Седемнайсети международен кинофестивал за планини,

екстремни спортове и приключения

20 - 24 ноември 2019

Банско

Член на международния алианс за планинарско кино от 26 август 2005г.

РЕГЛАМЕНТ

1. Международният кинофестивал за планини, екстремни спортове и приключения се организира от Общината на Банско и Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”.

2. Средствата за неговото провеждане се набират от дарения, спонсорство и договори за реклама.

3. Място на провеждането е град Банско, България.

4. Времетраенето на Фестивала е от 20 до 24 ноември 2018 г.

5. Целта на този Фестивал е да насърчава планинарското кино и да допринася за неговото развитие, като привлича вниманието към планините, планинарските и екстремните спортове и дейности, активността на открито (outdoor activity), бита и културата на планинарските народи, опазването на планинската природа.

6. На фестивала ще бъдат раздадени:

a. Голяма награда,

b. Специална награда на журито,

c. Награда за български филм или телевизионна продукция,

d. Награда на Община Банско за филм, отразяващ бита и културата на планинарските народи,

e. Награда за цялостна реализация в екстремни условия,

f. Награда за филм, за планинарски спортове, приключения и изследвания,

g. Награда за най-добър сценарий “Петър Атанасов”,

h. Награда на публиката.

7. Под понятието “планинарски филм” се разбира всяка кинопродукция (на филмова лента или видео), която поставя и разглежда посочените в точка 5 теми.

8. Фестивалът е отворен за създатели на филми, които са професионалисти, аматьори или работят на свободна практика (freelancers).

9. Филмите, които участват във фестивала трябва да бъдат на следните носители:

A.

Предпочитаме да получим филмите като дигитални файлове.

i. Те могат да бъдат:

ii. Пропоръчваме:

Iii. Приемаме и филми качени на социални платформи за видео споделяне тип YouTube и Vimeo. За YouTube можете да ни изпратите само URL, докато за всички други платформи трябва да има изричен линк за сваляне на файла.

iv. Ако нямате къде да качите Вашия филм или нямате FTP акаунт - моля свържете се с нас, за да ви изпратим

v. Можете да изпратите дигиталния файл на всякакъв вид физически устройства ­ USB стикове, външни хард­ дискове и др., които да изпратите по пощата.

vi. Нямаме лимит относно големината на файловете.

B.

Ако нямате възможност да ни изпратите дигитален файл, моля изпратете ни DVD или Blu­Ray диск.

Важно: Не изпращайте използвани или надраскани дискове​​, тъй като най-­вероятно няма да можем да ги обработим. Моля изпращайте само нови и добре работещи копия!

C.

Ако вашият филм е на друг носител, ­моля свържете се с нас, за да уговорим подробностите.

10. За да достигне Вашият филм до по-голяма аудитория препоръчваме филмите да имат английски субтитри, включително тези, чиито оригинален език е английски.

A.

Превеждането на филмите и тяхното озвучаване е грижа на организаторите. То ще бъде направено с български субтитри и в много редки случаи - дублаж. В случай на трудности при превода (особено на филми без английски субтитри), организаторите запазват правото си да използват симултанен превод или да прожектират филма с оригиналното му озвучаване. Същото се отнася, когато филмите бъдат получени след крайния срок посочен в точка 12.

B.

Като алтернатива приемаме и филми озвучени или със субтитри на един от следните езици: френски, немски, италиански, руски или полски език.

C.

Препоръчваме изпращането на субтитрите във файл с формат .srt. По изключениe могат да бъдат приети диалогови листове, вместо субтитри.

11. Филмите трябва да бъдат съпроводени от формуляр за участие, който се попълва онлайн тук:

12. За участниците са валидни следните крайни срокове за автори от България:

a. за изпращане на формуляри  – 1 октомври 2019 г.,

b. за получаване на филмите – 10 октомври 2019 г. (моля, предвидете време за доставка ако изпращате филмите на физически носител)

 

13. Всеки филмов реализатор може да участва в конкурсната програма с четири произведения, заснети през последната календарна година, предхождаща поредния Фестивал – 2018, както и през 2019г.

14. В конкурсната програма могат да участват само филми, които са или озвучени, или имат субтитри на английски език.

15. Освен конкурсна Фестивалът има и ретроспективна (извънконкурсна, несъстезателна) програма. Филмите в нея трябва да отговарят на изискванията, посочени в точка 7.

16. Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм” извършва предварителна селекция на представените филми, когато това се налага.

17. Организаторите на Фестивала – Община Банско и Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”, определят фестивално жури.

18. Фестивалното жури определя наградите.

19. Всеки участник е длъжен да представи на организаторите:

a. формуляр за участие,

b. филм(и) на един от носителите, посочени в точка 9,

c. трейлър(и) към филма(ите) на един от носителите, посочени в точка 9, или по изключение линк към YouTube с препоръчително качество 720p или повече. Ако трейлърът е на друго място (например Vimeo) то задължително трябва да има възможност за сваляне.

d. субтитри (препоръчваме формат .srt) или в краен случай диалогови листове

e. промоционални снимки и други материали

20. Всяка пратка трябва да се изпраща на адреса на Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”:

БЪЛГАРИЯ

1113 София

ул. “Юрий Гагарин” блок 97, вход “А”

Телефони: 0888/ 859­563, 0887/103980

e­mail: ​contact@banskofilmfest.com

21. Всички пощенски разходи по изпращането са за сметка на участниците.

22. Организаторите не носят отговорност за повреди на филмите по време на транспортирането им.

23. Организаторите се задължават да използват предоставените им копия за прожектиране в рамките на фестивала и на “Ехо от Фестивала на планинарския филм в Банско“. 20-секундни части от филмите могат да бъдат показвани в трейлъра на фестивала, както и в телевизионни предавания, интервюта и рекламни материали с цел промотиране на фестивала.

24. След приключване на проявата копия от филмите от конкурсната и ретроспективната програма остават в архива  на Фестивала.

25. Организаторите на Фестивала поемат разходите за две нощувки на един човек (режисьор, оператор или продуцент) на филм от конкурсната програма. Пътните разходи са за сметка на участника.

26. Подписването на Формуляра за участие означава съгласие за спазване на посочените в този регламент правила.

Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”,

Април 2019

стр.  от