öfk_2016_webb.png

Östersunds Fotbollsklubb

Akademihandboken

Akademihandboken finns att ladda hem som PDF här (30 jan 2019)
Kan vara lättare att läsa

Värdegrund, Vision och Mål

Vision & Mål för Akademin:

Strategi

Trygghet & Säkerhet

Medicinskt stöd och rehabträning

Polisregister

Sexuella övergrepp

Krishantering

Våra Policys/Guider

Värdegrund

Kulturaktiviteter

Beteendemall

Utvecklingssamtal

Föreläsningar

Föräldrautbildning

Ledarskap & Lärande

Ledarutbildning & Rekrytering

Ledarskap

Motivation och Förväntningar

Långsiktighet

Selektering

Dubbelidrottande

Normkritik

Individuella behov

Aktiviteter

Träningar

Matcher

Cuper

Övrig utbildning

Knatteskola

Samverkan

Föreningar

Idrottsförbund

Skolor

Företag

Ideella organisationer

Kommuner, Myndigheter & Landsting

Hur är det att verka i ÖFK?

Som spelare, förälder, ledare m.m.

Börja i akademin

Vårdnadshavare

Tränings- & medlemsavgift

Arrangemang

Matchvärdar

Material

Värdegrund, Vision och Mål

På följande länk finns värdegrund, vision och övergripande mål för hela föreningen: http://ostersundsfk.se/wp-content/uploads/vardegrund_OFK_web.pdf

Vision & Mål för Akademin

Den övergripande visionen för Akademin är att verka för att ungdomar skapar ett livslångt förhållande till fotbollen och bedriva en verksamhet där spelare ges chans att nå sin dröm. Övergripande mål är att 100% av våra ungdomar ska vara spelare eller supportrar till vårt A-lag när de lämnar akademin.

Aktuella mätbara mål är:

Strategi

Strategin är akademins metod för hur akademin ska uppnå värdegrund,  vision och mål. Strategin består av områdena Trygghet & Säkerhet, Värdegrund, Ledarskap & Lärande, Aktiviteter och Samverkan. Dessa områden har sedan underrubriker för att ännu tydligare beskriva vad och hur vi arbetar med dessa områden.

Trygghet & Säkerhet

Östersunds FK är en förening som vill skapa en miljö där barnen vill fortsätta med fotbollen under hela sitt liv. För att detta skall vara möjligt är det viktigt att barnen som är aktiva i föreningen känner sig trygga med de vuxna som arbetar runt laget.

Medicinskt stöd och rehabträning

I klubben jobbar vi kontinuerligt med skadeförebyggande träning för våra spelare. Vi utför även akut skadebehandling och arbetar på olika sätt med de skador som uppstår. Vi ansvarar själva över rehabilitering utifrån den kompetens vi besitter.

Sjukdom, sjukvård eller annan behandling vid sidan av klubben är privat och något som spelare/vårdnadshavare bekostar själv. Detta gäller också privata behandlingar som massage eller dylikt.

Folksam Råd och Vård för idrottsskador

Råd och Vård för idrottsskador är en kostnadsfri tjänst som ingår för dig som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Fotbollsförbundet.

Dit kan du som är idrottare, ledare och förälder ringa och prata med legitimerade fysioterapeuter som är experter på idrottskador. Det gäller oavsett om det handlar om en skada eller för att få rådgivning och guidning kring exempelvis skadeförebyggande träning.

Om fysioterapeuten bedömer att spelaren behöver mer än rådgivning vid skada ingår:

OBS! Det är alltid fysioterapeuten som bokar in besöket hos en vårdgivare.

Om en skada uppstår ska du som målsman eller du som spelare (över 18 år) kontakta Folksam enligt nedan:

  1. Ring 020-44 11 11 och boka in en telefontid.

  1. I samtalet bedömer fysioterapeuten om/hur skadan behöver kollas upp och bokar in ett besök hos en fysioterapeut eller läkare i Östersund.

  1. Be fysioterapeuten dokumentera och anmäla idrottsskadan till Folksam.

För mer information:

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/vard-och-rad-for-idrottsskador

https://www.svenskfotboll.se/svff/spelklar/information-spelklar/

Medicinskt stöd:

Hela vårt arbete i varje ledarteam som styrs av respektive huvudinstruktör har en tydlig linje i att få våra träningsgrupper helt skadefria från överbelastningsskador över kort och lång tid. Vid akuta skador har våra ledare grundläggande skadeutbildning och mot övre åldrar finns fystränare oftast på plats för att hjälpa till vid akuta skador eller rehabilitering. Medicinskt stöd finns även att tillgå i klubbens A-lag, där fysioterapeut och läkare används som resurs vid skador av allvarligare grad.

