PLANIFICACIÓ SETMANAL 1r BATX B                                            Del 23 al 27 de març

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MAT I: Inici Geometria Analítica.

Punts i vectors en el pla. Definicions pàgines 187 a 189.

Exc per practicar:

Pàg 189, exc 1, 2 i 3

Pàg 190 exc 4

Exc per entregar:

Pág 209 exc 3, 6 i 7

Unitat didàctica: Llocs geomètrics. Còniques.

S’explicarà el treball que han de lliurar la setmana del 27 al 30 d’abril.

ANGLÈS (8.00 - 8.55)

Introducció de la nova unitat. Introducció de nous conceptes i la temàtica de la unitat.

Activitats de reflexió + activitats de pràctica. Activitats penjades al Google Classroom que s’han de lliurar el mateix dia.

Llengua Catalana i Lit:

Informació de la sessió penjada al classroom “05. ACTIVITAT DIMECRES 25/03 08:00-08:55”

-Correcció activitats sessió anteriors (Solucionari al classroom). Un cop corregit, lliurar al classroom (15 min).

- (Classroom) Repassar els nous verbs que s’han creat darrerament, per exemple, els relacionats amb les noves tecnologies i comprovar conjugacions.

Consultar Neoloteca del Termcat i fer una recerca de les noves incorporacions de verbs. (40 min)

Un cop acabat, pujar al classroom. Hora límit 5PM.

Física i Química: Estudiar per al proper examen del carboni (material de classe).

Introducció cinemàtica (fitxa classroom).

Dibuix Tècnic (08:00 - 08:55)

- Explicació teòrica de paral·lelisme, perpendicularitat i distàncies en dièdric. (30 min) al classroom.

- Exercicis de paral·lelisme, perpendicularitat i distàncies en dièdric. Dubtes desde el “Xat” del drive. (25 min) al classroom.

TIC: Exercici 7. Google Classroom.

Alemany:
Activitats per treballar el vocabulari de la UD que acabem de començar. Portada. Exercicis 1,3,4,5,7 del dossier penjat al classroom.
Data lliurament: 27 març

LENGUA CASTELLANA

(8.55-9.50)

TEMA 7.

El significado de las palabras.

Veremos la diferencia entre significado denotativo y connotativo las relaciones entre el significado de las palabras y conceptos de sinonimia, antonimia e hiperonimia. Así como los cambios de significado en las palabras.

Leer de la página 114 a la 119 y realizar las siguientes actividades:

Página 120. Actividades de la 1 a la 8. Toda la página. En la libreta .Revisar  el trabajo.

(55 minuts)

MAT I: Repàs de rectes

Pàg 209 exc 13, 14, 15 i 16.

Filosofia. Tema 9. Lectura del llibre de text “La concepció de l’Estat”, pàgines 211, 212 i 213 (30 min.) i realitzar les activitats indicades al classroom (25 min.).

Física i Química: Estudiar per al proper examen del carboni (material de classe).

Introducció cinemàtica (fitxa classroom).

TIC: Exercici 8. Google Classroom.

Alemany:

Alemany:
Activitats per treballar el vocabulari de la UD que acabem de començar. Portada. Exercicis 1,3,4,5,7 del dossier penjat al classroom.
Data lliurament: 27 març

Dibuix Tècnic (10:10 - 11:05)

- Explicació teòrica de les interseccions en dièdric amb exemples resumits i detallats

(25 min) al classroom.

- Exercicis de interseccions en dièdric. (30 min) al classroom.

Dibuix Tècnic (10:10 - 11:05)

- Acabar els exercicis anteriors de interseccions en dièdric, mentres preguntant dubtes desde “Xat” del drive. (55 min) al classroom.

Cultura Científica (10.10-11.05h):

Acabar recapitulació de notícies i successos importants respecte a l’evolució del Coronavirus Covid-19. Fer crítica sobre fake news i complementariament poden comparar amb l’evolució d’altres pandèmies. Introduir tota la informació al seu Sites (portafoli).

Filosofia: Tema 9.

