öfk_2016_webb.png

Östersunds Fotbollsklubb

Akademi


Att spela i Östersunds FK - Akademi

Inkluderande akademimiljö i syfte att skapa ett livslångt intresse till fotbollen

Målsättning på planen...

...och utanför planen

Vårdnadshavare

Värdegrund & Vision

Träningsmiljö

Matchmiljö

Börja i ÖFKs Akademi?

Träningsavgift och innehåll

Innehåll

Tränings- & medlemsavgift

Våra instruktörer (presentation)

För en säker miljö

Skola

Kommunikationsstege

Bilagor

1 - Hur är det att verka i ÖFK? Som spelare, förälder, ledare m.m.

2 - Riktlinjer för föräldrar

3 - Knatteskola

4 - Rutiner spelarövergångar Akademin

5 - Rutin skadad spelare akademin

Medicinskt stöd och rehabträning

Checklista Matchvärdar

U16 + U17 + U19

Upp till 15 år

Checklista Material

Policy/Guide

Utbildningsplan


Att spela i Östersunds FK - Akademi

ÖFK tar emot barn och ungdomar som på eget initiativ tagit kontakt med föreningen. Under förutsättning att det finns plats för fler spelare och att tillgången till lokaler, planer samt instruktörer är tillräcklig så är man välkommen att testa och se om ÖFK är rätt alternativ.

För att höra er för om lediga platser, mejla mats.pettersson@ostersundsfk.se. Berätta om er själv och var ni kommer ifrån. I samtliga fall ska kontakt med moderklubben ha tagits innan så att inga oklarheter uppstår. ÖFK bedriver ingen aktiv rekrytering av spelare.

Inkluderande akademimiljö i syfte att skapa ett livslångt intresse till fotbollen

I ÖFK:s ungdomsakademi finns två centrala mål. Först och främst vill vi ge barn och ungdomar möjlighet att skapa en livslång relation till fotbollen. Det handlar inte nödvändigtvis om att bli elitspelare, det kan istället leda till spel på en lägre nivå, att någon blir domare, en annan funktionär, en tredje ledare eller att de i framtiden blir vårdnadshavare till nästa generations fotbollsspelare.

För att nå dit tror vi på en miljö som är inkluderande. I utbildningen förekommer ingen särbehandling av spelare, samtliga behandlas lika. Vi kan dock aldrig avgöra vilken väg barn och ungdomar väljer i sitt fotbollsliv, men vad som är viktigt är att alla får chansen – på så sätt är det ingen som exkluderas.

Det andra centrala målet är att fostra spelare till ÖFK:s A-lag. För att lyckas med det bedriver vi en kvalitativ verksamhet. 2016 tar vi nästa steg i att förbättra vår utbildning - samtliga träningsgrupper får en bättre utvecklingsmiljö med fler utbildade instruktörer samtidigt som antalet match- och träningstillfällen utökas.

Vi vill med verksamheten bidra till utvecklingen av länets fotboll samtidigt som vi, med klubbens värdegrund som utgångspunkt, skapar en rolig, kvalitativ fotbollsmiljö som dels bidrar till att öka fotbollsintresset, men också till att utveckla våra ungdomar som människor.

Som spelare och förälder finns riktlinjer i Bilaga 1 ett hur man verkar i vår förening.

Målsättning på planen...

Under hela utbildningen är målsättningen att skapa en bestående glädje till ÖFK och fotbollen där vi samtidigt erbjuder en utmanande och stimulerande sysselsättning med en fostrande anda.

ÖFK:s spelare ska erbjudas en miljö där varje spelare ges möjlighet att nå sin fulla potential. Detta genom att alltid eftersträva vårt a-lag i spelsätt där vi ska kontrollera spelet och spela en positiv fotboll där varje spelare vid varje insats i hög fart och kontroll. Utveckling som fotbollsspelare anser vi främst i samspel med lagkamrater där kommunikationen inom laget är centrala.

Varje spelare skall under sin utbildning i föreningen få möjligheten att utvecklas mot olika fotbollsmiljöer främst från olika delar av världen för att bredda sin referensram.

I varje träningsgrupp skall en specifik spelidé finnas som varje spelare förstår och vill jobba efter utifrån sin egen förutsättning.

Spelarna skall även under sin utbildning få lära sig hantera sin egen kropp och förstå hur den påverkas av träning och vila. Spelaren ska även få hjälp att ständigt arbeta för att spelaren fysik ska vara balanserad så kroppen ständigt kan bli starkare och snabbare och skador förhindras.

