Аналіз роботи

циклового методичного об’єднання

вчителів-філологів за  2016 – 2017 н.р.

 2016 – 2017 навчального року методичне об’єднання вчителів-філологів продовжило роботу над педагогічною темою «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в навчальному закладі», другою підтемою якої є «Передовий досвід як джерело інноваційної діяльності», відповідно до цього напрямку виконано завдання  ЦМО на 2016 – 2017 н.р.:

  1. Вивчення та виконання нормативних документів МОН України.
  2. Опрацювання нових програм, змін та нововведень й оновлення календарно-тематичного планування відповідно до них.
  3. Удосконалення методичних матеріалів учителів ЦМО на сайті НВО. Розробка персональних веб-сторінок учителів-філологів (Google Apps), створення сайтів, блогів, портфоліо вчителів, що атестуються.
  4. Проведення моніторингу якості й відповідності оцінювання знань з філологічних дисциплін, а також опрацьовано результативність навчання учнів гімназійних класів у зв’язку з  вивченням викладання російської мови.

5. Умотивоване, доцільне поєднання інтерактивних технологій з класичними методами навчання на уроках філологічного циклу та в позаурочній діяльності.

6. Удосконалення та розвиток  профільної диференціації учнів.

7. Розробка завдань, створення банку тестових зошитів, творчих робіт за зразком ДПА та ЗНО, проведення консультацій, тренінгів, систематизація завдань у classroom, контроль результативності знань й умінь.

8. Підготовка учнів 9-их класів  до державної підсумкової атестації (відстеження якості написання диктантів, консультації, робота з культури мови, стилістики); учнів 11-их класів до ДПА у форматі  ЗНО (контрольні та самостійні роботи за зразком ЗНО, зрізи знань, тести, твори за вимогами ЗНО), додаткові групові консультації (10-ті, 11-ті класи), використання віртуальної галереї Emaze ( портрети письменників, ілюстрації до творів) та інтерактивної дошки Padlet (комплексне застосування інтернет-ресурсу з мови: електронних словників, освітніх проектів, телепередач та розроблених учителем тестових завдань).

9. Аналіз ефективності мовних і літературних досягнень учнів 5- 8-их класів на рівні зіставлення семестрового оцінювання, річного з результатами незалежної експертизи знань.

10. Спільна робота вчителів-філологів щодо наповнення Кабінету шевченкознавства (розробка картотеки навчальної й художньої літератури; забезпечення дидактичних матеріалів, наповнення проекту «Символи Шевченкових творів», проведення екскурсій).

11. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми щодо підготовки до предметних олімпіад, конкурсів.

12. Організація й проведення гімназійних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних ігор, тематичних вечорів (літературного салону), предметних тижнів, місячників з наступним аналізом роботи членів ЦМО, започаткування міжпредметних проектів як передумови STEM-освіти.

13. Оновлення навчально-методичних підходів щодо написання учнями середньої й старшої ланки творчих і науково-дослідницьких робіт з рідної мови, української та зарубіжної літератури.

14. Забезпечення психологічної й педагогічної підтримки дитини з метою гуманізації навчання.

15. Індивідуальна робота з учнями, що виявляють недостатній рівень навчальних досягнень.

16. Спрямування науково-методичної роботи членів ЦМО на підвищення рівня професійних компетентностей за допомогою самоосвіти й завдяки активізації їх участі в діяльності творчих груп.

17. Удосконалення практики самоаналізу й звітування вчителів-філологів, що атестуються в даному навчальному році.

18. Моніторинг результативності роботи вчителів-філологів за індивідуальною педагогічною темою. Збагачення портфоліо новими розробками, створення методичних презентацій досвіду,  блогів, сайтів, уміння працювати з сервісами  Googl + за допомогою планшетів.

18. Апробація досвіду Окольничої Л.М. -  учителя, що атестується.

