ESTERS SLÄKTTRÄD

Från 500-talet till nu

Länkar genealogidelarna:

Introduktion  Genealogi 

Släktträd  (översiktligt)

Folkes krönika Folkes släktträd

Esters krönika Esters släktträd

Mattias Lundqvists ättlingar

Ättlingar till Jöns Sjöholm

Rasmus Feuk /Johanna Persdtr

Rasmus Feuks övriga ättlingar

Ättlingar till Rasmus Broberg

Appendix   Namn  Källor

 Esters släktträd  Folke&Ester

(Excelfiler) 

 

Ester Sjöholms rötter

Från generation –48 på 500-talet till generation 0 i nutid

Tidsaxeln går från vänster till  höger:

Förfäder →  proband →  ättlingar

 

(Rötter → stam → grenar)

…-3  -2  -1    0     1   2   3….

OBS!

Flera av namnen i släktträden länkar till personbeskrivningar.

Åtskilliga av dessa länkar går till andra hemsidor, vilket innebär att man  måste använda webbläsarens bakåtpilar

för att komma tillbaka till denna sida.

För överskådlighets skull visas så många namn som möjligt samtidigt, vilket medför att texten måste göras finstild

Länkar till andra delar:

Limhamn Limhamnsminne 1900-tal Rim   Violiner  Hälsosidan  Baksidan

Klimatstörningar  Bloggar   Twitter

Almanackan

 

1. Från Blix på 1500-talet till nutid

Klicka på namnen för att se uppgifter om personen!

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esters anor

 

 

 

Sjul

 

 

Olof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olsson

Janus..

 

Larsson

Fredrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

Sigvardi

 

Elisabeth

.Sjöholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels.

 

 

 

Trulsdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gram

 

 

Christian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans..

 

.Hofverberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl         

 

 

Nielsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurensson

NN

Berg

 

 

 

 

Lars

 

 

 

 

 

 

Mogens.

 

 

 

 

 

 

Sjöholm

 

 

 

 

 

 

Carlsen

Lars..

 

Kristina

 

Anders

 

 

 

 

 

 

 

NN

 Blix

Månsson

 

Berg

 

Hofverberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hansdtr

 

Margareta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders

 

 

Larsdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketilsson

Erik

.

 

Andreas

 

 

 

 

Anders

 

 

 

 

 

Andersson

Kerstin

 

Arbroensis

Ingrid.

 

Anna.Chr

 

Sjöholm

 

 

 

NN

Landsprost

Eriksdtr

Erik

 

Svedina

 

Hofverberg

 

 

 

 

 

 

NN

 

Tollstadius

Margareta.

 

 

 

 

 

 

 

Folke

 

 

 

 

 

Tollstadia

Anders

 

 

 

 

 

 

Rasmusson

……………

 

 

 

NN

 

Paradis

 

 

Lisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil

 

Bodilla

 

Andersdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Larsson

Mätta.

Paradis

 

 

 

Jöns

 

 

 

 

 

 

 

NN

Bertilsdtr

 

 

 

 

Sjöholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swänsson-

Gissel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Smid

Möller

Oluf

 

 

 

 

 

 

Rolf.

 

 

 

 

Anna

 

Möller

Ola

 

 

 

 

 

Rasmusson

 

 

 

 

 

Chatarina

Anna

Möller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilsdtr

Sophia

 

Lars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof

 

Verner

Möller

Lisa

 

Axel

 

 

 

 

 

 

Nilsson

N.O.Sandby

 

 

Möller

 

Sjöholm

.