...och utanför planen

Utöver den sportsliga verksamheten strävar vi mot att utveckla våra spelare till goda medmänniskor. Det innebär att de alltid ska uppträda på ett positivt sätt där vi respekterar varandra, såväl inom som utanför gruppen. 2014 deltog spelarna i ÖFK:s kulturarbete. Temat var “Styrka genom mångfald”, och liknande projekt genomfördes under 2015 och 2016

Vårdnadshavare

Som vårdnadshavare inom ÖFK godkänner du våra riktlinjer i och med att ditt barn börjar spela hos oss. Riktlinjerna, som är framtagna av SVFF, är skapta ur ett barns perspektiv. Se bilaga, sidan 12.

Som vårdnadshavare godkänner du att vid tre tillfällen (max fem VÅRDNADSHAVARE tillfällen) under säsong arbeta ideellt vid ÖFK:s hemmamatcher. Det finns flera datum och aktiviteter att välja mellan.

Det kan vara att jobba på parkeringen, scanna biljetter eller annan enklare försäljning under match. ÖFK har inga krav på att vårdnadshavare/spelare ska sälja lotter, kalendrar eller liknande. I övrigt behövs transport till matcher, samt att driva eventuella kassor och extraarbete för laget.

Som vårdnadshavare godkänner du att verka efter föreningen, beskrivning finns i Bilaga 1 

Värdegrund & Vision

I Östersunds FK lever vi våra värdeord - från Akademi till A-laget och kansli. De genomsyrar hela verksamheten och styr vårt handlande och beteende.

Värdegrunden kallas kort ÖLUPP och står för öppenhet, långsiktighet, uppriktighet och ärlighet, pålitlighet samt professionalism.

ÖPPENHET

Vi välkomnar alla som delar våra värderingar och vill stödja oss i vårt arbete. Vi välkomnar mångfald, respekterar andras åsikter och verkar för dialog. Vi vill främja en arbetsmiljö karaktäriserad av respekt och glädje.

LÅNGSIKTIGHET

Vi värnar om långsiktiga och hållbara relationer med våra spelare, ledare, samarbetsföreningar och sponsorer. Vi Vågar fatta beslut idag som ger bedömda resultat om flera år. Vi ger aldrig upp.

UPPRIKTIGHET OCH ÄRLIGHET

Vi är uppriktiga genom att vara klara och tydliga i vår kommunikation inom och utom föreningen. Vi förväntar oss också att bli bemötta på ett ärligt och uppriktigt sätt. Vi står för rent spel och håller oss till regelverket på och utanför planen.

PÅLITLIGHET

Vi håller det vi lovar – vi lovar inte mer än vi kan hålla. Vi ska upplevas som trygga och säkra. Vi försöker alltid göra vårt bästa – i alla sammanhang

PROFESSIONALISM

Vi fattar beslut utifrån genomtänkta strategier. Vi har en god ekonomisk hushållning. Vi lever som vi lär – vi följer våra värderingar.

VISION

“Östersunds FK ska vara en  ekonomiskt stabil och etablerad fotbollsförening i svensk elitfotboll och delta i europeisk tävlingsfotboll“

UPPDRAG

“Östersunds FK ska vidareutveckla sin verksamhet och dess fotbollsspelare för spel i svensk elitfotboll.“

Träningsmiljö

ÖFK har som mål att skapa en glädje och ett kunnande till fotbollen – vi vill ge dem en livslång relation till fotbollen. Ingen exkludering får förekomma och laganda och kamratskap tillsammans med individuell utveckling är centralt. ÖFK ska få varje spelare känna sig viktig.

Individuell anpassning är ett centralt begrepp i ÖFK samt ett uppmuntrande att spela och utveckla sitt fotbollskunnande utanför träningen. Vi hindrar inte spelare att utöva andra sporter utan ser det som positivt för spelarens psykologiska, fysiska och motoriska utveckling.

För att lyckas är vi övertygade om att arbete gentemot värdegrunden är central. Vi ska alltid visa tydlig respekt mot varandra och sig själv. Våra instruktörer har alltid ett ansvar att få våra spelare att må bra. I detta ingår att sätta upp individuella mål och samtala kring utveckling. Vi vill skapa ett lugn i utbildningen, så att ingen spelare känner ett behov av att byta träningsgrupp under utbildningen i yngre åldrar. Undantag kan ske utifrån perspektiv som sociala att spelare vill vara med klasskompisar. Även fysiska utveckling kan påverka tillhörighet av träningsgrupp. I samtliga fall handlar det om att hitta en väg där grupp och individ utvecklas bäst. Ingen aktiv värvning får heller bedrivas till ungdomsgrupperna.

