I kooliaste

aine/ klass

RÕK

KG

juurde

1. kl

2. kl

3. kl

1. Eesti keel

19

20

1

7

7

6

2. Inglise keel

3

4

1

-

-

4

3. Matemaatika

10

11

1

3

4

4

4. Loodusõpetus

3

5

2

2

2

1

5. Inimeseõpetus

2

2

-

1

1

6. Muusika

6

6

2

2

2

7. Kunsti- ja tööõpetus

9

9

3

3

3

8. Õpioskused

2

2

-

1

1

9. Kehaline kasvatus

8

9

1

3

3

3

Lubatud koormus

+ 8

+ 8

20

23

25

KG-s kokku

20

23

25

II kooliaste

aine/klass

RÕK

KG

juurde

4.kl

5. kl

6. kl

1.

Eesti keel

11

11

5

3

3

2.

Kirjandus

4

4

-

2

2

3.

Inglise keel

9

11

2

4

4

3

4.

Vene keel

3

3

-

-

3

5.

Matemaatika

13

14

1

5

4

5

6.

Ajalugu

3

3

-

1

2

7.

Loodusõpetus

7

7

2

2

3

8.

Inimeseõpetus

2

2

-

1

1

9.

Ühiskonnaõpetus

1

1

-

-

1

10.

Muusika

4

4

2

1

1

11.

Kunst

3

3

1

1

1

12.

Tehnoloogiaõpetus

5

6

1

2

2

2

13.

Kehaline kasvatus

8

8

3

3

2

14.

Arvutiõpetus

-

3

3

1

1

1

Lubatud koormus

+10

+7

25

28

30

KG-s kokku

25

25

30


III kooliaste

aine/klass

RÕK

KG

juurde

7.kl

8.kl

9.kl

1.

Eesti keel

6

6

2

2

2

2.

Kirjandus

6

6

2

2

2

3.

Inglise keel

9

9

3

3

3

4.

Vene keel

9

9

3

3

3

5.

Matemaatika

13

15

2

5

5

5

6.

Geograafia

5

5

1

2

2

7.

Bioloogia

5

6

1

2

2

2

8.

Keemia

4

4

-

2

2

9.

Füüsika

4

4

-

2

2

10.

Ajalugu

6

6

2

2

2

11.

Loodusõpetus

2

2

2

-

-

12.

Inimeseõpetus

2

2

1

1

-

13.

Ühiskonnaõpetus

2

2

-

-

2

14.

Muusika

3

3

1

1

1

15.

Kunst

3

3

1

1

1

16.

Tehnoloogiaõpetus

5

5

2

2

1

17.

Kehaline kasvatus

6

6

2

2

2

18.

Arvutiõpetus

-

1

1

1

-

-

19.

Loovtöö*

-

1

1*

20.

Karjääriõpetus*

1

1*

Lubatud koormus

4

4

30

32

32

KG-s kokku

30

32

32

*-ei lisandu koormusesse iganädalase kontakttunnina