De leerling leert hedendaagse volwaardige schilder- en decoratie-uitvoeringen van interieurs of exterieurs, wand- en zachte vloerbekleding ontleden, voorbereiden en oordeelkundig realiseren, beschermen, verfraaien en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen en producten, door het toepassen van diverse technieken. Centraal hierbij staat duurzaamheid. De ervaringen op de werkvloer via een vorm van stages sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Creativiteit en esthetisch benaderen van uitvoeringen vullen elkaar aan.

 

Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren en past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.