Creative Computing

==========

Estudio:

https://scratch.mit.edu/studios/1666928/ 

Unitat 1

---

###Programado para bailar:

- http://vimeo.com/28612347 

- http://vimeo.com/28612585 

- http://vimeo.com/28612800 

- http://vimeo.com/28612970 

###Paso a paso:

 Estudio Step-by-Step:

- http://scratch.mit.edu/studios/475476 

- http://scratch.mit.edu/help/cards 

###10 bloques:

 Estudio 10 Blocks:

- http://scratch.mit.edu/studios/475480 

###Mi estudio

Ejemplos de estudios:

- http://scratch.mit.edu/studios/211580 

- http://scratch.mit.edu/studios/138296 

- http://scratch.mit.edu/studios/138297 

- http://scratch.mit.edu/studios/138298 

### Debug it

Estudio Debug It! de la unidad 1:

- http://scratch.mit.edu/studios/475483 

  1: Falta bandera.

  2: Falta ubicar al principi

  3: Falta Espera

  4: Falta fixa la rotació esquerra dreta

  5: Afegeix espera (arrossegant el meow a té l'espera implícita)

###Sobre mí

Estudio About Me:

- http://scratch.mit.edu/studio!s/475470 

###Banda

- http://scratch.mit.edu/studios/475523 

### Bloc taronja lila

- http://scratch.mit.edu/studios/475527 

##Unitat 2

### Debug it:

http://scratch.mit.edu/projects/23266426 

http://scratch.mit.edu/projects/24268476 

http://scratch.mit.edu/projects/24268506 

http://scratch.mit.edu/projects/23267140 

http://scratch.mit.edu/projects/23267245 

 

#Unitat 4

Que ensenyin esls anteriors jocs

##Marcador:

Veure conjuntament marcador.

http://scratch.mit.edu/projects/10859244 

##Extensions:

Incorporar extensió a jocs creats prèviament.

+ MARCADOR http://scratch.mit.edu/projects/1940443 

Demuestra cómo establecer y cambiar un marcador. Recibe 10 puntos

cada vez que se hace click sobre el gato.

+ NIVELES http://scratch.mit.edu/projects/1940453 

Demuestra cómo cambiar niveles. El marcador aumenta en 1 cada vez

que se pulsa la barra espaciadora. El nivel se incrementa en 1 por cada 10

puntos.

+ CRONÓMETRO http://scratch.mit.edu/projects/1940445 

Demuestra cómo usar un cronómetro. Utiliza el navegador para mover

el gato Scratch hasta Gobo.

+ ENEMIGOS http://scratch.mit.edu/projects/1940450 

Demuestra cómo añadir un enemigo. Evita las pelotas de tenis usando

las flechas arriba y abajo.

+ RECOMPENSAS http://scratch.mit.edu/projects/1940456 

Demuestra cómo recoger objetos. Utiliza las flechas para mover el gato

y recoger las recomensas de la misión.

+ RATÓN http://scratch.mit.edu/projects/25192659 

Demuestra cómo programar el ratón para controlar la partida. Mueve el

ratón para mover la base.

+ REINICIO http://scratch.mit.edu/projects/25192935 

Demuestra cómo hacer un botón para reiniciar la partida. Haz click

sobre el botón RESTART para reiniciar.

+ MENÚ http://scratch.mit.edu/projects/25192991 

Demuestra cómo mostrar una pantalla de menú al principio del juego.

Haz click en START o DIRECTIONS en el menú.

+ MULTIJUGADOR http://scratch.mit.edu/projects/25192711 

Demuestra cómo añadir otro jugador al juego. El jugador 1 utiliza las

flechas para mover a Pico, mientras el jugador 2 utiliza las teclas W, A, S, D

para mover a Nano.

###

Captura video-

Clons-

petaglobos

mblock

depuralo

# MBLOCK

Tenim aquest: http://learn.makeblock.com/en/ranger 

Curs ranger: http://learn.makeblock.com/en/ranger-online-course/ 

Software: http://www.mblock.cc/software/mblock/ o online a: http://editor.makeblock.com/ide.html# 

per linux fer servir: https://github.com/Makeblock-official/mBlock 

(per global menu: ELECTRON_FORCE_WINDOW_MENU_BAR=1 npm start)