Svět za ohradou
Behind the Fence

Co je Behind the Fence?

“Behind the Fence” (Dále jen BTF) je v první řadě konceptuální art rockové album. Tedy forma hudebního (audiovizuálního) díla, kde jednotlivé skladby tvoří ucelený příběh. Příběh funguje nejen při poslechu, ale může být představen i jako divadelní představení nebo film.

Zrcadlo současné společnosti

Příběh uměleckou alegorií popisuje, jak je současná společnost vlivem elektroniky a netělesné elektronické komunikace vykořeněná ze své přirozenosti. Příběh ukazuje, které vlastnosti dnešnímu a budoucímu člověku chybí a budou chybět. Je to především koncentrace, pozornost, schopnost uklidnění se a přijmutí myšlenky jiné, než té nejhlučněji propagované.

Jen nepatrné procento diváků bude schopné dílo přijmout a analyzovat. Proto je BTF koncipováno jako materiál vhodný k “citacím” jednotlivých myšlenek, které mohou existovat samostatně.

Autorství díla

Autorem hudby, libreta, videa a ostatních vizuálů je skupina severočeských autorů, kteří se zabývají multimediální tvorbou soustavně od roku 1994. Počátky a motivy některých skladeb pochází prokazatelně z roku 1989, tedy z doby před nástupem “infotroniky” (Doba předinternetová).

Myšlenková koncepce díla a způsob jeho působení na diváka a posluchače

Projekt “Behind the Fence” je typickým příkladem umělecké formy, která není určena pro jednorázovou konzumaci. Tedy jednou se podívat a “odejít spokojený domů”. Jedná se o uměleckou formu, která může člověka doprovázet celým životem.

Velmi podstatnou součástí myšlenkového sdělení díla jsou dodatečné dokumenty o díle samotném, o jeho vzniku a významu jednotlivých částí. Pořady o díle a rozhovory s autory hrají tedy téměř nejdůležitější roli v celém myšlenkovém poselství BTF.

Odkazované osobnosti v díle “Behind the Fence”

Příběh BTF parafrázuje mnoho odkazů na moderní britskou pop kulturu a její autory. Například domněle vládnoucí Prasata samy sebe nazývají “Porgyové”. Naráží se také na to, že “svět za ohradami” je “odvážný nový svět”, tedy jasný příklon k vidění moderní společnosti podle A. Huxleyho. Příběh popisuje cestu k poznání až do závěrečné překvapivé katarze.

Na dílo Huxleyho a částečně i Orwella se zde navazuje jen okrajově, neboť oba zmínění autoři neměli ve svých vizích ani nastíněno, že převážný vliv na odlišnost chování lidí bude mít informační technika (infotronika). Netušili, že právě infotronika hluboce zasahuje do mezilidských sexuálních vztahů a rodinného života a způsobí změnu metriky lidského chování a devalvaci osobního kontaktu. Že snadnost elektronických kontaktů prohloubí faktickou fyzickou samotu lidí. Ze současníků Orwella a Huxleyho to byl jedině A. C. Clarke, který vliv všeobecně dostupné elektronické komunikace (tedy netělesné komunikace lidí na dálku) předvídal a popisoval. (Například román Město a hvězdy).

Inspirace a homage “Behind the Fence”

“Behind the Fence” je umělecký homage především na dílo art rockové skupiny Pink Floyd a jejich konceptuální hudebně vizuální práce. V širším úhlu pohledu se jedná o poctu art rocku sedmdesátých let dvacátého století. Najdeme zde vlivy Beatles, ale také Jethro Tull, Queen. V přenesené podobě také spatříme vliv rané tvorby Depeche Mode.


Spojení s místem vzniku

Artwork (doprovodné grafické zpracování) díla “Behind the fence” využívá významné industriální kulisy z centra severočeské hnědouhelné pánve, ze kterých se v příběhu stávají ikonické kulisy.

Jako “hrad Prasat” zde vystupuje dominantní ultra moderní budova energetického bloku Ledvice. Její oslnivě moderní vzhled umělecky koresponduje s posunem od ikonické londýnské elektrárny Battersea, která se proslavila na obalu alba Pink Floyd s názvem  “Animals”. Okrajové strážní věže ztvárňuje neméně ikonická budova nevyužívaného vodojemu Teplice. Řeku Zapomění tak ztvárňuje hlavně řeka Bílina.

Pohádkové jádro “Behind the Fence”

Jádro příběhu

Jádrem příběhu je alegorická povídka (nebo chcete-li “pohádka”) popisující život na zvířecí farmě, kterou na motivy G. Orwella tvůrčím způsobem zpracovala britská art rocková skupina Pink Floyd (Album “Animals” z roku 1977). BTF ale není kopií. Je to pokračování příběhu charakteru Ovcí, Psů a Prasat, tak jak se společenství vyvinulo za dalších 40 roků.

Syrový pohled na stav současné společnosti a morálky

Za pohádkovým příběhem se skrýva alegorie současných společenských jevů, především přesycení lidí nadměrnou konzumací nepotřebných informací, devalvace hodnoty umění díky jeho snadné dostupnosti a komercializace lidského hledání svobody.

Příběh se soustředí na rozpad mezilidských vztahů díky devalvaci vzájemné komunikace, která se také díky elektronice stala nekonečně jednoduchá a tím ztratila hodnotu. Příběh se také soustředí na fenomén, kdy přemíra netělesné elektronické komunikace prohlubuje tělesnou odloučenost. Snadná elektronická komunikace totiž ve většině případů nahradí fyzický kontakt lidí a člověk tak pořád komunikuje, ale je sám.

Hlavní postava alegorické části příběhu, odvážná ovečka Malíček

Hlavní postavou příběhu je nenápadná ovečka Malíček (Pinky), která žije v jednom ze stád za ohradami Farmy, kterou stráží mohutný Hrad Prasat. Vnější hranici Farmy střeží hlídací Psi, kteří děsí všechny Ovce a žijí v podhradí prasečího hradu jako služebníci prasat.

Malíček žije svůj přesně (prasaty) zformátovaný život v jedné ze zahrad Farmy. Jednoho večera se náhodou odtrhne od stáda, které Psi ženou na každodenní večerní pití z řeky Zapomnění (Oblivion river, parafráze na každodenní dávky mediální masáže, zpracovávající populaci k novému světonázoru). Tím, že Pinky nedostane svou dávku “zapomění”, otevře se před ním nový svět uvažování.

Ihned následujícího rána vidí Malíček všechny věci trochu jinak. Začne uvažovat nad tím, že nemůže existovat jen takový uniformní život a že svoboda jednotlivce nemůže spočívat jen v nekonečné konzumaci již připravených uniformních požitků. V příběhu je toto reprezentováno tím, že Ovce tráví své dny listováním katalogů se stále stejnou trávou ke spásání, pouze v nejrůznějších barvách.

Malíček začne tušit, že poznání skutečnosti se nachází za Ohradami, tam kde nemusí chodit povinně pít do řeky Zapomnění a kde může mít tráva jen tu pravou barvu. Začne se tedy toulat až k Ohradám. Při jedné z cest okolo staré ohrady narazí na otvor ve ztrouchnivělých kládách. Rozhodne se tedy přemluvit pár svých kamarádů a vyrazit na průzkum.

