Prosíme, během prázdnin věnujte pozornost datu ohlášek, některé budou kvůli dovoleným zveřejňovány s předstihem. Děkujeme za pochopení!

Ohlášky 21. 7.  2024

Pravidelné bohoslužby jsou opět v kostele sv. Jakuba:

Pondělí - pátek: 19.00

Sobota: 8.00

Neděle: 9.30, 19.00 (SK).

Nedělní ranní mše pro jakubskou farnost:  7.30 v jezuitském kostele.

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je svátek sv. Marie Magdalény,

v úterý svátek sv. Brigity, manželky, matky a řeholnice,

ve čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola.

Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

Srdečně zveme k oslavě patrona našeho kostela sv. Jakuba ve čtvrtek v 19 hod.

V levé lodi kostela si můžete prohlédnout výstavu o kněžích brněnské diecéze Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, kteří byli popraveni komunistickým režimem na začátku 50. let minulého století v tzv. babickém procesu a jsou v procesu blahořečení.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 7.  2024

Pravidelné bohoslužby jsou opět v kostele sv. Jakuba:

Pondělí - pátek: 19.00

Sobota: 8.00

Neděle: 9.30, 19.00 (SK).

Nedělní ranní mše pro jakubskou farnost:  7.30 v jezuitském kostele.

Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

V levé lodi kostela si můžete prohlédnout výstavu o kněžích brněnské diecéze Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, kteří byli popraveni komunistickým režimem na začátku 50. let minulého století v tzv. babickém procesu a jsou v procesu blahořečení.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 7.  2024

Pravidelné bohoslužby jsou opět v kostele sv. Jakuba:

Pondělí - pátek: 19.00

Sobota: 8.00

Neděle: 9.30, 19.00 (SK).

Nedělní ranní mše pro jakubskou farnost:  7.30 v jezuitském kostele.

Dnes je 14. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

Adorační den farnosti 11. 7. letos prožijeme ve zkrácené formě tichou adorací od 18.30 hod. a svátostným požehnáním po mši sv.

Konference Charis proběhne na brněnském výstavišti od středy 10. 7. do příští neděle 14. 7. Více informací najdete na www.konferencecharis.cz

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 30. 6 2024

Pravidelné bohoslužby jsou opět v kostele sv. Jakuba:

Pondělí - pátek: 19.00

Sobota: 8.00

Neděle: 9.30, 19.00 (SK).

Nedělní ranní mše pro jakubskou farnost:  7.30 v jezuitském kostele.

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je svátek sv. Tomáše, apoštola,

v pátek slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních ochránců Moravy.

Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje jsou dopolední mše sv. v 7.45 a 9.00 v kostele sv. Tomáše, v kostele sv. Jakuba je mše sv. v 19.00 hod.

Středeční tichá adorace ani Nikodémova noc během prázdnin nebudou.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 23. 6 2024

Tento pátek 28. 6. otevíráme kostel sv. Jakuba pro bohoslužby a návštěvníky. Děkovnou mši sv. v 17 hod. bude slavit generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka. Srdečně zveme!

Tuto neděli ještě budou bohoslužby v jezuitském kostele, ranní mše je v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Od pondělí do čtvrtka budou bohoslužby v kostele sv. Tomáše v 19 hod.

Od soboty 29. 6. budou pravidelné bohoslužby v kostele sv. Jakuba:

Pondělí - pátek: 19.00

Sobota: 8.00

Neděle: 9.30, 19.00 (SK). Nedělní ranní mše pro jakubskou farnost:  7.30 v jezuitském kostele.

Dnes je 12. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je slavnost Narození sv. Jana Křtitele,

v sobotu slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních ochránců brněnské diecéze.

Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

Úklid kostela sv. Jakuba před otevřením bude ve středu a ve čtvrtek od 17 hod. Prosíme o pomoc!

Setkání farní pastorační rady bude v úterý ve 20 hod. na faře.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Benefiční varhanní koncert pro sv. Jakuba se uskuteční dnes v 18 hod. v kostele sv. Tomáše. K varhanům usedne Jiří Stodůlka.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 16. 6 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod., v sobotu ráno v 8 hod.

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

Otevření kostela sv. Jakuba pro bohoslužby a návštěvníky se uskuteční v pátek 28. 6. v 17 hod. Děkovné mši sv. bude předsedat generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka. Srdečně zveme!

Modlitba Taizé proběhne ve středu v 19:45 hod. v kostele sv. Tomáše.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Beseda s P. Pavlem Hovězem k jeho knize Velké dobrodružství (obraz doby v životě jednoho kněze) se uskuteční dnes v 18 hod. v kostele sv. Tomáše.

Kněžské svěcení 3 jáhnů naší diecéze proběhne v katedrále na Petrově tuto sobotu 22. 6. v 9 hod.