19. Продовження співпраці членів ЦМО з методичними кабінетами ЦМСПС та Кіровоградського ОІППО: участь у міських та обласних семінарах (міський семінар-практикум «Інноваційні технології в системі викладання української мови та літератури» відвідала О.С. Сніжко, семінар для вчителів зарубіжної літератури та російської мови відвідала О.В. Колот, І.В. Рожанчук та Л.М. Окольнича  провели консультації для вчителів області щодо якісної підготовки учнів 10 – 11-их класів до ДПА та ЗНО; тренінг «Методика використання мультимедійної дошки в навчальному процесі» відвідали всі члени ЦМО), проведення відкритих уроків (І.В. Рожанчук, Л.М. Окольнича, О.П. Лебедєва провели відкриті уроки для слухачів курсів, Г.О. Ткаченко презентувала роботу НВО), участь у секційних засіданнях, у тому числі в інтернет-конференції «Реалізація вимог формування ключових і предметних компетентностей школярів в умовах запровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освти» (статті подали Г. С. Паталах  та С.О. Вольська), проведення практичних занять для курсантів КОІППО (Рожанчук І.В.); також учителі-філологи брали участь у перевірці  робіт міських та обласних олімпіад, конкурсів (Г.О. Ткаченко, І.В. Рожанчук).

20. Участь у міських та обласних заходах, проектах.

На базі НВО проводився Всеукраїнський етап конкурсу учнівської та студентської творчості, присвяченого Шевченківським дням.

Г. С. Паталах та учні 10-б класу брали участь у проекті міського департаменту освіти «Нова українська школа», де представляли можливості інтерактивної дошки Padlet (комплексне застосування інтернет-ресурсу з мови (електронних словників, освітніх проектів, телепередач) та розроблених учителем тестових завдань) та роботу з планшетами.  

О.П. Лебедєва давала майстер-клас для учасників 46-го обласного зльоту молодих спеціалістів «Інноваційна педагогіка – ключ до формування компетентностей учителя та учня» в рамках ознайомлення з системою роботи передових колективів області, брала участь в обласному семінарі для керівників наукового товариства.

І.В. Рожанчук  була учасником семінару Одеського регіонального УЦОЯО «Визначення рівня добре підготованого абітурієнта» та в складі експертної групи розробляла поріг ЗНО з української мови. Г.О. Ткаченко та І.В. Рожанчук  взяли участь у перевірці творів ЗНО. У складі обласної творчої групи І.В. Рожанчук відвідала Миколаїв, де ознайомилася з досвідом роботи заслуженого вчителя України В.В. Купцової  та переможця конкурсу Вчитель року - 2017 в номінації «Українська мова й література» О. М. Новицької.

21. Активізація роботи щодо створення й видання методичних посібників, друкування уроків у фахових періодичних виданнях, написання рецензій до посібників науковців КОІППО (І.В. Рожанчук рецензувала посібник «Компаративний аналіз в практичній діяльності вчителя української літератури» (з досвіду роботи творчої групи; укладачі  І. Маранська, Г. Мінич).  

22.Методична взаємодія учителів (фахові консультації, узаємовідвідування уроків).

23.Участь у традиційних проектах НВО («Мовний режим у гімназії», «Анкета патріота», конкурс плакатів про мову, Конкурс поезій напам’ять до Шевченківських днів).

25. Проведення місячника української мови та писемності, предметних тижнів, дня рідної мови,  інших тематичних заходів (літературного салону з нагоди 120-річчя від дня народження Є. Маланюка (І.В. Рожанчук та учні 11-б та 9-б класів), літературних вечорів, присвячених Тарасу Шевченкові (О.В. Колот та учні 9-их класів) і Лесі Українці (О.П. Лебедєва та учні 10-их класів), флешмоб на вірші Є. Маланюка й Т. Шевченка).

З метою повноцінного виконання завдань НВО цього навчального року члени МО визначили суголосну із загальногімназійною педагогічною темою: «Психолого-педагогічна підтримка учня в процесі підготовки до здійснення інноваційної діяльності на уроках філологічного циклу». Робота за річною педагогічною темою проводилася на засідання МО, під час підготовки вчителів до уроків, при дослідженні матеріалів для розробки індивідуальних педагогічних тем, за якими працювали усі вчителі філологи.

Ткаченко Г.О. досліджує мотиваційно-діагностичну основу сучасного уроку української мови та літератури;

Рожанчук І.В. – розвиток філологічних компетентностей на уроках української мови й літератури з метою якісної підготовки до ЗНО;

Окольнича Л.М. працює упровадженням інноваційних технологій навчання для розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури.

Борисова О.М. – використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, формування ключової компетентності – уміння вчитися.

