Published using Google Docs
NOLIKUMS un pieteikšanās veidlapa
Updated automatically every 5 minutes

NOLIKUMS

Ielu mākslas pasākumu sērijas “ROW”

Zīmēšanas konkurss “Brīvs”

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti ideju un skiču pieteikumi “ROW” pasākumam.

 1. Konkursu izsludina un rīko radošais kvartāls “Provodņiks” sadarbībā ar mākslinieku Daini Rudeni.
 2. Konkursam iesniegtās skices vērtē konkursa komisija, kuru apstiprina ielu mākslas pasākumu sērijas “ROW” mākslinieciskais vadītājs Dainis Rudens.
 3. Skiču konkursa tēma - “Brīvs”. Katram dalībniekam ir jāizveido skice, kurā būs attēlota skices autora asociatīva interpretācija par to, ko šodien cilvēkam nozīmē būt brīvam un kas ir tas, kas viņam liek justies brīvam.
 4. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona.
 5. Skiču konkurss - pretendenti iesniedz pieteikumu ar skiču vizualizāciju, kas atbilst skices veidošanas konceptam. Iesniedzot skici pretendenti apliecina piekrišanu pasākuma notikumam. Pēc skiču konkursa noslēguma - 22.maijs, plkst.18.00 -  konkursa komisija atlasa 17 labāko skiču autorus, kas tālāk iegūst tiesības piedalīties ielu mākslas pasākumu sērijā “ROW” un radīt grafiti zīmējumu 2.8m (augstums) x 5.5m (platums) izmērā. (“Atvērtās sienas” vizualizācijas - 1.pielikums).
 6. Māksliniekam jāizmanto 12 norādītie krāsu toņi un pielietojums, kas noteikti šī nolikuma 2.pielikumā.
 7. Skice nedrīkst pārsniegt vispārpieņemtās ētikas un cieņas normas.

Dalībnieku pieteikšanās kārtība

 1. Dalībnieku pieteikšanās un ideju pieteikumi dalībai konkursā jāiesūta uz e-pastu: laura@provodnik.lv līdz 22.maija plkst.18.00. Dalībniekiem jāiesūta sekojoša informācija: Iepriekšējo darbu foto (ja ir), aizpildīta  pieteikuma anketa (3.pielikums) un iecerētās skices koncepts (skices tiks izmantotas tikai dalībnieku atlasei).

Pasākuma norise

 1. Apstiprinātie 17  labāko skiču autori tiks paziņoti 24.maijā.
 2. 17 labāko skiču autoriem, darbs jārealizē 2023.gada 28.maijā, radošā kvartāla “Provodņiks” teritorijā, Sarkandaugavā. laikā no plkst.09.30-16.30
 3. Organizatori nodrošina dalībniekus ar nepieciešamajiem tehniskajiem resursiem skiču realizācijai.
 4. Gatavajam darbam ir jāatbilst iesūtītajai skicei.

Balvas

 1. 28.maijā pasākuma dienas noslēgumā visi 17 dalībnieki izvērtē citu mākslinieku jaunradītos darbus un mākslinieciskajam vadītājam Dainim Rudenim iesniedz, viņuprāt, trīs pārliecinošāko zīmējumu autoru vārdus.
 2. Mākslinieciskais vadītājs Dainis Rudens nosaka trīs labākos zīmējumus, saskaitot par kuru trīs dalībnieku zīmējumiem ir visbiežāk balsots.
 3. Trīs labāko zīmējumu autori saņems balvas no pasākuma atbalstītājiem.

       Autortiesības

 1. Pasākuma  ietvaros radītie grafiti zīmējumi ir organizatoru īpašums.
 2. Gan darba autori, gan organizatori patur tiesības brīvi izmantot darba fotogrāfijas, video u.c. bez savstarpējām saistībām un papildus atlīdzības. Organizatori patur tiesības darbu dokumentēt plašsaziņas līdzekļu vajadzībāsm neierobežotā daudzumā.

1.pielikums

Ielu mākslas pasākumu sērijas “ROW”

norises vieta

“Atvērtā siena” - radošais kvartāls “Provodņiks”, Ganību dambis 63, Rīga

“Atvērtās sienas” viena sienas bloka izmēri, uz kā jārealizē skices zīmējums

2.pielikums

Ielu mākslas pasākumu sērijas “ROW”

zīmēšanas konkursa “Brīvs” izmantojamie krāsu toņi

3. Pielikums

Pieteikuma veidlapa

Skices autors

Skices idejas apraksts

Nepieciešamo krāsu baloniņu skaits no krāsu paletes (2.pielikums)

Kontakttālrunis

E-pasts

Pieteikumam jāpievieno:

 1. Iecerētās skices vizualizācija
 2. Iepriekšējo darbu foto (ja ir)

Kontaktpersona:

Laura Upeniece

Ielu mākslas pasākumu sērijas “ROW” projekta vadītāja

E-pasts: laura@provodnik.lv

Tel.nr 25590067