 

 

 

 

 

Karna

Sandberg

Lars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larsdtr

 

Sandberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurentia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

Anna

 

Sandberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger

Olufsdtr

 

 

Hanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikkelsdtr

Sandberg

 

 

Olsdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders

 

 

 

Jöns

 

 

 

Ester

 

 

 

 

 

Mattsson

Hans

 

 

Persson

Hans

 

 

Sjöholm

 

 

 

 

 

Kirstena

Andersson

Kristina

 

Ingar

Trumph

Kersti

 

 

 

 

 

 

 

 

Elene

Hansdtr

 

Nilsdtr

Elna

Trumph

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilsdtr

 

 

 

Månsdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders

 

Mårtensson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Magnusson

Pehr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Elna

Andersson

 

Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönsdtr

 

 

Hansdtr

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola

 

 

 

Persdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persson

Isak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengta

Olsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaacsdotter

 

Ola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa

Isaksson

Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persdotter

 

Olsdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengtsdter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronymika används här och i fortsättningen som hjälpmedel för att se släktsamband trots att de oftast inte brukades som namn i äldre tid

 

2. Från Torleif Haraldsson på 1200-talet

till Blix-släkten på 1600-talet

Släktträdet bygger huvudsakligen  på uppgifter från Sven Schylbergs artikel Hovdsjö-Klocksåsen-Blix-släkten 

Klicka på namnen för att se uppgifter om personen!  Namnen länkar i flera fall till andra hemsidor.

Använd webläsarens bakåtpilar för att komma tillbaka till denna sida

-21

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Sjöholms anor

Torleif

 

 

 

 

 

Haraldsson

 

 

 

 

 

 

Halstein

 

 

Jon

 

 

 

Prinsessan

Torleifsson

Nils

 

Blixe

Laurens

 

 

 

 

Magnhild

 

Halsteinsson

 

Osäkert?

Jonsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blix ?

Svein

 

 

 

Håkon

 

 

 

 

 

Laurensson

 

 

 

Ogmundsson

Sigrid

 

Peder

 

NN?

 

 

 

 

Bolt

Håkonsdtr

 

Nilsson

 

 

 

Lauren

 

 

 

 

 

Skancke

 

 

Margareta

Sveinsson

 

 

NN

 

 

 

 

 

Pedersdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl         

 

 

Halvard

 

 

 

 

 

 

Laurensson

 

 

Ogmundsson

Kristina

 

Joan

 

 

 

 

 

 

Smör

Halvardsdtr

 

Pedersson

 

 

 

 

Mogens

 

Ölvesdtr

 Östnår

 

 

Sigurd

 

 

 

Carlsen

 

 

 

1 Kristina

 

Joansson

 

 

 

Blix

 

 

 

 

 

 

Joan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurdsson

 

 

 

 

 

Rane

 

 

 

 

Margareta

 

 

 

 

Eyvindsson

2 Elin

 

 

 

Joansdtr

 

 

 

Salomon

 

Ranesdtr

 

 

 

 

 

 

 

Toraldesson

Åse

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

Salomonsdtr

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blix d y ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osäkert !

NN ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jon

 

 

Ingrid

 

 

 

 

i Bjärme

 

 

Hansdtr

 

 

 

 

 

 

 

Ketil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonsson

Anders

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

Ketilsson

Erik

 

 

 

 

 

 

 

NN

Osäkert!

Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jensdotter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Från Harald Hårfager på 800-talet till Torleif Haraldsson på 1200-talet

Dokumentationen om personerna och deras relationen enligt nedanstående släktträd är känd och redovisas delvis i några fall på de sidor som namnen länkar till  och släktförhållandena ned till Harald Hårfagre kan anses vara styrkta. Att mytbildningen kring några av personerna är omfattande behöver inte leda till att man betvivlar att dessa personer funnits. Bland historiker råder dock delade meningar om detta. 
Jag har i huvudsak använt mig av Björn Espells forskningar vid uppställandet av detta släktträd.

