Õpilasesinduse tööplaan I poolaastal 2018/19

September

Uute liikmete valimine, tööülesannete jaotamine

Põhimäärusega tutvumine

Ürituste planeerimine

Kooli kodukorraga tutvumine (ettepanekud)

Oktoober

Õpetajate päeva ettevalmistus ja korraldamine

Heategevuse planeerimine (koerte varjupaik)

Jõululaada korraldamise arutelu

November

Helkuri kontrolli graafiku koostamine, reklaam digi TV-s

Tantsuvahetundide läbiviimine neljapäeviti

ÕE koolitus Põlva Koolis

Koolimaja  kaunistamine jõuludeks

Detsember

Tantsuvahetundide läbiviimine neljapäeviti

Jõulukaardite toimetamine  Ahja adressaatidele

Jõululaada korraldamine