Лебедєва О.П. впроваджує психолого-педагогічні аспекти готовності учнів до інноваційної діяльності на уроках філологічного циклу.

Паталах Г.С. розробляє розвиток життєвих компетенцій учнів на уроках української мови та літератури шляхом упровадження інноваційних технологій.

 Колот О.В. працює над запровадженням елементів інноваційних методів і прийомів навчання на уроках мови і літератури з метою самовдосконалення вчителя й самоорганізації учнів.

Вольська С.О. застосовує використання елементів інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури.

Ворошилова Т.П. досліджує використання методу асоціювання літературознавчих понять з різними видами мистецтва.

Сніжко О.С. формує культурологічні компетентності на уроках української літератури та світової художньої культури.

На засіданнях ЦМО вчителів-філологів розглядалися наступні питання, що сприяли реалізації річної педагогічної теми й забезпечували якість навчально-виховного процесу в цілому:

Загальнонавчальна діяльність:

- опрацювання рекомендацій щодо вивчення української, російської мов, української та зарубіжної літератури на 2016 – 2017 н.р., вимог до ведення класних журналів, виконання письмових робіт, підписування, ведення та перевірки учнівських зошитів; ознайомлення з новими програмами, підручниками, узгодження календарно-тематичного планування на паралелях за єдиним зразком;

- поповнення науково-методичної бази МО програмами, рекомендаціями, вимогами, збірниками диктантів до ДПА та типових тестових завдань до ЗНО, зошитами тематичного контролю, оригінальними розробками уроків, завданнями в сервісі lorning apps та на платформі Padlet, презентаціями досвіду вчителів-філологів;

- аналіз висновків державної атестації НВО з метою усунення недоліків, виявлених під час перевірки: під час поурочного планування здійснювати систематичне повторення вивченого матеріалу, проводити моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів філологічного циклу; створити кабінет української мови та літератури (оформлення тематичних стендів, розробка картотеки навчальної та художньої літератури, забезпечення дидактичними матеріалами);

- визначення педагогічних тем відповідно до обраних педагогічних технологій («ІКТ-супровід», «Мистецтво життєтворчості», «Технологія людинотворення», «Критичне мислення», «Розвивальне навчання», «Проблемно-пошукове навчання», «Повноцінне засвоєння знань», «Інноваційні технології», технологія «Мистецтво життєтворчості» та інші) ; опрацювання науково-методичної літератури, огляд фахових періодичних видань задля збагачення досвіду педагогів-філологів професійними знахідками, постійний обмін напрацюваннями з метою підвищення фахового рівня вчителів МО з формування компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу в НВО.

Робота з учнями:

- обговорення й затвердження тематики творчих робіт з української та зарубіжної філології для учнів 5 – 11 класів. Укладання вимог до написання й оформлення робіт, співпраця з МАН (О.П. Лебедєва, учителі ЦМО);

- поповнення банку даних про мовно- й літературно обдарованих учнів; планування роботи з обдарованими учнями щодо підготовки до предметних  олімпіад, тематичних конкурсів; проведення 1 туру гімназійних олімпіад з української та зарубіжної філології, конкурсу знавців рідної мови, Шевченківських конкурсів учнівської творчості;

- розробка планів індивідуального супроводу для учнів, що виявляють низький рівень навчальних досягнень, а також для учнів з достатнім рівнем навченості з метою поліпшення подальшого зростання їх компетентностей; забезпечення педагогічної й психологічної підтримки дітей з метою гуманізації навчання;

- вивчення результативності навчання учнів 5 - 8-их, 9 - 11-их класів; порівняльний аналіз семестрових оцінок з якістю виконання «Незалежної експертизи знань»;

- активізація роботи щодо профілактики дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу (міні-бесіди).

Робота з кадрами:

- спрямування науково-методичної роботи членів МО на підвищення  рівня професійних знань, удосконалення філологічних компетентностей за допомогою самоосвіти, на засіданнях методичного об’єднання, завдяки активізації участі вчителів у творчих групах, під час  узаємовідвідування уроків,  а також у період  курсової перепідготовки;

- співпраця членів МО з ЦМСПС (участь у секційних засіданнях, робота в журі олімпіад, конкурсів) та з Кіровоградським ОІППО (участь в обласних семінарах, проведення відкритих уроків, виступи для слухачів курсів, проведення лекційних та практичних занять, участь у роботі творчої групи); обговорення проведених заходів;

- створення презентацій досвіду вчителів ТкаченкоГ.О., Колот О.В., Вольської С.О., Рожанчук І.В., Паталах Г.С.

