Ohlášky 20. 6. 2021

Dnes  je 12. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

Informace k prázdninovému programu:

Od neděle 4. července budou dopolední nedělní mše sv. v 8 a 9:30 hod., mše sv. v 11 hod. nebude. Večerní mše sv. v 19 hod. bude i o prázdninách ve slovenštině.

Od úterý 6. července do pátku 27. srpna budou v pracovní dny pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. bude pouze v sobotu. V pracovní dny budou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku nebudou mše sv. v 17:30 hod.

Demontáž výstavy fotografií v presbytáři byla přesunuta na zítřek odpoledne, dnes tedy máte poslední možnost její prohlídky.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 10 do 18 hodin. Také bude denně od 13 do 17 hod. otevřena věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 13. 6. 2021

Dnes  je 11. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

V sobotu ve 13 hodin si udělí svátost manželství Josef Valenta a Petra Hrubá.

Výstavu fotografií spolku Člověk a víra v presbytáři našeho kostela si můžete prohlédnout do tohoto pátku.

V sobotu v 9 hodin vysvětí v katedrále na Petrově biskup Vojtěch jednoho kněze a jednoho jáhna naší diecéze. Vzpomeňme na ně v modlitbě!

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 10 do 18 hodin. Také bude denně od 13 do 17 hod. otevřena věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 6. 2021

Dnes  je 10. neděle v liturgickém mezidobí.

v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

v sobotu památka Neposkvrněného Srdce P. Marie.

Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

V pátek o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budou po mších sv. litanie k Nejsv. Srdci a zásvětná modlitba.

V sobotu ve 12 hodin uzavřou při svatební bohoslužbě manželství Jakub Hanák a Barbora Šnajdrová.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 18 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 30. 5. 2021

Dnes  je slavnost Nejsvětější Trojice.

Zítra je svátek Navštívení P. Marie,

ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně (doporučený svátek).

Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek o slavnosti Těla a Krve Páně budou mše sv. v 8 a 19 hod. Po ranní mši bude eucharistická adorace, po večerní pak adorace a průvod kostelem. Zveme děvčata, aby se se do průvodu zapojila jako družičky.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20:00 do 21:30 hod.

Úklid kostela bude v sobotu od 9 hod. Prosíme o pomoc!

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 18 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 23. 5. 2021

Dnes  je slavnost Seslání Ducha sv., sbírka je určena na charitativní potřeby.

Zítra je památka P. Marie, Matky církve,

ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.

V pátek proběhne Noc kostelů, program je na vývěskách a v samostatné aktualitě na našem webu. Zahájení bude ekumenickou pobožností v 17:30, mše sv. bude až ve 21 hod.

Májová pobožnost bude v úterý po večerní mši sv.

Svatodušní číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích.

Úklid kostela bude tentokrát v sobotu od 9 hod. Prosíme o pomoc!

Ještě k této neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, zamyšlení je též na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 18 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 16. 5. 2021

Dnes  je 7. velikonoční neděle.

v pátek je svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha sv., sbírka je určena na charitativní potřeby.

Májové pobožnosti jsou v úterý po večerní mši sv. a v pátek od 18:30 hod.

Svatodušní duchovní obnova online proběhne dnes od 14 hod. Připojit se můžete na YouTube kanálu Live4G. Bližší informace najdete v samostatné aktualitě.

Svatodušní novéna vedená komunitou Emmanuel probíhá v sousedním kostele sv. Tomáše do pátku vždy od 18:15 hodin. (po večerní mši sv.). V sobotu jsme tam pozváni na svatodušní vigilii, která začíná ve 20 hodin.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 18 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 9. 5. 2021

Dnes  je 6. velikonoční neděle.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně,

v pátek je svátek sv. Matěje, apoštola.

Příští neděle je 7. velikonoční.

Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně budou bohoslužby v 8 a 19 hodin.

Májové pobožnosti jsou v úterý po večerní mši sv. a v pátek od 18:30 hod.

Příští neděli bude mši sv. v 9:30 hod. slavit novokněz Jan Patty Pavlíček, kaplan od sv. Tomáše. Ten také zve na svatodušní duchovní obnova online příští neděli od 14 hod. Připojit se můžete na YouTube kanálu Live4G. Bližší informace najdete v aktualitě na našem farním webu.

Svatodušní novéna bude probíhat od pátku v sousedním kostele sv. Tomáše vždy od 18:15 hodin. (po večerní mši sv.)

V sobotu ve 14 hod. si při svatební bohoslužbě udělí svátost manželství Martin Koppon a Mária Kapustová.

Dnes je ještě možné od 17 do 18 hodin v kostele individuálně přijmout eucharistii.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 2. 5. 2021

Dnes  je 5. velikonoční neděle, sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu .

Zítra je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů,

ve čtvrtek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Příští neděle je 6. velikonoční.

V našem kostele už není nutná rezervace na žádné bohoslužby. Nadále je nutné, aby každý účastník měl ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), byly dodrženy rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti) a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikovali ruce.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Májové pobožnosti budou bývat v úterý po večerní mši sv. a v pátek od 18:30 hod.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup hlavním vchodem.

Úklid kostela se uskuteční v sobotu od 9 hod. Prosíme o pomoc!

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 4. 2021

Dnes  je 4. velikonoční neděle.

V čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Příští neděle je 5. velikonoční, sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

Vzhledem k novému nařízení vlády ze dne 23. 4. 2021 nebude v našem kostele od zítřka nutná rezervace na žádné bohoslužby. Nadále je nutné, aby každý účastník měl ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), byly dodrženy rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti) a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikovali ruce.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup hlavním vchodem.

Připomínáme, že do pátku 30. dubna je možné přispět on-line na prodlouženou Tříkrálovou sbírku Charity.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 18. 4. 2021

Dnes  je 3. velikonoční neděle.

V pátek je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

Příští neděle je 4. velikonoční.

