T E M A T I C A

pentru examenul de licenţă 2019

Facultatea de Medicină Veterinară

Disciplina de Creșterea Animalelor și Sisteme de Producţie

 1. Identificarea şi culorile animalelor.
 2. Rasele de animale.
 3. Determinarea vârstei după dentiţie la speciile: taurine, ovine şi cabaline.
 4. Tipurile morfoproductive la animale şi corelaţiile lor cu tipurile fiziologice şi constituţionale.
 5. Conformaţia şi starea (condiţia) de îngrăşare la animale.
 6. Tehnologiile de creştere şi exploatare a animalelor.
 7. Factorii care condiţionează producţiile animalelor.

Bibliografie

 1. Creţa V, R. Morar, C-tin Culea (1995) - Zootehnie generală şi specială EDP Bucureşti.
 2. Morar R., Dana Liana Pusta (2001) - Zootehnie generală Ed. Relief Cluj-Napoca.
 3. Morar R, Dana Pusta (1999) - Zootehnie specială vol. I, II, III.Ed. Relief Cluj-Napoca.
 4. Morar Roman, Ioan Paşca, Gheorghe Şteţca (2010) – Zootehnia generală, nutriţia animală şi sisteme de producţii animaliere – Taurine, ovine, caprine, cabaline, suine, păsări, albine, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-0461-4, p. 546,.
 5. Pașca Ioan, Roman Morar, Cîmpean Adrian, Borzan Mihai (2016) - Sisteme de producții animaliere – practicum: îndrumător de lucrări practice, ISBN 978-973-53-1709-6, Editura Risoprint 2016, p. 226.
 6. Pașca Ioan (2016) - Sisteme de producții animaliere 2 – curs. Manual didactic, ISBN 978-973-53-1746-1, Editura Risoprint 2016, p. 192.
 7. Pașca Ioan (2015) – Păsări – Sisteme de producții la principalele specii de fermă, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-1670-9, p. 326.
 8. Paşca I., Morar R., Dezmirean D., Alexandra Matei – coordonator Liviu Al. Mărghitaş (2008) – Sericicultură teoretică şi practică, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
 9. Paşca Ioan, Roman Morar (2009) - Creşterea animalelor şi sisteme de producţii animaliere  - Suine, ISBN: 978-973-53-0112-5, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, p. 167.
 10. Paşca I., Morar R. (2007) - Creşterea animalelor şi Sisteme de producţii animaliere – Taurine, ovine, caprine, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
 11. Stănciulescu M., V. Sârbulescu (1981) – Producţiile animale, Ed. Ceres, Bucureşti.

                                                                            Şef disciplină,

                                                                        Prof. Dr. Ioan Paşca

Disciplina de Farmacologie şi Farmacie

 1. Detergenţi, antiseptice, dezinfectante.
 2. Medicaţia analgezică, antipiretică, antiinflamatoare (steroidiană şi nesteroidiană).
 3. Medicaţia antibiotică
 4. Medicaţia antiparazitară
 5. Medicaţia antifungică şi antivirală

Bibliografie

 1. Bazele farmacologice ale terapeuticii medicale veterinare. Cernea Mihai, Anca Chereji, Laura Cătană, Ediția a III-a, 2015, Ed Academicpress.
 2. Veterinary pharmacology and therapeutics. H.R. Adams, Ed Iowa State, 8 edition, University Presss, 2001
 3. Veterinary pharmacology & therapeutics. J.E. Riviere, M.G. Papich, Ed. Blackwell publishing,  2009
 4. Veterinary drug handbook. D.C. Plumb, Ed. Blackwell publishing, 6 edition, 2008

