The BAN – Beth Aharon Newsletter

Riverdale’s Sephardic Congregation @ The Riverdale Bayit - 3700 Henry Hudson Parkway, Bronx NY 10463

Shabbat Sukkot v’Torah shel Shalom from Beth Aharon @ the Riverdale Bayit:

October 19, 2019 | י”ט תשרי תש"ף - Issue #5780:3

Zəmanim & Services

Shabbat Parashat Sukkot

19 October 2019 * 20 Tishre 5780

Candle Lighting - 5:53pm

Minḥa/Kabbalat-Shabbat /Arvit - 6:03pm

Shaḥarit - 8:30am * Latest Shəma - 9:55am

Dvar Torah - 10:45am

Kiddush in the Sukka - 11:25pm

Zohar - 5:25pm * Minha 5:30pm

Kohelet in the Sukka 6:00pm

Shəki’a - 6:10pm * Arvit 6:50pm

Shabbat Ends Havdala 6:55pm

Limud Lel Hosha’ana Raba: 10:00pm

***

Entire Holiday Schedule Inside

as well as the week’s schedule :)

Picture of the Week

The Last Signatory

 Mo’adim l’Simḥa - מועדים לשמחה 

~ Mazal Tov to 5780 atanim ~

          Me’ona – Micheal Friedenberg

                                       Torah – Illan Donnard          

           Bereshit – Rav Avraham Unger

In the Beginning

The name Simat Torah was not used until a relatively late time. In the Talmud (Meg. 31b) it is called Shemini Atzeret. The Darchei Moshe (OC 669:3) cites a responsum from R' Joseph Colon (#26) who found a Geonic responsa mentioning the custom of dancing on Simat Torah, thus dating the current practice of dancing on Simat Torah to the 1st century CE.

In the 9th century, some European Jewish communities assigned a special reading from the Prophets to be read on this day. In the 14th century, the reading of Genesis was added immediately upon the completion of Deuteronomy, as mentioned in the Shulhan Arukh (1565). In the 16th century, the practice of taking out the scrolls and filing solemnly around the bimah on the night of the 23rd of Tishri became customary; and on the same evening, after the procession, a number of passages from the Torah were read. (wiki)

The Weekly Riddle

Who are the traditional Ashkenazi Ushpizin; Who are the traditional Sephardi Ushpizin; and who is the eighth one to be invited by some on Sh’mini Atseret?

(Guess before you take a peek. The answer is on the back page.)

A Moment of BAN

Living life with passion is great. Adding to it a quart of patience makes it greater.”

From the Rabbis and More…

Rav Ovadia Yosef z”l ovadia.jpg

ענני הכבוד

במסכה סוכה (דף יא סוף עמוד ב) מבואר, כי מצות הסוכה היא זכר לענני הכבוד שהיו מקיפים את אבותינו במדבר לאחר צאתם ממצרים.

ובגמרא במסכת תענית (ט.) אמרו, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, משה, אהרן ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו מהקדוש ברוך הוא על ידם, באר, ענני כבוד ומן. באר, בזכות מרים, ענני כבוד, בזכות אהרן, ומן בזכות משה.

והקשה מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שאם כן, מדוע בחג הסוכות אנו מציינים רק את הנס של "ענני הכבוד, ומדוע אין אנו מציינים גם את שאר הנסים, של המן ושל בארה של מרים?

וכתב ליישב זאת, בשם הגאון רבי חיים כפוסי "בעל הנס" שהיה אב בית הדין במצרים, כי באמת, יש חילוק גדול, בין הנס של ירידת המן ובארה של מרים לבין הנס של ענני הכבוד. כי מים ולחם (מן), היה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לבני ישראל מן הדין, שהרי אי אפשר לצוות על בני ישראל לצאת למדבר ולמות שם ברעב ובצמא. אבל ענני הכבוד, היו שמירה מיוחדת ומופלגת, שלא היו ישראל זקוקים לה בהכרח, רק היא באה מאהבת ה' יתברך לישראל, לפרוש סוכת שלומו עליהם, ועשה כן לפנים משורת הדין, לפיכך על נס זה, יש להודות ביתר שאת, ולציינו במצות הסוכה.