Benefiční varhanní koncert pro sv. Jakuba se uskuteční příští neděli v 18 hod. v kostele sv. Tomáše. K varhanům usedne Jiří Stodůlka.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je nyní většinou uzavřena i předsíň kostela sv. Jakuba.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 9. 6 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod., v sobotu ráno v 8 hod.

Dnes je 10. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

Slavnostní otevření kostela sv. Jakuba se uskuteční v pátek 28. 6. v 17 hod. Bohoslužbě bude předsedat generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše a tento týden též v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře.  Prosíme za mír ve světě a za požehnání pro naši farnost. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Benefiční koncert brněnských konzervatoristů na podporu oprav chrámu sv. Jakuba se uskuteční ve středu v 19 hod. v sále na faře (pozor – změna místa a času!).

Farní zpravodaj na léto je k dispozici na stolcích s tiskovinami v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na úklidu kostela sv. Jakuba a pomáhali při Noci kostelů!

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden v pondělí 9 - 12 hod. a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je nyní uzavřena i předsíň kostela sv. Jakuba.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 2. 6 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (tento týden výjimka v pátek, viz níže), v sobotu ráno v 8 hod.

Dnes je 9. neděle v liturgickém mezidobí.

v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, bohoslužby jsou v 7 hod. v kostele sv. Tomáše a ve 12.15 v jezuitském kostele. Večerní mše sv. kvůli Noci kostelů není.

v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí.

O Noci kostelů 7. června bude otevřen kostel sv. Jakuba, program bude od 18 do 23.30 hod. (blíže viz aktuality). Zveme na společné ekumenické zahájení v 16.30 hod. v Červeném kostele na Komenského náměstí.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Farní zpravodaj na léto je k dispozici na stolcích s tiskovinami v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Kostel sv. Tomáše uklízí po pondělní mši sv. slovenská mládež.

Minoritská farnost zve k přesunuté slavnosti Těla a Krve Páně dnes odpoledne v 15.30 hod. s následným eucharistickým průvodem do katedrály. Bohoslužbě předsedá otec biskup Pavel.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden v pondělí 9 - 12 hod. a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je nyní uzavřena i předsíň kostela sv. Jakuba.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 26. 5. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (tento čtvrtek až v 19.15), v sobotu ráno v 8 hod.

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.

ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně (“Boží Tělo”). Mše sv. bude v 19.15 hod. (posunutí začátku) v kostele sv. Tomáše.

V pátek je svátek Navštívení Panny Marie.

Příští neděle je 9. v liturgickém mezidobí, při mši sv. v 9 hod. přistoupí 8 dětí poprvé ke sv. přijímání.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Závěrečná příprava dětí ke sv. přijímání bude v sobotu v 10 hod. v jezuitském kostele.

Zveme na benefiční varhanní koncert pro kostel sv. Jakuba dnes v 19 hod. v kostele sv. Augustina. Hrát budou Anna Drobílková a Ondřej Múčka.

Vyšel nový videolist naší diecéze Až navěky. Zveme k jeho prohlédnutí na www.biskupstvi.cz nebo na FB biskupství.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 hod. a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je nyní uzavřena i předsíň kostela sv. Jakuba.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 19. 5. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod., v sobotu ráno v 8 hod.

Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého, kterou končí velikonoční doba.

Zítra je památka Panny Marie, Matky církve,

v úterý svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály,

ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.

Modlitba Taizé proběhne ve středu od 19 hod. v jezuitském kostele.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí ke sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Zveme na benefiční varhanní koncert pro kostel sv. Jakuba příští neděli 26. 5. v 19 hod. v kostele sv. Augustina. K varhanům usednou Anna Drobílková a Ondřej Múčka.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 hod. a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je nyní uzavřena i předsíň kostela sv. Jakuba.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 12. 5. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku tento týden v 19.15 hod., v sobotu ráno v 8 hod.

Dnes je 7. velikonoční neděle.

V úterý je svátek sv. Matěje, apoštola,

ve čtvrtek svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha svatého. Můžeme do ní vstoupit svatodušní vigílií v sobotu ve 20 hod. v kostele sv. Tomáše.

Novéna před slavností Seslání Ducha sv. probíhá v kostele sv. Tomáše do pátku od 18.15 hod. Proto budou večerní mše tento týden začínat až v 19.15 hod.

Příprava dětí ke sv. přijímání tento týden odpadá.

V sobotu proběhne v Třebíči diecézní setkání mládeže: Více informací je na: mladez.biskupstvi.cz , kde je potřeba se do 12. 5. přihlásit. Mladé srdečně zveme!

