Published using Google Docs
Kroužky ŠD 22/23
Updated automatically every 5 minutes

Kroužky a dalších aktivity - 2022/2023 celková týdenní skladba činností organizovaných školní družinou

pondělí

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

13:00 - 14:00

Taneční kroužek (pro 1. - 2. ročník) - vede Eva Odvárková

(MT)

13:00 - 14:00 Buď fit florbal (pro 1. - 2. ročník) - vede Svatava Vévodová

(VT)

14:00 - 15:00 Taneční kroužek (pro 3. - 5. ročník) - vede Eva Odvárková

(MT)

14:15 - 14:45 Základy anglického jazyka (pro 1.A) - vede Svatava Vévodová

14:45 - 16:10 Kroužek ručních prací (pro 2. - 3. ročník) - vede Lenka Dočekalová

15:00 - 16:40

Základy výtvarných technik (pro 4. - 5. ročník) - vede Jiřina Hučková

úterý

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

13:00 - 15:00

projektové aktivity pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních

15:00 - 16:30 Keramika (pro 2. - 3. ročník)  - vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

(pavilon VV)

15:00 - 16:30 Keramika (pro 2. - 3. ročník) - vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

(pavilon VV)

středa

11:10 - 13:45

klidové činnosti po obědě + projektové aktivity pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních

13:45 - 14:45

Dramatický kroužek (1. - 5. ročník) - vede Svatava Vévodová

15:00 - 16:30

Keramika (pro 4. - 5. ročník) - vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

(pavilon VV)

15:00 - 16:30

Keramika

(pro 4. - 5. ročník) - vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

(pavilon VV)

čtvrtek

11:10 - 13:00 klidové činnosti po oběd

13:00 - 14:00

Míčové a pohybové hry pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních

(HALA)

14:00 - 14:45

Základy anglického jazyka (pro 2. ročník) - vede Svatava Vévodová

14:15 - 14:45 Základy anglického jazyka (pro 1.B) vede Martina Hamederová

14:45 - 16:10

Základy výtvarných technik

(pro 1. - 3. ročník) - vede Jiřina Hučková

15:00 - 16:40

Kroužek ručních prací

(pro 4. - 5. ročník) - vede Lenka Dočekalová

pátek

11:10 - 13:00

 klidové činnosti po obědě

13:00 - 14:00

Míčové a pohybové hry pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních

(MT + VT)

 

14:00 - 15:00

Buď fit florbal (pro 3. - 5. ročník) - vede Svatava Vévodová

(VT)

14:00 - 15:00 Míčové a pohybové hry pro všechny - vedou vychovatelky

(MT)

15:00 - 16:00

Dokončování celo týdenních činností

Mimo kroužky i v nich se vychovatelky se žáky věnují činnostem v souladu s ŠVP pro ŠD

a s plánem práce pro rok školní rok 2022/2023.

Kroužky primárně určeny pro 3. - 5. ročník mohou navštěvovat i žáci z druhého stupně, přihlášení do školní družiny, případně do školního klubu.

Kroužky, u kterých není dole tučně uvedena místnost, probíhají v pavilonu ŠD.