Registrace je nadále potřebná na nedělní bohoslužby (kromě ranní mše v 8 hodin). Mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup hlavním vchodem.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 11. 4. 2021

Dnes  je 2. velikonoční neděle (Božího milosrdenství), opět s obvyklým pořadem bohoslužeb v 8:00, 9:30 ®, 11:00 ® a 19:30 (SK) ®

Příští neděle je 3. velikonoční.

Registrace bude nadále potřebná na nedělní bohoslužby (kromě ranní mše v 8 hodin). Mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup nyní už hlavním vchodem.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 4. 4. 2021

Dnes je neděle Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční. Mše sv. jsou výjimečně v 7:30, 9:30 (přenos na ČT2), 11:30 a 19:00 (SK). Tentokrát není možný na žádnou z nich vstup bez předchozí registrace na našich farních stránkách!

Příští neděle je 2. velikonoční (Božího milosrdenství), opět s obvyklým pořadem bohoslužeb v 8:00, 9:30 ®, 11:00 ® a 19:30 (SK) ®

Na Velikonoční pondělí budou mše sv. v 8 a 19 hod.

Registrace bude nadále potřebná na nedělní bohoslužby (kromě ranní mše v 8 hodin). Mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup nyní už hlavním vchodem.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 3. 2021

Dnes je Květná (Pašijová) neděle.

Ve čtvrtek je Zelený čtvrtek, slavením večerní mše na památku Večeře Páně v 19:00 hod. si připomínáme ustanovení eucharistie. Kromě toho bude slovenská mše sv. Zeleného čtvrtku v 17:45 hod.

Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovu smrt, proto je to den přísného postu (od masa a újmy). Velkopáteční obřady začínají v 19:00 hod.

Bílá sobota je den bez jakéhokoli slavení liturgie, jsme zváni k modlitbě v kostele u “Božího hrobu” (mezi 9 a 13:30 hod., potom se bude připravovat technika na nedělní přenos ČT). Večerní velikonoční vigílií, která začíná ve 20:00 hod., vstupujeme do slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Pro účastníky bohoslužeb je dána výjimka ze zákazu vycházení, z vigilie je možné vrátit se domů po 21. hodině.

Příští neděle je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. budou výjimečně v 7:30, 9:30 (televizní přenos na ČT2), 11:30 a 19:00 (SK).

Od večerní mše sv. na Zelený čtvrtek až do velikonoční neděle je nutná registrace na všechny bohoslužby (tedy i v neděli ráno v 7:30 hod.). Vzhledem k omezené kapacitě bude od čtvrtka do sobotní velikonoční vigilie možné účastnit se pouze jedněch obřadů. Děkujeme za pochopení!

Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele navíc dnes od 17 do 19 hodin, do pondělí do středy vždy od 18 hodin a na Zelený čtvrtek od 17 do 18:30 hod. Kromě toho opět nabízíme možnost zaregistrovat se na našich farních stránkách v sekci „Program mší a událostí“ ke svátosti smíření na pevný čas (vždy po 10 minutách) ve středu od 16 do 18 hod.  Zpovídá se na faře, vejděte dovnitř a zvoňte na farní kancelář.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii.

Pobožnost křížové cesty je v úterý od 18:30 hod.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 3. 2021

Dnes je 5. neděle postní.  

Ve čtvrtek je slavnost Zvěstování Páně.

Příští neděle je Květná (Pašijová).

O slavnosti Zvěstování Páně kromě českých mší sv. v 8 a 19 hod. bude navíc slovenská mše sv. v 17:45 hod. 

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace. Dopředu upozorňujeme, že navíc bude nutnost registrace od Zeleného čtvrtku do velikonoční vigilie a vzhledem k omezené kapacitě bude možné účastnit se pouze jedněch obřadů. O velikonoční neděli budou kvůli televiznímu přenosu dopolední mše sv. v 7:30, 9:30 a 11:30. Bližší informace budou v ohláškách příští neděli a na našich farních stránkách.

Pobožnost křížové cesty se tento týden budeme modlit v úterý, pátek a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině. Sobotní plánovaná křížová cesta v přírodě se kvůli omezením neuskuteční.

Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele navíc v pátek od 18 hodin a příští neděli od 17 do 19 hodin. Kromě toho opět nabízíme možnost zaregistrovat se na našich farních stránkách v sekci „Program mší a událostí“ ke svátosti smíření na pevný čas (vždy po 10 minutách) ve středu od 16 do 18 hod.  Zpovídá se na faře, vejděte dovnitř a zvoňte na farní kancelář.

Dnes od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Předvelikonoční úklid kostela se uskuteční v sobotu od 9 hodin. Prosíme o pomoc!

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 3. 2021

Dnes je 4. neděle postní.  

V pátek je slavnost sv. Josefa (doporučený svátek).

Příští neděle je 5. postní.

V pátek je slavnost sv. Josefa. Kromě českých mší sv. v 8 a 19 hod. bude navíc slovenská mše sv. v 17:45 hod. Liturgická slavnost má přednost před postní dobou, proto nebude křížová cesta.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace. Prosíme, důsledně dodržujte epidemiologická opatření.  

Pobožnost křížové cesty se tento týden budeme modlit v úterý a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině.

Opět nabízíme možnost zaregistrovat se na našich farních stránkách v sekci „Program mší a událostí“ ke svátosti smíření na pevný čas (vždy po 10 minutách) ve středu od 16 do 18 hod. Oproti minulému týdnu se bude zpovídat na faře, vejděte dovnitř a zvoňte na farní kancelář. Prosíme o dochvilnost!

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 3. 2021

Dnes je 3. neděle postní.  

V sobotu je výroční den zvolení papeže Františka.

Příští neděle je 4. postní.

Zatím můžeme slavit bohoslužby. Prosíme, důsledně dodržujte epidemiologická opatření. Upozorňujeme, že při jakékoli návštěvě kostela je nutné nosit respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku. Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině.