Malíčkova první cesta mimo ohradu

Malíček nepije z řeky Zapomnění a tak jeho vidění světa není ovlivněné její mocí. Nedokáže přesně přesvědčit své kamarády, proč by měli zkusit projít dírou ve staré části ohrady na Výšinách, kde Psi lenoší daleko na loukách. Malíček své důvody pro své kamarády “zjednoduší” a nabídne kamarádům, že za ohradou bude “nová a lepší tráva, kterou ještě nemají”. Zvolí tak nevědomky nesprávné důvody k hledání pravdy.

Skupina oveček se pokusí projít dírou v Ohradě. Psi jí ale střeží dobře. V poslední chvíli jim jeden Pes zastoupí cestu. Ovce opatrně ustupují. Brzy se ale ústup změní v úprk. Přidají se další honící Psi a zahání stádo oveček přímo do podhradí hradu Prasat.

Malíček se ukryje v úzkém podchodu. Škvírou sleduje, jak se Ovce jedna po druhé poddávají a nechávají se chytit. Pochytané ovce poté dostanou od Psů novější katalogy “trávy” a spokojeně se nechají hnát je svému stádu. Malíček zůstane schovaný a sám.

Setkání se starým dobrým Prasetem

Malíčkovo odvahu sleduje z Hradu staré dobré Prase. Výtahem se spustí až dolů a zastoupí cestu Malíčkovi, který opuštěně hledá cestu ven v uličkách podhradí. Malíčka Prase vyděsí, chce utéci, ale na znamení Prasete se ve všech zákoutích zalesknou Psí oči. Malíček musí Prase následovat do Hradu.

Tímto začíná Malíčkova cesta za poznáním… poznáním sama sebe i sil, které formují svět okolo něj...


Multimediální (vizuální) verze “Behind the Fence”

Ve filmové či divadelní verzi BTF sledujeme postavu frontmana hudební skupiny, která nacvičuje divadelní “pohádku” o zvířecí Farmě v divadle. Frontman nám tím pádem splývá s postavou Malíčka. “Pinky” je v podstatě jeho přezdívka, kterou ho nazývají členové kapely.

V příběhu se tak vracíme k událostem reálného Malíčkova života a k momentům, které ho k napsání příběhu vedly. Jedná se tedy o zajímavý příběh introspekce, neboli zkoumání vlastního nitra a vlastních duševních pochodů. V průběhu příběhu také narážíme na bolestivé výlevy Pinkyho duše, hraničící až s autistickými ataky.

Pinky se ve své introspektivě zaobírá svým vztahem k dívce přezdívané Ewe (Ovečka), která si tuto přezdívku vysloužila díky svým sněhobílým peroxidovým kadeřím. Ewe je ostatními členy kapely vnímána jako příčina rozkolu a možného neúspěchu projektu. Je však nesmírně zajímavé sledovat, jak se abstraktní svět orwellovské pohádky protíná s osobním příběhem Pinkyho a Ewe.

Postava Ewe se v příběhu přímo nevyskytuje, je však vidět v některých výjevech (Childhoods End, Remebering Ewe, Arrival of dark Swan). V písni “Do not wake the Swans” je na pódiu přítomný její “hypotetický obraz”, což je ale jen Pinkyho nereálná fantazie.


A BROKEN DREAM

První obrazy

Na pozadí hvězdného pole se k nám rychle přibližuje cizí mysteriózní planeta. Vidíme detaily jejího různobarevného povrchu. Pronikáme do její atmosféry. Letíme nad podivnými jezery bez života, na kterých se zrcadlí okolní krajina, uprostřed rozervané krajiny náhle v odlesku hladiny vidíme novotou se lesknoucí futuristickou věž… to je hraniční stráž…

https://youtu.be/wsgmeq86hbU

https://youtu.be/UGtjDDHJ5Iw

Dílo začíná za hypnotických zvuků reálné elektrárny Ledvice za zvuků prastarého gongu a Hammondových varhan. (skladba “A broken dream”) Kapela sestupuje s nástroji v ruce, prochází okolo “vodojemu”, přichází na stage, kterou technici staví na rekultivovaných dolech za obří elektrárnou. Na stage jsou kromě nástrojů připravené i masky.

V hudbě slyšíme znít část televizního rozhovoru, v němž uvádí reportér jako hosta A. Huxleyho a představuje divákům jeho knihu “Odvážný nový svět”.

Divák vidí reálný pohled na elektrárnu s rostoucím pódiem, ale také vidí její pohádkovou surrealistickou variantu (Při koncertu na plátně nad pódiem). V pohádce nejprve vidí přílet na celou planetu BTF, kde z vesmírné perspektivy vidíme jednotlivé různobarevné zahrady a hraniční věže. Při příletu na “planetu” divák letí v mlhách nad blaty, nad nimiž se tyčí Hrad.

Frontman kapely přezdívaný “Pinky” si nasazuje v detailu masku Ovce, a tím začíná příběh.

https://youtu.be/a6bBG6iVrv0


NEW GRASLANDS

Přede mnou jsou nekonečné Ohrady a žádná naděje na osvobození...

Pulzující syntetický bas a vibrující noty elektromechanického piana Rhodes Mk. II vytváří emoci, kterou prožívá Malíček na nových Pastvinách.

První zpívaná skladba BTF nás přivádí do mysteriózního světa zahaleného do podivné mlhy, do světa převrácených barev. Nazelenalé nebe a temně purpurová tráva, kterou odevzdaně spásá roztroušené stádo. Písňovým textem komentuje  “vypravěč” základní podstatu Ovčí civilizace.

Věty z písňového textu jsou koncipovány jako “ikonické”. Vyjadřují poetickým způsobem přesnou myšlenku. Silný písňový refrén, který provází album v několika podobách, se zde ukazuje poprvé:

Když jsme mladí, chtěli jsme víc a víc vědět. Potřeba Vědění to bylo příliš silná. A my jsme měli vždycky naději. Pyšně jsme věřili, že vědění naplní duši. Ale mýlili jsme se. Uplynuly roky a oni nás snadno porazili. Pochopili, že jsme stále přesycení trávou. Věřili jsme nesmyslu, že dostatek vjemů rozjasní naší špinavou mysl

Druhá část skladby

Skladba New Grasslands má emocionálně dvě oddělené části. V první části Malíček popisuje svůj svět za Ohradou, v druhé části rocková skupina sborovým hlasem funguje jako “vypravěč”.


New Grasslands

In front of me

is still endless fence

No hope,

and there is no time for deliverance

we graze the grass like

our  reward

for being quiet

in the “Brave new world”

You’re try to pick up

from the ground

the rest of plants

that´s still being grown

they feed you with everything you need

but there’s no need

know what it mean

Refrain:

When we are young we wanted to know

everything more and better.

The need to know it was too strong.

And we had hope. Whenever.

We believed proudly

That Knowledge fills the soul.

And we were wrong.

Many years has passed by

and they easily defeated us.

They understood that we are still

saturated with grass.

We believed the nonsense,

that enough senses  brighten up

our dirty minds.


