ПРОТОКОЛ № 1

зборів трудового колективу Ганичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та громадськості села

 від  18 червня 2019  року

Голова зборів – Омельяненко М.В.

 Секретар – Юришинець О.М.

ПРИСУТНІ:- трудовий колектив Ганичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, громадськість села

ЗАПРОШЕНИЙ: депутат Тячівської районної ради Руснак І.І.

 Порядок денний:

  1. Звіт директора школи Фельбаби М.М. за 2018,2019 н. рік.
  2. Обговорення звіту директора школи Фельбаби М.М.

СЛУХАЛИ:

  1. Доповідь директора школи  Фельбаби М.М. про роботу школи за 2018/2019 н.рік.

ВИСТУПАЛИ:

1. Директор школи Фельбаба М.М. (доповідь додається).

  1. Класний керівник 3-Б класу Мартиненко Н.В.,яка зазначила, що у 2018/2019 році у школі під керівництвом директора школи Фельбаби М.М проведено значний обсяг роботи, значно покращено матеріально-технічний стан класів та школи в цілому. Також виступаюча порадила вчителям приділяти більшу увагу роботі з батьками в питаннях навчання та виховання учнів.
  2.  Попович Л.І., голова МО класних керівників початкових класів, яка подякувала директору школи М.Фельбабі за проведену роботу і внесла пропозицію вважати роботу директора за 2018/2019 н. рік задовільною;
  3. Король С.В., голова МО вчителів української мови та літератури, яка    

               відмітила значні зусилля директора школи Фельбаби М.М. щодо покращення  

              матеріально-технічної бази школи.

  1. Попович Н.Ю., голова МО вчителів іноземних мов, яка відзначила змістовну

              доповідь директора і також запропонувала вважати роботу директора школи    

              Фельбаби М.М. задовільною;

        6.    Виступ Грежинець Г.М., психолога школи, яка подякувала за сприятливий

                психологічний клімат, створений директором школи Фельбабою М.М.

УХВАЛИЛИ:

  1. Взяти до уваги інформацію, викладену в доповіді директора школи Фельбаби М.М.
  2. Роботу директора школи Фельбаби М.М. за 2018/2019 н. рік вважати задовільною.Усі присутні  проголосували одноголосно.

Голова____________________ М.Омельяненко.

Секретар___________________ О.Юришинець