Şef disciplină

Conf. Dr. Mihai CERNEA

Disciplina de Microbiolgie, Imunologie şi Epidemiologie

 1. Produsele biologice utilizate în imuno-profilaxie şi diagnostic:  Vaccinurile, Serurile imune, Gamaglobulinele şi produsele revelatoare.
 2. Reacţiile de hipersensibilitate: Hipersensibilitatea de tip I, II, III şi IV (hipersensibilitate de infecţie).
 3. Imunodeficitele primare şi secundare ale animalelor.
 4. Unităţi epidemiologice şi indicatori epidemiologici; incidenţa şi prevalenţa; corelaţia între incidenţă şi prevalenţa; populaţia, eşantionul (reprezentativitatea eşantionului; tipuri de eşantioane).
 5. Supravegherea epidemiologică:  supravegherea epidemiologică generală; cunoaşterea potenţialului epidemiologic; culegerea, prelucrarea şi interpretarea standardizată a datelor; transmiterea şi utilizarea informaţiilor epidemiologice; reţele de supraveghere epidemiologică; Supravegherea epidemiologică de combatere.
 6. Ancheta epidemiologică: clasificarea anchetelor epidemiologice; indicaţii privind pregătirea anchetei epidemiologice; efectuarea anchetei epidemiologice conform legii sanitare veterinare.

Bibliografie

 1. Imunologie veterinară 2008, Răpuntean Gh, Răpuntean S. , Fiţ N, edit AcademicPres, Cluj –Napoca.
 2. Răpuntean Gh., (1997) Imunologie şi Imunopatologie – Tipo Agronomia, Cluj-Napoca
 3. Ian R. Tizard – Veterinary, Immunology, ninth edition, Elsevier Saunders, 2013
 4. Epidemiologie veterinară general: Răpuntean Gh., Răpuntean S., curs, 2007, Editura Academic Pres, Cluj-Napoca.
 5. Dicționar de Epidemiologie : Răpuntean S., 2008, Editura Academic Pres, Cluj-Napoca.
 6. Veterinary Epidemiology, third edition: Thrusfield M., Blackwell Publishing, 2005.

                                                                        Şef disciplină,

                                                                Prof. Dr. Nicodim Iosif FIŢ

Disciplina de Fiziopatologie

Mecanismele lezionării celulare: rolul sistemelor oxidante și antioxidante.

Mecanisme fiziopatologice asociate tulburărilor provocate de stress la         animale

Etiopatogeneza         reacției febrile: mechanism pathogenic și manifestări clinice

Cancerul sau proliferarea celulară malign, cauze, mecanisme și consecințe clinice

Etiopatogenia Șocului: clasificarea formelor de șoc, etape evolutive și consecințe celulare

Tulburări funcționale și mecanisme fiziopatologice asociate bolilor sângelui                  

Sindroamele Insuficienței hepatice: mecanisme și manifestări clinice

Insuficiența renală: cauze, mecanisme fiziopatologice, clasificare și impact         paraclinic.

Bibliografie:

 1. Fiziopatologie: Tulburări Funcționale și Mecanisme Etiopatogenice, 2017, Partea I și II, Marcus Ioan (Coordonator), Editura Risoprint         Cluj-Napoca, 53-81, 155-180, 378-388, 403-460, 467-485, 515-565, 707-715, 740-754.
 2. Pathologic Basis of Veterinary Disease,         2017, Sixth edition, James F. Zachary (editor), Elsevier, 1-42,         44-70, 286-320, 617-675, 724-780.

                                   

Titular, Curs de Fiziopatologie

Prof. Dr. Ioan MARCUS

Disciplina: Inspecţia şi controlul alimentelor şi produselor de origine animal

 1. Controlul oficial în abatoare pentru speciile bovine, cabaline, ovine, suine şi păsări – promovarea sănătăţii publice:

informaţii cuprinzând lanţul alimentar;

protecţia şi bunăstarea animalelor;

inspecţia antemortem - decizii;

inspecţia post-mortem - decizii;

teste de laborator şi gestionarea deşeurilor (SNCU);

decizii privind informaţiile referitoare la lanţul alimentar;

decizii privind carnea, în urma examenului de abator;

examenul trichineloscopic al cărnii.