Přede mnou

je stále nekonečná ohrada

Není naděje

a není čas na vysvobození

přežvykujeme trávu jako

naší  jedinou odměnu

za to že jsme klidní

v “Hrdém novém světě”

Pokoušíš se sebrat

ze země

zbyteček květin

co jsou  ještě pěstovány

oni  tě krmí vším po potřebuješ

ale není zapotřebí vědět

co to znamená

Refrén:

Když jsme mladí, chtěli jsme víc a víc vědět.

Potřeba znát to bylo příliš silná.

A my jsme měli vždycky naději.

Pyšně jsme věřili,

že vědění naplňí duši.

A my jsme se mýlili.

Mnoho let uplynulo

a snadno nás porazili.

Pochopili, že jsme stále

nasyceni trávou.

Věřili jsme v nesmysl,

že dostatek vjemů rozjasní

naše špinavé myšlení.THREE DIFFERENT ONES

Nad městem v nebeských apartmánech lenoší celé roky...

První rychlá a úderná skladba alba. Vévodí jí výrazná rytmika a boostrovaná basová linka vintage syntetizéru. O drsný výraz se postará rovněž použití kvákadel a clean sweep efektu na rytmických kytarách. AutoWah na sólové kytaře potom připomíná kvičení prasat a v jeden okamžik, při příchodu Psů, dokonce zaslechneme počátek známého nápěvu “Dogs”- Máme tak jistotu, že se jedná o téže Psi, které už známe z roku 1977.

Malíčkova první představa o jeho vlastním světě

Samotný název skladby je přímo navazuje na “Tři různé druhy” z Pink Floyd Animals. V textu se nejprve dozvíme Malíčkův pohled na Prasata a jejich líný život, poté sebeironický pohled na Ovčí populaci a po refrénu potom děsivou představu o krutosti Psů a jejich metod.


Three different ones

Over the town

in sky apartments

lazing years

blazing steel in their eyes

with delight from hover

watching over and over

Unfortunately

when you’re rich

you don’t have much time

No time to deal

with the basic question:

Who we are?

They cook meals

from deceiving and lies

to separate

from crowd buzz

call they   dogs

from the quarters

Behind the quarters

watch them sheep

spending all of their

time buying things

Solving problems

with brand new grass

you can look into their

wild staring eyes

Now let the Dogs out!

In front of Tower

in the Dogs Department

they tear meat

from dead bodies and souls

of those who want fled the trap

who’s not satisfied


Nad městem

v nebeských apartmánech

lenoší roky

ocel se blyští v jejich očích

s požitkem ze vznášení

pořád a pořád pozoruj

Bohužel

když jsi bohatý

nemáš dostatek času

žádný čas na zabývání se

základní otázkou

Kdo jsme?

Oni vaří pokrmy

z klamání a lží

pro  stranění se

od hučení davů

zavolají psi

z ubikací

Před ubikacemi

je pozorují ovce

Tráví veškerý svůj čas

nakupováním věcí

řešením problému

s uplně novou trávou

mužeš se podívat do jejich

šíleně civících očí

Tak vypusťte psy!

Před věží

v oddělení psů

párají maso

z mrtvých  těl a duší

těch co chtěli opustit past

těch co nebyli spokojeni


IN THE GARDENS

Skladba popisuje osudný Malíčkův den, jeho odtržení od stáda směřujícího k řece Zapomnění.

Část 1. V zahradách

V první části Malíček popisuje každodenní pocit ze spásání trávy a konstatuje, že jsou všichni oklamaní zákony této farmy, kde jsou všichni bezpečně uzavřeni a sledováni z Hradu Prasat. Vzdálený hlas (jakoby megafon) ale napovídá, že to možná je past vlastní pohodlnosti. Malíček poprvé přemýšlí, že někde musí existovat jiný, skutečný svět.

Část 2. Odtržení

Možná náhodou, možná chvilkovým vzepětím svobodné mysli se Malíček dostává z pozornosti Psů a oddělí se od stáda. Jeho myšlenky směřují k hraničnímu pásku Výšin, kde tuší menší pozornost Psů.


In the Gardens

Grass in haze

walk and graze

we feeding our dream all day

until the night

and we are safely closed

therefore we spend many hours

in the sight of the towers

The pigs are high

Watch them fly

we are numb and deceived by the

laws of this farm

and we are forced to obey

But with our own direction

comfort, satisfaction

It can't be all

What bounds our world

there must be a hole

lead to another land

a country full of charming

Part II

now

is a good time to be bold

and leave the herd now

and a fence of deceiving and lies

You left the crowd that flows

down to the river

of true oblivion

but there

on the Highlands

is the more breathable air

and the dogs are maybe out


Tráva v mlze

chůze a pastva

krmíme své sny celý den

až do noci

a jsme bezpečně zavření

proto trávíme  mnoho hodin

v hledáčku věží

Prasata jsou na výši

sleduj jak letí

jsme pohodlní a oklamaní

zákony této farmy

a jsme přinucení se poddat

naším vlastním směřováním

pohodlím a uspokojením

To nemůže být všechno

co obklopuje náš svět

musí existovat díra

vedoucí do jiné země

do kraje plného krásy

Část druhá

teď

je dobrý čas být odvážný

a opustit stádo teď

skrz bariéru  klamů a  lží

Ty jsi opustil  dav co proudil

dolů k řece

pravého zapomnění

Ale tam

na Výšinách

je dýchatelnější vzduch

… a psi jsou možná pryč


OBLIVION RIVER

Každý večer vodí Psi stáda napít se své dávky Zapomnění...

Skladba “Řeka zapomnění” je divadelní kus. V choreografii vidíme Psy, kteří po stranách pódia střeží proud Ovcí. Ovce v trojstupech přichází na pódium, kde symbolicky pokleknou, aby se napily v řece Zapomnění.

Emoce v hudbě charakterizuje pocity oddanosti a nadvlády něčeho silného. V divákovi vzniká pocit, že “takto ponižující by to nemělo být”. Vše je jasně řízeno někým, kdo tento rituál přikázal. Je vidět, že Psi plní vyšší rozkazy.

Na vyvýšené části pódia vidíme mezitím Malíčka, jak na Výšinách u hraničních věží je v mnohem zdravějším prostředí. To dává tušit svobodu...

Oblivion river

this need is deep in my heart

it has been going on

for too many years

still just walk around the fencing

the freedom as an echo of dreams

over and over again

it drives me to this places

Stealthily up to the Highlands

and wander near the fences

it is unfulfilled desire

of a lonely starving heart

it is urgent compulsion

endless plains calm the soul


GLIMPSE OF HOPE

To není potěšení z utrpení tvé duše, je to jen pohádka o tom jak funguje náš svět…

A glimpse of hope

breaks the sadness

serious madness

A glimpse of hope

I once saw it on the street

I want to catch it in my hand

A glimpse of hope

it was a serious attempt

but it was touch in the void

don't think about it

everything ends one day

only a memories remains

a hint of a hopeful way

but it is not enjoyment

in the suffering of your soul

It's just a fairy tale

about how life goes.

This is a glimpse of hope

Don't look back and go

It's just a fairy tale

about how life goesRAMS AND EWES

Do češtiny těžko přeložitelné názvy pro mužské a ženské pohlaví ovce. Ewe ovčí samice a “ram” ovčí samec. Skladba poprvé ukazuje myšlenku, že jednou z metod ovládání Ovčí populace je cílené řízení vztahů mezi oběma pohlavími. Na skladbu hudebně i myšlenkově navazuje “They divided us” - Oni nás rozdělili.

