Svět za ohradou
Behind the Fence

Co je Behind the Fence?

“Behind the Fence” (Dále jen BTF) je v první řadě konceptuální art rockové album. Tedy hudební dílo, kde jednotlivé skladby tvoří ucelený příběh. Příběh funguje nejen při poslechu, ale může být představen i jako divadelní představení nebo film.

Nesmlouvavé zrcadlo současné společnosti

Příběh přímo edukativně ukazuje, co dnešnímu člověku chybí. To je především koncentrace, pozornost, schopnost uklidnění se a přijmutí myšlenky. Jelikož jen nepatrné procento diváků bude schopné dílo přijmout a analyzovat, je BTF koncipováno jako materiál vhodný k “citacím” jednotlivých myšlenek.

Autorství díla

Autorem hudby, libreta, videa a ostatních vizuálů je skupina severočeských autorů, kteří se zabývají multimediální tvorbou soustavně od roku 1994.

Myšlenková koncepce díla a způsob jeho působení na díváky a posluchače

Projekt “Behind the Fence” je typickým příkladem umělecké formy, která není určena pro jednorázovou konzumaci. Jedná se o formu, která může člověka doprovázet celým životem. Velmi podstatnou součástí myšlenkového sdělení díla jsou dodatečné dokumenty o díle samotném, o jeho vzniku a významu jednotlivých částí. Pořady o díle a rozhovory s autory a muzikanty hrají tedy téměř nejdůležitější roli v celém myšlenkovém poselství.

Inspirace a homage “Behind the Fence”

Příběh BTF parafrázuje mnoho odkazů na moderní britskou pop kulturu a její autory. Například doměle vládnoucí Prasata samy sebe nazývají “Porgyové”. Naráží se také na to, že “svět za ohradami” je “odvážný nový svět”, tedy jasný příklon k vidění moderní společnosti podle A. Huxleyho. Příběh popisuje cestu k poznání až do závěrečné překvapivé katarze.

“Behind the Fence” je umělecký homage především na dílo art rockové skupiny Pink Floyd a jejich konceptuální hudebně vizuální práce. V širším úhlu pohledu se jedná o poctu art rocku sedmdesátých let dvacátého století. Najdeme zde vlivy Beatles, ale také Jethro Tull, Queen. V přenesené podobě také spatříme vliv rané tvorby Depeche Mode.


Spojení s místem vzniku

Artwork (doprovodné grafické zpracování) díla “Behind the fence” využívá významné industriální kulisy z centra severočeské hnědouhelné pánve, ze kterých se v příběhu stávají ikonické kulisy.

Jako “hrad Prasat” zde vystupuje dominantní ultra moderní budova energetického bloku Ledvice. Její oslnivě moderní vzhled umělecky koresponduje s posunem od ikonické londýnské elektrárny Battersea, která se proslavila na obalu alba Pink Floyd s názvem  “Animals”. Okrajové strážní věže ztvárňuje neméně ikonická budova nevyužívaného vodojemu Teplice. Řeku Zapomění tak ztvárňuje hlavně řeka Bílina.

Pohádkové jádro “Behind the Fence”

Jádro příběhu

Jádrem příběhu je alegorická povídka (nebo chcete-li “pohádka”) popisující život na zvířecí farmě, kterou na motivy G. Orwella tvůrčím způsobem zpracovala britská art rocková skupina Pink Floyd (Album “Animals” z roku 1977). BTF ale není kopií. Je to pokračování příběhu charakteru Ovcí, Psů a Prasat, tak jak se společenství vyvinulo za dalších 40 roků.

Syrový pohled na stav současné společnosti a morálky

Za pohádkovým příběhem se skrýva alegorie současných společenských jevů, především přesycení lidí nadměrnou konzumací nepotřebných informací, devalvace hodnoty umění díky jeho snadné dostupnosti a užívání jako nástroje v globálním marketingu.

Příběh se soustředí na rozpad mezilidských vztahů díky devalvaci vzájemné komunikace, která se také díky elektronice stala nekonečně jednoduchá a tím ztratila hodnotu. Příběh se také soustředí na fenomén, kdy přemíra netělesné elektronické komunikace prohlubuje tělesnou odloučenost.

Hlavní postava alegorické části příběhu, odvážná ovečka Malíček

Hlavní postavou příběhu je nenápadná ovečka Malíček (Pinky), která žije v jednom ze stád za ohradami Farmy, kterou stráží mohutný Hrad Prasat. Vnější hranici Farmy střeží hlídací Psi, kteří děsí všechny Ovce a žijí v podhradí prasečího hradu jako služebníci.

Malíček žije svůj přesně (prasaty) zformátovaný život v jedné ze zahrad Farmy. Jednoho večera se náhodou odtrhne od stáda, které Psi ženou na každodenní večerní pití z řeky Zapomnění (Oblivion river, parafráze na každodenní dávky televizní mediální masáže, zpracovávající populaci k novému světonázoru). Tím, že Pinky nedostane svou dávku “zapomění”, otevře se před ním nový svět uvažování.

Ihned následujícího rána vidí Malíček všechny věci trochu jinak. Začne uvažovat nad tím, že nemůže existovat jen takový uniformní život a že svoboda jednotlivce nemůže spočívat jen v nekonečné konzumaci již připravených uniformních požitků. V příběhu je toto reprezentováno tím, že Ovce tráví své dny listováním katalogů se stále stejnou trávou ke spásání, pouze v nejrůznějších barvách.

Malíček začne tušit, že poznání skutečnosti se nachází za Ohradami, tam kde nemusí chodit povinně pít do řeky Zapomnění a kde může mít tráva jen tu pravou barvu. Začne se tedy toulat až k Ohradám. Při jedné z cest okolo staré ohrady narazí na otvor ve ztrouchnivělých kládách. Rozhodne se tedy přemluvit pár svých kamarádů a vyrazit na průzkum.

Malíčkova první cesta mimo ohradu

Malíček nepije z řeky Zapomnění a tak jeho vidění světa není ovlivněné její mocí. Nedokáže přesně přesvědčit své kamarády, proč by měli zkusit projít ohradou tam, kde Psi lenoší daleko na loukách. Malíček své důvody proto “zjednoduší” a nabídne kamarádům, že za ohradou bude “nová a lepší tráva, kterou ještě nemají”. Zvolí tak nevědomky nesprávné důvody k hledání pravdy.

Skupina oveček se pokusí projít dírou v Ohradě. Psi ale střeží dobře. V poslední chvíli jim jeden Pes zastoupí cestu. Ovce opatrně ustupují. Brzy se ale ústup změní v úprk. Přidají se další honící Psi a zahání stádo oveček přímo do podhradí hradu Prasat.

Malíček se ukryje v úzkém podchodu. Škvírou sleduje, jak se Ovce jedna po druhé poddávají a nechávají se chytit. Pochytané ovce poté dostanou od Psů novější katalogy “trávy” a spokojeně se nechají hnát je svému stádu. Malíček zůstane schovaný a sám.

Setkání se starým dobrým Prasetem

Malíčkovo odvahu sleduje z Hradu staré dobré Prase. Výtahem se spustí až dolů a zastoupí cestu Malíčkovi, který opuštěně hledá cestu ven v uličkách podhradí. Malíčka Prase vyděsí, chce utéci, ale na znamení Prasete se ve všech zákoutích zalesknou Psí oči. Malíček musí Prase následovat do Hradu.

Tímto začíná Malíčkova cesta za poznáním… poznáním sama sebe i sil, které formují svět okolo něj...


Multimediání (vizuální) verze “Behind the Fence”

Ve filmové či divadelní verzi BTF sledujeme postavu frontmana hudební skupiny, která nacvičuje divadelní “pohádku” o zvířecí Farmě v divadle. Frontman nám tím pádem splývá s postavou Malíčka. “Pinky” je v podstatě jeho přezdívka, kterou ho nazývají členové kapely.

V příběhu se tak vracíme k událostem reálného Malíčkova života a k momentům, které ho k napsání příběhu vedly. Jedná se tedy o zajímavý příběh introspekce, neboli zkoumání vlastního nitra a vlastních duševních pochodů. V průběhu příběhu také narážíme na bolestivé výlevy Pinkyho duše, hraničící až s autistickými ataky.

Pinky se ve své introspektivě zaobírá svým vztahem k dívce přezdívané Ewe (Ovečka), která si tuto přezdívku vysloužila díky svým sněhobílým peroxidovým kadeřím. Ewe je ostatními členy kapely vnímána jako příčina rozkolu a možného neúspěchu projektu. Je však nesmírně zajímavé sledovat, jak se abstraktní svět orwellovské pohádky protína s osobním příběhem Pinkyho a Ewe.

Postava Ewe se v příběhu přímo nevyskytuje, je však vidět v některých výjevech a v písni “Do not wake Swans” je na pódiu přítomný její “hypotetický obraz”.


Skladba ”A broken dream” - Zbořený sen

První obrazy

Na pozadí hvězdného pole se k nám rychle přibližuje cizí mysteriozní planeta. Vidíme detaily jejího různobarevného povrchu. Pronikáme do její atmosféry. Letíme nad podivnými jezery bez života, na kterých se zrcadlí okolní krajina, uprostřed rozervané krajiny náhle v odlesku hladiny vidíme novotou se lesknoucí futuristickou věž… to je hraniční stráž…

https://youtu.be/wsgmeq86hbU

https://youtu.be/UGtjDDHJ5Iw

Dílo začíná za hypnotických zvuků reálné elektrárny Ledvice za zvuků prastarého gongu a Hammondových varhan. (skladba “A broken dream”) Kapela sestupuje s nástroji v ruce, prochází okolo “vodojemu”, přichází na stage, kterou technici staví na rekultivovaných dolech za obří elektrárnou. Na stage jsou kromě nástrojů připravené i masky.

V hudbě slyšíme znít část televizního rozhovoru, v němž uvádí reportér jako hosta A. Huxleyho a představuje divákům jeho knihu “Odvážný nový svět”.

Divák vidí reálný pohled na elektrárnu s rostoucím pódiem, ale také vidí její pohádkovou surrealistickou variantu (Při koncertu na plátně nad pódiem). V pohádce nejprve vidí přílet na celou planetu BTF, kde z vesmírné perspektivy vidíme jednotlivé různobarevné zahrady a hraniční věže. Při příletu na “planetu” divák letí v mlhách nad blaty, nad nimiž se tyčí Hrad.

Frontman kapely přezdívaný “Pinky” si nasazuje v detailu masku Ovce, a tím začíná příběh.

https://youtu.be/a6bBG6iVrv0


Skladba “New Grasslands” - Nové pastviny

Přede mnou jsou nekonečné Ohrady a žádná naděje na osvobození...

Pulzující syntetický bas a vibrující noty elektromechanického piana Rhodes Mk. II vytváří emoci, kterou prožívá Malíček na nových Pastvinách.

První zpívaná skladba BTF nás přivádí do mysteriózního světa zahaleného do podivné mlhy, do světa převrácených barev. Nazelenalé nebe a temně purpurová tráva, kterou odevzdaně spásá roztroušené stádo. Písňovým textem komentuje  “vypravěč” základní podstatu Ovčí civilizace.

Věty z písňového textu jsou koncipovány jako “ikonické”. Vyjadřují poetickým způsobem přesnou myšlenku. Silný písňový refrén, který provází album v několika podobách, se zde ukazuje poprvé:

Když jsme mladí, chtěli jsme víc a víc vědět. Potřeba Vědění to bylo příliš silná. A my jsme měli vždycky naději. Pyšně jsme věřili, že vědění naplní duši. Ale mýlili jsme se. Uplynuly roky a oni nás snadno porazili. Pochopili, že jsme stále přesycení trávou. Věřili jsme nesmyslu, že dostatek vjemů rozjasní naší špinavou mysl

Druhá část skladby

Skladba New Grasslands má emocionálně dvě oddělené části. V první části Malíček popisuje svůj svět za Ohradou, v druhé části rocková skupina sborovým hlasem funguje jako “vypravěč”.

https://youtu.be/gMmFfK4JKjg

https://youtu.be/v8B5lK-5DGI


New Grasslands

In front of me

is still endless fence

No hope,

there is no time for deliverance

we graze the grass like

our  reward

for being quiet

in the “Brave new world”

You’re try to pick up

from the ground

the rest of plants

that´s still being grown

they feed you with everything you need

but there’s no need

know what it mean

Refrain:

When we are young we wanted to know

everything more and better.