 “La filosofia política”, pàgines 207, 208 i 209. del llibre de text (30 min. i després fer activitats indicades al classroom (25 min.)

Física i Química: Estudiar per al proper examen del carboni (material de classe).

Introducció cinemàtica (fitxa classroom).

ANGLÈS (11.05 - 12.00)

Introducció a la gramàtica: les estructures de condicionals. Explicació i pràctica.

Les tasques a realitzar estan penjades al Google Classroom i s’han de lliurar el mateix dia.

Dibuix Tècnic (11:05 - 12:00)

-  Dubtes dels exercicis anteriors i explicació de tot el tema resumit.

(55 min) al classroom.

MAT I: Equacions d’una recta.

Veure tot el vídeo  on s’expliquen les equacions. (10 min)

Per entregar:

Pàg 209 - 9, 10ab i 11

TIC: Exercici 9. Google Classroom.

Alemany:
Activitats per treballar el vocabulari de la UD que acabem de començar. Portada. Exercicis 1,3,4,5,7 del dossier penjat al classroom.
Data lliurament: 27 març

Llengua Catalana i Lit:

Sessió 5 “Norma i ús”.

Informació de la sessió penjada al classroom “04. ACTIVITAT DILLUNS NORMA I ÚS "SESSIÓ 5" 23/03 12:15-13:10”

Temporalització:

- Correcció sessions 3 i 4 (30 min). Pujar al classroom correccions.

- Exercicis repàs sessions 1-4 ( 25 min).

Data límit lliurament:  8pm 23/03 via classroom.

Física i Química: Estudiar per al proper examen del carboni (material de classe).

Introducció cinemàtica (fitxa classroom).

Llengua Catalana i Lit:

Informació de la sessió penjada al classroom “06. ACTIVITAT DIJOUS 26/03 12:15-13:10”

Morfologia Flexiva - Verb.

-Google Form Morfologia Regular (15 min).

-Llegir pàgina 88,89 i 90 Llibre de Text i completar esquema. (30 min)

-Exercici 1 (classroom) deures

Un cop acabat, pujar captura esquema  i exercici de deures al classroom. Hora límit Divendres 5PM.

EF: Sessió 4 (Classroom)

  • Just Dance (gravar 4 balls triats de la llista)

https://www.youtube.com/watch?v=W4uUv5rdpvA&list=PLYd50P2Col6h3PcHUrw6GxVICUTPgzzPs

Sessions extra voluntàries per pujar nota.

Filosofia: Tema 9.

Lectura del llibre de text “La filosofia política” pàgina 209 i de “La concepció de l’Estat” 211 (30 min.)  i realitzar les activitats indicades al Classroom (25 min.)

ANGLÈS (13.10 - 14.05)

Comprensió escrita i activitats de repàs de pràctica de gramàtica i vocabulari. Les respostes seran enviades un cop entregades les activitats.

Totes les activitats estan penjades al Google Classroom.

LENGUA CASTELLANA

(12.15-13.10)

Lectura : "El juego de la silla eléctrica" página 121.

Continuamos con el comentario de los textos argumentativos y sus características lingḯsticas.

Lectura de la teoría de las páginas 122 y 123. Recordad, muy importante las características lingüísticas del texto y los distintos planos.

A continuación realizaréis el ejercicio 1 , lectura ideas principales y resumen del texto.

Página 124: actividades de la 1 a la 9. (55 minuts)

EF: Sessió 3 (Classroom)

  • Ioga Dinàmic (25’)

Sessions extra voluntàries per pujar nota.

Cultura Científica (14.05-15h):

Veure vídeo del classroom sobre medicines alternatives: homeopatia. Realitzar una reflexió i cercar altres mètodes de medicina alternativa, realitzant una reflexió al seu Sites (portafoli).

Cultura Científica (14.05-15h):

Fer una recapitulació de notícies i successos importants respecte a l’evolució del Coronavirus Covid-19. Fer crítica sobre fake news i complementariament poden comparar amb l’evolució d’altres pandèmies. Introduir tota la informació al seu Sites (portafoli).

MAT I: Feix de rectes (pàg 196)

Pàg 209 exc 17, 18, 19