Iespējams, Jums jau ir zināms, ka mēs, apakšā parakstījušās organizācijas, individuāli sadarbojamies ar daudziem pārtikas ražošanas uzņēmumiem. Šīs sadarbības gaitā uzņēmumi mums dažkārt vaicā, vai mūsu grupas varētu darboties vienoti un runāt vienā balsī. Parasti tas nav iespējams, jo mūsu organizācijas ne vienmēr spēj sadarboties un vienoties par problēmām, taktiku un citiem jautājumiem.

Ņemot vērā minēto, gribam Jums darīt zināmu, ka, par spīti tam, ka bieži nespējam savstarpēji vienoties, mēs esam vienojušies par neatliekamākajām broileru ražošanas labturības problēmām un veidiem, kā tās vislabāk risināt. Tādēļ esam izstrādājuši vienotu broileru labturības politikas pamatu, ko mēs uzskatām par minimumu, kas jāsasniedz ikvienai Eiropas korporatīvajai politikai un jāpadara publiski pieejams. Šis plāns ir izklāstīts vēstules beigās. Pateicamies par Jūsu interesi par šo problēmu!

Ar cieņu

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt (Vācija)

Anima (Dānija)

Animal Equality (Vācija, Itālija, Spānija, Apvienotā Karaliste, pasaule)

Center for the Ethical Attitude Towards Nature (Baltkrievija)

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Platformu (Turcija)

Compassion in World Farming (Francija, Itālija, Īrija, Nīderlande, Polija, Apvienotā Karaliste)

Deutscher Tierschutzbund (Vācija)

Djurens Rätt (Zviedrija)

Dzīvnieku brīvība (Latvija)

Een DIER Een VRIEND (Nīderlande)

Eurogroup for Animals (Eiropa)

Fundacja Alberta Schweitzera (Polija)

Humane Society International (pasaule)

Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Īrija)

L214 (Francija)

Menschen für Tierrechte (Vācija)

Oikeutta eläimille (Somija)

Otwarte Klatki / Open Cages (Polija, Ukraina)

OZ VEGÁNSKE HODY (Slovākija)

Pro iure animalis (Vācija)

PROVIEH (Vācija)

ProVeg International (Vācija, pasaule)

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Apvienotā Karaliste)

Slepice v Nouzi (Čehija)

The Humane League (Apvienotā Karaliste, pasaule)

VGT (Austrija)

Vier Pfoten / Four Paws (Austrija, Vācija, Apvienotā Karaliste, Bulgārija)

Welfarm (Francija)

World Animal Protection (Apvienotā Karaliste, pasaule)

***

Sākot ar 2026. gadu mūsu piegādātājiem jāievēro tālāk izklāstītās prasības attiecībā uz visām vistām (tajā skaitā svaigajām, saldētajām un pārstrādātajām) mūsu piegādes ķēdē.

1. Jāievēro visi ES dzīvnieku labturības likumi un noteikumi neatkarīgi no ražošanas valsts.

2. Jāievieš ganāmpulka blīvums, kas nepārsniedz 30 kg/m2. Retināšana nav ieteicama, bet, ja to veic, tā ir jāierobežo līdz vienai retināšanas reizei saimē.

3. Jāizmanto šķirnes, kam raksturīgi augstāki labturības rezultāti. Pieļaujamās šķirnes ir Hubbard JA757, 787, 957 vai 987, Rambler Ranger, Ranger Classic un Ranger Gold, kā arī jebkura šķirne, kas atbilst RSPCA Broileru šķirņu labturības novērtējuma protokolam[1].

4. Jāievēro uzlaboti vides standarti, tajā skaitā šādi:

5. Jāievieš kontrolētas atmosfēras apdullināšanas metode, izmantojot cēlgāzes vai vairāku fāžu sistēmas, vai arī efektīva elektriskā apdullināšana bez dzīvu putnu apgriešanas ar kājām gaisā.

6. Jāuzrāda atbilstība iepriekš minētajiem standartiem, izmantojot trešo pušu revīziju un ikgadējus publiskus pārskatus par progresu saistību ieviešanā.


[1] RSPCA welfare standards for chickens. https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/farmanimals/standards/chickens

[2] Padomes Direktīva 2007/43/EK ( 2007. gada 28. jūnijs ), ar ko nosaka obligātos noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai (Dokuments attiecas uz EEZ). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32007L0043