Lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale și de minimis

Clasa CAEN

Descrierea clasei CAEN

1310

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile, cu excepția fibrelor sintetice

1320

Producţia de ţesături

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1392

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1393

Fabricarea de covoare şi mochete

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1396

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1420

Fabricarea articolelor din blană

1431

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1511

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1512

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1520

Fabricarea încălţămintei

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

1621

Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

1711

Fabricarea celulozei

1712

Fabricarea hârtiei şi cartonului

1721

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

1724

Fabricarea tapetului

1729

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

1811

Tipărirea ziarelor

1812

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814

Legătorie şi servicii conexe

2011

Fabricarea gazelor industriale

2012

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2020

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2042

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

2052

Fabricarea cleiurilor

2053

Fabricarea uleiurilor esenţiale

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2211

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

2311

Fabricarea sticlei plate

2312

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

2320

Fabricarea de produse refractare

2331

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351

Fabricarea cimentului

2352

Fabricarea varului şi ipsosului

2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363

Fabricarea betonului

2364

Fabricarea mortarului

2365

Fabricarea produselor din azbociment

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2391

Fabricarea de produse abrazive

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2511

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2521

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2529

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2530

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

2550

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561

Tratarea şi acoperirea metalelor

2562

Operaţiuni de mecanică generală

2571

Fabricarea produselor de tăiat

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2573

Fabricarea uneltelor

2591

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2592

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2594

Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612

Fabricarea altor componente electronice

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2652

Productia de ceasuri

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2670

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2680

Fabricarea suporturilor  magnetice şi optice destinate înregistrărilor

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

2712

Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii

2720

Fabricarea de acumulatori şi baterii

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

2811

Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

2813

Fabricarea de pompe şi compresoare

2814

Fabricarea de articole de robinetărie

2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2823

Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

2824

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825

Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2841

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849

Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2931

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3011

Construcţia de nave şi structuri plutitoare

3012

Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

3020

Fabricarea materialului rulant

3030

Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

3091

Fabricarea de motociclete

3092

Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103

Fabricarea de saltele şi somiere

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.

3212

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213

Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3240

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250

Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator

3291

Fabricarea măturilor şi periilor

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

3312

Repararea maşinilor

3313

Repararea echipamentelor electronice şi optice

3314

Repararea echipamentelor electrice

3315

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

3316

Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

3317

Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319

Repararea altor echipamente

3320

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3600

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3700

Colectarea şi epurarea apelor uzate

3811

Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812

Colectarea deşeurilor periculoase

3821

Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822

Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3831

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900

Activităţi şi servicii de decontaminare

4120

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4211

Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4212

Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane

4213

Costrucţia de poduri şi tuneluri

4221

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4291

Construcţii hidrotehnice

4299

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

4311

Lucrări de demolare a construcţiilor

4312

Lucrări de pregătire a terenului

4313

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4321

Lucrări de instalaţii electrice

4322

Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331

Lucrări de ipsoserie

4332

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339

Alte lucrări de finisare

4391

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4520

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

5510

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590

Alte servicii de cazare

5811

Activităţi de editare a cărţilor

5812

Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5813

Activităţi de editare a ziarelor

5814

Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819

Alte activităţi de editare

5821

Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829

Activităţi de editare a altor produse software

5911

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912

Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913

Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5914

Proiecţia de filme cinematografice

5920

Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

6010

Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

6201

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6203

Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul

6209

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312

Activităţi ale portalurilor web

6399

Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

7111

Activităţi de arhitectură

7112

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120

Activităţi de testare şi analize tehnice

7311

Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312

Servicii de reprezentare media

7410

Activităţi de design specializat

7420

Activităţi fotografice

8610

Activităţi de asistenţă spitalicească

8621

Activităţi de asistenţă medicală generală

8622

Activităţi de asistenţă medicală specializată

8623

Activităţi de asistenţă stomatologică

8690

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

9101

Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9102

Activităţi ale muzeelor

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

9311

Activităţi ale bazelor sportive

9312

Activităţi ale cluburilor sportive

9313

Activităţi ale centrelor de fitness

9319

Alte activităţi sportive

9321

Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329

Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9511

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512

Repararea echipamentelor de comunicaţii

9521

Repararea aparatelor electronice, de uz casnic

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9523

Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9524

Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9525

Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9529

Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9601

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană