Опис системи роботи закладу 
по впровадженню інноваційних освітніх технологій

Вивчення та активне впровадження інноваційних освітніх технологій в школі було розпочато в 2001 році. Педагогічний колектив обрав науково-методичну проблему «Впровадження новітніх педагогічних технологій як засіб підвищення результативності навчально-виховного процесу». Широкий спектр напрямів обраної проблеми підказав, що вивчати аспекти її впровадження необхідно поетапно. Зокрема, 

2002–2006 рік - реалізували І етап цієї широкої проблеми «Впровадження інтерактивних педагогічних технологій»; 

2006-2010 – ІІ етап шкільної проблеми «Інноваційні технології навчання»; 

2010-2012 рік – працюємо над ІІІ етапом «Новаційні підходи до виховної роботи з учнівською молоддю»; 

2013-2015 рік – опанували мультимедійні технології навчання;

У 2017/2018 н. р. проблема школи – «Від інноваційних технологій освіти і педагогічної майстерності вчителя до формування компетентної особистості учня», опрацьовано І (перший) етап – «Навчання»;

2018/2019 н. р. – працюємо над над реалізацією ІІ етапу проблеми – апробація та моделювання

Робота над проблемою (підпроблемами) організовується за такими кроками: 

      - навчання (вивчення теоретичних засад); 

      - апробація та моделювання; 

      - осмислення та узагальнення; 

      – впровадження передового досвіду. 

Кожен зазначений крок (етап) узагальнений і систематизований навчальним закладом у збірки, електронні презентації, буклети тощо. 

З метою забезпечення результативності з питання впровадження педагогічних інновацій методична рада школи виокремила 3 напрями роботи: 

      • Робота з кадрами, методична робота; 

      • Навчальна діяльність; 

      • Система виховної роботи. 

 

Шлях до успіху, на нашу думку, має такі складові: успішний учитель – успішний учень - успішна особистість. 

Аналіз напрацювань педагогічного колективу з питання впровадження педагогічних інновацій також презентуємо за цими напрямами. 

 

І. Успішний учитель (робота з кадрами, методична робота) 

Забезпечити дієве результативне використання педагогічних новацій здатен тільки той учитель, який сам вільно володіє ефективними технологіями навчання і виховання. 

Для досягнення 100% володіння учителями педагогічними новаціями забезпечена реалізація таких видів діяльності: 

• Учителі пройшли навчання на теоретичних і теоретично-практичних семінарах з даної проблеми; 

• На базі школи організовані курси за програмою «Основи інформаційно-комунікативних технологій» - окремо і поетапно працювали 4 групи. 

• Вчителі школи на базі ОІППО пройшли навчання за програмами: 

         - «Intel «Навчання для майбутнього», «Intel «Шлях до успіху»;

         - «Основи Internet та он-лайнові освітні середовища»; 

         - «Основи інформаційно-комунікативних технологій»; 

         - «MS Excel у профільному навчанні»; 

         - «Основи створення комп’ютерних презентацій»; 

         - «Основи комп’ютерної графіки». 

Організована робота постійно діючого  семінару-практикуму за тематикою « Робота з сервісами  Веб 2.0»

• Кардинально змінені підходи до підготовки і проведення засідань педагогічних рад, які проходять в інтерактивному режимі і з мультимедійним супроводом; 

• Для забезпечення системного і постійного обліку передовим досвідом проведений «Фестиваль методичних ідей»; 

• Створена картотека практичного застосування інтерактивних та інноваційних технологій; 

• Глибоко вивчається і широко застосовується система моніторингових досліджень. Щороку укладається систематизована збірка за результатами моніторингу за навчальний рік. У збірці зазначається інструментарій, аналіз досліджень і визначаються завдання для роботи в наступному навчальному році. Збірка містить 3 розділи : кадрове забезпечення, навчальна діяльність, виховна робота. 

• Вчителі уклали медіа-картотеку, яка сьогодні налічує 418 електронних посібників за категоріями: 

         - досвід роботи вчителя; 

         - творчий звіт педагога; 

         - система роботи закладу (з обдарованими учнями, по впровадженню педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, гурткової роботи та ін.); 

         - мультимедійний супровід уроків; 

         - електронні матеріали для проведення класних годин; 

         - мультимедійний супровід масових виховних заходів і т. і. 

По закінченню вивчення, осмислення кожного напряму інновацій (інтерактивні, інноваційні технології; використання мультимедійної дошки, проектні технології тощо) вчителі і класні керівники узагальнюють власний досвід і систематизують матеріали у збірки, які можна об'єднати за напрямами: 

         - загальношкільні напрацювання; 

         - досвід ШМО; 

         - матеріали вчителів-предметників, вчителів початкових класів; 

         - матеріали класних керівників; 

         - матеріали керівників гуртків. 

Досвід роботи закладу із зазначеної проблеми активно передається на семінарах: 

         - міських; 

         - обласних; 

         - районних. 

З питань інноваційних підходів в управлінській діяльності, у веденні діловодства, у викладанні базових дисциплін на базі школи працюють районні методичні структури: 

         - школа адаптації молодих педагогів; 

         - школа практичної допомоги; 

         - творча лабораторія; 

         - опорні школи. 

Власними надбаннями вчителі школи діляться на сторінках педагогічної преси.