Farnost Brno - Řečkovice zve na křesťanský festival Full Of Life také v sobotu od 14 hod. Bližší informace najdete na: fulloflife.cz

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 hod. a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 5. 5. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (tento pátek v 19.15 hod.), v sobotu ráno v 8 hod.

Dnes je 6. velikonoční neděle, sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek), začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv.

Příští neděle je 7. velikonoční.

Od pátku začíná novéna před slavností Seslání Ducha sv., která bude probíhat v kostele sv. Tomáše vždy od 18.15 hod. Proto bude páteční mše sv. (a večerní mše v následujícím týdnu) začínat až v 19.15 hod.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše a tento týden též v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře.  Prosíme za mír ve světě a za požehnání pro naši farnost. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Příprava dětí ke sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Zítřejší úklid kostela sv. Tomáše má jakubská mládež.

Tradiční pěší pouť brněnského děkanátu do Křtin se uskuteční tuto středu 8. května. Sraz je v 9 hod. na konečné tramvaje č. 4 v Obřanech. Trasa je asi 15 km, vhodná pro všechny generace. Mše sv. ve Křtinách je v 16 hod.

Upozorňujeme na nový web www.dekanstvi.cz, na kterém najdete přehledně informace o akcích v jednotlivých děkanátech naší diecéze.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden jen v pondělí 9 - 12 hod. a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 4. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě 1. pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 5. velikonoční neděle.

Zítra je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy,

v pátek svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Příští neděle je 6. velikonoční, sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.

V pátek bude mše sv. v 19 hod. v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí ke sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Farní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ se uskuteční tuto sobotu 4. května. Odjezd v 9 hod. od restaurace Bohéma, návrat kolem 17 hod., cena 300,-Kč. Ještě je několik volných míst, zapisujte se v sakristii nebo se hlaste u manželů Múčkových (tel. 604 327 000).

Zveme na benefiční varhanní koncert pro kostel sv. Jakuba dnes v 18 hod. v katedrále na Petrově.    K varhanům usednou Táňa a Stanislav Gricovi.

Tradiční pěší pouť brněnského děkanátu do Křtin se uskuteční ve středu 8. května. Sraz je v 9 hod. na konečné tramvaje č. 4 v Obřanech. Trasa je asi 15 km, vhodná pro všechny generace. Mše sv. ve Křtinách je v 16 hod.

Upozorňujeme na nový web www.dekanstvi.cz, na kterém najdete přehledně informace o akcích v jednotlivých děkanátech naší diecéze.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden jen v pondělí 9 - 12 hod. a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 4. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 4. velikonoční neděle, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

V úterý je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,

ve čtvrtek svátek sv. Marka, evangelisty.

Příští neděle je 5. velikonoční,  

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Modlitba Taizé proběhne ve středu od 19 hod. v jezuitském kostele.

Příprava dětí ke sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Další farní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ se uskuteční v sobotu 4. května. Odjezd v 9 hod. od restaurace Bohéma, návrat kolem 17 hod., cena 300,-Kč. Zapisujte se v sakristii nebo se hlaste u manželů Múčkových (tel. 604 327 000).

Zveme na benefiční koncerty pro kostel sv. Jakuba: v pondělí v 18 hod. v kostele sv. Michala koncert konzervatoristů, příští neděli v 18 hod. v katedrále na Petrově varhanní koncert Táni a Stanislava Gricových.

Také zveme do kostela P. Marie Pomocnice v Žabovřeskách na koncertní provedení opery Jesus Christ Superstar v úterý v 18 hod. a na Žabovřeské rozmlouvání s Liborem Všetulou na téma „Mladí a víra, mladí a církev“ ve středu od 19 hod.

Ještě dnes můžete přinést postní pokladničky (“postničky”) do sakristie nebo na faru.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a  ve středu 9 - 12 hod. a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 4. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 3. velikonoční neděle.

Příští neděle je 4. velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Setkání pastorační rady proběhne v úterý od 20 hod. na faře.

Další farní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ se uskuteční v sobotu 4. května. Odjezd v 9 hod. od restaurace Bohéma, návrat kolem 17 hod., cena 300,-Kč. Zapisujte se v sakristii nebo se hlaste u manželů Múčkových (tel. 604 327 000).

Zveme na benefiční koncerty pro kostel sv. Jakuba: v pondělí 22. 4. v 18 hod. v kostele sv. Michala koncert konzervatoristů, v neděli 28. 4. v 18 hod. v katedrále na Petrově varhanní koncert Táni a Stanislava Gricových.

Postní almužna je dnes ukončena. “Postničky” můžete přinést do příští neděle do sakristie nebo na faru.

Velikonoční číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích s tiskovinami v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a  ve středu 9 - 12 hod. a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 4. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 2. velikonoční neděle, neděle Božího milosrdenství. Sbírka bude na charitativní účely.