-33

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Sjöholms anor

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guttormsson

Narva

 

 

 

 

 

 

Sigurd

 

 

 

 

 

Halvardsson

Harald

 

 

 

 

 

Lödvinsson

Thorfinn

 

 

 

 

 

Stangarfylja

 

NN

 

 

 

 

Sigurdsson

 

 

 

 

 

 

Ogmund

 

 

 

 

Bethoc

 

 

 

 

 

 

 

Bolt

 

 

 

Arne

MacAlpine

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkon

Halfdan

 

Amondsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogmundsson

grå

 

 

Finn

 

Paul  1

 

 

 

 

 

 

Bolt

 

 

Thora

Arnesson

 

Torfinnsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurd

Torstensdtr

 

Ingeborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halfdansson

 

 

Finnesdtr

 

 

 

 

 

 

 

Halvard

NN

Sow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogmundsson

Neiridsdtr

 

Halvdan

 

 

 

Håkan

 

 

 

 

Borghild

Smör

 

 

Stein

Bergljot

 

 

Paulsson

 

 

 

 

 

Gudbrand

 

 Sigurdsson

(Thorborg)

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

Kula

Asta

 

Halvdansdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudbrandsdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

Gunhild

 

 

 

Håkon

 

 

 

 

 

 

 

Torleif

Thorsdtr

 

 

 

Ivarsson

 

 

 

 

 

NN

 

 Haraldsson

 

 

NN

 

 

Ragnhild

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkondtr

 

 

 

of Kentire

 

Harald II  

 

 

 

 

 

Ragnhild

 

 

 

 

 

 

Gudrödssson

 

Sigurd

 

 

 

Magnusdtr

 

 

 

NN

 

Gudröd

 

 

Ivarsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reginaldsson

 

 

 

Sigtrygg

 

 

 

Moddan

 

Ingibjörg

 

 

    “Don”

 

 

 

Sigurdsson    

 

 

 

Of  Dalr

 

Of Orkney

 

Reginald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helga

 

 

Gudrödsson

 

 

 

 

 

Sigtrygg

 

 

 

Maddansdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

Gale

Harald

 

Prinsessan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigtryggsson

 

Hundidtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eadgyth

 

Haraldsson

Harald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ofEngland

 

MacArailt

Godredson

   Gudrød

 

 

 

 

 

 

Halvdan

 

 

 

 

Svarte

Haraldsson

 

 

 

 

 

 

Svarte

Harald

 

 

 

 

  Crovan

 

 

 

 

 

 

 

Hårfager

Sigurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haraldsson

 

 

NN

  

Olav

 

 

 

 

 

Ragnhild

 

Hrise

 

 

Ragnfredsdtr

 

Gudrødsson

 

 

 

 

 

Sigurdsdotter

 

 

Halfdan

 

 

 

Dvärg

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurdsson

 

 

 

 

Gudröd

 

 

 

 

Svase

 

 

grå

Sigurd

 

 

 

Olofsson

 

 

 

 

Samehövding

Snöfrid

 

 

Halvdansson

Harald

 

 

Svarte

 

 

 

 

 

Svasedotter

NN

 

 

Hårdrådel

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

NN

 

 

Ragnhild

 

 

 

 

Olof

 

 

 

 

Neiridsdtr

 

 

av Norge

 

 

 

 

denSvarte

 

 

 

 

 

Asta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudbrandsdtr

Elisabet

 

 

 

 

 

 

prinsessan

 

 

 

 

 

Av Kief

 

 

 

 

 

 

Magnhild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Maud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferguard

 

 

 

 

 

 

 

 

Fergus

 

 

 

Of Ross

 

 

 

 

 

 

 

Afrecas

Galloway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

härkomst

 

Afreca

 

 

 

Christina

 

 

 

 

 

 

redovisas

Elisabet

ofGalloway

 

 

 

Of  Ross

 

 

 

 

 

 

särskilt

England

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

Stamtr 3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martuogh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MacLouglin

Fiona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McLochl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gästbok 

 

3b. Förfäder till Olof Godredsson Bitlings hustru Afreca

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Sjöholms anor

 

Rollo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilhelm

 

 

 

 

 

 

 