Досвід роботи школи з окремих напрямів описані в збірках 

- Методичний альманах КІППО імені Василя Сухомлинського «Школи Кіровоградщини: традиції та новації. - «Школа успіху»;

- Презентаційне видання «Флагмани освіти і науки України» - «Школа успіху»; 

- Методичний посібник КІППО імені Василя Сухомлинського «Творчий потенціал опорних шкіл в дії» 

 

ІІ. Успішний учень (навчальна, позаурочна діяльність) 

«Завдання школи – допомогти дітям усвідомити сенс і цінності життя. Школа має стати адвокатом дітей за всього розмаїття і складності їх характерів. Педагогіка покликана вказувати дітям шляхи, ставши на які вони навчаться бути відповідальними, розвинуть у собі самостійність і незалежність.» 

В. Фопель 

Реалізацією роботи вчителів над науково–методичною проблемою школи «Впровадження ефективних педагогічних технологій як засіб досягнення високої результативності навчально–виховної роботи» стало усвідомлення, що використання ІКТ на уроках робить навчання більш інтенсивним, цікавим і результативним. Дає можливість індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей із різними можливостями сприйняття; створює сприятливу атмосферу для спілкування. І, головне, навчання стає більш ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого й наочного подання навчального матеріалу 

Найпоширенішою формою інтерактивних технологій є уроки-тренінги. 

У школі дуже широко використовуються проектні технології. 

Дослідницька робота школярів під керівництвом учителів розвиває інтелектуальну, вольову, емоційну роботу, передбачає озброєння досвідом творчої роботи. Результатом активного дослідництва стали: 

- документальні короткометражні фільми «Початок великого шляху»; 

- «Місто історичне», урок – вистава «Ой, літав орел» (про життя земляка

М. К. Смоленчука); 

Кожного року до Дня міста проводиться ділова гра з економіки «Шумилівський ярмарок». 

З ініціативи методичної ради школи в закладі випускається «Методичний вісник», збірка, яка узагальнює і систематизує роботу вчителя чи групи вчителів з якогось конкретного напрямку, виходить один раз на два місяці. 

• Активно проводяться предметні декади. 

• Традиційним став щорічний конкурс «Містер і Міс Каліграфія». 

• Вже стало доброю традицією в нашій школі щороку проводити огляд–конкурс учнівських зошитів «Зошит посміхається». 

• Щороку серед учнів 2-11 класів проводиться конкурс «Державні символи України». 

• Систематично поновлюються картки обдарованих учнів. 

• Протягом року учні школи беруть участь у грі–змаганнях «Мудра сова». 

• Ефективно працює школа дошкільнят. Із метою підготовки дітей до навчального процесу проводяться лекції для батьків майбутніх першокласників, організовуються зустрічі з психологом, логопедом. Традиційними є щорічні заняття з майбутніми першокласниками. 

 

ІІІ. Успішна особистість (нові підходи до виховної роботи) 

Наша школа славиться своїми традиціями. До них ми відносимо заходи, які проводяться щорічно, і систему відносин, що склалася між вчителями, учнями і батьками. 

Традиції школи зберігають вічні цінності: наступність поколінь, любов і повагу до рідної школи, прагнення примножувати її славу. 

 • В рамках місячника «Здоров’я і спорт», в честь пам’яті вчителя фізичної культури Обода П.Ф. проводиться День оздоровчого бігу та ходьби. 

• Щороку проводяться спортивні змагання між вчителями та учнями «Разом - ми сила». 

• На високому рівні проводяться шкільні етапи спортивно-масових заходів: «Олімпійське лелеченя», «Джура»

• Чарівний пензлик допомагає юним художникам розкрити запропонованих тем на полотнах «Стіни юних талантів».

• Організована портретна галерея на шкільному сайті до Свята відмінника.

• Зацікавив учнів Відкритий мікрофон «Бум-бум все у нас є, але…»

• Цікаво проводиться конкурс «Карооке біля школи», де учні мають можливість розкрити свої артистичні таланти, вокальні здібності, любов до музики. 

• Працює «Школа самовиховання»

• Юні аматори користуються популярністю у глядачів під час проведення загальношкільного фестивалю «Української пісні». 

• Під час проведення «Свята Наума» вшановуємо відмінників у навчанні та переможців районних олімпіад з базових дисциплін. На заході ведучі разом з богинею Мудрості надають право запалити вогонь знань учням, які отримали найбільшу кількість перемог у районних предметних олімпіадах. 

• Учні школи беруть активну участь у загальношкільних конкурсах: 

         - «Я вмію...»

         - «Зимова фантазія» ; 

         - «З бабусиної скриньки»; 

         - «Разом з татом» … 

• Активну участь приймають учні в тематичних днях: 

         - «День добрих справ»; 

         - «День учнівського самоврядування»

         - «Білий день»; 

         - «Райдужний день»; 

         - «День капців»; 

         - «День бантиків»

         - «День цивільної оборони»

• На загальношкільних та святкових лінійках вручаються подяки особливого зразка. 

• У коридорах школи розміщується багато стендів, які відображають реальне життя школи: 

         - «Знайомтесь: це – ми!»;

         - «Шкільний екран»; 

         - «Права дитини»; 

         - «Куточок психолога»; 

         - «Школа радості»; 

         - «Фотовернісаж».