 

Utbildningen inom Östersunds FK grundar sig på Svenska Fotbollsförbundets utbildningsplan. Med tiden utvecklar vi delar i planen för att hitta vår egen identitet i jobbet med att utveckla våra spelare.

Matchmiljö

Alla spelare blir uttagna till match och får speltid. I takt med att spelaren blir äldre får träningsnärvaron naturligt en påverkan vid laguttaging där skaderisken ökar med ålder och fysik. Strävan är att matchtiden ska fördelas lika på uttagna spelare.

Matcherna ses som ett träningstillfälle och träningen ska spegla vårt arbetssätt i matcher, där prestation alltid går före resultat. Vi ska aldrig styra bollhållare från sidan. Spelarna ska följa den fair play ÖFK står för.

Börja i ÖFKs Akademi?

I akademin så är alla välkomna, tjej som kille så länge vi har plats i våra grupper.

Vår verksamhet bygget på några grundstenar där en är att det är den enskilda individens inre motivation som driver spelaren framåt. Därför ska aldrig vi som vuxna påverka detta utifrån olika perspektiv. Ett perspektiv är att vi som förening inte aktivt rekryterar spelare till akademin, utan det är upp till spelaren själv att visa sitt intresse. Intresset visar man enklast via vår akademisida, och följer länken till vänster, “Börja i Akademin”

https://www.svenskalag.se/ofkakademi

Samtliga spelarövergångar gällande akademin följer en rutin. Den rutin är bifogad som Bilaga 4 - Rutiner spelarövergångar Akademin

Träningsavgift och innehåll

För att delta i akademins utbildning krävs att tränings- och medlemsavgift betalas till föreningen respektive år. ÖFK återbetalar inga medlemsavgifter till spelare som slutat i föreningen

Innehåll

Tränings- & medlemsavgift

Till detta följer också att du som vårdnadshavare/anhörig:

ÖFK har inga krav på att vårdnadshavare/spelare ska sälja lotter, kalendrar eller liknande. I övrigt behövs transport till matcher, samt att driva eventuella kassor och extraarbete för laget.

Som vårdnadshavare godkänner du att verka efter föreningen, beskrivning finns i Bilaga 1 

Våra instruktörer (presentation)

Presentation Instruktörer

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQD2oV54K-XRRFAugTJmqwdy8za9__8VBozA1doYNMpbWY7xpeur8AgNXClNDU-_Q21buqNHsRbI_aV/pub

Instruktörer hos oss har alltid som mål att förbättra sig själv och bidra till en utvecklande verksamhet. Vi hoppas kunna se lösningar utanför boxen för att hitta nya vägar inom ÖFK:s fotbollsutbildning men samtidigt ha kvalitativa ledaregenskaper som grundar sig i ett pedagogisk tankesätt. Vi har också en strävan att samtliga instruktörer ska ha en god fotbollsledarutbildning.

Våra instruktörer ska ha ett positivt sätt att leda laget, visa engagemang och se spelaren som en individ. Vi ska vara raka i kommunikationen både mot spelare och vårdnadshavare. Det leder till en bra kontakt med vårdnadshavare och en god relation till domare och andra ledare.
Utbildning är centralt där inte bara utbildningen är ett kvitto på kvalite, utan att instruktören kan arbeta efter sin utbildning och kan i sitt vardagliga arbete visa på detta.

Physios

I våra äldre träningsgrupper är målsättningen ska physios finns kopplade till varje grupp för att styra vårt skadeförebyggande arbete mot spelare. Olika kontroller kommer göras för att utvärdera spelare och efter resultatet bygga en plan för att våra spelare ska förebygga ev skador. Hela vårt arbete i varje ledarteam som styrs av respektive huvudinstruktör har en tydlig linje i att få våra träningsgrupper helt skadefri från överbelastningsskador över kort och långtid. Vid akuta skador har våra ledare grundläggande skadeutbildning och mot övre åldrar finns physios oftast på plats för att hjälpa till vid akuta skador eller rehabilitering.