Berani a ovce je ale více o vztahu mezi pohlavími

Tak jako “They divided us” je spíše zaměřená na rozpad sounáležitosti všech lidí ve společnosti, “Ewes and Rams” je zcela konkrétně zaměřená na devalvaci rodiny jako základního kamene lidského společenství.

when the noisy day is gone

so I'm going down to the garden

now we have to say

It's done

the fight is over

all the painful weapons

rest in peace

it was years ago

but it resounds over and over

multitudes of unspoken words

Things


THEY DIVIDED US

Když začneš přemýšlet, jsi vyčleněný ze stáda.

Malíček začíná chápat, jak “elegantně jednoduché triky” používají Oni k tomu, aby z Ovcí udělali poslušné stádo. Všímá si, jak je neustále poučován, že přemýšlení je zbytečností ztrátou času.

Hovoří také o časech, kdy ohrady neoddělovaly ovečky na stáda milující různou trávu, ale ohrady byly maximálně okolo dvorků. Konstatuje, že všichni jsou dnes schovaní ve své vlastní jámě a nikdo nepřijde ani na večeři. A proto vztahy upadají.

V divadelním ztvárnění vidíme poprvé Pinkyho na vyvýšeném pódiu, jak v imaginárním pokoji prostírá na stůl pro návštěvu. Během jeho zpěvu připraví pohoštění, které při posledním verši strhne i s ubrusem na zem.

My uvadáme, oni uvadají, a večeře je pryč…


They divided us

Expelled from the herd

whenever you think

when you are able

to convict their simple tricks

you’re fascinated by

this truly elegant ease

how we can be faithful

and diligent sheep

still obediently

we don't want to do

but we are going in lines

but they assured us

that thinking is wasting our time

but once was times

when everyone had home

with those  who loved him

and the fence just around the yard

but now we and them

each in their own hole

therefore no one comes to dinner

and we are starving

and we’re going down

and they go down

but the dinner is gone


Vyloučený ze stáda

kdykoliv přemýšlíš

když si schopen

rozpoznat jejich jednoduché triky

Jsi fascinován

tou skutečně elegantní lehkostí

s jakou my jsme hodné

a poslušné ovce

stále poslušně

nechceme to to dělat

ale chodíme v řadách

ale oni nás ujišťují

že přemýšlení je mrhání našeho času

ale dříve byly časy

kdy každý měl domov

s těmi co ho měli rádi

a ohradu možná tak okolo dvorku

ale teď, my i oni

každý ve své vlastní díře

proto nikdo nepřichází na večeři

a  my hladovíme

a my jdeme dolů

a oni jdou dolů

ale už je po večeři


AWAKENED SOULS

the day

is gone

and the sky is falling down

and then

you can hear them crying

but you

never understand

how much pain they feel

as they go

again and again

in the endlessness of time

awakened souls

passing through time

they resist oblivion

They cannot be satisfied

and they will always try

because they want to be free

How do they feel?

When dogs force them to kneel.


A FAIRYTALE FOR LAMBS

První kontakt pohádky se skutečným životem Pinkyho

A fairytale for lambs

EXXE / Behind the Fence

The Meadows wake up to a morning

sun rays tells a fairy tale

dawn mist smells in the air

now the sheep are coming to the scene

silently graze in pair

but no one cares about their fate

these sheep are you and me

we follow way to insanity

and there's confusion in our mind

we were on the path

to a bright tomorrow

then we have changed the world

but inside us has nothing changed

we forbid ourselves pain and sorrow

but unmet need remains

then I lost you in the haze

I still know the cut

that you showed to me

beautiful way lined with ivy

but if I rang the bell
your herd is grazing somewhere else


Pohádka pro jehňata

EXXE / Behind the Fence

louky se probouzí do rána

sluneční paprsky vypráví pohádku

ranní mlha voní ve vzduchu

a nyní se na scénu přicházejí ovce

tiše pasou v páru

nikdo se nestará o jejich osud

ty ovce jsi ty a já

následujeme cestu bláznovství

v našich hlavách je zmatek

byli jsme na stezce

k jasným zítřkům

pak jsme změnili svět

ale uvnitř nás se nic nezměnilo

zakázali jsme si bolest a zármutek

ale nenaplněné touhy zůstávají

potom jsem tě ztratil v mlze

stále si pamatuji tu zkratku

co jsi mi ukázala

krásnou cestičku lemovanou břečťanem

ale když zazvoním na zvonek

tvé stádo se pase někde jinde


SHATTER THAT HIVE

Když proběhneš těmi otevřenými dveřmi, každé nadechnutí je překvapivě sladké...

Divadlo a jeho běžný život. Po chodbách divadla přichází Pinky, vstupuje do zvukového studia, kde už jsou ostatní členové kapely a něco probírají se zvukařem.

V divadle zrovna učitelky nacvičují nějaké dětské představení s dětmi, co jsou oblečené do kostýmů hmyzu.

Náhle na chodbu vběhne několik dětí v kostýmech včelky a dělají rozruch. Fotí se mobily a na něco se jdou zeptat zvukaře.

Scény se prolínají s fragmenty vizuálů z Behind the Fence a s abstraktními či animovanými záběry na včely.

Pinky sleduje celou situaci a uvědomuje si, že celé divadlo a všechny ty děti jsou jako úl. Jeho autistické vidění světa dělá paralelu mezi poslušností včeliček a jejich vytrvalé práci na budování úlu s chováním dětí.

Pinky vybíhá s dětmi zadními dveřmi na louku, děti v kostýmech běží jako skutečné včelky, shora je pozorujeme. Dobíhají až k úlům stojícím na okraji louky. Obdivují přírodu okolo ale sápou se po svých mobilech aby to začali fotit. Pinky jim je začne rozbíjet. Začne na ně řvát.

Animované včelky se promění v nacisticky vyhlížející vojáky...

V nastalé euforii agrese rozbíjejí děti s Pinkym společně úly a všechno okolo.


Shatter in that Hive

Let your mind to flow

far away from here

Now you find the key

To break the lazy midday

Overturn this chairs

these doors remained closed

You have to explore it

Maybe they lead out of hive

There is nothing to regret

no time to hesitate

Refrain:

when you ran out

of those open doors

you were surrounded

by  pleasant feeling

When you leave

that confused

noisy room

every breath

is surprisingly sweet

there Is nothing to hide

…. you feel it so nice

Now Is coming the time

To shatter in that hive


Nech svou mysl plynout

velmi daleko odsud

tak najdeš ten klíč

rozseknout líné poledne

převracet ty židle

ty dveře zůstavaly zavřené

můžeš je prozkoumat

možná že vedou z toho úlu

není čeho litovat

není čas váhat

Refrén:

když jsi vyběhnul

z těchto otevřených dveří

jsi obklopený

tímto příjemným pocitem

Když jsi opustil

tento zmatený

hlučný pokoj

každé nadechnutí

je překvapivě sladké

nemáš co skrývat

…. cítíš to tak krásně

nyní přichází ten čas

roztřískat to v tomhle úlu


THROUGH A HOLE


IN PACKS

Úprk Ovcí, a jejich pochytání

Pokus o útěk Ovcí byl odhalen. Ovce se pokusily nenápadně ustoupit, ale Psi se za nimi rozeběhli. Nastal všeobecný úprk. Psi cíleně ženou Ovce do podhradí Hradu. Do těsných uliček. Malíček ale nečekaně spatří úzkou škvíru mezi domy.