- оновлення презентації циклового методичного об’єднання вчителів-філологів.

- удосконалення практики самоаналізу  й звітування вчителів-філологів (представлення портфоліо, створення презентацій, відкриття індивідуальної сторінки на сайті НВО, робота з сервісами Google Apps, Google +, lorning apps та на платформі Padlet,  );

- активізація роботи щодо створення й видання методичних посібників, друкування розробок уроків у фахових часописах (Ткаченко Г.О., Рожанчук І.В., Окольнича Л.М., Паталах Г.С.);

Позакласна робота з предметів філологічного циклу:

- проведення Місячника української мови та писемності, у його межах – предметного тижня;

- проведення семінару, присвяченого життєвому й творчому шляху Т.Шевченка (Колот О.В., учні 9-их класів) конкурсу виразного читання  Шевченкових поезій напам’ять серед 5- 10-их класів).

- участь у традиційних загальногімназійних проектах «Незалежна експертиза знань» (І семестр, ІІ семестр), «Мовний режим гімназії», екскурсії до Шевченківського кабінету.

Учителі-філологи стали ініціаторами та активними розробниками й учасниками міжпредметного STREMArt-проекту «Яблуко», у якому було досліджено яблуко як об’єкт з точки зору української, російської мови, рідної та зарубіжної літератури, світової художньої культури, Web-дизайну, фольклору, міфології, релігії. Учні 5 – 9-их класів під керівництвом учителів створили слайди, які внесено до віртуальної галереї Emaze. На загальношкільній конференції діти захищали свої розробки, брали участь у челинджах, продовжили роботу під час практики. Цілісний проект було надіслано на Європейський конкурс до тижня STEM-освіти, де він здобув ІІ місце.

Протягом  2016 – 2017 н.р. членами циклового МО було проведено такі заходи: 

1. Оновлено банк даних філологічно обдарованих учнів, кожним учителем розроблено індивідуальний план роботи з обдарованими дітьми, зі слабкими учнями. Також з метою поліпшення знань учнів з достатнім рівнем засвоєння педагогами МО укладено систему завдань, що дають змогу розвивати навчальний потенціал таких дітей.

2. Укладено тематику творчих та науково-дослідницьких робіт середньої та старшої ланки. Учителями МО систематично надавалися консультації щодо написання й оформлення творчих досліджень учнів. 3. Членами МО проведено підготовку до консиліуму «Адаптація учнів 5-х класів до навчального процесу в НВО» (виступили: Окольнича Л.М, Сніжко О.С.).

3. Організовано І тур предметних олімпіад з української та зарубіжної філології, І етап конкурсу знавців української мови. Підготовлено команду гімназистів до участі в міському, обласному турах.

4. На високому рівні проведено Місячник української мови та писемності: оформлено конкурс плакатів, ініційовано «Анкету патріота», використано програму QR-кодів для шифрування висловів про мову, фразеологізмів, розроблено мовні ігри й конкурси для учнів 5 – 11 класів.  Учні 9 – 10-их класів підготували повідомлення про історію мови та писемності для дітей початкової школи, провели відеоуроки з Олександром Авраменком, з «Лепетуном», а також показали учням середньої ланки фільми про мову.

5. Активізовано методичну та науково-навчальну роботу членів МО:  Ткаченко Г.О., Рожанчук І.В., Паталах Г.С., Вольської С.О. Лебедєвої О.П., які виступали на педрадах, на засіданнях ЦМО.

7. Створено групу вчителів-філологів для обміну досвідом в Google Apps, а також для вдосконалення роботи з документацією.  

Результативність учнів НВО в предметних олімпіадах та конкурсах

2016 - 2017 навчального року наші учні стали переможцями предметних олімпіад та конкурсів.

Українська мова та література (олімпіада)

Голуб Маргарита (Ткаченко Г.О.)

 

ІІ (міський етап)

Когатько Катерина (Ткаченко Г.О.)