 

frilla

Långsvärd

 

 

 

 

 

 

 

 

Poppa

 

Richard

 

 

 

 

 

 

 

av Bayeux

 

Rudajarl

 

 

 

 

 

 

 

 

Liegarde

Normandie

Rickhard II

 

 

 

 

Olav

 

 

 

 

Normandie

Robert

 

 

 

Gudrødsson

 

 

Hugo

 

 

Magnificent

Vilhelm

 

Fergus

dvärg

Alfred

 

Den Store

Emma

 

 

Erövraren

 

Galloway

 

The Great

Edward

Paris

Frankrike

 

 

 

Henry I

 

 

Saxony

the Elder

äktensk 2

 

 

 

 

Beauclerc

 

 

Ealhswith

 

Edhilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

England

 

 

 

 

 

 

 

Alan I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bretagne

Pascweten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bretagne

Juhel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berenger

Conan

 

 

 

 

 

Afreca

 

 

 

Crooked

 

 

Matildas

 

 

ofGalloway

 

 

 

Bretagne

 

 

förfäder

 

 

 

 

 

Gerberge

 

Judith

 

redovisas

 

 

 

 

 

Frankrike

 

Bretagne

 

nedan

 

 

 

 

 

 

 

 

koncubin

 

 

 

 

 

 

Geoffrey

 

 

Herleva

 

 

 

 

 

 

Griesegonelle

 

 

Falaise

 

 

 

 

 

 

 

Ermengard

 

 

Matilda

 

 

 

 

 

Adelaide

Anjou

 

 

Flandern

 

Elisabet

 

 

 

Vermandois

 

 

 

 

 

England

 

 

 

 

 

 

 

 

konkubin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibylla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corbet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3c. Förfäder till William Erövrarens hustru Matilda av Flandern

 

 

 

 

 

Ester Sjöholms anor

Baldwin II

 

 

 

 

 

Vilhelm

 

 

 

 

 

 

Erövraren

 

Arnold I

 

 

 

 

 

Efthtyth

The Great

 

 

 

 

 

 

 

Baldwin III

 

 

 

 

Herbert

 

Flandern

 

 

 

 

 

Adele

 

Arnold II

 

 

 

 

Vermandois

Maud

Flandern

Baudouin

 

 

 

 

of Saxony

 

Flandern

 

 

 

 

 

Susanne

 

Baudouin

 

 

Wigerik

 

Italien

 

Flandern

 

 

Lotringen

Siegried

 

 

 

 

 

 

Luxenburg

Frederick

 

 

 

 

Cunigunda

 

Luxemburg

Ogive

 

 

 

 

Hedwig

 

Luxenburg

 

 

 

 

Nordgau

 

 

 

 

Robert

 

 

Ermentrude ?

 

 

 

den starke

 

 

 

 

 

 

 

Robert  I

 

 

 

 

 

Adelaide

 

Hugo

 

 

 

Matilda

von Tours

 

den Store

 

 

 

Flandern

 

NN

 

 

 

 

 

Otto

 

 

 

 

 

 

Sachsen

Henrik I

äktensk 3

Hugo Capet

 

 

 

 

Tyskland

Hedvig

Frankrike

 

 

 

Hedvig

 

Rikissa

 

 

 

 

Bayern

Matilda

 

 

Robert II

 

 

 

den heliga

 

 

Pious

 

 

Ramnulf

 

 

 

Frankrike

 

 

Poitierr

Ebles

 

 

 

 

 

 

Manser

Guillaume

 

 

 

 

 

 

 III,   Poitier

 

 

 

 

 

Emilienne

 

Adelaide

 

Adele

 

 

 

 

Poitou

 

Frankrike

 

 

Boso II

 

 

 

 

 

 

Toulouse

 

 

 

 

 

Karl

 

Wilhelm I

 

 

 

 

Constantin

Constance

Provence

 

 

 

 

Vienna

Provence

Liberateur

Vilhelm II

 