Rehabträning:

I våra träningsgrupper ska hjälp vid behov av rehabträning finnas. Rehabträningen sker som oftast i anslutning till fotbollsträningen. Som stöd finns även träningsprogram med rehabövningar för olika skador som fotbollsspelaren kan ta hjälp av om ingen fystränare finns närvarande. Rehabträningen stegras successivt för en säker återgång till fotbollsplanen.

Polisregister

Östersunds FK är en förening som vill skapa en miljö där barnen vill fortsätta med fotbollen under hela sitt liv.

För att detta skall vara möjligt är det viktigt att barnen som är aktiva i föreningen känner sig trygga med de vuxna som arbetar runt laget.


I arbetet för ett tryggare miljö runt barnen i Östersunds FK begär vi ut ett utdrag ur
Belastningsregistret på samtliga ledare i klubben.

Akademiansvarig och Kanslichef tittar på resultatet och dokumenterar resultatet genom att i en liggare skriva namn, utfall av registerkontroll i form av godkänd eller inte godkänd samt datum. Inget annat kommer att dokumenteras, dvs orsak till godkänd eller icke godkänd, och både akademiansvarig och kanslichef har tystnadsplikt. Orsak till icke godkänd har enbart koppling till eventuella övergrepp på barn, eller annan grov brottslighet. Efter genomgången återlämnas brevet till ledaren.

Utöver detta utbildar vi spelarna, ledarna och föräldrar hur vi skapar en trygg och säker miljö i våra träningsgrupper. Vi använder olika utbildningsmaterial, “Fotboll för alla” är ett av dessa material där det ingår filmer, uppgifter mm för spelarna, föräldrarna och ledarna att genomföra. Detta för att skapa ett bättre klimat runt/i lagen och få fler spelare att känna sig trygga. Samarbete med SISU finns för hjälp och stöd i utbildning och utbildningsmaterial.  

Kontaktuppgifter till anställda i akademin:

https://www.svenskalag.se/ofkakademi/kontakt

Sexuella övergrepp

Vid oro att barn har utsatts för sexuella övergrepp kontaktar du antingen Värdegrundsansvarig och/eller Akademichef.

Vill du lämna in en orosanmälan anonymt kan du följa länken till “Visselblåsare”:

https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

        Värdegrundsansvarig och Akademichef kontaktar socialtjänsten och/eller polisen.

        Östersunds kommun socialförvaltning tel: Polisen tel: 11414

        För råd och stöd kan även Bris kontaktas.

        Bris vuxentelefon, om barn tel: 077-1505050, vardagar 10-13

        Socialtjänsten Östersund tel: 063-143000

Det är viktigt att prata med barnet om vad som görs från föreningens sida/åt saken. Barnet har dock ingen erfarenhet vad som kan komma att hända och gör sig egna bilder av vad som händer. Det är därför viktigt att samtalet sker på en nivå utifrån barnets ålder och mognad.

I samråd med Värdegrundsansvarig och Akademichef kontaktas socialtjänsten och BRIS för rådgivning.

I samråd med Värdegrundsansvarig och Akademichef kontaktas socialtjänsten och BRIS för rådgivning.

        I samråd med Värdegrundsansvarig och Akademichef kontaktas socialtjänsten och BRIS för rådgivning.

        I samråd med Värdegrundsansvarig och Akademichef kontaktas socialtjänst och BRIS för rådgivning.

        I samråd med Värdegrundsansvarig och Akademichef kontaktas socialtjänst och BRIS för rådgivning.

Kontaktuppgifter till anställda i akademin:

https://www.svenskalag.se/ofkakademi/kontakt

Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp.

Ju tätare vuxennärvaro desto större chans för trygga idrottsmiljöer för våra barn.

Var

Har vi koll?

Ledartätet?

Träningen

Matchen/Tävlingen

Omklädningsrummen

På väg till och från

Sociala medier/Internet

Läger och övernattningar

Nedanför hittar du länkar med texter eller videoklipp i ämnet om övergrepp och våld. Detta rekommenderar vi i Östersunds FK att ni kollar på för att få en större förståelse om ämnet.

