Planirane aktivnosti za mesec FEBRUAR 2019

po razredih (razredna stopnja) oz. predmetnih področjih (predmetna stopnja)

Aktivnosti

cela šola

Razred

Aktivnosti

1.a

12.2.2019- 3.roditeljski sestanek

13.2. 2019 -muzikal Izložba

1.b

12. 2. 2019- 3.roditeljski sestanek

13.2.2019- muzikal Izložba

2.a

2.b                  

3.a                  

13.2. 2019 - muzikal Izložba

12.2.2019 - govorilna ura

3.b

7.2. - urjenje poštevanke preko računalnika

13.2.- muzikal Izložba

4.a

7. 2.- kviz o Prešernu

13. 2 .2019 muzikal Izložba

4.b

6. 2. 2019 - Kviz o Prešernu / Multimedija /.

7. 2. 2019 - pregled pri zobozdravniku ob 8.00 uri

12. 2. 2019 - govorilna ura

13. 2. 2109 - muzikal Izložba

28. 2. 2019 - obisk pri mizarju (Mizarstvo Veren)

5.a

5.b

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

PREDMETNO področje

FIZIKA

6. 2. 2019 - šolsko tekmovanje (13.00)

KRESNIČKA

6.2.2019 - šolsko tekmovanje (13.00)

ZGODOVINA

5.2.2019- regijsko tekmovanje ( OŠ Črenšovci)

MEMORIADA

14. 2. 2019 - šolsko tekmovanje (13.00)

DRUGO

5.2. - Sestanek učiteljev mat in slo po vertikali ob 16.00