Zítra je slavnost Zvěstování Páně.

Příští neděle je 3. velikonoční.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše a tento týden též v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře. Prosíme především za mír ve světě a za požehnání pro naši farnost. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Příprava dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře, první svátost smíření budou děti slavit tuto sobotu v 15 hod. v kapli na faře.

Velikonoční číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích s tiskovinami v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a  ve středu 9 - 12 hod. a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 31. 3. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

Dnes je neděle Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční). Bohoslužby jsou v jezuitském kostele, ranní mše je v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti v 9 hod. (budou při ní požehnány velikonoční pokrmy). Večerní slovenská mše sv. není, možnosti jsou v 19.30 hod. v kostele sv. Tomáše, ve 21 hod. v jezuitském kostele.

Na Velikonoční pondělí je mše sv. v 7.30 hod. v jezuitském kostele. Další možnosti jsou v 9 a 17.30 v kostele sv. Tomáše, v 10.15 hod. v jezuitském kostele.

Od úterý do pátku jsou bohoslužby v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

V pátek bude mše sv. v 19 hod. v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

V sobotu je mše sv. v 8 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příští neděle je 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství.  Bohoslužby jsou jako obvykle v 7.30, 9 (farní mše) a 19 (SK) hod. v jezuitském kostele. Sbírka bude na charitativní účely.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden pouze ve středu 9 - 12 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 24. 3. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

Dnes je Květná (Pašijová) neděle. Bohoslužby jsou v jezuitském kostele, ranní mše je v 7.30 hod., dopolední farní bohoslužba začíná už v 8.45 hod. na Jakubském náměstí za presbytářem kostela sv. Jakuba, večerní je v 19 hod. (SK).

V pondělí je výjimečně mše sv. v 19 hod. v jezuitském kostele (zaměřená na VŠ studenty),

v úterý a ve středu v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Na Zelený čtvrtek je slavnostní mše sv. s biskupem Pavlem (tzv. missa chrismatis) na památku ustanovení svátosti kněžství v 9.30 hod. v katedrále.  Mše sv. na památku Večeře Páně je 19 hod. v kostele sv. Tomáše, po ní následuje společná modlitba připomínající Ježíšův zápas v Getsemanské zahradě.

Na Velký pátek jsou obřady na památku umučení Páně v 19 hod. v kostele sv. Tomáše

Na Bílou sobotu je náš farní program v jezuitském kostele. Můžete se zúčastnit modlitby ranních chval v 9 hod., po ní je do 15 hod. možnost tiché modlitby u “Božího hrobu”. Velikonoční vigilie začíná v 19.45 hod.

Příští neděle je Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční). Bohoslužby jsou v jezuitském kostele, ranní mše je v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti v 9 hod. (budou při ní požehnány velikonoční pokrmy). Večerní slovenská mše sv. není, možnosti jsou v 19.30 hod. v kostele sv. Tomáše, ve 21 hod. v jezuitském kostele.

Příležitost ke svátosti smíření je v kostele sv. Tomáše od pondělí do středy 15.30 - 19 hod. (v pondělí do 18 hod.,) na Zelený čtvrtek a Velký pátek 14.00 – 16.30 hod. V Kapucínském kostele od pondělí do středy 9.00 – 16.30 hod., v minoritském kostele od pondělí do středy 9.00 – 11.30, 14.30 – 16.30 hod.

Modlitba Taizé je ve středu v 19 hod. v jezuitském kostele.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu pouze 9 - 12 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 17. 3. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod. (příští neděli výjimečně již v 8.45 hod.), večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 5. neděle postní.

V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mše sv. bude v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příští neděle je Květná (Pašijová). Dopolední farní bohoslužba bude začínat už v 8.45 hod. na Jakubském náměstí za presbytářem kostela sv. Jakuba.

Křížovou cestu se budeme modlit v pátek a v neděli (SK) od 18.15 hod.

Příležitost ke svátosti smíření bude již od 18.15 hod., příští neděli od 18 hod.

Setkání farní pastorační rady bude v úterý ve 20 hod. na faře.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

V rámci Žabovřeského rozmlouvání na téma “Sekty a jiné bludné cesty” bude ve středu v 19 hod. v kostele v Žabovřeskách hostem religionista Zdeněk Vojtíšek.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 10. 3. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 4. neděle postní.

Příští neděle je 5. postní.

Křížovou cestu se budeme modlit v pátek a v neděli (SK) od 18.15 hod.

Ve středu si připomeneme výroční den zvolení papeže Františka (11 let), budeme za něho děkovat a prosit při mši sv.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Předvelikonoční úklid kostela sv. Tomáše proběhne tuto sobotu od 8.45 hod. Prosíme o zapojení všech skupin!