ועוד כתב מרן רבינו זצ"ל ליישב, כי לפני הנס של ירידת המן, התלוננו בני ישראל, שהרי נאמר: "וַיִּלּוֹנוּ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן בַּמִּדְבָּר, וַיֹּאמְרוּ מִי יִתֵּן מוּתֵנוּ בְיַד ה' בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, בְּשִׁבְתֵּנוּ עַל סִיר הַבָּשָׂר בְּאָכְלֵנוּ לֶחֶם לָשֹׂבַע, כִּי הוֹצֵאתֶם אֹתָנוּ אֶ-ל הַמִּדְבָּר הַזֶּה לְהָמִית אֶת כָּל הַקָּהָל הַזֶּה בָּרָעָב". ורק לאחר מכן נענה ה' יתברך לישרא-ל, כמו שנאמר: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה, הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן הַשָּׁמָיִם וְיָצָא הָעָם וְלָקְטוּ דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ". וכן לפני נתינת המים מבארה של מרים נאמר: "וַיָּרֶב הָעָם עִם מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ, תְּנוּ לָנוּ מַיִם וְנִשְׁתֶּה. וַיָּלֶן הָעָם עַל מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר לָמָּה זֶּה הֶעֱלִיתָנוּ מִמִּצְרַיִם לְהָמִית אֹתִי וְאֶת בָּנַי וְאֶת מִקְנַי בַּצָּמָא". ורק לאחר מכן נאמר: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה עֲבֹר לִפְנֵי הָעָם וכו', וְהִכִּיתָ בַצּוּר וְיָצְאוּ מִמֶּנּוּ מַיִם וְשָׁתָה הָעָם".

אולם ענני הכבוד, ניתנו לבני ישראל ללא בקשה וללא תלונה, ולכן לא נצטוינו לעשות זכר, אלא לענני הכבוד, שניתנו לבני ישראל מתנה מאת ה' ברוב טובו וחסדו עלינו. (מאור ישראל דרשות עמוד עג).

ובזכות מצות הסוכה הסוככת עלינו, נזכה שישמרנו ה' מכל צרה ונזק, ונזכה ללכת מחיל אל חיל משמחת ימי חג הסוכות לשאר ימות השנה, סוככים בצל כנפי השגחת ה' יתברך וחמלתו עלינו. אמן.

***

"אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחים, מהקבלת פני שכינה". (מסכת שבת, דף קל"ז עמוד א')

In the Good News

Many researchers have tried to understand the secret to long life. But John Tinniswood came with a very unusual fishy secret. John was born in Liverpool in 1912, the year the Titanic sank. So a quick math shows that he is 107 years old! When John is asked for the secret to his long life, he smiles and says that it is eating fish & chips every Friday, and that this is his weekly treat!

Nice treat Joh. But maybe it’s not the tasty greasy food, but rather the unconditional love and endless yearning for Friday to come again and again and again that keeps John young and well. Wishes for many many years as many as the fishes & the chips are.

Rav Question – שאלת רב

Did you seat over the Mo’ed in a suka or under Clouds of Glory - ענני כבוד?

Sukkot / Shmini Atseret/ Simhat Torah Schedule

SUNDAY, OCTOBER 20 – HOSHANA RABBAH

Shahrit 8:00am BA / 8:30am HIR

Candle Lighting 5:50pm * Minha/Arvit 6:00pm

MONDAY, OCTOBER 21 – SHMINI ATZERET 

Shahrit 8:30am * Azkara (approx) 10:30am

Kiddush 11:30am

Simhat Torah Extravaganza 4:00pm (Main)

Minha/Torah Quiz 5:25pm * Arvit and Hakafot 6:10pm

Candle Lighting After 6:49pm

TUESDAY, OCTOBER 22 – SIMCHAT TORAH

Shacharit 8:30am * Kiddush 11:30am

Hakafot followed by Minha 12:00

Minha followed by Shiur 5:50pm

Arvit 6:45pm

Yom Tov Ends 6:50pm

שלומית בונה סוכה - Shlomit is Building a Suka

נעמי שמר - Naomi Shemer

שְׁלוֹמִית בּוֹנָה סֻכָּה

מוּאֶרֶת וִירֻקָּה,

עַל כֵּן הִיא עֲסוּקָה הַיּוֹם.

וְאֵין זוֹ סְתָם סֻכָּה

מוּאֶרֶת וִיִרֻקָּה -

שְׁלוֹמִית בּוֹנָה סֻכַּת שָׁלוֹם

הִיא לֹא תִּשְׁכַּח לָשִׂים

לוּלָב וַהֲדַסִים

עָנָף שֶׁל עֲרָבָה יָרֹק

רִמּוֹן בְּתוֹךְ עָלָיו

וְכָל פֵּרוֹת הַסְּתָו

עִם רֵיחַ בֻּסְתָּנִים רָחוֹק.

