Paràgraf 192 de 204

Esquerra Republicana, és aspira legítimament a ser la força hegemònica, el pal de paller d’una propera hegemonia de les esquerres catalanes que, en el procés de construcció de la República Catalana, ha de singularitzar-se i destacar a través d’una praxi política que posi en primer terme la socialdemocràcia l’acció social per tal de socialitzar la riquesa i construir una democràcia d’excel·lència no supeditada als poders financers, alhora que persegueixi la inclusió social, la igualtat de gènere i la conquesta d’ de més grans espais de sobirania popular.

 

Esquerra Republicana, aspira legítimament a ser la força hegemònica de les esquerres catalanes que, en el procés de construcció de la República Catalana, ha de singularitzar-se i destacar a través d’una praxi política que posi en primer terme la socialdemocràcia per tal de socialitzar la riquesa i construir una democràcia d’excel·lència no supeditada als poders financers, alhora que persegueixi la inclusió social, la igualtat de gènere i la conquesta de més grans espais de sobirania popular.