2.  Filiera carne – supravegherea integrată şi trasabilitatea pe lanţul alimentar.

3. Verificarea trasabilităţii animalelor destinate abatorizării la nivelul exploataţiilor furnizorilor de animale şi la abatorizare.

4. Aplicarea principiilor de certificare prin examene de laborator pentru aprecierea calităţii şi prospeţimii cărnii şi preparatelor din carne:

examen organoleptic;

examen bacterioscopic;

cloruri;

nitriţi;

pH;

azot uşor hidrolizabil;

examene microbiologice – interpretare şi măsuri.

5. Examene de laborator în vederea aprecierii conformităţii şi calităţii laptelui materie primă destinat procesării:

punct crioscopic;

inhibitori;

aciditate;

grăsime;

proteine;

lactoza;

NCS;

NTG.

6. Certificarea conformităţii şi calităţii produselor lactate.

7. Norme specifice de igienă şi siguranţă pe filiera laptelui.

8. Aplicarea principiilor de certificare prin examene de laborator pentru aprecierea calităţii şi prospeţimii ouălor, mierii de albine şi peştelui.

9. Toxiinfecţiile alimentare – studii de caz, prevenirea şi gestionarea riscurilor posibile.

10. Reguli pentru prelevarea oficială şi efectuarea anchetelor în cazul depăşirii limitei maxime de reziduuri.

B i b l i o g r a f i e

 1. Mihaiu M., 2010 – Igiena, calitatea şi tehnologia alimentelor. Vol. I – Carnea. Ed. Risoprint, Cluj- Napoca.
 2. Mihaiu M., S.D. Dan, Jecan Carmen, Lăpuşan Alexandra, 2011 – Controlul calităţii cărnii şi produselor din carne. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
 3. Mihaiu M., 2013, Controlul oficial de abator al cărnii şi subproduselor. Ed. Risoprint Cluj Napoca..
 4. Mihaiu M., S.D. Dan, Jecan Carmen, Alexandra Tăbăran-2014. Inspecţia şi controlul alimentelor.Practicum, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
 5. Mihaiu M., 2015 – Inspecţia şi controlul alimentelor de origine animală. Ed.Risoprint, Cluj- Napoca.
 6. Notă de serviciu nr. 3047/25.11.2014, Procedura tematică pentru verificarea trasabilităţii animalelor abatorizate respectiv transmise spre abatorizare.
 7. *** Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliuluidin 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.
 8. *** Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare.
 9. *** Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.
 10. *** Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman.
 11. *** Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.
 12. *** Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
 13. *** Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 al comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
 14. *** Regulamentul (CE) Nr. 1774/2002 Al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

Şef disciplină,

Prof.dr. Marian MIHAIU

Disciplina: Boli infecţioase

 1. Boli bacteriene ale animalelor.
 2. Boli virale şi prionice ale animalelor.

Bibliografie

 1. Brudaşcă Gh.F., Spînu Marina – 2004 – Legislaţie sanitară veterinară, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
 2. Brudaşcă Gh.F., Spînu Marina – 2003 – Fauna de interes cinegetic, Vol.I – Vânatul cu pene, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
 3. Sub redacţia Radu Moga-Mânzat – 2005 – Boli virotice şi prionice ale animalelor, Ed. Brumar, Timişoara.
 4. Sub redacţia Radu Moga-Mânzat – 2001 – Boli infecţioase ale animalelor, Bacterioze, Ed. Brumar, Timişoara.
 5. Sub redacţia Tudor Perianu – 2011 – Tratat de Boli infectioase ale animalelor, Boli bacteriene, Ed. Universitas

Şef disciplină,

Prof.dr. Marina SPÎNU

Disciplina: Diagnostic Necropsic  Veterinar  

 1. Diagnosticul necropsic la câine şi pisică
 2. Diagnosticul necropsic la cal
 3. Diagnosticul necropsic la bovine
 4. Diagnosticul necropsic la rumegătoare mici
 5. Diagnosticul necropsic la porc
 6. Diagnosticul necropsic la pasăre