The need to know it was too strong.

And we had hope. Whenever.

We believed proudly

That Knowledge fills the soul.

And we were wrong.

Many years has passed by

and they easily defeated us.

They understood that we are still

saturated with grass.

We believed the nonsense,

that enough senses  brighten up

our dirty minds.


Přede mnou

je stále nikde nekončící ohrada

Není naděje

a není čas na vysvobození

přežvykujeme trávu jako

naší  jedinou odměnu

za to že jsme klidní

v “Hrdém novém světě”

Pokoušíš se sebrat

ze země

zbyteček květin

co jsou  ještě pěstovány

oni  tě krmí vším po potřebuješ

ale není zapotřebí vědět

co to znamená

Refrén:

Když jsme mladí, chtěli jsme víc a víc vědět.

Potřeba znát to bylo příliš silná.

A my jsme měli vždycky naději.

Pyšně jsme věřili,

že vědění naplňí duši.

A my jsme se mýlili.

Mnoho let uplynulo

a snadno nás porazili.

Pochopili, že jsme stále

nasyceni trávou.

Věřili jsme v nesmysl,

že dostatek vjemů rozjasní

naše špinavé myšlení.Skladba “Three different ones” - Tři různé druhy

Nad městem v nebeských apartmánech lenoší celé roky...

První rychlá a úderná skladba alba. Vévodí jí výrazná rytmika a boostrovaná basová linka vintage syntetizéru. O drsný výraz se postará rovněž použití kvákadel a clean sweep efektu na rytmických kytarách. AutoWah na sólové kytaře potom připomíná kvičení prasat a v jeden okamžik, při příchodu Psů, dokonce zaslechneme počátek známého nápěvu “Dogs”- Máme tak jistotu, že se jedná o téže Psi, které už známe z roku 1977.

Malíčkova první představa o jeho vlastním světě

Samotný název skladby je přímo navazuje na “Tři různé druhy” z Pink Floyd Animals. V textu se nejprve dozvíme Malíčkův pohled na Prasata a jejich líný život, poté sebeironický pohled na Ovčí populaci a po refrénu potom děsivou představu o krutosti Psů a jejich metod.


Three different ones

Over the town

in sky apartments

lazing years

blazing steel in their eyes

with delight from hover

watching over and over

Unfortunately

when you’re rich

you don’t have much time

No time to deal

with the basic question:

Who we are?

They cook meals

from deceiving and lies

to separate

from crowd buzz

call they   dogs

from the quarters

Behind the  quarters

watch them sheeps

spending all of their

time buying things

Solving problems

with brand new grass

you can look into their

wild staring eyes

Now let the Dogs out!

In front of Tower

in the Dogs Department

they tear meat

from dead bodies and souls

of those who want fled the trap

who’s not satisfied


Nad městem

v nebeských apartmánech

lenoší roky

ocel se blyští v jejich očích

s požitkem ze vznášení

pořád a pořád pozoruj

Bohužel

když jsi bohatý

nemáš dostatek času

žádný čas na zabývání se

základní otázkou

Kdo jsme?

Oni vaří pokrmy

z klamání a lží

pro  stranění se

od hučení davů

zavolají psi

z ubikací

Před ubikacemi

je pozorují ovce

Tráví veškerý svůj čas

nakupováním věcí

řešením problému

s uplně novou trávou

mužeš se podívat do jejich

šíleně civících očí

Tak vypusťte psy!

Před věží

v oddělení psů

párají maso

z mrtvých  těl a duší

těch co chtěli opustit past

těch co nebyli spokojeni


Skladba “In the Gardens” a “Detachment”  - V zahradách a Odtržení

Skladba popisuje osudný Malíčkův den, jeho odtržení od stáda směřujícího k řece Zapomění.

Část 1. V zahradách

V první části Malíček popisuje každodenní pocit ze spásání trávy a konstatuje, že jsou všichni oklamaní zákony této farmy, kde jsou všichni bezpečně uzavřeni a sledováni z Hradu Prasat. Vzdálený hlas (jakoby megafon) ale napovídá, že to možná je past vlastní pohodlnosti. Malíček poprvé přemýšlí, že někde musí existovat jiný, skutečný svět.

https://youtu.be/oHKJLng3-R0

Část 2. Odtržení

Možná náhodou, možná chvilkovým vzepětím svobodné mysli se Malíček dostává z pozornosti Psů a oddělí se od stáda. Jeho myšlenky směřují k hraničnímu pásku Výšin, kde tuší menší pozornost Psů.


In the Gardens

Grass in haze

walk and graze

we feeding our dream all day

until the night

and we are safely closed

therefore we spend many hours

in the sight of the towers

The pigs are high

Watch them fly

we are numb and deceived by the

laws of this farm

and we are forced to obey

But with our own direction

comfort, satisfaction

It can't be all

What bounds our world

there must be a hole

lead to another land

a country full of charming

Part II

now

is a good time to be bold

and leave the herd now

and a fence of deceiving and lies

You left the crowd that flows

down to the river

of true oblivion

but there

on the Highlands

is the more breathable air

and the dogs are maybe out


Tráva v mlze

chůze a pastva

krmíme své sny celý den

až do noci

a jsme bezpečně zavření

proto trávíme  mnoho hodin

v hledáčku věží

Prasata jsou na výši

sleduj jak letí

jsme pohodlní a oklamaní

zákony této farmy

a jsme přinucení se poddat

naším vlastním směřováním

pohodlím a uspokojením

To nemůže být všechno

co obklopuje náš svět

musí existovat díra

vedoucí do jiné země

do kraje plného krásy

Část druhá

teď

je dobrý čas být odvážný

a opustit stádo teď

skrz bariéru  klamů a  lží

Ty jsi opustil  dav co proudil

dolů k řece

pravého zapomění

Ale tam

na Výšinách

je dýchatelnější vzduch

… a psi jsou možná pryč


Skladba “Oblivion River” - Řeka Zapomění

Každý večer vodí Psi stáda napít se své dávky Zapomění...

Skladba “Řeka zapomění” je divadelní kus. V choreografii vidíme Psy, kteří po stránách pódia střeží prou Ovcí. Ovce v trojstupech přichází na pódium, kde symbolicky pokleknou, aby se napily v řece Zapomění.

Emoce v hudbě charakterizuje pocity oddanosti a nadvlády něčeho silného. V divákovi vzniká pocit, že “takto ponižující by to nemělo být”. Vše je jasně řízeno někým, kdo tento rituál přikázal. Je vidět, že Psi plní vyšší rozkazy.

https://youtu.be/p7Ap9gg7TYg

Na vyvýšené části pódia vidíme mezitím Malíčka, jak na Výšinách u haničních věží je v mnohem zdravějším prostředí. To dává tušit svobodu...


Skladba “Ewes and Rams” - Berani a ovce

Do češtiny těžko přeložitelné názvy pro mužské a ženské pohlaví ovce. Ewe ovčí samice a “ram” ovčí samec. Skladba poprvé ukazuje myšlenku, že jednou z metod ovládání Ovčí populace je cílené řízení vztahů mezi oběma pohlavími. Na skladbu hudebně i myšlenkově navazuje “They divided us” - Oni nás rozdělili.

Berani a ovce je ale více o vztahu mezi pohlavími

Tak jako “They divided us” je spíše zaměřená na rozpad sounáležitosti všech lidí ve společnosti, “Ewes and Rams” je zcela konkrétně zaměřená na devalvaci rodiny jako základního kamene lidského společenství.


Skladba “They divide us” - Oni nás rozdělují

Když začneš přemýšlet, jsi vyčleněný ze stáda.

Malíček začíná chápat, jak “elegantně jednoduché triky” používají Oni k tomu, aby z Ovcí udělali poslušné stádo. Všímá si, jak je neustále poučován, že přemýšlení je zbytečností ztrátou času.

Hovoří také o časech, kdy ohrady neoddělovaly ovečky na stáda milující různou trávu, ale ohrady byly maximálně okolo dvorků. Konstatuje, že všichni jsou dnes schovaní ve své vlastní jámě a nikdo nepřijde ani na večeři. A proto vztahy upadají.

V divadelním ztvárnění vidíme poprvé Pinkyho na vyvýšeném pódiu, jak v imaginárním pokoji prostírá na stůl pro návštěvu. Během jeho zpěvu připraví pohoštění, které při posledním verši strhne i s ubrusem na zem.

My uvadáme, oni uvadají, a večeře je pryč…


They divide us

withdrawal from the herd

whenever you think

when you are able

to convict their simple tricks

you’re fascinated by

this truly elegant ease

how we can be faithful

and diligent sheeps

still obediently

we don't want to do

but we are going in lines

but they assured us

that thinking is wasting our time

but once was times

when everyone had home

with those  who loved him

and the fence just around the yard

but now we and them

each in their own hole

therefore no one comes to dinner

and we are starving

and we’re going down

and they go down

but the dinner is gone


Vytržený ze stáda

kdykoliv přemýšlíš

když si schopen

rozpoznat jejich jednoduché triky

Jsi fascinován

tou skutečně elegantní lehkostí

s jakou my jsme hodné

a poslušné ovce

stále poslušně

nechceme to to dělat

ale chodíme v řadách

ale oni nás ujišťují

že přemýšlení je mrhání našeho času

ale dříve byly časy

kdy každý měl domov

s těmi co ho měli rádi

a ohradu možná tak okolo dvorku

ale teď, my i oni

každý ve své vlastní díře

proto nikdo nepřichází na večeři

a  my hladovíme

a my jdeme dolů

a oni jdou dolů

ale už je po večeři


Skladba “Waldtor - A fairytale for lambs”

První kontakt pohádky se skutečným životem Pinkyho

Waldtor - A fairytale for lambs

EXXE / Behind the Fence

the meadows wake up to a morning

sun rays tells a fairy tale

dawn mist smells in the air

now the sheep are coming to the scene

silently graze in pair

but no one cares about their fate

these sheep are you and me

we follow way to insanity

and there's confusion in our mind

we were on the path

to a bright tomorrow

then we have changed the world

but inside us has nothing changed

we forbid ourselves pain and sorrow

but unmet need remains

then I lost you in the haze

I still know the cut

that you showed to me

beautiful way lined with ivy

but if I rang the bell
your herd is grazing somewhere else


Waldtor - pohádka pro jehňata

EXXE / Behind the Fence

louky se probouzí do rána

sluneční paprsky vypráví pohádku

ranní mlha voní ve vzduchu

a nyní se na scénu přicházejí ovce

tiše pasou v páru

nikdo se nestará o jejich osud

ty ovce jsi ty a já

následujeme cestu bláznovství

v našich hlavách je zmatek

byli jsme na stezce

k jasným zítřkům

pak jsme změnili svět

ale uvnitř nás se nic nezměnilo

zakázali jsme si bolest a zármutek

ale nenaplněné touhy zůstávají

potom jsem tě ztratil v mlze

stále si pamatuji tu zkratku

co jsi mi ukázala

krásnou cestičku lemovanou břečťanem

ale když zazvoním na zvonek

tvé stádo se pase někde jinde


Skladba “Shatter in that Hive” - Razie v tomhle úlu

Když proběhneš těmi otevřenými dveřmi, každé nadechnutí je překvapivě sladké...

Divadlo a jeho běžný život. Po chodbách divadla přichází Pinky, vstupuje do zvukového studia, kde už jsou ostatní členové kapeli a něco probírají se zvukařem.

V divadle zrovna učitelky nacvičují nějaké dětské představení s dětmi, co jsou oblečené do kostýmů hmyzu.

Náhle na chodbu vběhne několik dětí v kostýmech včelky a dělají rozruch. Fotí se mobily a na něco se jdou zeptat zvukaře.

Scény se prolínají s fragmenty vizuálů z Behind the Fence a s abstraktními či animovanými záběry na včely.