Ve vizuální podobě se pohádková honička čím dál tím více mění na honičku lidí

Nejprve vidíme skutečné klopýtající Ovce, a skutečné honící Psy. V záběrech v ulicích se tmaví Psi ale najednou proměňují ve stejně tmavé příslušníky “ochranky”. I Ovce se proměňují v utíkající lidi. I Malíček je sám udiven, že se proměňuje v Pinkyho s maskou Ovce...


In packs

Service to pigs -That's our business.

Waiting for a call - (pigs screaming)

Unihemispheric sleep - terrible business

with toes on the trigger

and be on the lookout forever

Sorted by performance

with baton in your hands

Every day you start your patrol

in front of the fence on your part.

at midday in your sector

spying dull sheep on their ways

and evening in the bedroom

sharpen knives for another prey

stay together, act together

service in a pack forever

no one asked me

if I like to eat bloody meat

It is simply an eternal

hunt for restless human souls.

It is the right commitment -

is this the fine job! Where else can i go?

At meetings, we learn the tactics

of smashing your head in the right way.

Be careful not to be the fool

who cuts the wires another day.

The pack raises fear

as we passing the streets

don't stare at me

or you will know how cruel it can be

...as verse 2 but:

and if you don't beat your victim,

you will become prey just like one of them.


Služba prasatům - to je náš byznys

Čekání na zavolání - (prase ječí)

polohemisférový spánek - hrozný zaměstnání

s prstem na spoušti a

být pořád v pozoru

Seřazeni podle výkonnosti

s obuškem v ruce

Každý den začínáš patrolu

před ohradou na své straně

v poledne ve tvém sektoru

špízluješ tupé ovce na jejich cestách

a večer v ložnici

brousíš nože na další kořist

zůstat spolu, jednat společně

sloužit ve smečce navěky

a nikdo se mě neptal

zda vůbec jím krvavé maso

Je to prostě věčný

lov na neklidné lidské duše

Je to dobrý závazek -

je to super práce! Kam jinam bych měl jít?

Na schůzkách se učíme taktiku

jak rozbít tvou hlavu správným způsobem.

Dej si pozor abys nebyl bláznem

co přestříhal dráty další den.

Smečka vzbuzuje strach

když jdeme ulicemi

nečum na mě

nebo poznáš jak krutý můžu být

… jako druhá sloka ale:

a když nechceš mlátit svou oběť

staneš se kořistí jako jeden z nich


GOOD OLD PIG

everything was silent

I walk slowly down the street,

forlorn

desolated

but somewhere inside the tower

I hear distant screeches

what happened then

was like a mad dream

maybe it was a fever of fear

he appeared in the light

of the entrance

he looked around to see if anyone was looking

and spoke to me


Všechno je ztichlé

a já jdu pomalu ulicí

opuštěný

a zdrcený

ale uvnitř věže

slyším vzdálené šramocení

co se stalo potom

je jako šílený sen

možná je to horečka z toho strachu

ukázal se ve světle vstupu

a podíval se zda nás nikdo nesleduje

a promluvil ke mě


PORGYS CASTLE

Návštěva v Hradu Prasat

Staré dobré Prase vyzve Malíčka, aby ho následoval. Prochází okolo obrovských pecí, ve kterých jsou průhledy vidět stoupající plameny hořáků. Malíček očekával luxusní sídlo, ale interiér připomíná spíše továrnu. S Prasetem jednou výtahem do vyšších pater. Vstupují do obřích pracoven.

V pracovnách jsou stovky prasat. Krájí maso a připravují ho pro balení do konzerv. Jedná se o psí konzervy. Ale… vepřové psí konzervy! Demonstruje to záběr na detail Pinkyho očí. Z vizuálního příběhu je nám jasné, že i teď si tuto souvislost uvědomuje i Pinky.

Staré dobré Prase ukáže Malíčkovi, že na stěnách místností visí portrét nějaké bestiální Šelmy. Tajuplný symbol, který se často objevuje v příběhu (například ve formách graffiti náhodně zobrazené na zdi), je znamení této Šelmy.


DEPLORABLE RESTLESS MIND

My krvácíme ze zraněných srdcí…

Prasata zpívají o svém údělu a o skutečné síle, která vládne všem, včetně prasat. Všechna nová fakta Malíčka šokují. Ale ještě si je není schopen dát do souvislostí.


Deplorable restless mind

We bleed

from wounded heart

and then

there is remain

deplorable restless mind

you feel nothing

but you want to name that feeling

pain is slowly fade away

hope no longer binds you

tears will cry in quiet day

we all want a freedom

from those intrusive naked feelings

an attempt to change our mind

it is wasting our time

we have already decided

we feel nothing

but we can name that feeling

“ascending stoniness of the heart”

on forehead we have a sign

and the beast will find us

doing right

deep in your soul

there were few empty rooms

for a true ultimate

love of life

now they are crowded

but no one is in them

to make sense to your lonely days

and now no matter how you try

just like pricking into dead meat


my krvácíme

ze raněného srdce

a pak

zůstává jen

zavrženíhodná roztěkaná mysl

cítíš nic

ale chceš tento pocit pojmenovat

bolest se pomalu vytrácí

naděje už tě nesvazuje

slzy oschnou v tichém dni

my všichni chceme svobodu

od těch rušivých nahých pocitů

pokus o změnu mysli

je plýtvání časem

my jsme se již rozhodli

necítíme nic

ale našli jsme jméno pro tento pocit

“sílící kamenitost srdce”

máme znamení na čele

a šelma nás nalezne jak

děláme vše správně

hluboko v tvé duši

je pár prázdných míst

pro úplnou a dokonalou

lásku tvého života

nyní jsou už přeplněné

ale nikdo v nich není

kdo by dal smysl tvým prázdným dnům

je jedno jak se budeš snažit

je to jako bodání do mrtvého masa


MONEY

Proč jsi mi v tom lhala a říkala si, že peníze nejsou všechno...

I když je text “Money” poměrně obecný, je z písně cítit již přebolený vztek kvůli Ewe. Pinky už pochopil všechny její pohnutky, které ve své zaslepenosti neviděl. Zde se zdá být už nad věcí, pevnější ve svém názoru.

Na počátku skladby slyšíme útržky telefonního hovoru s Ewe, převážně slyšíme Pinkyho. Části které slyšíme, jsou doslovně v použity jako text písně.

Charakteristika skladby “Money” a vlivy

Není skrýváno, že skladba je inspirována stejnojmennou skladbou od Pink Floyd. Nicméně z ní nepřebírá ani metriku, ani hlavní atmosféru. Skladba i se svým členěním na obě “esence”, tedy na další části, je samostatný hudební celek.


Money

Money!

I saw the shining in your eyes

the centerpiece of all desires

Money!

you have sacrificed your soul

for all-day lounging by the pool

Money! (Honey)

Why did you always lie about it to me?