Kromě obvyklé možnosti slavit svátost smíření před bohoslužbami nabízíme ve středu od 16 do 18 hod. a ve čtvrtek od 9 do 10 hod. možnost zaregistrovat se ke svátosti smíření na pevný čas (vždy po 10 minutách) na našich farních stránkách. Budete mít tak jistotu, že ve zvolený čas přijdete na řadu, prosíme o dochvilnost! Vstup bočním vchodem u sakristie.

Připomínáme, že ve všední dny je od 9 do 16:30 hod. stálá zpovědní služba v kostele u kapucínů.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Postní duchovní obnova online proběhne tuto sobotu 13. března od 14 hod. na YouTube kanále Live 4G. Více informací najdete Facebooku v události Postní duchovní obnovy online a na webových stránkách www.live4G.cz

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 2. 2021

Dnes je 2. neděle postní.  

Příští neděle je 3. postní.

Zatím můžeme slavit bohoslužby. Prosíme, důsledně dodržujte epidemiologická opatření, situace je opravdu vážná. Upozorňujeme, že při jakékoli návštěvě kostela je nutné nosit respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku. Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině.

Nikodémova noc bude v pátek od 20 do 20.45 hodin.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Úklid kostela proběhne v sobotu od 9 hodin. Prosíme o pomoc!

Jako obvykle je možné se zapojit do postní almužny. Papírové pokladničky, tzv. postničky, si můžete vyzvednout v sakristii. Bližší informace najdete na webových stránkách brněnského biskupství www.biskupstvi.cz 

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 2. 2021

Dnes je 1. neděle postní.  

Zítra je svátek Stolce sv. apoštola Petra, proto je dnes sbírka “Haléř sv. Petra”.

Příští neděle je 2. postní.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 2. 2021

Dnes je 6. neděle v liturgickém mezidobí.  

Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu, začíná postní doba.

Příští neděle je 1. postní.

Na Popeleční středu budou mše sv. v 8:00, 17:45 (slovenská) a v 19:00 hod. Na obě večerní mše sv. je nutné se registrovat na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz Kromě toho bude možné přijmout popelec a eucharistii od 16 do 17:30 hod. Popelec se bude udílet také po každé mši sv. až do příští neděle.

Příležitost ke svátosti smíření na Popeleční středu bude od 16 do 19 hod.

Pobožnost křížové cesty bude v pátek od 18:30 hod.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Vzhledem k nejasnostem ohledně současné situace sledujte, prosíme, naše farní stránky.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 2. 2021

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí.  

Ve čtvrtek je P. Marie Lurdské - světový den nemocných.

Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 31. 1. 2021

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí.  

V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.

Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

V úterý na Hromnice bude kromě bohoslužeb v 8 a 19 hodin též slovenská mše sv. v 17:45 hod.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 24. 1. 2021

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí.  

Zítra je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dnes ještě můžete přispět do Tříkrálové sbírky do pevné pokladničky Charity u kazatelny.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 17. 1. 2021

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí.  

Zítra je památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů.

Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Zítřejší památkou P. Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosíme, pamatujme na tento úmysl, i když letos vzhledem k situaci v našem kostele nebude společná ekumenická bohoslužba.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Tříkrálová sbírka probíhá do příští neděle, především on-line formou. V našem kostele též můžete přispět do pevné pokladničky Charity u kazatelny.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 10. 1. 2021

Dnes je svátek Křtu Páně.

Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

Zítra začíná liturgické mezidobí, v celém týdnu je obvyklý pořad bohoslužeb.

Bohoslužeb v našem kostele se může nadále zúčastnit 50 lidí. Kdo chcete mít jistotu, že se o nedělích a svátcích dostanete na bohoslužbu, zaregistrujte se na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace. 

Kdo se na bohoslužbu nedostane nebo se jí ze zdravotních či jiných důvodů nemůže zúčastnit, může se o nedělích od 17 do 18 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Začala Tříkrálová sbírka. Vzhledem k situaci není možné obvyklé koledování, bude probíhat především on-line formou. V našem kostele též můžete přispět do pevné pokladničky Charity u kazatelny. Můžete si též vzít letáčky k propagaci sbírky. Prosíme, i v této složité době podpořte tuto tolik potřebnou aktivitu!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 3. 1. 2021

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

Ve středu je slavnost Zjevení Páně.

Příští neděle je svátek Křtu Páně.

O slavnosti Zjevení Páně budou bohoslužby v 8 a 19 hod., navíc bude slovenská mše sv. v 17:45 hod. V ostatní dny je obvyklý pořad bohoslužeb.

Bohoslužeb v našem kostele se může nadále zúčastnit 50 lidí. Kdo chcete mít jistotu, že se o nedělích a o slavnosti Zjevení Páně dostanete na bohoslužbu, zaregistrujte se na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz. Ranní mše v 8 hodin jsou bez registrace.

Kdo se na bohoslužbu nedostane nebo se jí ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit, může se o nedělích od 17 do 18 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Můžete si poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Začala Tříkrálová sbírka. Vzhledem k situaci není možné obvyklé koledování, bude probíhat především on-line formou. Bližší informace jsou na našem farním webu. Prosíme, i v této složité době podpořte tuto tolik potřebnou aktivitu!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 27. 12. 2020

Dnes je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V pátek je slavnost Matky Boží Panny Marie.

Příští neděle je 2. po Narození Páně.

Od pondělí do středy budou mše sv. pouze v 8 hod., ve čtvrtek v 8 a 16 hod.

Na Nový rok o slavnosti Matky Boží P. Marie je nedělní pořad bohoslužeb.

Ode dneška se může mše sv. v našem kostele zúčastnit 50 lidí. Kdo chcete mít jistotu, že se o nedělích a ve svátky dostanete na bohoslužbu, zaregistrujte se na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz. Ranní mše v 8 hodin jsou bez registrace.