För en säker miljö

Samtliga ledare inom ÖFKs akademin som arbetar med barn behöver göra enregisterkontroll INTE på förekommen anledning, utan för att vara säker på att vi har en trygg miljö för våra spelare. Den begränsade registerkontrollen följer Riksidrottsförbundets riktlinjer och processen är följande:

Akademiansvarig och Kanslichef tittar på resultatet och dokumenterar resultatet genom att i en liggare skriva namn, utfall av registerkontroll i form av godkänd eller inte godkänd samt datum. Inget annat kommer att dokumenteras, dvs orsak till godkänd eller icke godkänd, och både akademiansvarig och kanslichef har tystnadsplikt. Orsak till icke godkänd har enbart koppling till eventuella övergrepp på barn, eller annan grov brottslighet. Efter genomgången återlämnas brevet till den registerkontrollerade.

Skola

Vi samarbetar idag med en högstadieskola, Prolympia, samt ett fotbollsgymnasium; Wargentinskolan NIU. Det gör att vi får en bra insyn i våra spelares fotbollsutbildning i skolan och hjälper oss i vårt arbete att hålla våra spelare pigga i träning.

Kommunikationsstege

God kommunikation mellan vårdnadshavare och ledare är något vi strävar efter. Är det något du som vårdnadshavare vill ta upp ser vi gärna att du utgår från kommunikationsstegen till höger.

MÖTE MED AKADEMIANSVARIG

PRATA MED AKADEMIANSVARIG

MÖTE MED KOORDINATOR

PRATA MED KOORDINATOR

PRATA MED TRÄNARE

PROBLEM/FRÅGESTÄLLNNG UPPSTÅR


Bilagor

1 - Hur är det att verka i ÖFK? Som spelare, förälder, ledare m.m.

ÖFK är en förening som försöker ta ansvar för alla våra barn och ungdomars utveckling. Både på och vid sidan av fotbollsplan. ÖFK gör skillnad på barn/ ungdomsidrott och vuxenidrott. ÖFKs A-lag ska alltid vinna sina matcher. Barn/ungdomsfotbollen däremot ska inte vara fixerad vid att vinna matcher/cuper. Barn/ungdomsfotbollen ska fokusera på varje individs utveckling både på och vid sidan av fotbollsplan. För oss är den avgörande målsättningen att alla ska få en livslång positiv relation till fotboll. Våra barn/ungdomar kan bli fotbollsstjärnor, domare, breddspelare, supportrar, funktionärer m.m. Ingen kan i förväg säga vad som ska hända i framtiden. Vi vet dock att om alla får en positiv relation till fotboll så skapar vi en förutsättningar för att ta vara på allas talanger.

Vi vet att barn/ungdomar utvecklas väldigt olika, både fysiskt och mentalt. Att då fokusera på att en åldersgrupp ska vinna så många matcher som möjligt eller att toppa lagen utifrån vilka spelare som är bäst just nu utan att ta hänsyn till fysisk/mental mognad är helt fel.

En avgörande del i ÖFKs värdegrund är allas lika värde oavsett kön, ålder, ursprung, sexualitet osv. Vår värdegrund styr även hur vi förhåller oss till toppning av lag, samla de bästa spelarna i en grupp, utesluta vissa och alltid vinna till varje pris med våra barn/ungdomslag. Inget av detta är okej för oss.

Vi respekterar att det finns andra som har en annan uppfattning än oss i hur barn/ungdomsfotboll/futsal ska bedrivas. Men då bör man spela fotboll/futsal i en annan förening än ÖFK. När det kommer förslag eller önskemål om att delta i andra föreningars evenemang/aktiviteter/samlingar och tvärtom behöver spelare stämma av med oss så att det passar in i vår egen planering, men även berätta varför spelaren ska delta där, och utifrån det får vi som förening ta ställning om det är ett bra evenemang som följer vår värdegrund och syn på alla människors lika värde och möjlighet.

Vi respekterar att andra lag/föreningar selekterar/toppar i sina lag men i ÖFK gör vi inte så. Vill någon bara ha de barn/ungdomar som just nu anses vara bäst så får andra arbeta så men inte inom ÖFKs ramar. Vi tror, med stöd av ny forskning, att alla inblandade mår bättre och dessutom är vi säkra på att vi även tar bättre hand om allas talanger när vi arbetar som vi försöker göra.

När andra föreningar lockar och drar är det viktigt att tänka på:

- har föreningen professionella och utbildade ledare

- står föreningen stadigt på och verkar den utifrån en värdegrund som syns i det dagliga arbete med fotboll, kultur och delaktighet.