Honey.

You said that money isn't all. You agree?

What You're gonna tell me now?

Do you feel that´s way of a better life?

Money is a lie.

Someone will offer more than me. I see.

Honey.

Now you can easily realize your needs

Honey!

I'm sorry, but you sold your sleekness

Honey!

Oh, what an unbeatable price and deal


Prachy!

Viděl jsem zář ve tvých očích

středobod všech tužeb

Prachy!

Teď so obětovala svou duši

za celodenní lenošení u bazénu.

Zlatíčko

Proč si mi o tom vždy lhala

Zlatíčko

Říkala si že prachy nejsou všechno. Souhlas?

Co bys mi řekla teď?

Cítíš že je to lepší způsob života?

Prachy jsou lež.

Někdo nabídnul víc než já. Jak vidím.

Zlatíčko

teď snadno realizuješ své potřeby

Zlatíčko,

omlouvám se, ale prodala si svou úlisnost

Zlatíčko,

ou, to byla opravdu neodolatelná nabídka


CHILDHOOD´S END

Doufal jsem, že jsme vedení sarostlivým pastýřem…

V této hluboce introspektivní skladbě zkoumá Malíček a tedy i Pinky svět děsů a nadějí svého dětství. Zmiňuje se o traumatech z chladných školních chodeb i z neustálého strašáka jaderné apokalypsy. Také svojí ztísněnost z nekonečnosti Vesmíru a lidské roli v něm. Nakonec dochází k myšlence, že celá snaha o řízení jeho života byla zbytečná, protože o jeho skutečných vztazích rozhodoval někdo jiný.

Rozkrytí konce Pinkyho vztahu s Ewe.

V nejvíce emotivní části Pinky cituje doslovně slova, kterými Ewe komentovala svůj odchod. Byť je téměř jisté, že to byla lež.


Childhood's End

When I was a child

I felt permanent worries

about the entire world

about the choices we will have to make

about how to be fair

I was hoping that we were guided

by a shepherd who wants

to take solicitous care of his sheep

all new things in my life

were a little scary for me

from the corridors of the school

to countless numbers of planets and stars

but at the end I realized that

it was useless to try

because my life

was not controlled by me

That night I was

on my knees the

last time  went out together

for that words you told to me

we had lost it forever

The night was so dark

like the darkness of your soul

and it was wrong

You told me here

with a quiet calm:

“Don’t convince me now.

I just wanted to

show you a dream

but we don´t be together

I hate

waking up with someone

Better  sleep alone.”

that night was gone.


Když jsem byl dítě

cítil jsem neustálé obavy

o celý svět

o volbách, které budeme muset udělat

o to, jak být spravedlivý

Doufal jsem, že jsme byli vedeni

pastýřem, který chce

převzít starostlivou péči o své ovce

všechny nové věci v mém životě

byly pro mne trochu děsivé

Od školních chodeb

Po nekonečné počty planet a hvězd

ale na konci jsem si to uvědomil

to bylo zbytečné se snažit

protože můj život

jsem neřídil já

Ten večer jsem byl

na kolenou

naposledy jsme spolu šli

za ta slova, které jsi mi řekla

my jsme to navždy ztratili

Noc byla tak temná

jako temnota tvé duše

a byli jsme špatně

Řekla jsi mi tady

s klidným chladem:

“Teď mě nepřesvědčuj.

 Jen jsem ti chtěla

ukázat  sen,

ale stejně nebudeme spolu

nesnáším

probuzení s někým

Je lepší spát sama.”

a noc byla pryč


FOREST OF STEEL

Mellotron, jeho hypnotický nereálný zvuk dokonale lahodí se zvukem elektromechanického piana Rhodes. Organicky chvějivý zvuk analogové elektroniky nás unáší na vlně emoce z ocelového lesa, skrze který putuje Malíček ke svému stádu.


FOREST INTERMEZZO

Vzpomínka na jeden den dětství.

Tato skladba je jakoby vytržena z konceptu příběhu. Pří opékání bramboru na klacku se Pinkymu vybavuje jeden konkrétní den, kdy toto místo navštívil s někým, pravděpodobně se svou mladší sestrou. V tónech naděje slyšíme jeho přání, aby se oba zase mohli vysvobodit do nevinného dětského světa. Znalci budou vědět, že skladba je zvukově a tematicky homage na skladby “See Saw” a “Remember a Day” z druhého alba Pink Floyd.

Ve skladbě zazní také slova, tvořící názvy Pinkyho oblíbených hudebních věcí. “Waters”, “Remember a day”, “Echoes”


Forest Intermezzo

Out of the time

a distant dream comes to life

and it is not over

remember a day

we went down along the stream

of waters from underground

and then

we listened to the old tube radio

that played in the backyard

and we hung the tapes across the field

but

it was a dream

When the  clouds in the valley

is rolling down

and damp in the shadows

dripping water under the stones

Then the smell of these forgotten years

emerge as the echoes

like the sadness in your ears

And you hope

and you need

that us  both

will be free


Mimo čas

vzdálený sen ožívá

a tím to nekončí

vzpomeň na ten den

šli jsme podél proudu

vod z podzemí

a potom

jsme poslouchali staré lampové rádio

co hrálo na dvorku

a věšeli jsme pásky všude po poli

ale

byl to jen sen

když mraky v údolí

se valí dolů

a sráží se ve stínech

kapání vody pod kameny

potom vůně těch zapomenutých let

se ozývá jako ozvěny

a jako smutek v tvých uších

a ty doufáš

a potřebuješ

abychom oba

byli svobodní


THEY STILL HAVE A HEART

Není tu nikdo, koho by zajímalo, že oni mají ještě srdce…

… říká Pes, který vyděsil Malíčka odleskem svých očí ve tmě. Pes ale Malíčka nepronásleduje, ale chrání. Staré dobré Prase mu přiřadilo tohoto Psa jako ochranu v temném lese.

Pes překvapivě vysvětlí, jak Psi žijí, proč dělají to co dělají. A také si stěžuje na to, že nikdo nechápe jejich úlohu. Tím do celého příběhu přináší úplně nové světlo.


They still have a Heart

it is too late

grazing was ended

What’s going on,

it depending

on the momentary state

of their mind.

you must run into big circles

lazy sheep drive

to their homes

and

until you do it,

so you can take

your piece of time

every year

in the same way

obedience

binds you like

a steel

but you must do it

because your home

depending on their

corporate meals (needs)

there is nobody here

who wants to care

that they still have a heart?

they always stand

on

their

outer side

of the fence

they have the command to bark

to anyone

who crosses the boundary lines


Už je pozdě

pastva končí

co se bude dít

to závisí

na momentálním stavu

jejich myslí

musíš běžet ve velkých kruzích

líné ovce hnát

do jejich domovů

a

až to uděláš

tak si můžeš vzít

svůj malý kousek času

každý rok

stejným způsobem

poslušnost

tě svazuje jako

ocel

ale musíš to dělat

protože tvůj domov

závisí na jejich

korporátních jídlech (požadavcích)

Není tu snad nikdo

kdo by se chtěl zajímat o to

že oni pořád ještě mají srdce?