Kdo se na bohoslužbu nedostane nebo se jí ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit, může se o nedělích a na Nový rok od 17 do 18 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Ke svátkům si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě o nedělích a na Nový rok od 12 do 18 hod., 31. 12. od 10 do 15:30 hod., v ostatní dny od 10 do 18 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 20. 12. 2020

Dnes je 4. neděle adventní.

V pátek je slavnost Narození Páně,

v sobotu svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Příští neděle je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Mše sv. jsou do středy v obvyklých časech. Na Štědrý den je mše sv. v 8 hod. a potom vánoční bohoslužba především pro rodiny s dětmi v 15 hod. Večer bude od 21 do 22:30 otevřen kostel za hudebního doprovodu, ale „půlnoční“ mše ve 22 hodin nebude. Půlnoční mši sv. s biskupem Pavlem Konzbulem můžete sledovat na programu ČT2.

V pátek o slavnosti Narození Páně je nedělní pořad bohoslužeb, v sobotu o svátku sv. Štěpána budou mše sv. v 8 a 9:30 hod.

Kdo chcete mít jistotu, že se o nedělích a ve svátky dostanete na bohoslužbu, zaregistrujte se na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz. Pokud bude kapacita kostela naplněna, kostel bude uzavřen. Ranní mše v 8 hodin jsou bez registrace.

Kdo se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit bohoslužby, může se dnes a na Hod Boží vánoční od 17 do 18:00 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii. V této době je též možnost přijetí svátosti smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Příležitost ke svátosti smíření je do středy ráno od 7:15 hod., večer od 18:00 hod., podle potřeby též po bohoslužbách.

K neděli a svátkům si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Prosíme, sledujte naše farní stránky, situace se bohužel stále mění!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 13. 12. 2020

Dnes je 3. neděle adventní.

Zítra je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Příští neděle je 4. adventní.

Mše sv. jsou v obvyklých časech, Ve čtvrtek je též rorátní mše sv. v 6:45 hodin, vstup vchodem od sakristie. Na nedělní bohoslužby v 9:30, 11:00 a 19:00 hod. je nutnost registrace na našich farních stránkách (od 18. 12. 2020 může být na bohoslužbě max. 80 účastníků).  Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kdo se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit nedělní bohoslužby, může se tuto neděli od 17 do 18:30 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii. V této době je též možnost přijetí svátosti smíření. Vstup vchodem od sakristie.

K neděli si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Příležitost ke svátosti smíření je ráno od 7:30 hod., večer od 18:15 hod., podle potřeby též po bohoslužbách.

Tichá adorace před Nejsvětější svátostí je ve středu od 18 hodin.

Kostel bude od zítřka otevřen k modlitbě každý den od 13 do 18 hodin.

Předvánoční úklid kostela proběhne v sobotu od 10 hodin. Prosíme, přijďte pomoci!

Prosíme, sledujte naše farní stránky, situace se bohužel stále mění!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 12. 2020

Dnes je 2. neděle adventní.

V úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Příští neděle je 3. adventní.

Mše sv. jsou v obvyklých časech, o úterní slavnosti P. Marie jsou české mše sv. v 8 a 19 hod., z důvodu omezené kapacity je navíc v 17:45 hod. slovenská mše sv. Ve čtvrtek je též rorátní mše sv. v 6:45 hodin, vstup vchodem od sakristie. Na nedělní bohoslužby v 9:30 a 19 hod. je nutnost registrace na našich farních stránkách.  Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kdo se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit nedělní bohoslužby, může se v neděli od 17 do 18:30 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii. V této době je též možnost přijetí svátosti smíření. Vstup vchodem od sakristie.

K neděli si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Kostel je otevřen od pondělí do pátku od 13 do 17 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 17 hodin.

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 29. 11. 2020

Dnes je 1. neděle adventní.

Zítra je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Příští neděle je 2. adventní.

Od čtvrtka 3. 12. 2020 se obnovují veřejné bohoslužby v obvyklých časech, v adventu bude navíc rorátní mše sv. ve čtvrtek v 6:45 hod. Protože na mši sv. v našem kostele může být v nyní max. 120 lidí, je na nedělní bohoslužby v 9:30 a 19 hod. nutná registrace na našich farních stránkách. Na večerní bohoslužby je vstup vchodem od sakristie. Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Od pondělí do středy od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Totéž je možné v neděli od 17 do 18:30 hodin.  

K neděli si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Kostel je otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 17 hodin.

V pátek od 20 do 21 hodin proběhne Nikodémova noc.

Inspirativní knížečka Průvodce adventem se zamyšleními k jednotlivým dnům adventu je k dispozici v kostele. Také si ji můžete stáhnout jako aplikaci přes obchod Google.

Adventní duchovní obnova online pro mládež se uskuteční v sobotu 5. 12. od 14 do 20 hodin. Můžete se připojit na YouTube kanále DCŽM Mamre. Duchovní obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v Boží přítomnosti. Další informace naleznete na Facebooku v události https://fb.me/e/Eg5SuNR5 

Ještě tuto středu 2. prosince nás otec biskup Vojtěch vybízí k postu za ukončení pandemie.  

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 22. 11. 2020

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále.

Příští neděle je 1. neděle adventní.

Vzhledem k malému počtu možných účastníků ještě neslavíme veřejné bohoslužby, prosíme o trpělivost.           

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření).  V sobotu a na 1. adventní neděli si v kostele v tomto čase též můžete nechat individuálně požehnat adventní věnce. Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

K neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel je otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 16 hodin.

Otec biskup Vojtěch nás vybízí k dobrovolnému a citelnému postu za ukončení pandemie o středách do 2. prosince. Celé znění jeho výzvy najdete na vývěskách, našich farních stránkách či na stránce biskupství: https://www.biskupstvi.cz/2020-11-06-vyzva-k-postu-za-ukonceni-pandemie

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 15. 11. 2020

Dnes je 33. neděle v mezidobí.

Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále.

Nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel je otevřen k modlitbě v pondělí a od středy do pátku od 13 do 16 hodin, v úterý o státním svátku, v sobotu a neděli od 14 do 16 hodin.