Zemřel bývalý kostelník u sv. Jakuba pan Dalibor Bořecký. Pohřeb bude ve středu v 10 hod. v kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 3. 3. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 3. neděle postní.

Příští neděle je 4. postní.

Křížovou cestu se budeme modlit v pátek a v neděli (SK) od 18.15 hod.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše a tento týden též v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře. Prosíme za mír ve světě a za požehnání pro naši farnost. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Příprava dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Postní číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 2. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě 1. pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 2. neděle postní, při bohoslužbách je sbírka Haléř sv. Petra.

Příští neděle je 3. postní.

V pátek bude mše sv. v 19 hod. v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Pohřeb o. Radka Kalába, který 15 let působil v naší farnosti, se uskuteční v sobotu od 13 hod. v katedrále. Vzpomeňme i na dlouholetého farníka Jana Holomka, s kterým jsme se v týdnu rozloučili.

Křížovou cestu se budeme modlit v pátek a v neděli (SK) od 18.15 hod.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Modlitba Taizé bude ve středu od 19 hod. v jezuitském kostele.

Příprava dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Benefiční varhanní koncert se uskuteční dnes v 18 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla. Za varhany usedne Peter Loydl. Srdečně zveme!

Zítřejší úklid kostela sv. Tomáše má jakubská mládež, prosíme mladé o pomoc!

Postní číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí jen 9 - 12 hod., ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 18. 2. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 1. neděle postní.

Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. apoštola Petra.

Příští neděle je 2. postní, bude sbírka Haléř sv. Petra.

Křížovou cestu se budeme modlit v pátek a v neděli (SK) od 18.15 hod.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Společenství mladých bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Kurz pro lektory proběhne tuto sobotu 24. 2. od 14 hod. v sále u Milosrdných bratří. Prosíme zájemce, aby se nejpozději do středy nahlásili u o. Jana.

Benefiční varhanní koncert se uskuteční příští neděli 25. února v 18 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla. Za varhany usedne Peter Loydl.

Postní číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 11. 2. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 6. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu, začíná postní doba. Mše sv. s udílením popelce bude v 19 hod. v kostele sv. Tomáše (mše svatotomské farnosti jsou v 7 a 17.30 hod.). Tichá adorace nebude.

Příští neděle je 1. postní.

Křížovou cestu se budeme modlit v pátek a v neděli (SK) od 18.15 hod.

Setkání pastorační rady bude v úterý ve 20 hod. na faře.

Příprava dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání bude ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Mladé zveme na Valentinskou pouť do kostela sv. Michala v úterý od 17 hod. Více na: svatymichalbrno.cz

Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem se uskuteční v pátek a sobotu v minoritském kostele. V pátek začíná program v 15.30 hod., v sobotu v 10 hod. Bližší informace najdete na: brno.minorite.cz a FB.

Kurz pro lektory proběhne v sobotu 24. 2. od 14 hod. v sále u Milosrdných bratří. Prosíme zájemce, aby se nahlásili u o. Jana.

Benefiční varhanní koncert se uskuteční v neděli 25. února v 18 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla. Za varhany usedne Peter Loydl.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 4. 2. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše a tento týden též v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře.  Prosíme za mír ve světě a za požehnání pro naši farnost. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Kurz pro lektory proběhne v sobotu 24. 2. od 14 hod. v sále u Milosrdných bratří. Prosíme zájemce, aby se nahlásili u o. Jana.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 1. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě 1. pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí.

V pátek je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice).

Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

V pátek na Hromnice bude večerní mše sv. v 19 hod. v jezuitském kostele, budou při ní požehnány svíce. Protože je to 1. pátek měsíce února, bude následovat do 21 hod. Nikodémova noc.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Modlitba Taizé bude ve středu od 19 hod. v jezuitském kostele.

Benefiční varhanní koncert na podporu oprav chrámu sv. Jakuba se uskuteční dnes od 19 hod. v kostele sv. Augustina na náměstí Míru. Hrát budou Petr Otáhal a Antonín Cáb.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 1. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí, sbírka je určena na biblický apoštolát.

Ve čtvrtek je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí

Do tohoto čtvrtka 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba se uskuteční ve čtvrtek v 19 hod. v kostele sv. Tomáše (místo obvyklé mše sv.).

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Úvodní setkání dětí k přípravě na 1. sv. přijímání bude tento čtvrtek 25. ledna v 17 hod. na faře.

Benefiční varhanní koncert na podporu oprav chrámu sv. Jakuba proběhne příští neděli 28. ledna od 19 hod. v kostele sv. Augustina na náměstí Míru. Hrát budou Petr Otáhal a Antonín Cáb.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 1. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí, sbírka bude na biblický apoštolát.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Od čtvrtka 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Úvodní setkání dětí k přípravě na 1. sv. přijímání bude ve čtvrtek 25. ledna v 17 hod. na faře.

