Delmålsguide för ST-fredagar i SoSFS 2008:17

ST-fredagar                                 

Delmål SoSFS 2008:17

Akuta intoxikationer

1, 3, 4, 6

Barnanestesi och intensivvård

1, 2, 3, 5, 6, 8, 11

Dialys        

1, 2, 3, 4, 6

Epidemiologi och statistik

4, 19, 20

Från tracheostomi till NIV

1, 2, 3, 4, 5, 6

Fysik och medicinsk teknik

1, 2

Giftinformationscentralen

1, 3, 4, 6

Koagulation

1, 3, 4, 6

Kärlkirurgi

1, 3, 5, 6

Leversvikt

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12

Luftvägshantering

1, 2, 3, 4, 5

Medicinsk etik

7, 17

Neuroanestesi/intensivvård        

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Neuromuskulär funktion och muskelrelax

1, 2, 3, 4

Nutrition

6

Organdonation

1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 18

Perifera blockader

1, 2, 3, 4

Prehospitalt omhändertagande

10

Sepsis

1, 2, 3, 4, 6

Smärtbehandling

4, 7, 8

Syra-bas och vätskebalans

1, 2, 3, 4, 6

Thoraxanestesi och intensivvård        

1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12

Ultraljud/POCUS

1, 2, 3, 4

Ventilatorbehandling

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10

Vätskebehandling perioperativt        

1, 2, 3, 4