 ІІІ (міський етап),  ІІ (обласний тур)

Лисенко Вікторія (Паталах Г.С.)

ІІ (міський етап), ІІ (обласний етап),

Качан Дарія (Рожанчук І.В.)

ІІ (міський етап), ІІІ (обласний тур)

Тупаленко Катерина

ІІІ (міський етап)

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика

Єременко Вікторія

ІІ (міський етап),

Голуб Маргарита (Ткаченко Г.О.)

І (міський етап), ІІ (обласний етап)

Кострик Тетяна (Рожанчкук І.В.)

ІІІ (міський етап)

Лисенко Вікторія (Паталах Г.С.)

ІІІ (міський етап)

Качан Дарія (Рожанчук І.В.)

ІІІ (міський етап)

Міжнародний конкурс учнівської творчості, присвячений Соборності України, творчості Т.Шевченка

Качан Дар’я (Рожанчук І.В.)

І (міський тур), І (обласний тур)

Учні НВО взяли активну участь у літературному конкурсі Sunflower: 47 учасників, 1 переможець усеукраїнського рівня (Колот Богдан), 14 переможців регіонального рівня: Хільченко Дар’я, Шепеленко Катерина, Пугач Ангеліна, Осмоловська Віра, Калмикова Яна, Гордовий Кирило – диплом І ступеня; Мостика Ілля, Дудіч Віктор – диплом ІІ ступеня; Сніжко Софія, Шашкова Вікторія, Зінчук Марія, Руденко Аліна, Гаркуша Микита, Панасенко Вікторія – диплом ІІІ ступеня.

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів 5 – 11-х класів

за   2016 – 2017 н.р.

Українська мова

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Ткаченко Г.О.

1

36

49

14

Окольнича Л.М.

0

20

62

18

Рожанчук І.В.

1

18

46

35

Колот О.В.

0

30

50

20

Паталах Г.С.

0

11

54

35

Лебедєва О.П.

0

19

61

20

Борисова О.М.

0

35

50

15

У середньому

0,3

24

53

22,7

Українська література

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

 Рожанчук І.В.

0

18

45

37

 Паталах Г.С.

0

11

54

35

Колот О.В.

0

28

44

28

Сніжко О.С.

0

9

55

36

Лебедєва О.П.

0

8

53

39

Борисова О.М.

0

14

45

41

У середньому:

0

15

49

36

Зарубіжна література

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Вольська С.О.

0

12

53

35

Колот О.В.

0

22

42

36

Ворошилова Т.П.

0

6

62

33

У середньому:

0

13

53

34

Російська мова

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Колот О.В.

0

14

50

36

Світова художня культура

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Сніжко О.С.

0

2

22

76

Порівняльна таблиця річного оцінювання та результатів ДПА

 учнів 9-их класів у %

Клас

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

9 - А

0

0

8

8

65

63

27

29

9 - Б

4

4

46

42

31

25

19

29

9 - В

0

0

8

0

71

45

17

55

У середньому:

1

1

21

17

56

44

21

38

Порівняльна таблиця річного оцінювання та результатів ДПА

учнів 11-их класів у %

Клас

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

11 - А

0

0

6

0

69

40

25

60

11 - Б

0

0

18

7

36

41

46

52

У середньому:

0

0

12

4

52

40

36

56

Недоліки в роботі циклового МО вчителів-філологів

1. Відновити кабінет української мови та літератури.

2. Створити інформаційний куточок «Культура мовлення».

3. Інтенсифікувати роботу classroom з української та зарубіжної філології, розробити завдання для дистанційного навчання (повторення матеріалу) для учнів 5 – 11-их класів.

4. Відновити випуск літературних альманахів старшокласників.

Плани МО на наступний навчальний рік

1. Укласти банк методичних презентацій.

2. Продовжити оформлення філологічної рекреації.

3. Активізувати друкування методичних розробок членів ЦМО у фахових періодичних виданнях.

4. Укласти систему завдань з української та зарубіжної філології для дистанційного навчання учнів 5 – 11-их класів.

5. Брати участь у між предметних проектах, створювати буклети, постери, плакати.

6. Організувати протягом року ярмарок учнівських розробок.

7. Проводити для вчителів майстер-класи, курси, лекції на тему «Педагогічні інновації»