Rezultati revijalna kategorija 2019

Ime i Prezime

kategorija

ocena čl. žirija 1

ocena čl. žirija 2

ocena čl. žirija 3

konačni bodovi

nagrada

Gavrilo Abrić

revijalna kategorija

98

98

99

98.33

I1

Jelena Čapanda

revijalna kategorija

96

96

98

96.67

I2

Teodora Medić

revijalna kategorija

95

95

98

96.00

I3

Stefan Radoš

revijalna kategorija

92

93

95

93.33

II1

Žiri revijalna kategorija

1. A. Spasojević

2. N. Petrović

3. S. Jović