Published using Google Docs
Verksamhetspolicy
Updated automatically every 5 minutes

Verksamhetspolicy

Kräv mer av oss! Inget slarv! Det är Lundquist Gruppens motto.

Att komma i tid, att vara affärsmässig och att ta ansvar utan fusk är självklarheter för oss. Till det kommer engagemang och ett stort hjärta. Från beställning och planering till utförande och kvalitetsuppföljning – varje arbetsmoment, ska vara kontrollerat och klart. Det är strängt, men det hjälper oss mot vårt mål: Att vara Umeås mesta kvalitetsmedvetna golv-, blästrings-, fasad- och målerifirma.

Vår affärsidé

Vår vision

Vi arbetar med ständiga förbättringar i vårt arbete extern och internt. Detta genom att alltid arbeta för att förbättra vår kunskap och de tjänster vi erbjuder.

Umeå, 2020-11-05

Dokumentnamn:

Utgåva:

Datum:

Sidan  av

Policydokument

3

2020-11-05