Otec biskup Vojtěch nás vybízí k dobrovolnému a citelnému postu za ukončení pandemie o středách do 2. prosince. Celé znění jeho výzvy najdete na vývěskách, našich farních stránkách či na stránce biskupství: https://www.biskupstvi.cz/2020-11-06-vyzva-k-postu-za-ukonceni-pandemie

Brněnské biskupství připravilo prostřednictvím svého katechetického centra projekt „Náš společný domov“. Jeho cílem je proměnit náš vztah k Bohu a jeho stvoření, jak nás k tomu vybízí papež František ve své nádherné encyklice Laudato sii. Bližší informace najdete na: https://kc.biskupstvi.cz/nas-spolecny-domov/ 

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 8. 11. 2020

Dnes je 32. neděle v mezidobí.

Zítra je svátek Posvěcení lateránské baziliky,

ve středu památka sv. Martina, biskupa,

v pátek památka sv. Anežky České, panny.

Příští neděle je 33. neděle v mezidobí.

Nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 16 hodin.

Otec biskup Vojtěch nás vybízí k dobrovolnému a citelnému postu za ukončení pandemie o čtyřech následujících středách (tedy 11., 18., 25. 11. a 2. 12.). Celé znění jeho výzvy najdete na vývěskách, či na: https://www.biskupstvi.cz/2020-11-06-vyzva-k-postu-za-ukonceni-pandemie

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 1. 11. 2020

Dnes je slavnost Všech svatých.

Zítra je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,

ve středu památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Příští neděle je 32. neděle v mezidobí.

Nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Otec biskup Vojtěch posílá k dnešní slavnosti Všech svatých svůj pastýřský list. Můžete si ho přečíst nebo poslechnout na: https://www.biskupstvi.cz/2020-10-30-pastyrsky-list

V tyto dny se zvlášť modlíme za zemřelé. Bližší instrukce k získání tzv. plnomocných odpustků jsou na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023moznost-ziskat-dusickove-odpustky-bude-kvuli-pandemii-prodlouzena

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 16 hodin.

Naši biskupové nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 10. 2020

Dnes je 30. neděle v mezidobí.

Ve středu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Příští neděle je slavnost Všech svatých.

Nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 16 hodin.

Naši biskupové nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci nemožnosti účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 18. 10. 2020

Dnes je 29. neděle v mezidobí, je dnem modliteb za misie.

Příští neděle je 30. v mezidobí.

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 6 nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

O nedělích je možnost přijetí eucharistie, případně slavení svátosti smíření při tiché adoraci od 10 do 11 hodin dopoledne a od 16 do 18 hodin odpoledne. V pracovní dny je tato možnost vždy od 17 do 18 hodin. Dodržujte důsledně hygienické předpisy (dezinfekce rukou, roušky, rozestupy)!

Kněží odslouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude (kromě časů adorace) otevřen od pondělí do soboty od 10 do 17 hodin, v neděli od 12 do 16 hodin.

Naši biskupové nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci nemožnosti účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 11. 10. 2020

Dnes je 28. neděle v mezidobí.

Ve čtvrtek je památka sv. Terezie z Avily, panny a učitelky církve.

Příští neděle je 29. v mezidobí, je dnem modliteb za misie.

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb od zítřka na 10 dává otec biskup Vojtěch dispenz od nedělní účasti na mši svaté. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line.  

Příští neděli bude možnost přijetí eucharistie, případně slavení svátosti smíření při tiché adoraci od 10 do 11 hodin dopoledne a od 16 do 18 hodin odpoledne. V pracovní dny bude tato možnost vždy od 17 do 18 hodin.

Kněží odslouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Budou je slavit v malém společenství, je též možné se s nimi osobně domluvit. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou bude sloužit o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude od zítřka (kromě časů adorace) otevřen od pondělí do soboty od 10 do 17 hod., v neděli od 12 do 16 hod.

Naši biskupové nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Veškeré pravidelné akce ve větších skupinách se až do odvolání ruší, příští neděli též neproběhne obvyklá akce Misijní koláč. Plánovaná sbírka na misie se přesouvá na pozdější termín.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 4. 10. 2020

Dnes je 27. neděle v mezidobí.

Ve středu je památka P. Marie Růžencové

Příští neděle je 28. v mezidobí.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství v 11 hod. Filip Galle a Michaela Bolechová a ve 14 hod. Petr Uher a Lenka Vlková.

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 100 jsme bohužel nuceni opět zavést přihlašování na nedělní bohoslužby s výjimkou mše sv. v 8 hodin přes formulář na našich farních stránkách. Od zítřka budou mše sv. beze zpěvu. Otec biskup vyzývá k podávání sv. přijímání výhradně na ruku. Pokud někdo z nepřekonatelného důvodu chce přijímat do úst, ať přistupuje k přijímání až jako poslední.

Vychází nové číslo farního zpravodaje. Plánované akce, v nejbližší době oslava 30 let nakladatelství Cesta ve středu nebo setkání Rodiny rodinám příští neděli či farní pouť 17. října, se bohužel neuskuteční. Sledujte, prosím, naše farní stránky.

Ve farním zpravodaji se též dočtete o přidělení dotace 100 miliónů Kč na opravy našeho kostela. Pravidelně vás budeme informovat, prosíme o modlitbu za dobré využití této možnosti, která ovšem bude též znamenat velkou zátěž pro odpovědné lidi.

Do středy si můžete prohlédnout výstavu Diktatura versus naděje v presbytáři našeho kostela. Komentovaná prohlídka plánovaná na dnešní odpoledne se ale neuskuteční.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 27. 9. 2020

Dnes je 26. neděle v mezidobí.

Zítra je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního ochránce českého národa,

v úterý je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,

ve čtvrtek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Příští neděle je 27. v mezidobí.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21:30 hodin.

V sobotu ve 14 hod. uzavřou při svatební bohoslužbě manželství Nikola Burian a Marie Kamenická.

