Registration No.

Name

Working district

60

Madav Prasad Koirala

Kathmandu

322

Ramesh Ghimire

Kathmandu

1042

Dr. Prem Prasad Sharma

Kathmandu

1543

Omprakash Aryal

Kathmandu

1546

Laxman Bartaula

Kathmandu

1586

Lalitbahadur Basnet

Kathmandu

1587

Niranjanprasad acharya

Kathmandu

1589

Rabin Subedi

Kathmandu

1596

Uttarman Limbu

Kathmandu

1670

Sudip Gautam

Kathmandu

1726

Puskar Pokharel

Kathmandu

1734

Rabinarayan Khanal

Kathmandu

2635

Gyan Prasad Bhushal

Kathmandu

2684

Shashi Kiran Shrestha

Kathmandu

2688

Ratna Kumar Das

Parsa

2714

Surya Bahadur Deuja

Kathmandu

2727

Badri Prasad Subedi

Kathmandu

2767

Sambojan Limbu

Kathmandu

2771

Dambar Bahadur Khadga

Bhaktapur