Krishantering

God kommunikation mellan vårdnadshavare och ledare är något vi strävar efter. Är det något du som vårdnadshavare vill ta upp ser vi gärna att du utgår från kommunikationsstegen nedan:

 

MÖTE MED AKADEMIANSVARIG
OCH TRÄNARE
MÖTE MED CHEFSTRÄNARE/KOORDINATOR

PRATA MED CHEFSTRÄNARE/KOORDINATOR

MÖTE MED MATCHCOACH

PRATA MED MATCHCOACH

PROBLEM/FRÅGESTÄLLNNG UPPSTÅR

Våra Policys/Guider

Policy - Alkohol och droger

Policy - Diskriminering

Policy - Sociala Medier

Värdegrund

Värdegrunden innehåller de värderingar och beteenden vi inte bara tillåter utan framförallt uppmuntrar och förväntar oss av alla spelare och ledare. Den är vår dagliga kompass för att uppnå Akademins mål.

Därför har vi också utvecklat flera konkreta metoder och verktyg som är en del av vår Spelarutbildningsplan inom området fotbollspsykologi:

Kulturaktiviteter

Varje år deltar samtliga spelare i ÖFK:s kulturaktiviteter för att utveckla sitt mod genom att utsätta sig för en obekväm situation där dom är sårbara. Det skapar också en situation där individerna får andra roller än i vardagen och en del kommer hitta nya sätt att uttrycka sig på. Vid kulturaktiviteterna samarbetar vi med en extern partner som skapar nya möten med personer och sammanhang som vi inte träffat i vanliga fall.

Beteendemall

Bygger på de värderingar klubben har. Varje värdering konkretiseras i tolv beteenden. Syftet är att få en tydligare koppling mellan värdegrunden och den dagliga utvecklingen på och utanför fotbollsplan. Mer information om Beteendemallen finns på följande länk: Beteendemallen

Utvecklingssamtal

Varje år hålls utvecklingssamtal utifrån Beteendemallen ovan som ledaren och spelaren fyller i var sin version av och som sedan blir underlaget för samtalet. Spelaren får också ett frågeformulär kring sitt mående.

Föreläsningar

Vi anordnar årligen föreläsningar för våra spelare inom en rad olika områden som knyts ihop med förväntade beteenden utifrån värdegrunden. T ex matchfixning, fair play och dopning.

Vi använder olika utbildningsmaterial, “Fotboll för alla” och “Min Match” är två av dessa material, där det ingår filmer, uppgifter m.m för spelare, föräldrar och ledare att genomföra. Detta för att skapa ett bättre klimat runt/i lagen och få fler spelare att känna sig trygga. Samarbete med SISU finns för hjälp och stöd i utbildning och utbildningsmaterial.  

Föräldrautbildning

Utbildningstillfälle för föräldrar är i första hand föräldramötet. Vi använder inte mötet i traditionell mening bara för administration, cuper mm. Istället ägnar vi större delen åt att förklara vad, varför och hur vi faktiskt arbetar samt hur de själva kan bidra i rollen som föräldrar i hemmet. Detta för att öka kunskapen och förståelsen om vår Värdegrund och Beteendemall men även Spelarutbildningsplan.

Ledarskap & Lärande

Ledarutbildning & Rekrytering

Kontinuerlig ledartbildning är centralt där ledaren kan visa på både teoretisk kunskap men även tillämpa den i sitt vardagliga arbete. Ledarna utbildas externt genom idrottsförbund som SvFF och JHFF men även hos relevanta utbildningsföretag som World Football Academy, Soccer Services och TOVO. Intern ledarutbildning sker dagligen och veckovis på planen, i Ungdomens hus och ledarnas gemensamma community på sociala medier.

Rekrytering av nya ledare grundar sig i vår Värdegrund och Strategi för Ledarskap & Lärande. Därför ser vi gärna att sökande ledare kan visa på teoretisk och praktiskt erfarenhet i att vilja utbilda och utveckla sig själv inom områden som ledarskap, pedagogik, sociologi, psykologi och fysiologi.

I Östersunds FK ska våra ledare förutom att följa våran värdegrund ha ett positivt sätt att leda laget i språk och kroppsspråk, visa engagemang och se spelaren som en individ. Ledarna ska vara raka i kommunikationen både mot spelare, vårdnadshavare och varandra. Ledare hos oss har alltid som mål att förbättra sig själv och bidra till en utvecklande verksamhet i ett pedagogiskt tankesätt.