 

 

 

 

 

Provence

 

 

 

Aznar de

 

 

 

 

 

 

Comminges

Ornoldo I

 

 

 

 

 

 

Conaerona

Arsenda

 

 

 

 

 

 

Comminges

 

Constance

 

 

Acfrid II

 

 

 

Provence

 

 

Carcasonne

Arsinda

 

 

 

 

 

 

Carcasone

 

 

 

 

 

Adelaide

 

 

 

 

 

 

dÁvergne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulk I

 

 

 

 

 

 

d´Anjou

Fulk II

 

 

 

 

 

 

Anjou

Alix Blanca

 

 

 

 

 

 

Anjou

 

 

 

 

 

Gerberga

 

 

 

 

 

 

Gatinais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några källor som möjliggjort uppställandet av ovanstående och följande släktträd

Heimskringla (Norges kungar) av Snorre Sturlassen (1178-1241).

Snorre Sturlassen var en lagman på alltinget på Island, fosterson till stormannen Jon Loptsson på Odda. Jon Loptsson var dotterson till den norske kungen Magnus Barfot och således angelägen om att bevara sin släkts histora. På Odda fann Snorre äldre släktberättelser. Han använde troligen även skriftliga källor som nu gått förlorade. Snorre är känd som en källkritisk historiker.

Förutom Harald Hårfagres hovskald Tjodolf åberopar Snorre bl a prästen Are Frode Torgilsson 1068-1148 och Hall Torarinsson, som levde före Are.

Snorre fick också värdefulla uppgifter av Birger Jarls broder, författaren till Västgötalagen, lagman Eskil Magnusson av Bjällboätten och dennes hustru Kristina Nilsdtr Blake, båda med kungligt påbrå.

Han var under att par år på 1220- talet i tjäst hos den norske konungen Håkan Håkansson och träffade där också Skule Jarl.

Adelsätterna och furstehusen har tidigt varit angelägna att hålla reda på sina släktskapsförhållanden. Island började befolkas 874 av norrmän som väl kände sina släkters historia.  Den isländska traditionen att föra vidare kunskapen om släkternas härstamning i flera led är omvittnad

 Tillförlitligheten

Beowulfkvädet. Detta är ett anglosaxiskt hjälteepos på vers, sannolikt författat på 700-talet.

Ottar (Othere), Ale (Onela) och Adils (Eadgils) är här nämnda. Sveakungarna benämnes här som skilfingar. Tjodolf använder samma benämning.

Roskildekrönikan författad av dansken Adam av Bremen i mitten av 1000-talet.

Ynglingatal författad av norrmannen Tjodolf av Hvin under tidigt 900-tal. Hvin låg i södra Norge. Tjodof var besläktad med Harald Hårfagre och kung Stenkil.

Historia Norvegiae skriven på latin på 1100-talet

Gesta Danorum, 16 Böcker på latin skrivna av Saxo Grammaticus på uppdrag av biskop Absalon..

Medeltida och förmedeltida klosterannaler som Snorre sannolikt inte hade tillgång till lämnar ibland uppgifter som styrker övriga här nämnda källor. I Annales Fuldenses (800-talet), Annales Bertiniam, AnnalesXantensis (700- och 800-talet), Annales Egmundenses, Annales Vedastini (900-talet) omnämnes danska kungar som också omtalas i andra källor.

Annales Regni Francorum och Annales Lauressensis (från 550 till 800-talet) bidrar också till kännedom om personer och vikingars härjningar.