Pinky sleduje celou situaci a uvědomuje si, že celé divadlo a všechny ty děti jsou jako úl. Jeho autistické vidění světa dělá paralelu mezi poslušností včeliček a jejich vytrvalé práci na budování úlu s chováním dětí.

Pinky vybíhá s dětmi zadními dveřmi na louku, děti v kostýmech běží jako skutečné včelky, shora je pozorujeme. Dobíhají až k úlům stojícím na okraji louky. Obdivují přírodu okolo ale sápou se po svých mobilech aby to začali fotit. Pinky jim je začne rozbíjet. Začne na ně řvát.

Animované včelky se promění v nacisticky vyhlížející vojáky...

V nastálé euforii agrese rozbíjejí děti s Pinkym společně úly a všechno okolo.


Shatter in that Hive

Let your mind to flow

far away from here

Now you find the key

To break the lazy midday

Overturn this chairs

these doors remained closed

You have to explore it

Maybe they lead out of hive

There is nothing to regret

no time to hesitate

Refrain:

when you ran out

of those open doors

you were surrounded

by  pleasant feeling

When you leave

that confused

noisy room

every breath

is surprisingly sweet

there Is nothing to hide

…. you feel it so nice

Now Is coming the time

To shatter in that hive


Nech svou mysl plynout

velmi daleko odsud

tak najdeš ten klíč

rozseknout líné poledne

zpřevracet ty židle

ty dveře zůstavaly zavřené

můžeš je prozkoumat

možná že vedou z toho úlu

není čeho litovat

není čas váhat

Refrén:

když jsi vyběhnul

z těchto otevřených dveří

jsi obklopený

tímto příjemným pocitem

Když jsi opustil

tento zmatený

hlučný pokoj

každé nadechnutí

je překvapivě sladké

nemáš co skrývat

…. cítíš to tak krásně

nyní přichází ten čas

roztřískat to v tomhle úlu


Skladba “Passing through a hole” - Průchod dírou


Skladba “In Packs” - Ve smečkách

Úprk Ovcí, a jejich pochytání

Pokus o útěk Ovcí byl odhalen. Ovce se pokusily nenápadně ustoupit, ale Psi se za nimi rozeběhli. Nastal všeobecný úprk. Psi cíleně ženou Ovce do podhradí Hradu. Do těsných uliček.

Malíček ale nečekaně spatří úzkou škvíru mezi domy.

Ve vizuální podobě se pohádková honička čím dál tím více mění na honičku lidí

Nejprve vidíme skutečné klopýtající Ovce, a skutečné honící Psy. V záběrech v ulicích se tmaví Psi ale najednou proměnují ve stejně tmavé příslušníky “ochranky”. I Ovce se proměnují v utíkající lidi. I Malíček je sám udiven, že se proměňuje v Pinkyho s maskou Ovce...


Skladba “Good old Pig” - Staré dobré prase

everything was silent

I walk slowly down the street,

forlorn

desolated

but somewhere inside the tower

I hear distant screeches

what happened then

was like a mad dream

maybe it was a fever of fear

he appeared in the light

of the entrance

he looked around to see if anyone was looking

and spoke to me


Všechno je ztichlé

a já jdu pomalu ulicí

opuštěný

a zdrcený

ale uvnitř věže

slyším vzdálené šramocení

co se stalo potom

je jako šílený sen

možná je to horečka z toho strachu

ukázal se ve světle vstupu

a podíval se zda nás nikdo nesleduje

a promluvil ke mě


Skladba “Porgys castle” - Hrad Porgyjů

Návštěva v Hradu Prasat

Staré dobré Prase vyzve Malíčka, aby ho následoval. Prochází okolo obrovských pecí, ve kterých jsou průhledy vidět stoupající plameny hořáků. Malíček očekával luxusní sídlo, ale interiér připomíná spíše továrnu. S Prasetem jednou výtahem do vyšších pater. Vstupují do obřích pracoven.

V pracovnách jsou stovky prasat. Krájí maso a připravují ho pro balení do konzerv. Jedná se o psí konzervy. Ale… vepřové psí konzervy! Demonstruje to záběr na detail Pinkyho očí. Z vizuálního příběhu je nám jasné, že i teď si tuto souvislost uvědomuje i Pinky.

Staré dobré Prase ukáže Malíčkovi, že na stěnách místností visí portrét nějaké bestiální Šelmy. Tajuplný symbol, který se často objevuje v příběhu (například ve formách graffiti náhodně zobrazené na zdi), je znamení této Šelmy.


Skladba ”Deplorable restless mind” - Zavrženíhodná roztěkaná mysl

My krvácíme ze zraněných srdcí…

Prasata zpívají o svém údělu a o skutečné síle, která vládne všem, včetně prasat. Všechna nová fakta Malíčka šokují. Ale ještě si je není schopen dát do souvislostí.


Deplorable restless mind

we bleed

from wounded heart

and then

there is remain

deplorable restless mind

you feel nothing

but you want to name that feeling

pain is slowly fade away

hope no longer binds you

tears will cry in quiet day

we all want a freedom

from those intrusive naked feelings

an attempt to change our mind

it is wasting our time

we have already decided

we feel nothing

but we can name that feeling

“ascending stonyness of the heart”

on forehead we have a sign

and the beast will find us

doing right

deep in your soul

there were few empty rooms

for a true ultimate

love of your life

now they are crowded

but no one is in them

to make sense to your lonely days

and now no matter how you try

is just like pricking into dead meat


my krvácíme

ze raněného srdce

a pak

zůstává jen

zavrženíhodná roztěkaná mysl

cítíš nic

ale chceš tento pocit pojmenovat

bolest se pomalu vytrácí

naděje už tě nesvazuje

slzy oschnou v tichém dni

my všichni chceme svobodu

od těch rušivých nahých pocitů

pokus o změnu mysli

je plýtvání časem

my jsme se již rozhodli

necítíme nic

ale našli jsme jméno pro tento pocit

“sílící kamenitost srdce”

máme znamení na čele

a šelma nás nalezne jak

děláme vše správně

hluboko v tvé duši

je pár prázdných míst

pro úplnou a dokonalou

lásku tvého života

nyní jsou už přeplněné

ale nikdo v nich není

kdo by dal smysl tvým prázdným dnům

je jedno jak se budeš snažit

je to jako bodání do mrtvého masa


“Money” - BONUS pro filmovou verzi

Proč jsi mi v tom lhala a říkala si, že peníze nejsou všechno...