Srdečně zveme k prohlídce výstavy Diktatura versus naděje v presbytáři našeho kostela. Komentovaná prohlídka plánovaná na příští neděli se ale neuskuteční.

Kurzy Alfa začnou tento čtvrtek 1. 10. v 19 hodin v jezuitském kostele v aule Martina Středy. Nebojte se pozvat přátele, kteří hledají vztah k víře. Více informací najdete na: www.brno.alfakurzy.cz 

Pozvání mimo farnost: V cyklu Žabovřeská rozmlouvání v kostele Panny Marie Pomocnice v Žabovřeskách bude tuto středu 30. 9. od 19 hodin hostem šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 20. 9. 2020

Dnes je 25. neděle v mezidobí.

Zítra je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty,

ve středu památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Příští neděle je 26. v mezidobí.

Pokyny našeho biskupa Vojtěcha k současné zhoršené situaci najdete jako samostatnou aktualitu, případně přímo na webu brněnského biskupství na www.biskupstvi.cz 

V sobotu v 11 hod. uzavřou při svatební bohoslužbě manželství Jakub Vidlák a Petra Jašová.

Srdečně zveme k prohlídce výstavy Diktatura versus naděje v presbytáři našeho kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 13. 9. 2020

Dnes je 24. neděle v mezidobí.

Zítra je svátek Povýšení sv. kříže,

v úterý je památka P. Marie Bolestné.

Příští neděle je 25. v mezidobí.

Památka P. Marie Bolestné, kterou slavíme v úterý, je na Slovensku státním svátkem a slavností ochránkyně Slovenska. Proto bude úterní večerní mše sv. slavnostní a ve slovenštině.

Vernisáž výstavy Diktatura versus naděje proběhne ve čtvrtek v 16 hod. v kostele. Bližší informace jsou na webu farnosti. Srdečně zveme!

Tento týden uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: v pátek v 11 hod. Radovan Břenek a Marie Jirátková, v sobotu v 11 hod. Lukáš Ruprecht a Anna Hudcová.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 9. 2020

Dnes je 23. neděle v mezidobí.

V úterý je svátek Narození P. Marie.

Příští neděle je 24. v mezidobí.

Ode dnešní neděle bude obvyklý nedělní pořad bohoslužeb ve školním roce, tedy mše sv. i v 11 hod., večerní mše sv. v 19 hod. bude ve slovenštině. Protože na nedělních mších v 9:30 a 19 hod. počet účastníků převyšuje 100, je na nich nutné mít roušky!

Vyšlo zářijové číslo farního zpravodaje, je k dispozici na stolcích v lodi a pod kůrem. Věnujte, prosím, pozornost článku o liturgických postojích při mši sv., abyste snahu o jejich sjednocení a stání při modlitbách kněze nevnímali jen jako (zbytečnou) vnější změnu.

Od této neděle bude opět po mši sv. v 9:30 ve farním sále farní kavárna.

Pozvání mimo farnost: kostel bl. Marie Restituty v Brně – Lesné bude požehnán v sobotu 12. září při mši sv. v 11 hod. biskupem Pavlem Konzbulem.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 30. 8. 2020

Dnes je 22. neděle v mezidobí.

Příští neděle je 23. v mezidobí.

Od příští neděle bude obvyklý pořad bohoslužeb ve školním roce, tedy nedělní mše sv. i v 11 hod., večerní nedělní mše sv. v 19 hod. bude ve slovenštině. Protože na mších v 9:30 a 19 hod. počet účastníků převyšuje 100, je na nich nutné mít roušky!

Požehnání dětí k začátku školního roku se uskuteční příští neděli při mši sv. v 9:30 hod.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21:30 hodin.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: ve 12:30 hod. Pavel Machala a Tereza Ciencialová, v 14 hod. Gabriel Hakulin a Mária Orendáčová.

Od příští neděle bude po mši sv. v 9:30 ve farním sále farní kavárna.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 23. 8. 2020

Dnes je 21. neděle v mezidobí.

Ve čtvrtek je památka sv. Moniky,

v pátek památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve,

v sobotu je památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 22. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: ve 13 hod. Jan Schmied a Iveta Minaříková, v 15 hod. Marek Majcher a Denisa Hulánková

Vernisáž fotografií ke 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokoláre, proběhne dnes v 16 hod. v kostele. Poté jste zváni k posezení ve farním sále.

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.        

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 16. 8. 2020

Dnes je 20. neděle v mezidobí.

V sobotu je památka P. Marie Královny.

Příští neděle je 21. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: ve 12 hod. Tomáš Žák a Anna Žáková, ve 14 hod. Tomáš Sedlář a Marcela Šafářová, v 15:30 hod. Dominik Renza a Aneta Tomaluková.

Vernisáž fotografií ke 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokoláre, proběhne příští neděli v 16 hod. v kostele. Poté jste zváni k posezení ve farním sále.

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.        

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 9. 8. 2020

Dnes je 19. neděle v mezidobí.

Zítra je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka,

v sobotu slavnost Nanebevzetí P. Marie

Příští neděle je 20. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

Slavnost Nanebevzetí P. Marie oslavíme v našem kostele o vigilii v pátek v 19 hod. V sobotu bude slavnostní bohoslužba v 10 hod. v jezuitském kostele s o. biskupem Vojtěchem. Poté bude slavnostně odhalena socha P.Martina Středy před kostelem. Srdečně zveme!

V pátek uzavřou při svatební bohoslužbě v 14 hod. manželství Milan Ludík a Kate Foo Kune.

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 2. 8. 2020

Dnes je 18. neděle v mezidobí.

V úterý je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,

ve čtvrtek svátek Proměnění Páně,

v sobotu památka sv. Dominika, kněze.

Příští neděle je 19. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

V sobotu uzavřou při svatební bohoslužbě v 11 hod. manželství Jan Zdrubecký a Sabina Brablecová.

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.

