PASĀKUMU PLĀNS

2016.gada decembris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SEST-

DIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

No 1.XII Starpnovadu mākslas interešu izglītības pulciņu darbu izstāde „Ziemassvētku galdu klāju…” Talsu novada BJC.

Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju jauniešu MAZAIS FORUMS. Gada brīvprātīgo godināšana plkst.1400 Talsu novada BJC.

Jauno Ķīmiķu skola 9.-12.klašu skolēniem plkst.1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sacensības „Veiklo stafetes”

(2005. - 2006.g.dzim.) plkst. 1000 Valdemārpils vidusskolā.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu logopēdu seminārs plkst.1000 Pastendes pamatskolā.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

  • 13.XII-22.XII Labdarības akcija “Rūķi pār novadiem” .
  • Talsu novada BJC mākslas pulciņu Ziemassvētku labdarības tirdziņš  no plkst.1400 līdz plkst. 1700 Talsu novada BJC.

Angļu valodas skolotāju kursi “Amerikāņu angļu valodas izrunas un pārliecinošas runas meistarklase” (6 stundas) plkst.1100 Talsu novada BJC. Lektore: Rīgas Ekonomikas augstskolas pasniedzēja Elīna Banziņa.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sociālo pedagogu sanāksme un supervīzija plkst.830 Talsu novada Sieviešu un bērnu krīžu centrā.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centra kolektīvu
Ziemassvētku labdarības koncerts plkst. 1800 Talsu tautas namā.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Upesgrīvas internātpamatskolas audzēkņu Ziemassvētku koncertuzvedums plkst. 1100 Talsu tautas namā.

Kristīgās mācības un ētikas skolotāju kursu nodarbība “Bēgļu jautājums mūsdienu sabiedrībā un izglītībā” no plkst.1000 līdz plkst. 1500 Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Lektore Skaidrīte Gūtmane. Izbraukšana plkst.815 no laukuma pie Talsu Kristīgās vidusskolas.

26.

27.

28.

29.

30.

31.