Ledarskap

Värdebaserat ledarskap

Riktlinjerna och principerna för akademins ledarskap & lärande utgår från de värderingar som är viktiga för oss och som redovisas i Värdegrunden. Målen är tydliga. Akademin finns till för spelarna. En Akademi utan spelare existerar inte. Men det finns ett stort egenvärde i barn och att få vara barn. Barnidrott får aldrig gå emot FN:s barnkonvention om att barnens bästa går i första hand. Så istället för att prata om att producera fotbollsspelare och resultat borde vi prata om lärandemiljö och processer.  Att skapa en lärandemiljö finns det mycket mer evidens och forskning på än hur man skapar en talangfabrik. Ord har betydelse.

Vi har identifierat följande framgångsfaktorer (KPI) för att vi ska kunna uppfylla det värdebaserade ledarskap och lärande ÖFK står för:

Transformellt ledarskap

Enligt följande sammanfattning av Jean Coté presentation (Konferens Idrottsforskning RF 2018) innebär ett transformellt ledarskap följande:

1. Diskutera och exemplifiera värderingar och beteenden.

2. Visa sårbarhet och ödmjukhet.

3. Diskutera mål och förväntningar.

4. Uttrycka förtroende för spelarnas kapacitet.

5. Implementera en kollektiv vision

6. Tillhandahålla meningsfulla och utmanande roller och uppgifter.

7. Fördela ansvar för beslutsfattande och ledarskap

8. Betona vikten av och reflektera kring lärandeprocessen

9. Visa intresse och ta hänsyn till spelarens känslor och perspektiv

10. Uppmärksamma och förstärk spelarens utförande och bidrag.

Ovanstående punkter kategoriserar Coté in i fyra kategorier:

1-2 = Idealisk förebild (Idealized Influence).

3-5 = Inspirerande motivation (Inspirational Motivation).

6-8 = Intellektuell stimulans (Intellectual Stimulation).

9-10= Individuella behov (Individualized Consideration).

Motivation och Förväntningar

Barn lär sig antingen genom att dom själva eller någon annan motiverar eller tvingar dom. Edvard Decis teori ”Self-determination theory” (SDT) är en av de mest vedertagna motivationsteorierna inom psykologin och resultaten är tydliga. Hot och tvång funkar lika bra som uppmuntrande och stöttande, kanske till och med bättre på kort sikt. På lång sikt kommer däremot barnen bli mycket mer framgångsrika, oavsett mål, ifall dom upplever en känsla av att ha valt och påverkat sin egen situation och utveckling.

Både ledarna och spelarens egna förväntningar kommer påverka spelarnas motivation. Det finns två typer av förväntningar:

Pygmalioneffekten: handlar om andras förväntningar på spelaren. Det går knappast att underskatta kraften i pygmalioneffekten. Robert Rosenthal visade redan 1968 med sitt experiment att lärares förmåga att sätta rättvisa betyg påverkades kraftigt av förutfattade förväntningar på eleverna.

I SvFFs tränarutbildning visar man på hur tränarens förväntningar på spelaren påverkar mängden feedback och speltid spelaren får, vilket förstås påverkar motivationen och ofta slutar med att spelaren självmant slutar.

Galateaeffekten: handlar om spelarens egna förväntningar på sig själv.

Långsiktighet

Vi utbildar också spelarna aktivt i att tänka långsiktigt, att fördröja den kortsiktiga belöningen som t ex en vinst i den enskilda matchen ger. Vår referens under denna punkt är marshmallowtestet (Walter Mischel, 2014).

Selektering

ÖFK Akademi ska vara en selekteringsfri verksamhet till det år spelare fyller 18. Vi kan aldrig avgöra vem som kommer bli bäst på fotboll i vuxen ålder eller vilken väg barn och ungdomar väljer, men vad som är viktigt är att alla får chansen. Om vi skapar en lärandemiljö där barnen får vara sig själva på sina villkor så ökar chansen att dom kommer spela fotboll längre och därmed bli bättre fotbollsspelare. Ju längre spelarna vill vara kvar desto starkare band knyts laganda och kamratskap tillsammans med individuell utveckling är centralt. ÖFK ska få varje spelare känna sig viktig. Vi vill samtidigt vara tydliga med att ett stort ansvar även ligger hos den enskilda spelaren. Väljer spelaren att inte följa värdegrunden, beteendemallen eller att följa laget och individens principer får det en påverkan på spelarens träning och matchmiljö.

Dubbelidrottande

Akademin uppmuntrar alla spelare till dubbelidrottande, framförallt att ha en sommaridrott och en vinteridrott, så länge spelarna själva har lust. Akademin ska inte förhindra spelare som vill utöva annan idrott genom att ställa krav på antal närvaro utan försöka förstå att det finns stora fördelar på lång sikt att utöva flera idrotter och därmed undvika risker som tidig utbrändhet och/eller överbelastningsskador.