Bibliografie:

 1. CĂTOI C.- Diagnostic Necropsic Veterinar, Ed. Academicpres, Cluj-Napoca, 2003.

Şef disciplină,

Prof.dr. Cornel CĂTOI

Disciplina: Patologie şi Clinică Medicală

I. Sindroame generale în boli interne la animale

·         Tulburări hidroelectrolitice și acido-bazice

·         Toxemia

·         Septicemia

·         Șocul

·         Sincopa

·         Oprirea cardio-respiratorie

·         Anafilaxiile la animalele domestice

II. Gastroenterologia

III. Bolile aparatului respirator

IV. Bolile aparatului cardiovascular

V. Bolile aparatului urinar

VI. Bolile sistemului nervos

VII. Endocrinoze

Bibliografie:

1.Mircean M.V., Patologia medicală a animalelor domestice, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca, vol.I, 2018.

2.MIRCEAN M.V., Patologia medicală a animalelor domestice, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca, vol.II, 2016.

3.MIRCEAN M.V., Ghid de diagnostic în boli medicale gastrointestinale și respiratorii la animalele domestice, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca, 2017

4.Falcă C. (coordonator), Manual unic, Medicina internă a animalelor, Ed.Eurostampa Timişoara, vol.I, 2010.

5.ETTINGER S.J., FELDMAN E.C., Textbook of veterinary internal medicine, vol.I-II.

6.SCURTU I, Cardiologie veterinara, Ed. Colorama, 2018

 

Şef disciplină,

Prof.dr. Mircea Mircean

Disciplina: Parazitologie si Boli Parazitare

Animale de companie:

 1. Protozooze digestive şi sistemice la carnivore  (coccidioze, babesioze)- diagnostic, terapie, profilaxie.
 2. Helmintoze digestive si cardio-pulmonare la carnivore – diagnostic,terapie şi profilaxie
 3. Ectoparazitoze la carnivore: diagnostic, terapie, profilaxie.
 4. Principalele micoze cutanate (dermatofitoze, malasezioza) la carnivore - diagnostic şi terapie .

Animale de rentă:

 1. Bolile parazitare la rumegatoare mari :  diagnostic, tratament, profilaxie.
 2. Bolile parazitare la rumegatoare  mici: diagnostic, tratament, profilaxie.
 3. Bolile parazitare la cabaline: diagnostic, tratament, profilaxie .
 4. Bolile parazitare la suine: epidemiologie, diagnostic, tratament, profilaxie .
 5.  Bolile parazitare la pasari: epidemiologie, diagnostic, tratament, profilaxie .
 6. Bolile parazitare la iepuri: epidemiologie, diagnostic, tratament, profilaxie .

Bibliografie:

1.Şuteu I., V.Cozma,2007-2012, Parazitologie clinică veterinară, vol. I-II, Edit.Risoprint, Cluj-Napoca.

2.Cozma V., C.Gherman, Viorica Mircean, C.Magdaş, A.Mihalca, 2011, Ghid de diagnostic parazitologic veterinar, Edit.Risoprint, Cluj-Napoca.

3. Constantin N. si colab., ( V.Cozma, C.Gherman, Viorica Mircean, A.Mihalca C.Magdaş), 2014.Tratat de medicina veterinara. Vol.VI. Parazitologie. Edit.Risoprint. Cluj Napoca

                                                                   Şef de disciplină ,                                                                                                                              

                                                                                                             Prof univ. dr. Gherman Călin

Disciplina: Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie Veterinară

 

 1. Fiziologia şi patologia perioadei puerperale.
 2. Ciclul sexual la femelele animalelor domestice.
 3. Endocrinologia reproducţiei la animale.
 4. Tratamente hormonale pentru combaterea tulburărilor de reproducţie la animale.
 5. Parturiţia la animale.
 6. Gestaţia şi patologia gestaţiei la animalele domestice.
 7. Avorturile la animale.
 8. Profilaxia sterilităţii determinată de fenomene imunologice.
 9. Biotehnici în reproducţie la animale.

