Põlva Kooli tegevuste tööplaan  5. - 9. kl 2018/19 õa

Tabel täieneb!

Kuupäev

Sündmus

Asukoht

Vastutaja

SEPTEMBER

1. september

1. ja 9. klassi kooliaasta avaaktus

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Õppejuhid, huvijuhid

2. september

Kooliaasta pidulikud kogunemised 2.-8. klassile

Põlva Kool aulad

Huvijuht, õppejuht

september

Huviringide planeerimine ja käivitamine

Põlva Kool

Ringijuhendajad, huvijuhid

september

Õpilasesinduse infotund

Kesk 25

Huvijuht

september

Õpilasesindusse kandideerijate avalduste esitamine

Põlva Kool

Huvijuht

 september

ÕE valimiskampaania

Põlva Kool

Huvijuht

september-oktoober

Ülekoolilised ÕE valimised

Põlva Kool

Direktor, huvijuht

OKTOOBER

september-oktoober

Ülekoolilised ÕE valimised

Põlva Kool

Direktor, huvijuht

oktoober

muusikapäev

Põlva Kool

huvijuhid

oktoober-aprill

Heategevuslik helkurikampaania

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

oktoober

Õpetajate päev

Kesk 25

Huvijuhid, 9.kl

oktoober

Digiorienteerumine

Põlva Kool

Huvijuhid, haridustehnoloog

NOVEMBER

november

Etlemiskonkurss „Tahan Sulle öelda...“

Kesk 25 aula

Raamatukogu, eesti keele aineühendus, huvijuht

november

Noortekonverents „Lahe Koolipäev 2019”

Alexela Kontserdimaja

Huvijuht, ÕE

november

Õppehoone kaunistamine jõulukuuks

Põlva Kool

Kunstiõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ÕE

november

Valla ÕE-de koolitus?

Põlva Kool

 huvijuhid

november

Muusik tuleb külla (7.-9. kl)

Põlva Kool

huvijuht

DETSEMBER

detsember

I trimestri kogunemised

Põlva Kool

Õppejuht, huvijuht

detsember

Jõulunädal (jõulupost, stiilipäev jne)

Põlva Kool

ÕE, huvijuhid

detsember

Jõululaat

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

detsember

Jõulupidu (5.-9. kl)

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Draama õp, huvijuht, 9.kl

detsember

Kahoot

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

JAANUAR

jaanuar

ÕE ööbimisega koosolek

Põlva ANK

huvijuht, ÕE

jaanuar

Kahoot

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

jaanuar

ÕE ja klassivanemate kohtumised

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

VEEBRUAR

Veebruar

Sõbrapostkast

Põlva Kool

ÕE, huvijuhid

10.-14. veebruar

Sõbrapäeva stiilipäev, sõbrapäevapostkast, sõbralikumate õpiliste valimised

Põlva Kool

ÕE, huvijuhid

Veebruar

Kooli sünnipäevanädal

Põlva Kool

Huvijuhid, ÕE

21. veebruar

EV aktus

Põlva Kool

huvijuht

MÄRTS

Märts

II trimestri kogunemised

Põlva Kool

Õppejuht, huvijuht

Märts

Karjäärinädal

Kärjääriinfo spetsialist, huvijuht

Märts

Klassipiltide fotografeerimine

Põlva Kool

Huvijuhid

Märts

Kahoot        

Kõik Põlva Kooli õppehooned

ÕE, huvijuht

Märts

Meistrivõistlused males ja kabes

Põlva Kool

Huvijuhid, ringijuhendajad

APRILL

Aprill

Stiilipäev

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

Aprill

Jutuvestja konkurss (1.-6. kl)

Koolimaja tee 1

Klassiõpetajad, huvijuhid

Aprill

Playback show

Põlva Kool

Õpilasesindus, huvijuht

MAI

Mai

Spordipäev

Staadionid

Keh.kasv.õp.

Mai

9. klasside viimane koolikell (tutipäev)

Põlva Kool

8. kl, huvijuhid

Mai

Direktori tänuvastuvõtt tublidele sportlastele

Põlva Kool

Direktor

Mai

Kahoot

Põlva Kool

ÕE

Mai

Kevadkontsert

JUUNI

Juuni

Direktori tänuvastuvõtt tublidele õpilastele

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Direktor

Juuni

Viimase koolipäeva aktus

Põlva Kool

Õppejuht, huvijuht

Juuni

9.kl lõpuaktus

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Õppejuht, huvijuht

Juuni

ÕE väljasõit

ÕE