- finns det en långsiktig plan för verksamheten

Utifrån vår värdegrund är det inte förenligt att vissa barn/ungdomar blir speciellt uttagna för att delta i en annan förenings verksamhet. Då ska man välja vilken förening man vill tillhöra. Det är ett val som är upp till var och en. Men det är inte förenligt med varken ÖFKs värderingar eller Svenska Fotbollsförbundets regelsystem att spela fotboll/futsal i två föreningar samtidigt.

//Styrelsen

2 - Riktlinjer för föräldrar

När det gäller barns idrottande finns det bra riktlinjer för föräldrar. Om barnet själv får bestämma skulle kanske hans eller hennes riktlinjer se ut så här, enligt boken Idrottens karriärövergångar (Bengtsson & Fallby, 2011, SISU Idrottsböcker):

Källa: http://fogis.se/spelarutbildning/for-barnens-basta/information-till-foraldrar/ - Svff


3 - Knatteskola

ÖFK’s Knatteskola är för pojkar och flickor från det år du fyller fyra och fortsätter till och med året du fyller sju.

Knatteskolans vision:

Knatteskolan är ett första eller andra möte för barn med fotboll. Miljön kommer att vara positiv, lek- och lustfylld. Fokus är en upplevelse innehållande naturliga rörelser genom lek. Målet är att barnen ska få en god första kontakt med sporten fotboll och samtidigt känna att fysisk aktivitet är något roligt, utmanande och spännande.

Verksamheten bedrivs inomhus under våren & utomhus under sommar/hösten, detta för att ge så många barn som möjligt chansen att testa på sporten fotboll i ÖFK’s Knatteskola.

Utöver att vi kör Knatteskolan i Östersund, bedrivs den även utanför Östersund i samarbete med lokala klubbar runt omkring Jämtlands län,(Ex 2017 i Åre). Vi vill med Östersunds FK varumärke bidra till att öka fotbollsintresset, sprida Östersunds FK i Jämtland, bidra till att den lokala klubben får fler spelare till sin verksamhet.

Gruppindelningen om vart man placerar sitt barn görs utav varje enskilts barns vårdnadshavare. Det finns två olika val som vårdnadshavare att välja mellan.

För uppdaterande information om vad som händer i Knatteskolan gå in på vår hemsida:

https://www.svenskalag.se/ofkakademi-knatteskola

Om du vill delta som sponsor till Knatteskolan mejla:knattefotboll@ostersundsfk.se


4 - Rutiner spelarövergångar Akademin

Då vi som förening alltid har yttersta ansvaret för spelare i våra klubbar har vi inom akademin en rutin när spelare antingen vill lämna vår förening eller skulle vilja testa på för vår förening.

Från akademin sker ingen kontakt av spelare och är du som spelare intresserad av ÖFK anmäler du själv ditt intresse via vår akademisida,

Om spelare är nyfiken på ÖFKs akademi.

  1. När en spelare hör av sig till akademin, börjar vi med en utvärdering av spelaren. Hur gammal är spelaren, vart bor spelare, vilken skola och vilken förening tillhör spelare. Är det så att den totala bilden känns bra, OCH det finns plats i någon passande träningsgrupp går vi vidare till nästa steg. Finns ej plats skriver vi upp spelaren upp på en väntelista och kontaktar spelaren när det blir en ledig plats.
  2. Spelare får sedan börja med att kontakta sin egen tränare och berättar att spelaren själv kontaktat oss och skulle vilja provträna för akademin. Spelaren måste även ordna kontaktuppgifter till akademins ledare som kan kontaktas av oss. Kontaktuppgifterna måste komma från spelaren själv. Får vi inga kontaktuppgifter från spelare så kan vi heller inte ringa och prata med någon ledare och då heller ingen provträning.
  3. När akademin fått kontaktuppgifterna ringer vi till den ledare/ansvarig och berättar att spelaren hört av sig till oss och vill komma och provträna. Här ska det också vara tydligt att denna kommunikation mellan föreningarna är gjord så att det finns en tydlig syn på spelaren mellan ÖFK och andra föreningen.

  1. Om spelaren sedan vill börja i akademin ska ett möte hållas mellan spelare, vårdnadshavare och akademin. Där ska akademin med vårdnadshavare gå igenom värdegrund, arbetssätt kring grupper, spelmöjligheter, arbeten för föräldrar och annat som är viktigt att veta.

Om spelare funderar på att lämna ÖFKs akademi.