וּכְשֶׁשְּׁלוֹמִית תֹּאמַר

הַבִּיטוּ, זֶה נִגְמַר

יִקְרֶה דָּבָר נִפְלָא פִּתְאוֹם:

יָבוֹאוּ הַשְּׁכֵנִים

כֻּלָּם בַּהֲמוֹנִים -

וּלְכֻלָּם יִהְיֶה מָקוֹם!

וְאָז מִתּוֹךְ הַסְּכָךְ

יָצִיץ לוֹ וְיִזְרַח

כּוֹכָב בָּהִיר כְּיַהֲלוֹם:

שָׁלוֹם, סֻכַּת פְּלָאִים,

-מַה טוֹב וּמַה נָעִים

שְׁלוֹמִית בּוֹנָה סֻכַּת שָׁלוֹם.

Shlomit is building a suka

Lit up and green

That’s why she’s busy today

And it’s not just a suka

Lit up and green –

Shlomit is building a suka of peace

 

She won’t forget to put

A palm branch and myrtle

A green branch of willow

A pomegranate among its leaves

And all the autumn fruits

With a faraway scent of gardens

 

And when Shlomit says

Look, it’s ready!

A wonder will take place suddenly:

The neighbors will come

All of them in droves -

And there will be room for all!

 

And then from the midst of the skhakh

Will peek through and shine

A star bright as a diamond:

Hello, Suka of Wonders

Behold, how good and how pleasant –

Shlomit built a Suka of Peace.

On the Parasha & Beyond…

Parasha – Vəvot Habərakha: (Deuteronomy) Deut. 33:1–34:12

Historical Context: Creation Time: 2487 (1437 bce). After 40-year desert journey Bnei Israel encamped in the plains of Moav, awaiting the entry to the Holy Land.

Parashort: On Simhat Torah we conclude and begin anew the annual Torah-reading cycle. First we read the Torah section of Vəvot Habərakha, which recounts the blessings that Moses gave to each of the twelve tribes of Israel before his death. Echoing Ya’akov's blessings to his twelve sons five generations earlier, Moses assigns and empowers each tribe with its individual role within the community of Israel. Vezot Haberachah then relates how Moses ascended Mount Nevo from whose summit he saw the Promised Land. The Torah concludes by attesting that "There arose not a prophet since in Israel like Moses, whom G‑d knew face to face... and in all the mighty hand and the great awesome things which Moses did before the eyes of all Israel." Immediately after concluding the Torah, we begin it anew by reading the first chapter of Genesis, which is part of next Shabbat's Torah reading, describing G‑d's creation of the world in six days and His ceasing work on the seventh—which He sanctified and blessed as a day of rest.

Haftara - Vəvot Habərakha: Yəhoshuwa’ (Joshua): 1: 1- 9

Haftit: Hashem appears to Yehoshua and after encouraging him to be strong, urges him to remind Bnei Yisrael to learn Torah constantly and consistently. Yehoshuwa’ does so and then he prepares the nation for war. He also reinforces the promise that was made by Hashem to the tribes of Reuven, Gad and half of the tribe of Menashe that they can live on the other side of the Jordan River if they fight with Bnei Yisrael. The Haftara concludes with the Jews affirming their loyalty to Hashem and to Yehoshuwa’. (Haftorahman)

Connection to the Parasha: The Torah reading on Simhat Torah deals with the death of Moshe. This Haftara talks about the story of Yehoshuwa’, Moshe’s successor. On Simhat Torah, we complete reading Dəvarim, the fifth and final Book of Moses. As a symbol of continuation, we read from the next book in the Tanakh, which is the first book of the Prophets, Yehoshuwa’. Some commentators have even gone as far as to say that Yehoshuwa’ is considered the sixth book of Moses.

Biblical Quiz - Sukkot

Kids: The seven ancient "guests" invited into the sukkah are called: Prophets, Anashim, Ushpizin, Rabbis, Tovim.

Teenagers: What is a pitom or in Hebrew pitam? The Aramaic word for sukka; The Hebrew word for autumn; The stem on the edge of an etrog; One of the Four Species; None of the above.

Adults: In which direction is the lulav shaken first? North; East; West; South; Up; or Down?

Experts: Who developed the custom of inviting seven biblical ancestors as guests in the sukka? The Kabbalists; The Tanaeim; The Amoraeim; The Sanhedrin; It’s a tradition from Avraham & Sara Tent.

Rabbis: May we also invite biblical women Ushpizin to the Sukka?

If yes, who would you invite?