Setkání pro rozvedené se uskuteční tuto sobotu 20. ledna, začíná mší sv. v katedrále v 9 hod., pokračuje na Centru pro rodinu a sociální péči (Biskupská 7).

Dnes ještě můžete přispět do Tříkrálové sbírky (on-line).

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 1. 2024

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.

Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše, tento týden také v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře. Prosíme zvlášť za mír pro Ukrajinu, pásmo Gazy a Izrael a za požehnání pro opravy našeho chrámu. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Setkání pastorační farní rady bude v úterý ve 20 hod. na faře.

Společenství mladých bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Úvodní setkání dětí k přípravě na 1. sv. přijímání bude ve čtvrtek 25. ledna v 17 hod. na faře.

Do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Koledníci nás navštíví tuto neděli 7. 1. při mši sv. v 9 hod.  Do sbírky můžete přispět též on-line.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 31. 12. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

Dnes je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Bohoslužby jsou v jezuitském kostele. Můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., farní mše je v 9 hod. Slovenská mše sv. začíná výjimečně už v 17 hod.

Zítra na Nový rok je slavnost Matky Boží Panny Marie (zasvěcený svátek) s obvyklým nedělním pořadem bohoslužeb v jezuitském kostele - 7.30, 9.00 a 19.00 (SK).

Od úterý do čtvrtka jsou bohoslužby v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Slavnost Zjevení Páně oslavíme při vigilii v pátek v 19 hod. v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

V sobotu o slavnosti Zjevení Páně jsou mše sv. v 8 hod. v kostele sv. Tomáše a v 19 hod. (SK) v jezuitském kostele.

Příští neděli je svátek Křtu Páně s obvyklým nedělním pořadem bohoslužeb v jezuitském kostele - 7.30, 9.00 a 19.00 (SK).

Od 1. do 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka. Diecézní charita Brno zve na Tříkrálový průvod centrem Brna ve čtvrtek 4. 1., začátek je v 16 hod. u katedrály. Koledníci nás navštíví při bohoslužbách v pátek v 19 hod. a příští neděli v 9 hod. Do sbírky můžete přispět též on-line.

Návštěvní hodiny na faře jsou ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

I když je kvůli opravám otevřena pouze předsíň kostela, přesto zveme k její návštěvě a malé vánoční inspiraci.  

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 24. 12. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. O Vánocích slaví  naše farnost slaví všechny bohoslužby v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova) kromě mše 25. 12. v 11 hod. (v kostele Sv. rodiny na ul. Grohova) a soboty 30. 12. (v 8 hod. v kostele sv. Tomáše).

Dnes je 4. adventní neděle. Možnost ranní mše je v 7.30 hod., farní mše je v 9 hod. Slovenská mše nebude. Večer vstupujeme do slavnosti Narození Páně, „půlnoční“ mše sv. bude ve 21 hod.

Zítra je slavnost Narození Páně (Hod Boží vánoční). Možnost ranní mše je v 7.30 hod., slavnostní farní mše je v 9 hod., vánoční pastorely zpívají sbory Jakubák a Jakubáček. Tyto bohoslužby jsou v jezuitském kostele. Kromě toho bude mše v 11 hod. v kostele Sv. rodiny na ul. Grohova a zazní při ní Rybova vánoční mše.

V úterý je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Možnost ranní mše je v 7.30 hod., farní mše je v 9 hod. Steckerovy koledy zazpívají sbory Jakubák a Jakubáček.

Ve středu svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Od středy 27. 12. do pátku 29. 12. nejsou „jakubské“ bohoslužby. Mše sv. v kostele sv. Tomáše jsou v 7 a 17.30 hod.

V sobotu je mše sv. v 8 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příští neděli je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Možnost ranní mše je v 7.30 hod., farní mše je v 9 hod. Večer výjimečně v 17 hod. bude slovenská mše sv.

Kvůli opravám je otevřena pouze předsíň kostela, přesto zveme k její návštěvě a malé vánoční inspiraci.  

Tento týden nejsou návštěvní hodiny na faře, reakce tel. čísle 731 402 777 budou jen v omezeném rozsahu.

*****

Ohlášky 17. 12. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. (nebude 24. 12.) Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

V adventu jsou též rorátní bohoslužby v úterý (SK) a ve čtvrtek v 6.15 hod. v jezuitském kostele.

Dnes je 3. adventní neděle.

Příští neděle je 4. adventní.

Na 4. adventní neděli 24. 12. je možnost ranní mše v 7.30 hod., farní mše je v 9 hod. Slovenská mše nebude. Večer vstupujeme do slavnosti Narození Páně, „půlnoční“ mše sv. bude ve 21 hod. v jezuitském kostele.