Zveme na pouť Světového společenství živého růžence při našem kostele do kostela sv. Filomény a sv. Jakuba v Koclířově tuto sobotu 8.8. Sraz je v 8:30 u Bohémy, návrat kolem 16. hodiny tamtéž. Cena je 150 Kč za osobu, je potřeba se přihlásit v sakristii nebo u manželů Múčkových. K dispozici je posledních 10 míst.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 26. 7. 2020

Dnes je 17. neděle v mezidobí.

Ve středu je památka sv. Marty,

v pátek památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Příští neděle je 18. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

V pátek slaví svého zakladatele naši spolubratři jezuité. Při slavnostní bohoslužbě v jezuitském kostele ve 12.15 hod. složí své poslední řeholní sliby P. Ladislav Nosek, SJ.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: v 11:30 Patrik Solařík a Kristýna Janíková, v 15:00 Ondřej Chybík a Zuzana Sendlerová

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 19. 7. 2020

Dnes je 16. neděle v mezidobí.

Ve středu je svátek sv. Marie Magdalény,

ve čtvrtek svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy,

v sobotu svátek patrona našeho chrámu sv. Jakuba, apoštola.

Příští neděle je 17. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb. Slavnost patrona našeho kostela sv. Jakuba oslavíme v předvečer samotného svátku v pátek 24. 7. při mši sv. v 19 hod. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Jakub Tůma.

Tento týden prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu výjimečně už ve čtvrtek večer po mši sv.

Do pátečního odpoledne si ještě můžete prohlédnout fotografie Člověk a víra v presbytáři kostela.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 12. 7. 2020

Dnes je 15. neděle v mezidobí.

Příští neděle je 16. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb. Jedna informace s předstihem: Slavnost patrona našeho kostela sv. Jakuba oslavíme v předvečer samotného svátku v pátek 24. 7. při mši sv. v 19 hod.

Během prázdnin není rozpis úklidových skupin. Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu vždy v pátek večer po mši sv.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (v tomto týdnu omezeněji).

*****

Ohlášky 5. 7. 2020

Dnes je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

V sobotu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Příští neděle je 15. v mezidobí.

Dnes při večerní mši sv. budou pokřtěni naši 3 katechumeni.

Adorační den farnosti je tuto sobotu 11. července. Po ranní mši sv. vystavíme eucharistického Krista a bude tichá adorace do 10.45 hod. Zveme vás ke ztišení a modlitbě za naši farnost i naše město.

Taktéž v sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: v 11:30 Petr Konečný a Tereza Lerchová, ve 13:00 Roman Koutný a Beata Nagyová.

Během prázdnin nebude nedělní mše sv. v 11 hodin, nedělní mše sv. v 19 hod. není ve slovenštině.

Během prázdnin není rozpis úklidových skupin. Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu vždy v pátek večer po mši sv.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 6. 2020

Dnes je 13. neděle v mezidobí..

Zítra je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

V pátek je svátek sv. Tomáše, apoštola.

Příští neděli je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

Nedělní mše sv. v 11 hodin během prázdnin nebude, nedělní mše sv. v 19 hod. není během prázdnin ve slovenštině.

Příští neděli při mši sv. v 19 hod. budou pokřtěni naši katechumeni.

Letos nevydáváme prázdninový farní zpravodaj. Aktuální informace budou na našem farním webu. 

Během prázdnin není rozpis úklidových skupin. Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu vždy v pátek večer po mši sv.

Nikodémova noc během prázdnin nebude.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 6. 2020

Dnes je 12. neděle v mezidobí..

V středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí, sbírka bude na bohoslovce.

Byla obnovena v původním rozsahu zpovědní služba pro Brno v kapucínském kostele, tedy od pondělí do pátku od 9 do 16:30 hodin.

Nedělní mše sv. v 11 hodin během prázdnin nebude.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Organizace Mary´s Meals, která představila svou činnost i v našem kostele, hledá pracovníka do kanceláře Brno. Obracejte se na kontaktní osobu: Lucy Nečesalová, tel. 602 178 376, mail lucy.necesalova@marysmeals.org 

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 6. 2020

Dnes je 11. neděle v mezidobí..

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

Zveme k prohlídce výstavy fotografií skupiny Člověk a víra v presbytáři našeho kostela.

Byla obnovena v původním rozsahu zpovědní služba pro Brno v kapucínském kostele, tedy od pondělí do pátku od 9 do 16:30 hodin.

Kněžské a jáhenské svěcení se uskuteční v sobotu v 9 hodin v katedrále na Petrově. Tentokrát není možný volný vstup, organizační pokyny jsou na webu www.biskupstvi.cz. Zvláště na 3 novokněze naší diecéze vzpomeňme v modlitbě.

Ještě není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 6. 2020

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. budou v 8 a 19 hod., po večerní mši sv. bude průvod s eucharistickým Kristem kostelem.

Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí..

V pátek proběhne ve velmi omezené podobě Noc kostelů. Naše farnost se jako většina ostatních tentokrát do této jinak krásné iniciativy nezapojí. Informační noviny si můžete vzít vzadu na stolečku.

Též si můžete vzít červnové číslo Farního zpravodaje.

Od pondělí 8. 6.  bude kostel otevřen k modlitbě a návštěvě i během dne, a to po ranní mši sv. do 9:30 a odpoledne od 13 hod. do mše sv., v sobotu do 18 hod.

Zveme k prohlídce výstavy fotografií skupiny Člověk a víra v presbytáři našeho kostela.

Ještě není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 31. 5. 2020

Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého.

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve.

Ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Příští neděle slavnost Nejsvětější Trojice.

První svaté přijímání dětí proběhne příští neděli 7. června při mši sv. v 9:30 hodin.

Nikodémova noc se uskuteční v pátek od 20 do 21 hod.

Úklid kostela proběhne v sobotu od 9 hodin. Prosíme o pomoc!

Dnes slaví 90. narozeniny P. Radomil Kaláb. Všechny zdraví, raději zatím zůstává doma, pamatujme na něj v modlitbě.