I když je text “Money” poměrně obecný, je z písně cítit již přebolený vztek na Ewe. Pinkymu už došly všechny její pohnutky, které ve své zaslepenosti neviděl. Zde se ale vzepřel a už se zdá být nad věcí, pevnější ve svém názoru.

Na počátku skladby slyšíme útržky telefonního hovoru s Ewe, převážně slyšíme Pinkyho. Části které slyšíme, jsou doslovně v použity jako text písně.

Charakteristika skladby “Money” a vlivy

Skladba se výrazně vymyká ze zvuku Behind the Fence.


Money

Money!

I saw the shining in your eyes

the centerpiece of all desires

Money!

you have sacrificed your soul

for all-day lounging by the pool

Money! (Honey)

Why did you always lie about it to me?

Honey.

You said that money isn't all. You agree?

What You're gonna tell me now?

Do you feel that´s way of a better life?

Money is a lie.

Someone will offer more than me. I see.

Honey.

Now you can easily realize your needs

Honey!

I'm sorry, but you sold your sleekness

Honey!

Oh! that was really irresistible dea


Prachy!

Viděl sem zář ve tvých očích

středobod všech tužeb

Prachy!

Teď so obětovala svou duši

za celodenní lenošení u bazénu.

Zlatíčko

Proč si mi o tom vždy lhala

Zlatíčko

Říkala si že prachy nejsou všechno. Souhlas?

Co bys mi řekla teď?

Cítíš že je to lepší způsob života?

Prachy jsou lež.

Někdo nabídnul víc než já. Jak vidím.

Zlatíčko

teď snadno realizuješ své potřeby

Zlatíčko,

omlouvám se, ale prodala si svou úlisnost

Zlatíčko,

ou, to byla opravdu neodolatelná nabídka


Pro filmovou verzi BONUS - “Childhoods End” - Konec dětství

Doufal jsem, že jsme vedení sarostlivým pastýřem…

V této hluboce introspektivní skladbě zkoumá Malíček a tedy i Pinky svět děsů a nadějí svého dětství. Zmiňuje se o traumatech z chladných školních chodeb i z neustálého strašáka jaderné apokalypsy. Také svojí ztísněnost z nekonečnosti Vesmíru a lidské roli v něm. Nakonec dochází k myšlence, že celá snaha o řízení jeho života byla zbytečná, protože o jeho skutečných vztazích rozhodoval někdo jiný.

Rozkrytí konce Pinkyho vztahu s Ewe.

V nejvíce emotivní části Pinky cituje doslovně slova, kterými Ewe komentovala svůj odchod. Byť je téměř jisté, že to byla lež.


Childhood's End

When I was a child

I felt a permanent worries

about entire world

about the choices we will have to make

about how to be fair

I was hoping that we were guided

by a shepherd who wants

to take solicitous care of his sheeps

all new things in my life

were a little scary for me

from the corridors of the school

to countless numbers of planets and stars

but at the end I realized that

it was useless to try

because my life

was not controlled by me

That night I was

on my knees the

last time  went out together

for that words you told to me

we had lost it forever

The night was so dark

like the darkness of your soul

and it was wrong

You told me here

with a quiet calm:

“Don’t convince me now.

I just wanted to

show you a dream

but we don´t be together

I hate

waking up with someone

Better  sleep alone.”

that night was gone.


Když jsem byl dítě

cítil jsem neustálé obavy

o celý svět

o volbách, které budeme muset udělat

o to, jak být spravedlivý

Doufal jsem, že jsme byli vedeni

pastýřem, který chce

převzít starostlivou péči o své ovce

všechny nové věci v mém životě

byly pro mne trochu děsivé

Od školních chodeb

Po nekonečné počty planet a hvězd

ale na konci jsem si to uvědomil

to bylo zbytečné se snažit

protože můj život

jsem neřídil já

Ten večer jsem byl

na kolenou

naposledy jsme spolu šli

za ta slova, které jsi mi řekla

my jsme to navždy ztratili

Noc byla tak temná

jako temnota tvé duše

a byli jsme špatně

Řekla jsi mi tady

s klidným chladem:

“Teď mě nepřesvědčuj.

 Jen jsem ti chtěla

ukázat  sen,

ale stejně nebudeme spolu

nesnáším

probuzení s někým

Je lepší spát sama.”

a noc byla pryč


Skladba ”Forest of steel” - Ocelový les

Mellotron, jeho hypnoticky nereálný zvuk dokonale lahodí se zvukem elektromechanického piana Rhodes. Organicky chvějivý zvuk analogové elektroniky nás unáší na vlně emoce z ocelového lesa, skrze který putuje Malíček ke svému stádu.


Skladba ”Forest intermezzo” - Lesní přestávka

Vzpomínka na jeden den dětství.

Tato skladba je jakoby vytržena z konceptu příběhu. Pří opékání bramboru na klacku se Pinkymu vybavuje jeden konkrétní den, kdy toto místo navštívil s někým, pravděpodobně se svou mladší sestrou. V tónech naděje slyšíme jeho přání, aby se oba zase mohli vysvobodit do nevinného dětského světa.


Forest Intermezzo

Out of the time

a distant dream  comes to life

and it is not over

remember a day

we went down along the stream

of waters from underground

and then

we listened to the old lamp radio

that played in the backyard

and we hung the tapes across the field

but

it was a dream

When the  clouds in the valley

is rolling down

and damp in the shadows

dripping water under the stones

Then the smell of these forgotten years

emerge as the echoes

like the sadness in your ears

And you hope

and you need

that we  both

can be free


Mimo čas

vzdálený sen ožívá

a tím to nekončí

vzpomeň na ten den

šli jsme podél proudu

vod z podzemí

a potom

jsme poslouchali staré lampové rádio

co hrálo na dvorku

a věšeli jsme pásky všude po poli

ale

byl to jen sen

když mraky v údolí

se valí dolů

a sráží se ve stínech

kapání vody pod kameny

potom vůně těch zapomenutých let

se ozývá jako ozvěny

a jako smutek v tvých uších

a ty doufáš

a potřebuješ

že my oba

můžeme být volní


Skladba “They still have a Heart” - Oni ještě mají srdce

Není tu nikdo, koho by zajímalo, že oni mají ještě srdce…

… říká Pes, který vyděsil Malíčka odleskem svých očí ve tmě. Pes ale Malíčka nepronásleduje, ale chrání. Staré dobré Prase mu přiřadilo tohoto Psa jako ochranu v temném lese.