Na Hod Boží vánoční je možnost ranní mše v 7.30 hod., slavnostní farní mše je v 9 hod., vánoční pastorely zpívají sbory Jakubák a Jakubáček. Kromě toho bude mše v 11 hod. v kostele Sv. rodiny na ul. Grohova a zazní při ní Rybova vánoční mše.

Modlitba Taizé bude ve středu v 19 hod. v jezuitském kostele.

Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do pátku v kostele sv. Tomáše vždy od 15.30 do 19 hod. Zpovědní služba v kapucínském kostele je od pondělí do pátku od 9 do 16.30 hod. Prosíme, nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli.

Benefiční varhanní koncert na podporu oprav našeho chrámu se uskuteční dnes 17. 12. v 18 hod. v bazilice na St. Brně, hrají Barbora Baumannová, Daniela Hřebíčková a malý komorní sbor.

V jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše si můžete vzít Farní zpravodaj pro advent a Vánoce.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu pouze dopoledne 9 - 12 hod.

I když je kvůli opravám otevřena pouze předsíň kostela, přesto zveme k její návštěvě a malé adventní inspiraci.  

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 10. 12. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

V adventu jsou též rorátní bohoslužby v úterý (SK) a ve čtvrtek v 6.15 hod. v jezuitském kostele.

Dnes je 2. adventní neděle.

Příští neděle je 3. adventní.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Dnes proběhne v rámci nedělní farní kavárny od 10.30 hod. informační setkání o vizi naší farnosti, opravách našeho chrámu, hospodaření naší farnosti a jejím budoucím ekonomickém zajištění.

Společenství mladých z naší farnosti a farnosti sv. Tomáše (ve věku od 17 do 23 let) zve na další setkání tento čtvrtek 14. 12. v 19 hod. na naší faře.

Tento týden se uskuteční 3 benefiční koncerty pro sv. Jakuba, začátek je vždy v 18 hod.:

ve středu konzervatoristé v kapitulní síni augustiniánů na Starém Brně

ve čtvrtek sbor Jakubčat ve Velkém Špalíčku

příští neděli varhanní koncert v bazilice na St. Brně, hrají Barbora Baumannová a Daniela Hřebíčková.

V jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše si můžete vzít Farní zpravodaj pro advent a Vánoce.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

I když je kvůli opravám otevřena pouze předsíň kostela, přesto zveme k její návštěvě a malé adventní inspiraci.  

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 3. 12. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  V adventu jsou též rorátní bohoslužby v úterý (SK) a ve čtvrtek v 6.15 hod. v jezuitském kostele.

Dnes je 1. adventní neděle, začíná nový církevní rok. Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce.

V pátek je slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Příští neděle je 2. adventní.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše, tento týden též v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře. Prosíme zvlášť za mír pro Ukrajinu, pásmo Gazy a Izrael a za požehnání pro opravy našeho chrámu. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Příští neděli 10. prosince proběhne v rámci nedělní farní kavárny od 10.30 hod. informační setkání o opravách našeho chrámu, hospodaření naší farnosti a jejím budoucím ekonomickém zajištění.

Přednáška prof. Tomáše Halíka k synodnímu procesu „Jsme na prahu nové reformace?“ proběhne tuto středu 6. 12. v 18 hod. v jezuitském kostele. Srdečně zveme!

Pro malou inspiraci v prožívání adventu si v neděli v jezuitském kostele vzadu na stolku můžete vzít průvodce adventem (za 10 Kč). Průvodce si též můžete stáhnout jako aplikaci.

V jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše si můžete vzít Farní zpravodaj pro advent a Vánoce.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod., ve středu tentokrát jen 9 - 12 hod.

I když je kvůli opravám otevřena pouze předsíň kostela, přesto zveme k její návštěvě a malé adventní inspiraci.  

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 26. 11. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále.

Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Příští neděle je 1. adventní, začíná nový církevní rok.

Mše sv. tento pátek (první pátek v prosinci) bude v jezuitském kostele. Po mši následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Modlitba Taizé bude ve středu v 19 hod. v jezuitském kostele.

Mladí z naší farnosti a farnosti sv. Tomáše zvou mladé lidi ve věku od 17 do 23 let do společenství, kde by jednou za dva týdny prohlubovali svou víru i vzájemné vztahy. Úvodní setkání proběhne tento čtvrtek 30. 11. v 19 hod. na faře u sv. Jakuba. Srdečně mladé zveme!

V neděli 10. prosince proběhne v rámci nedělní farní kavárny informační setkání o opravách našeho chrámu, hospodaření naší farnosti a jejím budoucím ekonomickém zajištění. Bližší informace budou včas oznámeny včetně možnosti dopředu položit své dotazy.