Från 15 år räknas fotbollssäsongen från mitten av mars vilket också är brytpunkt mellan vinter och sommaridrotter.

Normkritik

Att ifrågasätta normer och strukturer är en viktig del i Jämtlands historia, kultur och identitet. Med stolthet säger vi att vi är annorlunda, vi har till och med ett eget begrepp för att gå vår egen väg; eljest.

Individuella behov

Individuell anpassning är ett centralt begrepp i ÖFK samt ett uppmuntrande att spela och utveckla sitt fotbollskunnande utanför träningen. Vi hindrar inte spelare att utöva andra sporter utan ser det som positivt för spelarens psykologiska, fysiska och motoriska utveckling.

För att lyckas är vi övertygade om att arbete gentemot värdegrunden är central. Vi ska alltid visa tydlig respekt mot varandra och sig själv. Våra instruktörer har alltid ett ansvar att få våra spelare att må bra. I detta ingår att sätta upp individuella mål och samtala kring utveckling. Vi vill skapa ett lugn i utbildningen, så att ingen spelare känner ett behov av att byta träningsgrupp under utbildningen i yngre åldrar.

Aktiviteter

Träningar, matcher, cuper är vår kärnverksamhet. Utifrån vår pedagogiska utgångspunkt att utgå från individens mognad vill vi komma bort från den generella kategoriseringen av barn utifrån kronologisk ålder och ta större hänsyn till biologisk, kognitiv och social mognad.

Träningar

Träningsmiljön är där fotbollsspelaren spenderar ca 75 % av sina fotbollsrelaterade aktiviteter. Att spela match är viktigt men i och med detta är det i träningsmiljön spelaren spenderar mest tid och därmed är det den miljö spelaren utvecklas mest.

Matcher

Alla spelare blir uttagna till match och spelar lika mycket fram tills puberteten inleds. I takt med att spelaren blir äldre får träningsnärvaron naturligt en påverkan vid laguttagning då kroppen behöver vara förberedd för match, då skaderisken ökar ju mer kroppen utvecklas.
Vid den tidpunkten får det taktiska också en större påverkan i spelet, vilket då också kommer vara ett underlag inför våra matcher hos våra spelare. Spelaren kommer ha en taktisk ram att följa och beroende på hur spelaren följer den taktiska ramen i träning som matchen styr det vart spelaren matchas.

Spelarens vilja att utveckla sina taktiska egenskaper kommer vara en stark faktor för utveckling, och att lärdom tas vid motgång.

Matcherna är ett träningstillfälle och träningen ska spegla vårt arbetssätt i matcher, där prestation alltid går före resultat. Vi ska aldrig styra bollhållare från sidan. Spelarna ska följa Fair play enligt Beteendemallen.

ÖFK eftersträvar att spela minst tre internationella matcher per träningsgrupp och år, detta för att få möta kvalitativt motstånd med olika spelsätt. Detta ger spelarna rutin för framtida matcher. Matchningen av spelare vid internationella matcher följer samma grund som övriga matcher som beskrivs ovan.

Cuper

Varje år deltar alla våra lag med spelare som är 10 år och äldre i cuper. Vi inleder med Storsjöcupen och från 12 års ålder börjar vi delta i regionala cuper. Från ca 14 års ålder deltar vi på nationell nivå. De yngre deltar i något som kallas för “Sammandrag” istället vilket är som en kombination av seriespel och cuper runtom Östersund.

Från 15 år deltar vi som förening även vissa inbjudningsturneringar där spelare är aktuella som varit med från mitten av mars när fotbollssäsongen startar och vintersäsongen avslutas.

Övrig utbildning

Från 16 års ålder uppmuntrar vi alla våra spelare att gå domarutbildning tillsammans med JHFF.

Knatteskola

ÖFK’s Knatteskola är för pojkar och flickor från det år du fyller fyra och fortsätter till och med året du fyller sju.

Knatteskolans vision:

Knatteskolan är ett första eller andra möte för barn med fotboll. Miljön kommer att vara positiv, lek- och lustfylld. Fokus är en upplevelse innehållande naturliga rörelser genom lek. Målet är att barnen ska få en god första kontakt med sporten fotboll och samtidigt känna att fysisk aktivitet är något roligt, utmanande och spännande.