Bibliografie:

 1. Bîrţoiu A., Seiciu Fl. – Tratat de reproducţie la animale, Ed.BIC ALL, Bucureşti, 2004.
 2. Boitor I. – Puerperiumul normal şi patologic la animalele de fermă, Ed. Ceres, Bucureşti, 1984.
 3. Boitor I., M. Muntean, I. Groza, D. Moise, M. Muscă – Ghid de obstetrică şi ginecologie veterinară, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca, 1986.
 4. Cernescu H. – Ginecologie veterinară, Ed. Helicon, Timişoara, 1995.
 5. Groza I., M. Muntean – Elemente de fiziologia reproducţiei la animale, Ed. Academic Press, Cluj-Napoca, 2002.
 6. Groza I., Morar I. – Andrologie Veterinară. Ed. Gryphon Braşov, 2004.
 7. Groza I. – Ostetrică, Andrologie şi Ginecologie Veterinară. Editura Academiei Române, 2006.
 8. Hafez E.S.E. – Reproduction in Farm Animals, 6th ed. Ed. Philadelphia, 1993.
 9. Runceanu L. – Reproducţia şi patologia reproducţiei, Lito Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Iaşi, 1995.
 10. Bogdan M.L., Groza Ş.I. – Obstetrică veterinară. Editura Academicpress, Cluj-Napoca, 2009.

    Şef de disciplină,

Prof.Dr. Ioan GROZA

Disciplina: Patologie şi Clinică Chirurgicală

 1. Bolile chirurgicale comune tuturor ţesuturilor.
 2.  Inflamaţia, infecţia în chirurgie.
 3.  Boala tumorală.
 4.  Boli chirurgicale specifice  ţesuturilor.
 5.  Bolile chirurgicale ale sistemului limfatic.
 6.  Bolile chirurgicale ale vaselor sanguine..
 7.  Bolile chirurgicale ale  tendoanelor.
 8.  Bolile chirurgicale ale tecilor sinoviale.
 9.  Bolile chirurgicale ale muşchilor.
 10.  Bolile chirurgicale ale nervilor cranieni şi rahidieni.
 11.  Bolile chirurgicale ale oaselor.
 12.  Bolile chirurgicale ale articulaţiilor.
 13.  Consideraţii morfoclinice asupra analizatorului vizual.
 14.  Patologia regiunii buco-maxilo-faciale.
 15.  Patologia dentiţiei.
 16.  Patologia limbii.
 17.  Patologia glandelor salivare.
 18.  Patologia urechii.
 19.  Patologia coarnelor.
 20.  Patologia coloanei vertebrale.
 21.  Patologia cefei şi a gâtului.
 22.  Patologia esofagului.
 23.  Patologia  greabănului.
 24.  Patologia toracelui.
 25.  Patologia abdomenului.
 26.  Patologia  regiunii ombilicale.
 27.  Patologia regiunii rectoanale.
 28.  Patologia aparatului  urogenital.
 29.  Patologia prostatei.
 30.  Patologia testiculului.
 31.  Patologia penisului şi prepuţului.
 32.  Patologia aparatului locomotor.

Bibliografie

 1. Muste A., 2010 – Patologie chirurgicală veterinară generală, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca
 2. MUSTE A., - 2010 – Patologie şi clinică chirurgicală veterinară specială, Ed. AcademicPress Cluj-Napoca.
 3. MATEŞ N., 2004, - Patologia chirurgicală a animalelor domestice , Ed. Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

   Şef de disciplină,

                                                                        Prof. Dr. Oana Liviu