Skøjteudlejning sæson 2018/2019

Som bruger af Gigantium og part i skøjtebanen på CW Obels Plads har ASF den unikke mulighed for at få et økonomisk tilskud via skøjteudlejningen ifm. offentligt skøjteløb de to steder. Denne indtægt er et væsentligt tilskud til vores økonomi og er med til at nedbringe kontingentsatsen for det enkelte medlem. Vi vil derfor rigtig gerne fortsætte med at hjælpe i skøjteudlejningen.

Da dette til gengæld er en stor opgave for klubben, er det derfor en, som vi i fællesskab må løfte, hvorfor det er obligatorisk for alle medlemmer at give en hånd med i skøjteudlejningen.

I Gigantiums skøjteudlejning er det ASF’s opgave at udleje, slibe skøjter og sælge billetter i entré til ishallen ved døren. På CW Obels Plads er det ASF’s opgave at udleje skøjter, mens banen er gratis at benytte.

Skøjteudlejningen i Gigantium har i denne sæson første åbningsdag d. 7. okt. 2018 og slutter d. 22. februar 2019. Sæsonen på C.W. Obels Plads begynder normalt ca. 1. dec. - alt efter vejrforholdene, men mere herom senere, når vi har hørt fra Aalborg Kommune.

Ift. tidligere år er kravene til bemanding af skøjteudlejningen nu ændret med flg. fordelingsnøgle:

På hjemmesiden https://a-s-f.dk/skojteudlejning/ kan du finde en oversigt over ledige vagter i skøjteudlejningen de to steder. Bemærk, du skal tilmelde (Book) dig via hjemmesiden.

Vi forsøger i det omfang, det kan lade sig gøre at opfylde dine ønsker til tidspunkter, hvorfor det er efter først-til-mølle-princippet.

Du må naturligvis meget gerne byde ind på flere vagter end de påkrævede, da al hjælp er påskønnet.

Husk, at skøjteudlejningen er en rigtig god og hyggelig måde at lære nogle af de andre medlemmer og forældre at kende på.

I samme ombæring må du naturligvis gerne alliere dig med onkel, mormor og bedste ven(inde) for at dække flere vagter på en gang. Der er intet til hinder for, at du byder ind på flere vagter den samme dag for at stå med din mor, onkel eller en helt tredje person.

Derudover skal du bemærke, at en vagt på 6+ timer på CW Obels Plads tæller som 2. Dvs. hvis du skal dække 3 vagter i alt, behøver du blot at tage en i Gigantium og en á 8 timer på CW Obels Plads. Da vi af erfaring ved, at de lange vagter på CW Obels Plads kan være lidt vanskelige at tage må I gerne være to om at dele en lang vagt, så længe vi ved, hvem de to personer er.

Ifm. skøjteudlejningen i Gigantium findes to muligheder for en vagt: Skøjteudlejning eller skøjteslibning. Hvis du melder dig til at slibe skøjter, vil du få en grundig introduktion til hvad du skal gøre - hvilket ikke er særlig svært, da maskinen er fuldt automatiseret til det.

Ifm. aflysninger på C.W. Obels Plads og Gigantium skal du være opmærksom på, at en aflysning ikke tæller som en vagt. Her vil du i stedet blive kontaktet for aftale om en ny.

VIGTIGT: Bliver du forhindret i at tage din vagt, er du selv ansvarlig for at finde en afløser blandt de øvrige forældre og medlemmer.

 

På forhånd tak for jeres støtte omkring skøjteudlejningen.

Med venlig hilsen

ASF bestyrelsen