتهب و خون آلود به نظر می رسد. تغییر رنگ چشم و التهاب آن ناراحت کننده است ولی با به کار بردن قطره آنتی بیَوتیک (Antibiotic) قرمزی چشم را از بین می برید.

شاید مایلید که بازهم همان روش درمانی را اجرا کنید. ولی قبل از به کار بردن قطرۀ آنتی بیوتیک (antibiotic) بهتر است به این اطلاعات توجّه کنید. وقتی چشم به رنگ صورتی یا قرمز درمی آید، معمولاً به علّت عفونت میکروبی نیست. در افراد مسن معمولاّ به علّت عفونت ویروسی[1] است. در واقع ویروس ها باعث ۸۰ درصد از التهابات گوناگون چشم می شوند. به کار بردن قطرۀ آنتی بیوتیک (antibiotic) هیچ اثری در بهبودی التهاب ویروسی ندارد و حتّی' ممکن است اثرات جانبی هم داشته باشد. به علاوه قرمزی چشم ممکن است به علل بی شمار دیگری رخ دهد که ارتباطی به عفونت نداشته باشد. دانستن علائم خاص ویروسی که باعث قرمزی و التهاب چشم می شوند، می تواند شما را درانتخاب درمان صحیح راهنمائی کند.

سفیدی چشم

زمانی که به سفیدی چشم نگاه می کنید، در واقع به صلبیۀ چشم ـــ نسج سختی که تخم کروی شکل چشم را تشکیل میدهد نگاه کرده اید. روی صلبیه را کانجانگ تایوا (conjunctiva) یعنی پرده ملتحمه پوشانده است.

کان جانکتیوا (conjunctiva) پرده ملتحمه یک قشر نازک، مرطوب و بیرنگ است. این قشر نازک ضمناً روی پلک چشم را هم می پوشاند. عمل کان جانکتیوا (conjunctiva) یا پرده ملتحمه محافظت و مرطوب نگه داشتن چشم می باشد.

تغییر ناگهانی رنگ صلبیه (صورتی یا قرمز) ممکن است شروع تورّم کان جانکتایوا (conjunctiva) باشد. تورّم باعث بزرگ شدن مویرگ های پردۀ ملتحمه شده و در نتیجه چشم خون آلود به نظر می رسد.

علائم و نشانه های دیگر در مورد قرمزی چشم شامل این موارد است:

تشخیص قرمزی و التهاب غشاء چشم و یا تشخیص علل دیگری که باعث قرمزی چشم شده بستگی به علائم و نشانه ها و تشخیص چشم پزشک دارد. مهمترین موضوع تشخیص آنست که آیا قرمزی غشاء چشم در نتیجۀ عفونت -- و تشخیص نوع عفونت -- و یا تشخیص عوامل دیگری است که باعث قرمزی چشم شده اند.

 معالجۀ قرمزی چشم شامل درمان هائی است به شرح زیر:

 

جلوگیری از سرایت التهاب و قرمزی چشم به سایرین

التهاب چشم چه ویروسی و چه میکروبی بسیار مسری است. لذا با رعایت نکات زیر از سرایت آن به دیگران و یا برگشت آن به خود

پیشگیری کنید:


[1] ویروس و باکتری AKAIRAN.com, Fri. 22 Teer 1397

 

ویروس‌ ها ذرّاتی عفونی‌اند چون دستگاه های سلولی ندارند و قادر به تولید پروتئین و انرژی نیستند و بسیار ریزتر از باکتری ها می باشند. درحالی که بزرگی باکتری ها حدود یک هزارم میلی متر است، بزرگی ویروس ها یک صدم این میزان است.

 

باکتری ها موجودات زنده ای هستند که تنها از یک سلول تشکیل شده اند. تمام باکتری ها برای انسان مضر نیستند بلکه بعضی از آنها مفید می باشند برای مثال باکتری هائی که در روده هستند برای هضم غذا لازم اند. امراضی مانند دیفتری، وبا، سل و سیاه سرفه از طریق باکتری ها تولید می شوند.