oni stále stojí

na

své

vnější straně

ohrady

a mají příkaz štěkat

na každého

kdo překročí hraniční čáry


VICE VERSA


Vice versa

just like a shabby scarecrow

you crawl into your town

all curtains are still down

awakening turns into a dream

and love turn

into hate

frees are turned into slaves

trust turns to

indifference

on the scrap heap

you eat your meal

nothing is as it seems

you’re not

where you wanted to be

the excess is turned into emptiness

effort turns in vanity

fall in love – to insanity

you don’t know now

whether it makes sense to sing

you know that everything is reversed

it’s a morning walk across the fields

feets are wet from  the dew

you are aware of something new

that the fences are now so in vain

maybe it’s because

that they never existed


stejně jako ošuntělý polní strašák

se plížíš do svého města

všechny záclony jsou stále dole

probuzení se změní v sen

a láska se otočí

do nenávisti

osvobození se stávají otroky

důvěra se změní

v lhostejnost

na hromadě šrotu

jíš své jídlo

nic není tak, jak se zdá

nejsi

kde jsi chtěl být

přebytek se stává prázdnotou

úsilí se změní v marnost

zamilovat se – v šílenství

a teď nevíš

zda má ještě smysl zpívat

víš, že všechno je obráceno

je to ranní procházka po polích

nohy se máčí rosou

a ty zjištuješ něco nového

že ohrady jsou nyní tak zbytečné

možná je to proto

že nikdy neexistovaly


REMEMBERING EWE

Jedna kapka stéká po okně jinak než ty ostatní…

Remembering Ewe

one drop drops down window

differently from the others

you are watching backyard through a rain

and

passion no longer matters

every other drop

can make us

more indifferent

we like those messages

that should never be sent

you have throw away our love

as a worn-out fashion

endless stream of faces

has become our obsession

burning our painful memories

they fall as leaves from the trees

With a deplorable self-abuse

torture yourself with feelings

but feel that you are still being used

for her immediate whims

this is your own small post-factic blues

but you have nothing else to choose

from this world


Vzpomínka na ovečku

Jedna kapka stéká po okně

jinak než ty ostatní

díváš se na dvorek skrze déšť

a touha už nic neznamená

Každá další kapka

nás činí

více lhostejnými

líbí se nám zprávy

které nikdy neměly být odeslány

zahodila jsi naší lásku

jako obnošenou módu

nekonečný proud tváří (a zbytečných novinek)

se stal naší posedlostí

pálíš své bolestivé vzpomínky

a padají jako listí ze stromů

se zavrženíhodnodnou sebetrýzní

mučíš se pocity

ale cítíš že jsi stále používán

pro její okamžité rozmary

to je tvé malé postfaktické blues

ale nemáš nic jiného na výběr

na tomto světě


DON´T WAKE THE SWANS


Don't wake the Swans

until they cover their sightings.

Don't be so sweet

if you can never keep it

anymore

Tears in petrified eyes,

lots of insincere smilings.

That’s what’s left of you

when the gate was closed

in that night.

But you can finally find

this almost simple reason

why to fight

just for a while.

that bird can't fly

but almost tried

now has a broken heart

and he has crippled wings

where could he be?

why can't i see

these wings anymore

he flew out the door


Nevzbuď labutě

dokud si nezakryjí jejich výhledy

Nebuď tak sladká

když to nemůžeš zachovat

ještě

slzy ve zkamenělých očích

spousty neupřímných úsměvů

to je to co zbylo po tobě

když se brána zavřela

tu noc

ale konečně můžeš najít

tento téměř jednoduchý důvod

proč bojovat

ještě alespoň chvíli

ten pták nemůže létat

ale skoro to zkusil

teď má zlomené srdce

a má poraněná křídla

kde může asi být?

proč už nemůžu vidět

znovu ty křídla

on odletěl pryč dveřmi


SWAN LAKE FABLE

Once upon a time

when the icy air embraced the lake

I found a hidden road under the trees

and faded into haze

that road that leads across the dam

and then on and on around a lamps

to a secret place in the middle of nowhere

but on another day at another time

if you want to follow this hidden road

you must not look back

just hold on and go

and at the end of the lake you will see

resting swans

then you can send my "goodbye"

to the most beautiful one

there is an Island with a tree

there is the right to sit only for mighty queen and then they

compares its beauty with the night

I hid ashore

then I saw her wings

and lost my mind

Why is envy strong?

She really wanted her throne

therefore the deal was done

she was just thinking how to win

sacrifice sadness

in exchange for darkness

she couldn't take it back

And then another day

it was be foggy again

a forgotten lake

was sprinkled with rain

the pride of a swan cursed her soul

for the last time

for the last time

she was the most beautiful

until the night was gone

it lasted

until the raising of the sun

then the curse of darkness

spilled into her feathers

and she became black


Bylo nebylo
když ledový vzduch objímal jezero
našel jsem skrytou cestu pod stromy
ztrácející se v mlze.

tu cestu která vede přes přehradu
a pořád dál a dál okolo lamp
na tajné místo uprostřed ničeho
ale v jiný den a v jiný čas

když budeš chtít následovat tu skrytou cestu
nesmíš se ohlížet
prostě vydrž a jdi
a na konci jezera uvidíš
odpočívající labutě
pak můžeš vzkázat mé “sbohem”
té nejkrásnější z nich

je tam ostrov se stromem
zde je právo sedět pouze pro slavnou královnu
a potom ony

porovnávají svou krásu s nocí

schoval jsem se na břehu
pak jsem uviděl její křídla
a ztratil jsem rozum

Proč je závist silná?

opravdu chtěla její trůn

další tak proběhla výměna

ona prostě přemýšlela jak vyhrát

obětovat smutek

výměnou za temnotu

a nemohla to vzít zpět

A pak další den

bylo znovu mlhavo

a to zapomenuté jezírko

bylo zkrápěné deštěm

pýcha labutě zaklela její duši

a bylo to naposledy

naposledy

byla nejkrásnější

dokud noc neskončila

trvalo to

dokud nevyšlo slunce

potom se kletba temnoty

vylila do jejího peří

a ona zčernala

ARRIVAL OF THE DARK SWAN

Jedna kapka stéká po okně jinak než ty ostatní…
 

Arrival of the dark Swan

Ordinary day

cold evening rain

at ten PM

I am waiting

down on the road

the arrival of a dark swan

ingnites a flame

and dazzles me

as you stand

down in the door

You always need

to create a drama

and it will fool me again

I'm still in the illusion

that everything

you want to say

is really true

deceptive eyes

an almost plausible smile

seductive pose

your white skin glows in the dark

there is nothing worse

than your betrayal with a kiss

There is nothing else

as confusing as this

each of your sentences

has many meanings

some are so cool

and some are so painful

I don't have a chance

to find the truth

feel like a fool


Příjezd temné labutě

Obyčejný den

studený večerní déšť
v deset večer

já čekám

dole na ulici

příjezd tmavé labuti

zažehne plamen

a mě oslňuje

když stojíš

dole ve dveřích

Vždycky potřebuje

vytvořit drama

a to mě znovu oklame

a znovu jsem v iluzi

že všechno

co chceš říci

je skutečně pravda

zrádné oči

a téměř uvěřitelný úsměv

svůdná póza

a bílá pleť září do temnoty

není nic horšího

než zrada polibkem

není nic tak matoucího

jako toto

každá z tvých vět

má mnoho významů

některé jsou super

a některé jsou tak bolestivé

nemám šanci

najít pravdu

a cítím se jako blázen


A BOLD DECISION


YOU SCREAM ALONE

You're going with the crowd

but alone

you can scream

but no one hear it

you may want to cry in this silence


TAKE YOUR TIME

Pinky prochází ohradou a Psi nechají jeho samotného jít

To byla ona tajemná rada starého dobrého Prasete. Pouze člověk plně rozhodnutý opustit svět sebeklamu může opustit svět za Ohradami.

