Додаток

до аналізу регуляторного

впливу до проекту                          

рішення

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

рішення селищної ради

«Про затвердження Регламенту

Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Царичанської селищної ради»

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 19.12.2017 року  по  19.01.2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

150

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

2

Телефонний запит до суб’єктів малого підприємництва

100

Обговорено проект

Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1406, у тому числі малого підприємництва - 684 та мікропідприємництва - 0.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1406

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

У середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв (заробітна плата за місяць – 3801 грн., 22-робочі дні, 172,8 грн. зарплата за 1 день (8 годин):

(3801:22:8)*0,5=10,80 грн.

10,80 грн

-

54,00 грн

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

У середньому 2,5 години

(заробітна плата за місяць – 3801 грн.,                   22-робочі дні – 172,8 грн., зарплата за                         1 день (8 годин) або 21,60 грн. (за 1 годину): (3801:22:8) х 1 = 21,60 грн.

 - підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

(21,60 х 1,5 = 32,40 грн);

 - подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

(21,60 х 0,5 =10,80 грн);

  • отримання результату надання послуги у Центрі – 0,5 години

(21,60 х 0,5 =10,80 грн);

Разом: 32,40 грн + 10,80 грн + 10,80 грн = 51,89 грн = 54,00

54,00 грн

-

270,00 грн

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

64,80 грн

-

324,00 грн

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1406

16

Сумарно, гривень

(Загальна сума отриманих коштів, (гривень), визначена в п.14 цієї таблички, множиться на кількість суб’єктів малого підприємництва, визначену в пп.7,15 цієї таблички)

91108,8

(Загальна сума отриманих коштів, (гривень), визначена в п.14 цієї таблички, множиться на кількість суб’єктів малого підприємництва, визначену в пп.7,15 цієї таблички

455544,0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет Царичанської селищної ради

 (Центр надання адміністративних послуг)

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

  1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

  1. 3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг - 0,05 години;

- прийняття вхідного пакету документів адміністратором - 0,15 години;

- передача та отримання від суб’єктів надання адміністративних послуг оформлених результатів - 0,2 години;

- видача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення – 0,10 години.

Заробітна плата одного адміністратора Центру за місяць – 4820, 00 грн.,                         22 - робочі дні, 219,0грн. за день (8 годин) або 27,38 грн. (за 1 годину): (4820:22:8) х 1 = 27,38 грн.

(0,5 х 27,38 = 13,69 грн)

0,5 год.

13,69 грн.

(за 0,5 години)

8

(Зазначається загальна кількість, що визначена в п.2 Додатку до аналізу регуляторного впливу)

1406  

153985,12

грн.

(13,69 грн. х             8 х загальну кількість суб’єктів, що визначена в п.2 Додатку до аналізу регуляторного впливу)     

Разом за рік

0,5 год.

13,69 грн.

(за 0,5 години)

8

1406

153985,12

грн.

(13,69 грн. х             8 х загальну кількість суб’єктів, що визначена в п.2 Додатку до аналізу регуляторного впливу)  

Сумарно за п’ять років

0,5 год.

13,69 грн.

(за 0,5 години)

8

1406

769925,6

грн

(Отриманий результат у гривнях за рік (попередня позиція) множиться на 5 років) 

Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Пункт 16

Зразка 2

91108,80 грн

Пункт 16

Зразка 2

(з помноженням на 5 років)

455544,0 грн

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

Пункт 16

Зразка 2

91108,80 грн

Пункт 16

Зразка 2

(з помноженням на 5 років)

455544,0 грн

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Зразок 3

Позиція

«Разом за рік»

153985,12 грн.

(13,69грн. х 8 х загальну кількість суб’єктів, що визначена в п.2 Додатку до аналізу регуляторного впливу)

Зразок 3

Позиція

«Сумарно за п’ять років»

769925,6 грн

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

Зразок 3

Позиція

«Разом за рік»

153985,12 грн.

(13,69 грн. х 8 х загальну кількість суб’єктів, що визначена в п.2 Додатку до аналізу регуляторного впливу

Зразок 3

Позиція

«Сумарно за п’ять років»

769925,6 грн

5. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

Голова виконавчого комітету              

Царичанської селищної ради                                         Г.В. Сумський