Experts: What’s the singular form of Ushpizin; the femenine singular and plural?

A Story - of lightning

Seven is a powerful number in Judaism and beyond. There are seven days of the week, there are seven sabbatical years, as well as seven Ushpizin and nowadays also seven Ushpizot. We are commanded to seat seven days in the sukka, to do hakafot for seven days and eat matsot for seven days.

Some also believe that seven is a lucky number. But Roy Sullivan, known as the “Spark Ranger,” disagreed. The Virginia Shenandoah National Park ranger was a natural conductor of electricity, and was struck by lightning, yes you guessed right, seven times! Though some doubt Sullivan's stories - no one ever witnessed any of the strikes, only the aftermath - Guinness World Records was able to verify them enough to award the ranger the "Most lightning strikes survived" title.

The first time Sullivan was hit by lightning occurred in 1942, after working with the Park Service for about seven years. Over 35 years Sullivan he was struck by lightning seven times, the last of which was in 1977, when he was 65 years young.

Some counter argue and claim that Sullivan is actually a very lucky man. Afterall to be stricken by lightning seven times and survive?! That needs a lot of luck. And to top off the last of the lucky seven times, Sullivan ran into and survived a hungry black bear.

You must be wondering what in the chance of getting struck by lightning?! The odds are about 1 in 280,000,000. And the odds of getting struck by lightning seven times are 4.15 in 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.

Sullivan passed away a few years later at the age of 71. Some said of unrequited love while others say that perhaps he was tired of constantly fearing a fatal strike... Or maybe he simply felt accomplished living for seven light- (and luck) stricken decades.

Btw, do you know what is the name of the Ushpiz who lived to seven decades of age?

Rega’ shel Ivrit - רגע של עברית

What are the Hebrew blessing on Sukkot?

In general we bless: “Hag Sameyah” - although this blessing is relatively young, less than 100 years old.

Traditionally, many communities including Sephardim and Ashkenazim used to bless with: “Mo’adim L’Simha” and the reply is “Hagim Uzmanim L’Sasson.”

Some try to differentiate between Yom Tov and Hol Hamo’ed and bless on the Yom Tov “Hag Sameyah” or “Good Yontof.” However, Mo’adim Ləsimha is appropriate for the entire Sukkot as the term Mo’ed cover the 7 days.

Other blessings we can also use are “Mo’adim L’shalom” and “Mo’ed Tov” and “Mo’adim Tovim.”

Other communities use a more specific blessing: “Tizku L’Shanim Rabot” and “Tizku L’Shanim Rabot v’Ne’imot” and the reply is “Tizku v’Tihyu v’Ta’arikhu Yamim”

Yemenite bless: “Tizku L’Shanim Rabot U’Mo’adim Tovim” and the reply is “B’Hayekha uv’Yamekha HaTovim.”

A special longest ever blessing from south Yemen is:

תוסיפו שנים רבות ומועדים טובים ששים ושמחים בחגיכם ובמועדיכם ובימיכם ובשניכם הטובים

And the reply is: בחייך ובימיך הטובים

Amen!

Speechless in the Parasha - Vəvot Habərakha

Which of the blessings of the Tribes would you most want to get?

Community Board

This Week’s BAN is Sponsored By:

This Shabbat & Beyond

Təfilat ‘Erev Shabbat: 6:14pm ● Shaḥarit: 8:30am ● First Kadish: 8:55am

Shəma‘ Yisrael: 9:15am - all kids participate! ● Youth Groups: See the Bayit Bulletin for all programs ● Teen Tefila - it can happen with you, teen, or not!

Parasha: 9:45am ● Yimlokh: 10:40am - All kids are welcome to join!

Dvar Torah: 10:45am by Rav Dov Lerea

Kiddush: 11:25am - potluck kiddush this shabbat. All processed foods must be store-sealed marked kosher.

Learning Service: 9:45am-10:45am, with Maharat student Livya Tinestit at the 2FL.

● The Listening Room: 4:15pm with Myra Estelle at the LBM.

Parasha Limud: 4:30pm. Parashat Ha’azinu with Maharat student Livya Tinestit ML.

After Minḥa with BA: Reading Qohelet in the Suka.

After Minḥa Daf baTalmud: Daf Yomi on 3FL. Me’ila.

After Minḥa Shiur baHayim: Shiur in the main sanctuary.

