Eesti meistrivõistluste 1. etapp

Offroad kuni 1:8 suurustele bagidele

12. mai 2018 
Asukoht:Laitse


Üldjuhend välihooajaks 2018 offroad võistlustel:  
Lühijuhend 2018

1. Organiseerija  EAMK - Eesti Automudelispordi Klubi  

Rada:  Rajapinnaks on paekiviklibu saviga segatuna ja osaliselt asfalt

2. Võistlusklassid
 
1:
8  Nitro Buggy (nitromoootriga)
1:8  eBuggy (elektriajamiga)*

Lisaklassid:
Open Offroad - soovitavalt 1:10 ja 1:8 mudelid        

3. Ajakava:

09.00 Treeningsõidud
10.45 Võistlejate koosolek
11.00 Kvalifikatsioonid
15.00 Finaalid
19.00 Autasustamine ja lõpetamine


Ajakava on esialgne ja võib muutuda sõltuvalt osalejate arvust. Allpool näitena eelmise etapi ajakava, aga seda korrigeerime veel pisut, et mitmes klassis sõitjatel oleks vahepeal pisut rohkem hingamisruumi.

4. Ajavõtt:
AMBrc DP, MY
LAPS RC4 ja RC4 Hybrid personaalne transponder. Piiratud arv transpondreid on võimalik rentida kohapeal. Vastav soov märkida registreerimisel (renditransponder).

5. 
Registreerimine:
Eelregistreerimine
http://register.modelcar.ee/
Eelregistreerimine on kohustuslik
, muudel juhtudel pöörduda peakorraldaja poole.

6.
Osalustasud ja muud tasud:
25.- osalustasu
15.- noorte  osalustasu (alla 18)
5.- transpondri rentimine (NB! Piiratud arv)
Osalustasu saab tasuda sularahas kohapeal. 

7.
Auhinnad Autasustatakse põhiklasside esikolmikut.
8. 
Arutelud seoses võistlusega:  http://www.mudelismifoorum.eu
9. 
Infra: Olemas on elekter generaatorist  220V; DC ehk kuivkäimla ;  
10. 
Parkimine: Raja kõrval
11. 
Toitlustamine:  Korraldaja ei organiseeri toitlustamist. Kompleksi kardimajas on kohvimasin ja väravahoones fastfood (burger jms)
12. Osalejatel kaasa võtta: Pikendusjuhe ; Kindad ; Töölaud ja tool, võimalusel ka telk.  
13. 
Muud tingimused: Reklaamid ja muu spordiväline tegevus ning kaubandus  kooskõlastada peakorraldajaga.

14. 
Korraldustoimkond:
Peakorraldaja:  
Kuldar Ilus ; kuldar[ot]vilcon.ee
Ajavõtt: Tõnu Paat
Tehniline kontroll:  TBA
Rajakohtunikud:
Viljar Kask
Raja eest vastutav:
 Jonas Nahkor
EAMK vaatleja:  
Rainer Ressar


2018 Estonian Nationals Round 1 for 1:8 Offroad Buggys
on May 12th at LaitseRallyPark

Location:LaitseRallyPark

2018 guidelines in Estonian:   LINK 
1. Organizer:  EAMK - Estonian Modelcar Sports Club

2. 
Classes:
Main classes are:

1:8 Nitro Buggy
1:8 eBuggy

Additional classes:
Open - 1:10 and 1:8 recommended

3. Time line:

09.00 Practice
10.45 Drivers meeting
11.00 Qualifications
15.00 Finals
18.00 Prize ceremony and end of day


Can be changed due to participations amount and etc.

4. Timing
AMB and RC4 Hybrid personal transponder. A limited number of transponders can be rented on the site.Such request must be noted in the registration (rental transponder).

5. 
Registration: 
Pre-registration: http://register.modelcar.ee/ Pre-registration is required. On-site registration is available in the morning. 
 
6. 
Participation fee and other fees/charges
        
25.- participation fee 
        
15.- Young drivers (under 18)
        
5.-  transponder rental (NB! Limited amount)
        *     Entry fee
 can be paid by cash on the spot.

8.  Discussions regarding the contest:  http://www.mudelismifoorum.eu/
9. 
InfraThere is electricity  230V ;  DC  ;  
10. 
Parkingnext to track
11. Meals Not organisezed. It is possible to by coffe-tea and fastfood (burger and etc) by rallypark services..
12. Participants to bringExtension cordGlovesWork desk and chair, if possible a tent,
13. Other conditions:  Advertising , other  activities and marketing must be coordinated with the Lead Manager

14. 
The organizing committee
Leading manager:   Kuldar Ilus ; kuldar[ot]vilcon.ee
Timing:   Tõnu Paat
TC:  
Viljar Kask
Trackmaster:
Jonas Nahkor
EAMK
supervisor: Rainer Ressar