Pes překvapivě vysvětlí, jak Psi žijí, proč dělají to co dělají. A také si stěžuje na to, že nikdo nechápe jejich úlohu. Tím do celého příběhu přináší uplně nové světlo.


They still have a Heart

it is too late

grazing was ended

What’s going on,

it depending

on the momentary state

of their mind.

you must run into big circles

lazy sheeps drive

to their homes

and

until you do it,

so you can take

your piece of time

every year

in the same way

obedience

binds you like

a steel

but you must do it

because your home

depending on their

corporate meals (needs)

there is nobody here

who wants to care

that they still have a heart?

they always stand

on

their

outer side

of the fence

they have the command to bark

to anyone

who crosses the boundary lines


Už je pozdě

pastva končí

co se bude dít

to závisí

na momentálním stavu

jejich myslí

musíš běžet ve velkých kruzích

líné ovce hnát

do jejich domovů

a

až to uděláš

tak si můžeš vzít

svůj malý kousek času

každý rok

stejným způsobem

poslušnost

tě svazuje jako

ocel

ale musíš to dělat

protože tvůj domov

závisí na jejich

korporátních jídlech (požadavcích)

Není tu snad nikdo

kdo by se chtěl zajímat o to

že oni pořád ještě mají srdce?

oni stále stojí

na

své

vnější straně

ohrady

a mají příkaz štěkat

na každého

kdo překročí hraniční čáry


Skladba “Vice versa + thinking” - Vše naopak + přemýšlení


Vice versa

just like a shabby scarecrow

you crawl into your town

all curtains are still down

awakening turns into a dream

and love turn

into hate

frees are turned into slaves

trust turns to

indifference

on the scrap heap

you eat your meal

nothing is as it seems

you’re not

where you wanted to be

the excess is turned into emptiness

effort turns in vanity

fall in love – to insanity

you don’t know now

whether it makes sense to sing

you know that everything is reversed

it’s a morning walk across the fields

feets are wet from  the dew

you are aware of something new

that the fences are now so in vain

maybe it’s because

that they never existed


stejně jako ošuntělý polní strašák

se plížíš do svého města

všechny záclony jsou stále dole

probuzení se změní v sen

a láska se otočí

do nenávisti

osvobození se stávají otroky

důvěra se změní

v lhostejnost

na hromadě šrotu

jíš své jídlo

nic není tak, jak se zdá

nejsi

kde jsi chtěl být

přebytek se stává prázdnotou

úsilí se změní v marnost

zamilovat se – v šílenství

a teď nevíš

zda má ještě smysl zpívat

víš, že všechno je obráceno

je to ranní procházka po polích

nohy se máčí rosou

a ty zjištuješ něco nového

že ohrady jsou nyní tak zbytečné

možná je to proto

že nikdy neexistovaly


Skladba ”Remembering the ewe” - Vzpomínka na ovečku
(former “postfactic blues”)

Jedna kapka stéká po okně jinak než ty ostatní…

Remembering Ewe

one drop drops down window

differently from the others

you are watching backyard through a rain

and

passion no longer matters

every other drop

can make us

more indifferent

we like those messages

that should never be sent

you have throw away our love

as a worn-out fashion

endless stream of faces

has become our obsession

burning our painful memories

they fall as leaves from the trees

With a deplorable self-abuse

torture yourself with feelings

but feel that you are still being used

for her immediate whims

this is your own small post-factic blues

but you have nothing else to choose

from this world


Vzpomínka na ovečku

Jedna kapka stéká po okně

jinak než ty ostatní

díváš se na dvorek skrze déšť

a touha už nic neznamená

Každá další kapka

nás činí

více lhostejnými

líbí se nám zprávy

které nikdy neměly být odeslány

zahodila jsi naší lásku

jako obnošenou módu

nekonečný proud tváří (a zbytečných novinek)

se stal naší posedlostí

pálíš své bolestivé vzpomínky

a padají jako listí ze stromů

se zavrženíhodnodnou sebetrýzní

mučíš se pocity

ale cítíš že jsi stále používán

pro její okamžité rozmary

to je tvé malé postfaktické blues

ale nemáš nic jiného na výběr

na tomto světě


Film BONUS - “Don´t wake the Swans” - Neprobouzej labutě


Don´t wake the Swans

until they cover their sightings.

Don´t be so sweet

if you can never keep it

nevermore

Tears in petrified eyes,

lots of insincere smilings.

That’s what’s left of you

when the gate was closed

in that night.

But you can finally find

this almost simple reason

why to fight

just for a while.

Nevzbuď labutě

dokud si nezakryjí jejich výhledy

Nebuť tak sladká

když to nemůžeš zachovat

nikdy víc

slzy ve zkamenělých očích

spousty neupřímných úsměvů

to je to co zbylo po tobě

když se brána zavřela

tu noc

ale konečně můžeš najít

tento téměř jednoduchý důvod

proč bojovat

ještě alespoň chvíli


Skladba “A bold decision” - Odvážné rozhodnutí


Skladba “Scream alone” - Křičíš sám


Skladba “Take your time” - Odpočiň si

Pinky prochází ohradou a Psi nechají jeho samotného jít

To byla ona tajemná rada starého dobrého Prasete. Pouze člověk plně rozhodnutý opustit svět sebeklamu může opustit svět za Ohradami.

Video začíná mysteriózní dívčí postavou zahalenou v bílém, která upustí kapesníček, ten se třepotá a letí vzduchem. Postava symbolizuje Svobodu, a letící kapesníček je symbol toho, co má Pinky následovat.