Om en spelare själv funderar på att lämna ÖFKs akademin så får spelaren tillåtelse att provträna efter att ett möte ägt rum mellan akademi, spelare och vårdnadshavare. Utan detta möte kommer ej provträning tillåtas och spelare över 15 år skrivs ej över till en ny förening. Detta då akademin alltid vill se till spelarens bästa och vid ett möte se till att spelare/vårdnadshavare verkligen funderat kring alla parametrar vid ett ev. föreningsbyte, både på kort och lång sikt.


5 - Rutin skadad spelare akademin

Vi i akademin jobbar varje dag med skadeförebyggande träning för våra spelare. Vårt fokus ligger på att förebygga och behandla skador utifrån den kompetens vi besitter. Vid akuta skador har våra ledare grundläggande skadeutbildning. Våra physios finns ofta på plats för att hjälpa till vid akuta skador och rehabilitering.

Om skadan behöver kollas upp ytterligare finns följande alternativ för er föräldrar/ vårdnadshavare:

  1. Kontakta Folksam (Råd och vård för idrottsskador)            Tel: 020-44 11 11

Råd och Vård för idrottsskador är en kostnadsfri rådgivningstjänst och din medlemsförmån.

Dit kan du som är idrottare, ledare och förälder ringa och få råd om hur du förebygger skador och besvär som kan uppstå i samband med idrottsaktiviteter. 

När du ringer får du prata med en legitimerad fysioterapeut / sjukgymnast som är specialist på idrottsskador. Om du har råkat ut för ett olycksfall hjälper sjukgymnasten dig att dokumentera och anmäla skadan direkt till Folksam.

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/vard-och-rad-for-idrottsskador 

  1. Kontakta Helsa Specialistvård (f.d. Medicin Direkt)                  Tel: 063-670 20 00

Helsa är en privat sjukvårdsmottagning som på uppdrag av Jämtlands läns landsting bedriver en idrottsmedicinsk mottagning. Om du råkar ut för en skada när du idrottar eller motionerar kan du få hjälp av ortoped eller sjukgymnast.

Ungdomar under 18 år besöker mottagningen gratis.

http://ostersundspv.helsa.se/ 

Medicinskt stöd och rehabträning

Medicinskt stöd:

I våra äldre träningsgrupper är målsättningen ska fysios finnas kopplade till varje grupp för att styra vårt skadeförebyggande arbete mot spelare. Olika kontroller kommer göras för att utvärdera spelare och efter resultatet bygga en plan för att våra spelare ska förebygga eventuella skador. Hela vårt arbete i varje ledarteam som styrs av respektive huvudinstruktör har en tydlig linje i att få våra träningsgrupper helt skadefria från överbelastningsskador över kort och lång tid. Vid akuta skador har våra ledare grundläggande skadeutbildning och mot övre åldrar finns fysios oftast på plats för att hjälpa till vid akuta skador eller rehabilitering. Medicinskt stöd finns även att tillgå i klubbens A-lag, där fysioterapeut och läkare används som resurs vid skador av allvarligare grad.

Rehabträning:

I våra träningsgrupper ska hjälp vid behov av rehabträning alltid finnas. I de äldre träningsgrupperna finns fysios oftast närvarande och finns som stöd vid skada. Rehabträningen sker i anslutning till fotbollsträningen. Som stöd finns även träningsprogram med rehabövningar för olika skador som fotbollsspelaren kan ta hjälp av om ingen fysio finns närvarande. Rehabträningen stegras successivt för en säker återgång till fotbollsplanen.

Checklista Matchvärdar

U16 + U17 + U19

Före match

Under match (Vid möjlighet)

Efter match

Upp till 15 år

För arrangemang av matcher upp till 15 år ska varje utvecklingsgrupp agera domarvärd. Detta för att på bästa sätt välkomna våra unga domare till matcherna och försöka skapa en god matchatmosfär som möjligt. Det innebär:


Efter matchen:


- Hjälp/stötta domaren att rapportera eventuella incidenter t.ex. hetsig publik eller olämpligt

uppträdande från spelare/ledare till föreningens kansli och vidare till JHFF.

- Domarvärden alt tränare/lagledare i hemmalaget, betalar domaren.

(Hjälp domaren att hålla en trevlig och uppmuntrande miljö från publik och ledare under matchen)

Checklista Material

Före match

Under match (Vid möjlighet)

Efter match

Innan bortamatch

Policy/Guide

Policy - Alkohol och droger

Policy - Diskriminering

Policy - Sociala Medier

Guide - Hantering av brytande av policy

Utbildningsplan

Målvakt

Psykologiska- & sociala faktorer

Fitness