Verksamheten bedrivs inomhus under våren & utomhus under sommar/hösten, detta för att ge så många barn som möjligt chansen att testa på sporten fotboll i ÖFK’s Knatteskola.

Utöver att vi kör Knatteskolan i Östersund, bedrivs den även utanför Östersund i samarbete med lokala klubbar runt omkring Jämtlands län,(Ex 2017 i Åre). Vi vill med Östersunds FK varumärke bidra till att öka fotbollsintresset, sprida Östersunds FK i Jämtland, bidra till att den lokala klubben får fler spelare till sin verksamhet.

Gruppindelningen om vart man placerar sitt barn görs utav varje enskilts barns vårdnadshavare. Det finns två olika val som vårdnadshavare att välja mellan.

För uppdaterad information om vad som händer i Knatteskolan gå in på vår hemsida:

https://www.svenskalag.se/ofkakademi-knatteskola

Om du vill delta som sponsor till Knatteskolan mejla: knattefotboll@ostersundsfk.se

Samverkan

Vi vill bidra till utvecklingen av fotbollen i hela Jämtland och delar av Norrland inom spelar-, ledar- och föräldrautbildning. Våra samverkanspartner är föreningar, idrottsförbund, skolor, företag, idella organisationer och kommuner i Jämtland.

Föreningar

Vi samarbetar dagligen med övriga fotbollsklubbar i Östersunds kommun men även i övriga Jämtland gällande utbildning, spelarövergångar, cuper, camper och arrangemang. Vi samarbetar även med andra idrottsklubbar då våra spelare ofta är aktiva inom mer än en idrott.

Spelarövergångar

Då vi som förening alltid har yttersta ansvaret för spelare i våra klubbar har vi inom akademin en rutin när spelare antingen vill lämna vår förening eller skulle vilja testa på för vår förening.

Från akademin sker ingen kontakt av spelare och är du som spelare intresserad av ÖFK anmäler du själv ditt intresse via vår akademisida,

Om spelare är nyfiken på ÖFKs akademi

  1. När en spelare hör av sig till akademin, börjar vi med en utvärdering av spelaren. Hur gammal är spelaren, vart bor spelare, vilken skola och vilken förening tillhör spelare. Är det så att den totala bilden känns bra, OCH det finns plats i någon passande träningsgrupp går vi vidare till nästa steg. Finns ej plats skriver vi upp spelaren upp på en väntelista och kontaktar spelaren när det blir en ledig plats.
  2. Spelare får sedan börja med att kontakta sin egen tränare och berättar att spelaren själv kontaktat oss och skulle vilja provträna för akademin. Spelaren måste även ordna kontaktuppgifter till akademins ledare som kan kontaktas av oss. Kontaktuppgifterna måste komma från spelaren själv. Får vi inga kontaktuppgifter från spelare så kan vi heller inte ringa och prata med någon ledare och då heller ingen provträning.
  3. När akademin fått kontaktuppgifterna ringer vi till den ledare/ansvarig och berättar att spelaren hört av sig till oss. Här ska det också vara tydligt att denna kommunikation mellan föreningarna är gjord så att det finns en tydlig syn på spelaren mellan ÖFK och andra föreningen.

  1. Om spelaren sedan vill börja i akademin ska ett möte hållas mellan spelare, vårdnadshavare och akademin. Där ska akademin med vårdnadshavare gå igenom värdegrund, arbetssätt kring grupper, spelmöjligheter, arbeten för föräldrar och annat som är viktigt att veta.

Om spelare funderar på att lämna ÖFKs akademi

Om en spelare själv funderar på att lämna ÖFKs akademin så får spelaren tillåtelse att provträna efter att ett möte ägt rum mellan akademi, spelare och vårdnadshavare. Utan detta möte kommer ej provträning tillåtas och spelare över 15 år skrivs ej över till en ny förening. Detta då akademin alltid vill se till spelarens bästa och vid ett möte se till att spelare/vårdnadshavare verkligen funderat kring alla parametrar vid ett ev. föreningsbyte, både på kort och lång sikt.

Idrottsförbund

Vi samarbetar både med Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) och Jämtland/Härjedalens fotbollsförbund (JHFF) när det kommer till spelar- och tränarutbildning. Både SvFF och JHFF anordnar olika typer av läger och cuper för spelare samt tränarutbildningar enligt UEFAs tränarstege. Tillsammans med JHFF arrangerar vi ÖFK-ligan, seriespelet för alla ungdomar och upptaktsträffar inför året samt erbjuder Jämtlands ungdomsspelare att gå på våra Allsvenska matcher. Vi bidrar även till utvecklingen av respektive verksamhet i syfte att fotbollen i Jämtland ska bli starkare.