  

 

4. Från Olof Trätälja på 600-talet till Harald Hårfager på 800-talet

 

-41

-40

-39

-38

-37

-36

-35

-34

-33

-32

 

 

 

 

 

 

Ragnhild

 

Ester Sjöholms anor

 

 

 

 

 

 

Sigurdsdtr

 

 

 

 

 

Halvdan

 

 

Åsa

 

 

 

 

 

 

Vitben

 

 

Haraldsdotter

 

Harald

 

 

 

 

Olofsson

Eystein

 

 

 

Hårfager

 

 

 

 

 

Halvdansson

 

 

Halvdan

 

 

 

 

 

 

fjärt

Halvdan

 

Svarte

 

 

 

 

 

Åsa

 

Eystensson

 

 

 

 

 

 

 

Eysteinsdtr

Hild

 

Gudröd

 

 

 

 

 

 

 

Eriksdtr

 

Veidekonge

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsdatter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnvald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudrödsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfhild

 

Ivar

 

 

 

 

 

Sigurd

 

Alvarindtr

 

Ragnvaldsson

 

 

 

 

 

Ring

 

 

 

 

Sigurd

 

 

 

 

Randversson

Ragnar

 

 

 

Ivarsson

 

 

 

Gandalf

 

Sigurdsson

 

 

 

 

 

Ingjald

 

Alfgeirsson

Alfhid

Lodbrok

Sigurd

 

 

 

Sigtrygg

Illråde

 

 

Gandalfsdtr

 

Ragnarsson

 

 

 

Sigurdsson    

 

 

 

 

 

ormöga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fafnesbane

 

 

Tora

 

 

 

 

 

 

 

Aslaug

 

Sigurdsdtr

 

 

 

 

Olof

 

Brynhilda

 

 

 

 

 

 

 

Trätälja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ella

 

 

 

 

 

Gauthild

 

Halvdan

 

Of England

Heluna

 

 

 

 

Algutsdtr

 

Vitben

 

 

of England

 

 

 

 

 

 

Olofsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eystein

 

 

 

 

 

 

 

Solvieg

 

”Fjärt”

 

 

 

 

 

 

 

Haraldsdtr

 

 

Harald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eysteinsson

 

 

 

Halvdan

 

 

 

 

 

 

Halvdan

 

 

Svarte

 

 

Eysten

 

 

 

Haraldsson

 

 

 

Harald

 

Den Onde

Åsa

 

 

 

Harald

 

 

Hårfager

 

 

Eystensdtr

 

 

 

Halvdansson

Tyrne

 

 

 

Solvieg

 

 

 

 

Klack

Haraldsdtr

Ragnhild

 

 

Halvdansdtr

 

 

 

 

 

Dannebod

Sigurdsdtr

 

 

 

 

Hild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eriksdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imhild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgesdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fridleifsson

Sigurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgisson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjort

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurdsdtr

 

Svase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Same-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hövding

Snefrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

5. Från Aund den gamle på 500-talet fram till Olof Trätälja

 

48

-47

-46

-45

-44

-43

-42

-41

-40

 

 

 

 

 

 

 

Ester Sjöholms anor

Aund

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Gamle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egil

 

 

 

 

 

 

 

 

Aundsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnadolg

Ottar

 

 

 

 

 

 

NN

 

Vendelkråka

Adils

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottarsson

 

 

 

 

 

 

NN

 

den

 

 

 

 

 

 

 

 

mäktige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östen

 

 

 

 

 

 

Helgi

 

Adilsson

 

 

 

 

 

 

Halvdansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrsa

 

Ingvar

Bröt

 

 

 

 

 

Helgisdtr

 

Östensson

Anund

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvarsson

Ingjald

 

 

 

Ulla

 

NN

 

 

Illråde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof

 

 

 

 

 

 

 

 

Trätälja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algut

 

 

 

 

 

 

 

 

Gautreksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 född 642

Gauthild

 

 

 

 

 

 

 

 

Algutsdtr

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvieg

 

 

 

 

 

 

 

 

Haraldsdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerländsk tideräkning började först tillämpas (av munken Dionysus Exiguus) år 532 baserat på Kristi födelse som utgångspunkt, vilket innebär att alla tidigare årtal måste räknas fram ur intervall mellan tidigare händelser. Eftersom man före 532 inte kände till denna tideräkning är alla skriftliga källor före detta årtal ursprungligen odaterade.