Ještě dnes můžete poslat své příspěvky do červnového čísla farního zpravodaje na mailovou adresu brno-jakub@dieceze.cz .

Zveme k prohlídce výstavy fotografií skupiny Člověk a víra v presbytáři našeho kostela, tento týden před bohoslužbami nebo po nich.

Protože lavice není možno účinně dezinfikovat, je otevřena pouze jejich přední část, a to jen v neděli. Stále je vhodnější používat židle.  Děkujeme za pochopení.

Ještě není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 24. 5. 2020

Dnes slavíme 7. neděli velikonoční.

V sobotu je památka sv. Zdislavy.

Příští neděle slavnost Seslání Ducha svatého.

Od zítřka je zvýšen možný počet účastníků při bohoslužbách na 300, tedy už nebude potřebná registrace. Díky za Vaši trpělivost s touto nepříjemnou skutečností. Zároveň stále platí hygienická nařízení včetně nutnosti mít roušku zakrývající ústa a nos, svaté přijímání se nadále podává pouze na ruku.

První svaté přijímání dětí proběhne v neděli 7. června při mši sv. v 9:30 hodin.

Pokud chcete prožívat svatodušní novénu ve větším společenství, zveme do kostela sv. Tomáše. Novéna začíná každý den v 18:15 hodin.

Byla obnovena zpovědní služba v Brně ve všední dny vždy od 10:30 do 16:30 hodin. Z hygienických důvodů se zpovídá v zahradách pod Diecézním muzeem, vstup z ulice Petrská velkými hnědými vraty pod schodištěm.

V červnu obnovíme vydávání farního zpravodaje. Rádi přivítáme nové přispívající, své příspěvky posílejte do příští neděle na mailovou adresu brno-jakub@dieceze.cz .

Ještě není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 17. 5. 2020

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, bohoslužby budou v 8:00 a 19:00 hod.

Příští neděle je 7. velikonoční.

Vzhledem k tomu, že do příští neděle včetně je počet účastníků omezen na 100 osob, je nutné se na i na bohoslužby příští neděle přihlašovat přes formulář na farním webu.  Též je nutné se přihlásit na večerní bohoslužbu o slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 21. 5. v 19 hod.  Ostatní informace ohledně průběhu bohoslužeb viz níže ohlášky 10. 5. 2020.

Od Nanebevstoupení Páně probíhá novéna ke slavnosti Seslání Ducha svatého. O dary Božího Ducha budeme prosit při bohoslužbách, připojte se v osobní i rodinné modlitbě.

Vzhledem k hygienické situaci nejsou májové pobožnosti. Nadále zveme k osobní a rodinné modlitbě růžence ve 20 hodin ve svých domovech.

Do odvolání není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

V pondělí ve 14 hod. se při pohřební mši sv. rozloučíme se + Boženou Vykydalovou, v pátek ve 13 hod. se + Helenou Vranou.

Je možné zapisovat úmysly mší svatých.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 10. 5. 2020

Dnes slavíme 5. neděli velikonoční.

Ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola.

V sobotu svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Příští neděle je 6. velikonoční.

Tuto neděli ještě veřejné bohoslužby nejsou, možnost přijetí eucharistie a příležitost ke svátosti smíření (vstup do kostela bočním vchodem) je od 17 do 19 hod.

Od pondělí 11. 5. 2020 se obnovují veřejné bohoslužby. Mše sv. budou slaveny v obvyklých časech:

Vzhledem k tomu, že prozatím je počet účastníků omezen na 100 osob, bude nutné se na nedělní bohoslužby přihlašovat přes formulář na farním webu případně se během týdne nahlásit v sakristii kostela. Protože průběh mše svaté není možno narušovat technickými záležitostmi (např. přepočítáváním dalších příchozích), je nutné v neděli přijít zavčas. V čase zahájení mše sv. bude kostel uzamčen a pozdně příchozí se už dovnitř nedostanou.  Prosíme, vezměte na vědomí tuto nepříjemnou skutečnost a přijměte ji jako projev ohleduplnosti vůči ostatním i vůči knězi, který nese odpovědnost za respektování předpisů pro současnou situaci.

Starší věřící prosíme, aby ve všední dny využívali přednostně ranní bohoslužby a v neděli mši svatou v 8 hodin. Pokud máte zdravotní problémy či známky onemocnění, do kostela nechoďte a nadále prožívejte slavení neděle ze svého domova!

V kostele je nutné zachovávat hygienické předpisy - rozestupy, roušky na nos a ústa, dezinfekci rukou (bude k dispozici, pokud si vezmete svou, urychlí a zjednoduší to situaci). Svaté přijímání se proto z rozhodnutí našich biskupů nyní podává výhradně na ruku!

Je možné zapisovat úmysly mší svatých, v květnu je ještě více volných míst.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 3. 5. 2020

Dnes slavíme 4. neděli velikonoční.

Ve středu je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Příští neděle je 5. velikonoční.

Veřejné bohoslužby do neděle  10. 5. 2020 ještě nejsou.

Možnost přijetí eucharistie a příležitost ke svátosti smíření (vstup do kostela bočním vchodem):

V uvedené časy je též možné zapisovat úmysly mší svatých.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

Vzhledem k tomu, že od pondělí 11. 5. 2020 budou povoleny bohoslužby s účastí do 100 osob, bude v tento den obnoveno veřejné slavení mší sv.  Prosíme, sledujte farní web (případně oznamy v předsíni kostela), kde budou uveřejněny aktuální informace, především co se týká nedělních bohoslužeb.

*****

Ohlášky 26. 4. 2020

Dnes slavíme 3. neděli velikonoční.

Ve středu je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Příští neděle je 4. velikonoční, tzv. neděle Dobrého pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Veřejné bohoslužby ještě nejsou.

Možnost přijetí eucharistie a příležitost ke svátosti smíření (vstup do kostela bočním vchodem):

V uvedené časy je též možné zapisovat úmysly mší svatých.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.