Daudzfunkcionālā centra „Solis Augšup” personāls

Speciālists

Specialitāte

Darba valoda

Dienas

Laiks

Saziņai

tālrunis, e-pasts

Kristīne

Timermane

ABA terapeits apmācībā

latviešu

Pirmdiena, Trešdiena, Piektdiena

9:00-18:00

+371 26474132

kristiine.o@gmail.com

Tamara

Doktor

ABA terapeits

krievu

Pirmdiena, Otrdiena,

Trešdiena, Piektdiena

9:00-18:00

+371 25617364

tamaradoktore@gmail.com

Olga

Lukina

Ergoterapeits,

ABA terapeits,

Denveras metode

latviešu krievu

Pirmdiena, Otrdiena, Ceturtdiena, Piektdiena

9:00-19:00

+371 20386500

OL@Nepaliecviens.lv

Lelde

Kalvāne

Ergoterapeits,

ABA terapeits apmācībā

latviešu

Pirmdiena

9:00-18:00

+371 26567282

 lelde.kalvane@gmail.com

Jekaterina

Šahova

Speciālais pedagogs,

ABA terapeits apmācībā

latviešu krievu

Otrdiena, Trešdiena,

Ceturtdiena, Piektdiena

9:00-18:00

+371 28246679

jekaterina.tumasevica@gmail.com

Ieva

Bite

Psihologs,

ABA terapeits apmācībā, Denveras metode

latviešu krievu

Otrdiena

13:00-18:00

+371 29113010

ieva.bite@lu.lv

Marija

Skerškāne

Audiologopēds,

ABA terapeits apmācībā, Denveras metode

latviešu

Pirmdiena, Trešdiena

9:00-18:00

+371 26053027

marija.skerskane@gmail.com

Guna

Bendrate

Audiologopēds

latviešu

Otrdiena, Ceturtdiena

9:00-18:00

+371 26060717

guna.bendrate@inbox.lv

Zane

Paiča

Fizioterapeits

latviešu krievu

Otrdiena, Ceturtdiena

9:00-20:00

+371 29554376

zane.paica@gmail.com

Andris

Jansons

Mūzikas skolotājs

latviešu krievu

Pirmdiena

13:00-19:00

+371 26066517

afraians@inbox.lv

Diāna

Mekša

Sociālais rehabilitētājs,

Pastorālais konsultants

latviešu krievu

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena

iepriekš vienojoties

+371 26394426

dm@nepaliecviens.lv

Elīna Augustinoviča

Vecāku kluba vadītāja

latviešu krievu

iepriekš vienojoties

+371 26191333

ea@nepaliecviens.lv