En global naturkatastrof inträffade år 536 och följdes av en tioårsperiod av mycket låg temperatur och därav beroende missväxt och pestepidemier, kulturell stagnation eller tillbakagång.

 

 6. Från Aund den gamle på 500-talet till Harald Hårfager på 800-talet

(Släktträden 3, 4 och 5 sammansatta)

-47

-46

-45

-44

-43

-42

-41

-40

-39

-38

-37

-36

-35

-34

-33

-32

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvdan

 

 

 

 

 

Esters Sjöholms anor

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitben

 

 

 

 

 

 

 

Egil

 

 

 

 

 

 

 

Olofsson

Eystein

 

 

 

 

 

 

Aundsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvdansson

 

 

 

 

 

 

Tonnadolg

Ottar

 

 

 

 

 

 

 

fjärt

Halvdan

 

 

 

 

 

 

Vendelkråka

Adils

 

 

 

 

 

Åsa

 

Eystensson

 

 

 

 

 

NN

 

Ottarsson

 

 

 

 

 

Eysteinsdtr

Hild

 

Gudröd

 

 

 

 

 

NN

den

 

 

 

 

 

 

Eriksdtr

 

Veidekonge

Ragnvald

 

 

 

 

 

mäktige

 

 

 

 

 

 

 

Liv

 

Gudrödsson

 

 

 

 

Helgi

 

Östen

 

 

 

 

 

 

Dagsdatter

 

 

Ivar

 

 

 

Halvdansson

 

Adilsson

 

 

 

 

 

Sigurd

 

Alfhild

 

Ragnvaldsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring

 

Alvarindtr

 

 

Sigurd

 

 

 

Yrsa

 

Ingvar

Bröt

 

 

 

Randversson

Ragnar

 

 

 

Ivarsson

 

 

 

Helgisdtr

 

Östensson

    Anund

 

 

Gandalf

 

Sigurdsson

 

 

 

 

 

 

Ulla

 

NN

 

Ingvarsson

Ingjald

 

Alfgeirsson

Alfhid

Lodbrok

Sigurd

 

 

 

Sigtrygg

 

 

 

 

NN

 

Illråde

 

 

Gandalfsdtr

 

Ragnarsson

 

 

 

Sigurdsson    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ormöga

 

 

 

blinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

Sigurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fafnesbane

Aslaug

 

Tora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurdsdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof

 

Brynhilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trätälja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algut

 

 

 

 

Ella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gautreksson

Gauthild

 

Halvdan

 

Of England

Heluna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algutsdtr

 

Vitben

 

 

of England

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olofsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

Eystein

 

 

 

 

 

Eadgyth

 

 

 

 

 

 

 

Solvieg

 

”Fjärt”

 

 

 

 

 

ofEngland

 

 

 

 

 

 

 

Haraldsdtr

 

 

Harald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eysteinsson

 

 

 

Halvdan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvdan

 

 

Svarte

 

 

 

 

 

 

 

 

Eysten

 

 

 

Haraldsson

 

 

 

Harald

 

 

 

 

 

 

 

Den Onde

Åsa

 

 

 

Harald

 

 

Hårfager

 

 

 

 

 

 

 

 

Eystensdtr

 

 

 

Halvdansson

Tyrne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvieg

 

 

 

 

Klack

Haraldsdtr

Ragnhild

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvdansdtr

 

 

 

 

 

Dannebod

Sigurdsdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eriksdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imhild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgesdtr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fridleifsson

Sigurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgisson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurdsdtr

 

Svase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samehövding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snefrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har använt mig av sidorna http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/skandinavien/norge2.htm,

http://www.snoberg.se/forskning/dis/0003/3738.htm

och http://hem.passagen.se/arkis/vendelkraka.htm för  att konstruera släktträden från generation –22 till generation – 50    

Till Gästbok