Planirane aktivnosti za mesec OKTOBER 2018

po razredih (razredna stopnja) oz. predmetnih področjih (predmetna stopnja)

Aktivnosti

cela šola

9. 10. 2018 ob 16. uri - pogovorne ure oz. roditeljski sestanki

Razred

Aktivnosti

1.a

15. 10. 2018 - lutkovna predstava - Afriško sonce

25. 10. 2018 - delavnice v muzeju

19. 10. 2018 - sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost

1.b

15. 10. 2018 - lutkovna predstava - Afriško sonce

18. 10. 2018 - delavnice v muzeju

19. 10. 2018 - sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost

2.a

9. 10. 2018 - 2. roditeljski sestanek

10. 10 . 2018 - Predavanje ZD M. Sobota ( Osebna higiena )

17. 10. 2018 - Prijatelji muzeja ( 1. delavnica )

2.b                  

16.10. - 2. roditeljski sestanek

10.10. - predavanje ZD - osebna higiena

24. 10. - 1. delavnica Prijatelji muzeja

3.a                  

9.10.2018 - 2. roditeljski sestanek

25.10.2018 - naravoslovni dan - Sistematski zdravniški pregled

3.b

4.a

4.10.2018 - obisk Pomgrada

9.10.2018 - skupna govorilna ura

15.10.2018 - tehniški dan-Voziček s pogonom na gumo

4.b

  1.10.2018 - tehniški dan - Lesena škatla

  4.10.2018 - Dan odprtih vrat - Pomgrad

  9.10.2018 - 2. roditeljski sestanek

12.10.2018 - tehniški dan -Vozilo s pogonom na zrak

19.10.2018 - Šola nekoč - obisk ga. Frumen

19.10.2018 - Spretnostna vožnja s kolesom

5.a

5.b

6. razred

7. razred

8. razred

15. 10. 2018 ob 13.uri -Šolsko tekmovanje iz angleščine

9. razred

Predmetno področje

BIO - 12.10. ob 13 uri - Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.

LOGIKA

20. 10. - Državno tekmovanje (OŠ Velika Polana)

DRUGO