Vidíme Pinkyho, jak odchází mrtvou loukou, za zády obří Hrad. Jde po polích, obečený do bílého trika a plátěných kraťasů, v další scéně stojí na vrcholu mohutného fonilitového kužele hory Bořeň a za jeho ramenem vidíme Hrad. Poté samotného Pinkyho vystřídá celá kapela s aparaturou na vrcholu kopce.

Závěrečná píseň a druhý singl k “Behind the Fence”


Take your Time

All the time on the way

You’ve already crossed

the famous grasslands

also the shadow of your past

and the chasing dogs have lately lost you

no longer follows your tracks

Right time to find a place

to hold on. Then

just look around what to see

Completely new old world  bless

and hurts you, but

You’re where want to be

You sit in front of a small campfire

that burning your mind

You maybe look so weak and tired

but you perfectly found

That

the flames can slowly eat the sorrow

And then darkness cannot see

But even the way was narrow

You’re where want to be

take your time

you left behind your expectations

and so-called Friends

walk alone is like an invitation

to leave the world behind the fence

when the dawn engulfs hungry searchlights

the herdsmen follow their staff

the first rays of the sun show good ones

to bring you a life

There just remain a few unspoken

thoughts from closely tied soul

A memorial of desperation

carved into a stone

A remaining chance to make things better

A try to save the last piece

Silly try how we could meet together

on the right way at least

one more time


Celý ten čas na cestě

Už jsi překročil

slavné pastviny

a stín tvé minulosti

a  honící psi už tě konečně ztratili

už tě konečně nestopují

Správný čas najít si místo.

k zastavení. A

jen se rozhlédnout okolo co je vidět-

Kompletně nový svět tě   oblažuje

i děsí, ale

jsi tam kde jsi chtěl být

Sedíš u malého táboráku

to hoří tvé myšlenky

možná vypadáš trochu slabý a unavený

ale dokonale jsi pochopil

že

plameny můžou pomalu ujídat smutek

temnota pak nemůže vidět

a i když cesta byla úzká

tak jsi tam kde jsi chtěl být

tak odpočívej

Zanechal si za sebou svá očekávání

a takzvané přátele

jít sám je jako pozvánka

jak opustit svět za ohradou

a když úsvit pohltí hladové světlomety

to pastevci pronásledují své stádo

tak první paprsky slunce ukážou to dobré

co ti dává život

Ale zůstává zde něco málo nevyřčeného

myšlenky z úzce sevřené duše

památník beznaděje

vytesaný do kamene

Zbývající šance udělat to lépe

Pokus zachránit poslední kousek

Bláhový pokus jak bychom se mohli setkat spolu

na správné cestě

ještě alespoň jedenkrát


Obsah

Co je Behind the Fence?        2

O autorovi        2

Inspirace a homage “Behind the Fence”        2

Spojení s místem vzniku        3

Pohádkové jádro “Behind the Fence”        3

Jádro příběhu        3

Syrový pohled na stav současné společnosti a morálky        3

Hlavní postava, odvážná ovečka Malíček        3

Malíčkova první cesta mimo ohradu        4

Setkání se starým dobrým Prasetem        4

Filmová verze a divadelní verze “Behind the Fence”        5

Skladba ”A broken dream” - Zbořený sen        6

První obrazy        6

Skladba “New Grasslands” - Nové pastviny        7

Přede mnou jsou nekonečné Ohrady a žádná naděje na osvobození...        7

New Grasslands        8

Skladba “Three different ones” - Tři různé druhy        9

Nad městem v nebeských apartmánech lenoší celé roky...        9

Malíčkova první představa o jeho vlastním světě        9

Three different ones        10

Skladba “In the Gardens” a “Detachment”  - V zahradách a Odtržení        11

Část 1. V zahradách        11

Část 2. Odtržení        11

In the Gardens        12

Skladba “Oblivion River” - Řeka Zapomění        13

Každý večer vodí Psi stáda napít se své dávky Zapomění...        13

Skladba “Ewes and Rams” - Berani a ovce        14

Skladba “They divide us” - Oni nás rozdělují        15

Když začneš přemýšlet, jsi vyčleněný ze stáda.        15

They divide us        16

Skladba “Shatter in that Hive” - Razie v tomhle úlu        17

Když proběhneš těmi otevřenými dveřmi, každé nadechnutí je překvapivě sladké...        17

Shatter in that Hive        18

Skladba “Passing through a hole” - Průchod dírou        19

Skladba “In Packs” - Ve smečkách        20

Úprk Ovcí, a jejich pochytání        20

Ve vizuální podobě se pohádková honička čím dál tím více mění na honičku lidí        20

Skladba “Good old Pig” - Staré dobré prase        21

Skladba “Porgys castle” - Hrad Porgyjů        22

Skladba ”Deplorable restless mind” - Zavrženíhodná roztěkaná mysl        23

My krvácíme ze zraněných srdcí…        23

Deplorable restless mind        23

Pro filmovou verzi BONUS - “Money”        25

Proč jsi mi v tom lhala a říkala si, že peníze nejsou všechno...        25

Money        26

Pro filmovou verzi BONUS - “Childhoods End” - Konec dětství        27

Doufal jsem, že jsme vedení sarostlivým pastýřem…        27

Rozkrytí konce Pinkyho vztahu s Ewe.        27

Childhood's End        28

Skladba ”Forest of steel” - Ocelový les        29

Skladba ”Forest intermezzo” - Lesní přestávka        30

Vzpomínka na jeden den dětství.        30

Forest Intermezzo        31

Skladba “They still have a Heart” - Oni ještě mají srdce        32

Není tu nikdo, koho by zajímalo, že oni mají ještě srdce…        32

They still have a Heart        33

Skladba “Vice versa + thinking” - Vše naopak + přemýšlení        34

Vice versa        35

Skladba ”Remembering the ewe” - Vzpomínka na ovečku
(former “postfactic blues”)
        36

Jedna kapka stéká po okně jinak než ty ostatní…        36

Film BONUS - “Don´t wake the Swans” - Neprobouzej labutě        37

Skladba “A bold decision” - Odvážné rozhodnutí        38

Skladba “Scream alone” - Křičíš sám        39

Skladba “Take your time” - Odpočiň si        40

Take your Time        41

http://exxemusic.eu/behind-the-fence-story/

https://www.facebook.com/exxebehindthefence/