***

Rəfuaa Shəlema to ‘Am Yisrael wounded bodies & souls and the sick: Reuven ben Aliza, Menachem ben Yehudit, Yig’al ben Sulika, Rubin ben Abraham López & Ela, Adi ben Talia, Amir ben Malka, Naftali ben Esther, Israel Gandelman Chachamovitz, Daniela Ester bat Mona, Yonit bat Yehudit, Ilana bat Victoria, and Michal Haya bat Tamar.

Many Thanks to all the 100 Ushpizin and Ushpizot who joined us in another beautiful Beth Aharon Sukkot Luncheon @ the Bayit sukka. Special thanks to all those who helped: Tali, Amnon, Yael, Sandra, Bryan, and Rav Avraham. Additional thanks to Richard, the Bayit staff and to Shoshi for good eats. Moa'dim L'Simha; Additional thanks to all BAnners & Friends who sponsored Sebbah Farewell kiddush last shabbat.

Happy Birthday to Karen Sebbah and... YOU!

***

Beth Aharon Thank all BAnners & Friends for joining, participating & supporting BA throughout the holiday season! Donation Info here: Support Beth Aharon

Fill up your Shabbat and Holiday table by inviting friends and guests. Need a table? Contact us @ bethaharon@gmail.com 

This is BA potluck kiddush season and we could also use some light eats for Se’uda Shelishit. Please help as your heart may provide. Tizku.

Beth Aharon 21st Anniversary Dinner: There was Congregation Beth Aharon 20th Anniversary amazing celebrative Dinner... Next is Beth Aharon 21st Birthday Dinner, to be celebrated with love & joy at Bayit on Sunday Nov 24, 2019 @ 5:00pm. Save the date and stay tuned for details. Sephardim ze Simha :)

Time to Smile  

How the verb ushpiz was once a host (אוּשְׁפִּיזִ), became guests

(אוּשְׁפִּיזִין), and tuned hospitalized (מְאוּשׁפָּז)? Bli ’ayin hara’.  

Congregation Beth Aharon is Riverdale’s Sephardic Orthodox Congregation, located at the Riverdale Bayit (HIR) Bronx, NY. We welcome all worshipers regardless of eda or level of observance. Our congregants take an active-leading role in Tefila and Kria’at haTorah.

SHOSHANA M. SCHWARTZ, ESQ.

* REAL ESTATE * WILLS

* PERSONAL INJURY * SMALL BUSINESS

 L. STEPHEN SAVITT, P.C.

 475 PARK AVE. SOUTH 18th FL.

 NEW YORK, NY 10016                      

 TEL: 212.398.4300  *  FAX:  212.398.4309

RIVERDALE: 718.796.2034

Yudin's Discount Appliances Logo

"Let Yudin's make your kitchen the heart of your home!"

201.891.3111 and  973.777.3849

yudinsappliances.com

Beth Aharon AḤUZA Membership Campaign: 5780 - תש”ף

In tribute to BA’s upcoming 21 Year Anniversary (Gematria: AḤUZA=possession/holding-unto=אֲחֻזָּה), we are encouraging the community to join our 5780 Membership Campaign. Each person in our congregation brings with them a unique and special legacy of Jewish history that collectively makes us a diverse and multicultural community.  Beth Aharon is our Ahuza - possession of the past, and we are ne'ehazim, holding unto it, to build the future for our children. Demonstrate your communal spirit and support us by becoming a member. This year we are looking to raise funds for a new Aron Kodesh.  This follows last year’s successful campaign acquiring comfortable blue chairs for everyone. Your presence and membership greatly enhances our Beit Knesset and b’Ezrat Hashem our Tefillot. Shana Tova.

Riddle Solved

Ashkenazi: Avraham, Yitshak, Ya’akov, Yosef, Moshe, Aharon, David; Sephardi and Hasidi: Avraham, Yitshak, Ya’akov, Moshe, Aharon, Yosef, David.

The honorable eighth used by some on Shmini Atseret is Shlomo.

Biblical Quiz Answers - Sukkot

Kids: Ushpizin. Teenagers: The stem on the edge of an etrog.

Adults: Ashkenazim - East; Sephardim - South, which is right side (I didn’t write The right side :)

Experts: The Kabbalists.

Rabbis: My 7 pick: Sara, Rivka, Leah, Rahel, Bitya, Devora, Esther.

Experts: The original masculine form is Ushpizin in plural and Ushpiz in singular. In the Talmud the word was used at first to describe the owner/s of inn/s or host/s. Later on in the Zohar it received the meaning of guest/s. Today we can use the Hebrew form of Ushpizim (masculine plural) and Ushpiz (masculine singular) along with the femenine form of Ushpizot (plural) and Ushpiza (singular). What is then the Talmudic word for an inn?