Skolor

Vi samarbetar idag med en högstadieskola, Prolympia, samt att vi har tät kommunikation med Wargentinskolan NIU. Det gör att vi får en bra insyn i våra spelares fotbollsutbildning i skolan och hjälper oss i vårt arbete att hålla våra spelare pigga i träning.

Syftet med Östersunds FKs skolverksamhet är:

Under spelarens tid i Östersunds FK har vi utvecklingssamtal och informella samtal där vi kollar med spelaren hur deras skolgång går och hur deras framtidsplaner är. Även om vi som klubb kan hjälpa spelarna med deras skolgång.

Företag

Akademin är en viktig del i föreningens och lokala företags CSR-arbete. Tillsammans skapar vi resurser och möjligheter för ungdomarna i Jämtland att spela fotboll och växa som människor. Företagen subventionerar avgifter och produkter medan ÖFK bidrar med kompetens, faciliteter och anställda ledare. Exempel på verksamhet är Knatteskolan, olika typer av läger på skolloven samt extraträningar.

Ideella organisationer

Det är förstås inte bara ÖFK som jobbar för att skapa en meningsfull fritid för Jämtlands ungdomar. Vi samarbetar och deltar på varandras aktiviteter med aktörer som Röda Korset, Rädda Barnen, Stars for Life, We & Sports.

Kommuner, Myndigheter & Landsting

De statliga och kommunala aktörerna är naturligtvis en självklar samarbetspartner till Akademin. ÖFK får ekonomiskt bidrag för vår verksamhet baserat på antal spelare, ledare och aktiviteter samtidigt som föreningen bedriver en oerhört viktig samhällsfunktion för att undvika ännu större kostnader för samhället. Exempel på särskilda insatser är större arrangemang i staden, arbetsträning och integration.

Hur är det att verka i ÖFK?

Som spelare, förälder, ledare m.m.

ÖFK är en förening som försöker ta ansvar för alla våra barn och ungdomars utveckling. Både på och vid sidan av fotbollsplan. ÖFK gör skillnad på barn/ ungdomsidrott och vuxenidrott. ÖFKs A-lag ska alltid vinna sina matcher. Barn/ungdomsfotbollen däremot ska inte vara fixerad vid att vinna matcher/cuper. Barn/ungdomsfotbollen ska fokusera på varje individs utveckling både på och vid sidan av fotbollsplan. För oss är den avgörande målsättningen att alla ska få en livslång positiv relation till fotboll. Våra barn/ungdomar kan bli fotbollsstjärnor, domare, breddspelare, supportrar, funktionärer m.m. Ingen kan i förväg säga vad som ska hända i framtiden. Vi vet dock att om alla får en positiv relation till fotboll så skapar vi förutsättningar för att ta vara på allas talanger.

Vi vet att barn/ungdomar utvecklas väldigt olika, både fysiskt och mentalt. Att då fokusera på att en åldersgrupp ska vinna så många matcher som möjligt eller att toppa lagen utifrån vilka spelare som är bäst just nu utan att ta hänsyn till fysisk/mental mognad är helt fel.

En avgörande del i ÖFKs värdegrund är allas lika värde oavsett kön, ålder, ursprung, sexualitet osv. Vår värdegrund styr även hur vi förhåller oss till toppning av lag, samla de bästa spelarna i en grupp, utesluta vissa och alltid vinna till varje pris med våra barn/ungdomslag. Inget av detta är okej för oss.

Vi respekterar att det finns andra som har en annan uppfattning än oss i hur barn/ungdomsfotboll/futsal ska bedrivas. Men då bör man spela fotboll/futsal i en annan förening än ÖFK. När det kommer förslag eller önskemål om att delta i andra föreningars evenemang/aktiviteter/samlingar och tvärtom behöver spelare stämma av med oss så att det passar in i vår egen planering, men även berätta varför spelaren ska delta där, och utifrån det får vi som förening ta ställning om det är ett bra evenemang som följer vår värdegrund och syn på alla människors lika värde och möjlighet.

Vi respekterar att andra lag/föreningar selekterar/toppar i sina lag men i ÖFK gör vi inte så. Vill någon bara ha de barn/ungdomar som just nu anses vara bäst så får andra arbeta så men inte inom ÖFKs ramar. Vi tror, med stöd av ny forskning, att alla inblandade mår bättre och dessutom är vi säkra på att vi även tar bättre hand om allas talanger när vi arbetar som vi försöker göra.

