Samtykkeskjema

ZarGate

For å gjøre arrangementet tryggere for alle, vil ZarGate Crew at alle deltakere under 16 år har med seg skriftlig tillatelse fra foresatte til å være med på arrangementet. Mindreårige deltakere som ikke har tillatelse er vi dessverre nødt til å avvise.

Generell informasjon

Vi har samlet generell informasjon i en egen seksjon til foreldre på nettsidene våre; https://zargate.org/?side=informasjon#foresatte

ZarGate har ingen aldersgrense, men vi anbefaler at deltakere under 16 år ikke kommer alene. Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Admin og Styreleder Raymond Nyheim Vik på e-post raymond@zargate.org eller telefon +47 48 31 56 65.

(Klippelinje)


Tillatelse til å delta på ZarGate

Jeg gir med dette tillatelse til at ...........................................................

som er født ..................................... kan delta på arrangementet «ZarGate» i Vestneshallen  dato …………………………... 

Mitt forhold til deltakeren (Sett kryss)

Mor

Far

Annet (spesifiser) ………………………………..

Jeg kan treffes på telefon ................................................. og er inneforstått med at arrangøren kan ringe for å kontrollere gyldigheten av denne tillatelsen.

Sted og dato .....................................…….

Signatur .......................................................

Blokkbokstaver ............................................