Video začíná mysteriózní dívčí postavou zahalenou v bílém, která upustí kapesníček, ten se třepotá a letí vzduchem. Postava symbolizuje Svobodu, a letící kapesníček je symbol toho, co má Pinky následovat.

Vidíme Pinkyho, jak odchází mrtvou loukou, za zády obří Hrad. Jde po polích, obečený do bílého trika a plátěných kraťasů, v další scéně stojí na vrcholu mohutného fonilitového kužele hory Bořeň a za jeho ramenem vidíme Hrad. Poté samotného Pinkyho vystřídá celá kapela s aparaturou na vrcholu kopce.

Závěrečná píseň a druhý singl k “Behind the Fence”


Take your Time

All the time on the way

You’ve already crossed

the famous grasslands

also the shadow of your past

and the chasing dogs have lately lost you

no longer follows your tracks

Right time to find a place

to hold on. Then

just look around what to see

Completely new old world  bless

and hurts you, but

You’re where want to be

You sit in front of a small campfire

that burning your mind

You maybe look so weak and tired

but you perfectly found

That

the flames can slowly eat the sorrow

And then darkness cannot see

But even the way was narrow

You’re where want to be

take your time

you left behind your expectations

and so-called Friends

walk alone is like an invitation

to leave the world behind the fence

when the dawn engulfs hungry searchlights

the herdsmen follow their staff

the first rays of the sun show good ones

to bring you a life

There just remain a few unspoken

thoughts from closely tied soul

A memorial of desperation

carved into a stone

A remaining chance to make things better

A try to save the last piece

Silly try how we could meet together

on the right way at least

one more time


Celý ten čas na cestě

Už jsi překročil

slavné pastviny

a stín tvé minulosti

a  honící psi už tě konečně ztratili

už tě konečně nestopují

Správný čas najít si místo.

k zastavení. A

jen se rozhlédnout okolo co je vidět-

Kompletně nový svět tě   oblažuje

i děsí, ale

jsi tam kde jsi chtěl být

Sedíš u malého táboráku

to hoří tvé myšlenky

možná vypadáš trochu slabý a unavený

ale dokonale jsi pochopil

že

plameny můžou pomalu ujídat smutek

temnota pak nemůže vidět

a i když cesta byla úzká

tak jsi tam kde jsi chtěl být

tak odpočívej

Zanechal si za sebou svá očekávání

a takzvané přátele

jít sám je jako pozvánka

jak opustit svět za ohradou

a když úsvit pohltí hladové světlomety

to pastevci pronásledují své stádo

tak první paprsky slunce ukážou to dobré

co ti dává život

Ale zůstává zde něco málo nevyřčeného

myšlenky z úzce sevřené duše

památník beznaděje

vytesaný do kamene

Zbývající šance udělat to lépe

Pokus zachránit poslední kousek

Bláhový pokus jak bychom se mohli setkat spolu

na správné cestě

ještě alespoň jedenkrát


Obsah

Co je Behind the Fence?        2

O autorovi        2

Inspirace a homage “Behind the Fence”        2

Spojení s místem vzniku        3

Pohádkové jádro “Behind the Fence”        3

Jádro příběhu        3

Syrový pohled na stav současné společnosti a morálky        3

Hlavní postava, odvážná ovečka Malíček        3

Malíčkova první cesta mimo ohradu        4

Setkání se starým dobrým Prasetem        4

Filmová verze a divadelní verze “Behind the Fence”        5

Skladba ”A broken dream” - Zbořený sen        6

První obrazy        6

Skladba “New Grasslands” - Nové pastviny        7

Přede mnou jsou nekonečné Ohrady a žádná naděje na osvobození...        7

New Grasslands        8

Skladba “Three different ones” - Tři různé druhy        9

Nad městem v nebeských apartmánech lenoší celé roky...        9

Malíčkova první představa o jeho vlastním světě        9

Three different ones        10

Skladba “In the Gardens” a “Detachment”  - V zahradách a Odtržení        11

Část 1. V zahradách        11

Část 2. Odtržení        11

In the Gardens        12

Skladba “Oblivion River” - Řeka Zapomění        13

Každý večer vodí Psi stáda napít se své dávky Zapomění...        13

Skladba “Ewes and Rams” - Berani a ovce        14

Skladba “They divide us” - Oni nás rozdělují        15

Když začneš přemýšlet, jsi vyčleněný ze stáda.        15

They divide us        16

Skladba “Shatter in that Hive” - Razie v tomhle úlu        17

Když proběhneš těmi otevřenými dveřmi, každé nadechnutí je překvapivě sladké...        17

Shatter in that Hive        18

Skladba “Passing through a hole” - Průchod dírou        19

Skladba “In Packs” - Ve smečkách        20

Úprk Ovcí, a jejich pochytání        20

Ve vizuální podobě se pohádková honička čím dál tím více mění na honičku lidí        20

Skladba “Good old Pig” - Staré dobré prase        21

Skladba “Porgys castle” - Hrad Porgyjů        22

Skladba ”Deplorable restless mind” - Zavrženíhodná roztěkaná mysl        23

My krvácíme ze zraněných srdcí…        23

Deplorable restless mind        23

Pro filmovou verzi BONUS - “Money”        25

Proč jsi mi v tom lhala a říkala si, že peníze nejsou všechno...        25

Money        26

Pro filmovou verzi BONUS - “Childhoods End” - Konec dětství        27

Doufal jsem, že jsme vedení sarostlivým pastýřem…        27

Rozkrytí konce Pinkyho vztahu s Ewe.        27

Childhood's End        28

Skladba ”Forest of steel” - Ocelový les        29

Skladba ”Forest intermezzo” - Lesní přestávka        30

Vzpomínka na jeden den dětství.        30

Forest Intermezzo        31

Skladba “They still have a Heart” - Oni ještě mají srdce        32

Není tu nikdo, koho by zajímalo, že oni mají ještě srdce…        32

They still have a Heart        33

Skladba “Vice versa + thinking” - Vše naopak + přemýšlení        34

Vice versa        35

Skladba ”Remembering the ewe” - Vzpomínka na ovečku
(former “postfactic blues”)
        36

Jedna kapka stéká po okně jinak než ty ostatní…        36

Film BONUS - “Don´t wake the Swans” - Neprobouzej labutě        37

Skladba “A bold decision” - Odvážné rozhodnutí        38

Skladba “Scream alone” - Křičíš sám        39

Skladba “Take your time” - Odpočiň si        40

Take your Time        41

http://exxemusic.eu/behind-the-fence-story/

https://www.facebook.com/exxebehindthefence/