När andra föreningar lockar och drar är det viktigt att tänka på:

- har föreningen professionella och utbildade ledare

- står föreningen stadigt på och verkar den utifrån en värdegrund som syns i det dagliga arbete med fotboll, kultur och delaktighet.

- finns det en långsiktig plan för verksamheten

Utifrån vår värdegrund är det inte förenligt att vissa barn/ungdomar blir speciellt uttagna för att delta i en annan föreningsverksamhet. Då ska man välja vilken förening man vill tillhöra. Det är ett val som är upp till var och en. Men det är inte förenligt med varken ÖFKs värderingar eller Svenska Fotbollsförbundets regelsystem att spela fotboll/futsal i två föreningar samtidigt.

//Styrelsen


Börja i akademin

ÖFK tar emot barn och ungdomar som på eget initiativ tagit kontakt med föreningen. Under förutsättning att det finns plats för fler spelare och att tillgången till lokaler, planer samt instruktörer är tillräcklig. Spelaren kommer då erbjudas plats så länge helhetsperspektivet runt spelaren är bra, exempel på situationer som kan påverka helhetsperspektivet är unga spelare som redan bytt förening flera gånger, eller tex att spelare får väldigt långt till både träning och match.

Akademin har alltid en vilja att hjälpa spelare, så vid speciella situationer hittar vi oftast en lösning.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret på följande länk: https://www.svenskalag.se/ofkakademi/sida/50831/borja-i-akademin

För att delta i akademins utbildning krävs att tränings- och medlemsavgift betalas till föreningen respektive år. ÖFK återbetalar inga medlemsavgifter till spelare som slutat i föreningen. Träningsavgifter betalas tillbaka sista februari.

Träningsavgiften är ett mindre bidrag från varje spelare i akademin. Avgiften bidrar förutom ovan exempelvis också till plan och hallhyra, material som bollar och västar, domarkostnad för alla matcher

Vårdnadshavare

Som vårdnadshavare inom ÖFK godkänner du våra riktlinjer i och med att ditt barn börjar spela hos oss. Riktlinjerna, som är framtagna av SVFF, är skapta ur ett barns perspektiv. Se bilaga, sidan 12.

Som vårdnadshavare godkänner du att vid tre tillfällen (max fem VÅRDNADSHAVARE tillfällen) under säsong arbeta ideellt vid ÖFK:s hemmamatcher. Det finns flera datum och aktiviteter att välja mellan.

Det kan vara att jobba på parkeringen, scanna biljetter eller annan enklare försäljning under match. ÖFK har inga krav på att vårdnadshavare/spelare ska sälja lotter, kalendrar eller liknande. I övrigt behövs transport till matcher, samt att driva eventuella kassor och extraarbete för laget.

Som vårdnadshavare godkänner du att verka efter föreningen, beskrivning finns i Bilaga 1 

Tränings- & medlemsavgift

Till detta följer också att du som vårdnadshavare/anhörig:

ÖFK har inga krav på att vårdnadshavare/spelare ska sälja lotter, kalendrar eller liknande. I övrigt behövs transport till matcher, samt att driva eventuella kassor och extraarbete för laget.

Riktlinjer

När det gäller barns idrottande finns det bra riktlinjer för föräldrar. Om barnet själv får bestämma skulle kanske hans eller hennes riktlinjer se ut så här, enligt boken Idrottens karriärövergångar (Bengtsson & Fallby, 2011, SISU Idrottsböcker):

Källa: http://fogis.se/spelarutbildning/for-barnens-basta/information-till-foraldrar/ - Svff


Arrangemang

Matchvärdar

Över 15 år

Före match

Under match (Vid möjlighet)

Efter match

Upp till 15 år

För arrangemang av matcher upp till 15 år ska varje utvecklingsgrupp agera domarvärd. Detta för att på bästa sätt välkomna våra unga domare till matcherna och försöka skapa en god atmosfär som möjligt. Det innebär:


Efter matchen:


- Hjälp/stötta domaren att rapportera eventuella incidenter t.ex. hetsig publik eller olämpligt

uppträdande från spelare/ledare till föreningens kansli och vidare till JHFF.

- Domarvärden alt tränare/lagledare i hemmalaget, betalar domaren.

(Hjälp domaren att hålla en trevlig och uppmuntrande miljö från publik och ledare under matchen)

Material

Före match

Under match (Vid möjlighet)

Efter match

Innan bortamatch