Benefiční varhanní koncert se uskuteční dnes 26. 11. od 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Hraje vynikající improvizátor David Postránecký.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 19. 11. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí, sbírka je na sdělovací prostředky.

Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Setkání pastorační farní rady je v úterý ve 20 hod. na faře.

Mladí z naší farnosti a farnosti sv. Tomáše zvou mladé lidi ve věku od 17 do 23 let do společenství, kde by jednou za dva týdny prohlubovali svou víru i vzájemné vztahy. Úvodní setkání proběhne ve čtvrtek 30. 11. v 19 hod. na faře u sv. Jakuba. Srdečně mladé zveme!

V neděli 10. prosince proběhne v rámci nedělní farní kavárny informační setkání o opravách našeho chrámu, hospodaření naší farnosti a jejím budoucím ekonomickém zajištění. Bližší informace budou včas oznámeny včetně možnosti dopředu položit své dotazy.

Ode dneška do 25. listopadu probíhá Týden modliteb za mládež. Pamatujme na mladé lidi (nejen) z naší farnosti v modlitbě!

Benefiční varhanní koncert se uskuteční příští neděli 26. 11. od 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Hraje vynikající improvizátor David Postránecký.

Koncert slovenské zpěvačky Simy Magušinové byl kvůli nemoci přeložen na úterý 28. listopadu 2023 (v 18 hodin v minoritském kostele sv. Janů). Bližší informace včetně možnosti zakoupit vstupenky naleznete na webové stránce www.simamagusinova.sk

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod., ve středu jen 9 - 12 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 12. 11. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 32. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je památka sv. Anežky České, panny,

v pátek 17. listopadu při mši sv. poděkujeme za dar svobody v naší vlasti.

Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí, sbírka bude na sdělovací prostředky.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Mnozí z nás prožili nádherný večer v říjnu loňského roku při benefičním koncertu slovenské zpěvačky Simy Magušinové na podporu oprav našeho chrámu. Znovu máme možnost zakusit jedinečnou atmosféru jejího koncertu POZOR! v úterý 28. listopadu 2023 v 18 hodin v minoritském kostele sv. Janů. Bližší informace naleznete na webové stránce www.simamagusinova.sk, vstupenky můžete zakoupit na: www.ticketportal.cz/event/Sima-Magusinova-s-kapelou  Termín koncertu byl přeložen kvůli nemoci. Srdečně zveme!

Benefiční varhanní koncert se uskuteční v neděli 26. 11. od 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Hraje vynikající improvizátor David Postránecký.

Farní zpravodaj na listopad je k dispozici na stolcích v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 5. 11. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 31. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše, tento týden také v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře. Prosíme zvlášť za mír pro Ukrajinu, pásmo Gazy a Izrael a za požehnání pro opravy našeho chrámu. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Mnozí z nás prožili nádherný večer v říjnu loňského roku při benefičním koncertu slovenské zpěvačky Simy Magušinové na podporu oprav našeho chrámu. Znovu máme možnost zakusit jedinečnou atmosféru setkání s touto charismatickou osobností při koncertu dne 14. listopadu 2023 v 18 hodin v minoritském kostele sv. Janů. Bližší informace naleznete na webové stránce www.simamagusinova.sk , vstupenky můžete zakoupit na: www.ticketportal.cz/event/Sima-Magusinova-s-kapelou  Srdečně zveme!

Farní zpravodaj na listopad je k dispozici na stolcích v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 29. 10. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je slavnost Všech svatých (doporučený svátek),

ve čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.

1. a 2. listopadu budou mše sv. v 19 hod. v kostele sv. Tomáše. Bohoslužby svatotomášské farnosti jsou v 7 a 17.30 hod.

Mše sv. tento pátek (první pátek v listopadu) bude v jezuitském kostele. Při této mši zazní Requiem od Maurice Duruflé v podání souboru Ensemble Versus - sbormistr Patrik Buchta, varhany Ondřej Múčka. Po mši následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Společná modlitbě růžence bude v pondělí a úterý po večerní mši sv. v kostele sv. Tomáše.

Středeční tichá adorace tento týden nebude.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 22. 10. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 29. neděle v liturgickém mezidobí, den modliteb za misie. Sbírka je na podporu misijního díla církve.

V sobotu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

Evangelizační program Godzone se uskuteční ve čtvrtek 26. října od 18 do 21 hod. na brněnském výstavišti v pavilónu B. Vstup je zdarma, zvlášť mladé srdečně zveme. Více na: tour.godzone.sk

Společná modlitbě růžence je od pondělí do čtvrtka po večerní mši sv. v kostele sv. Tomáše.

Modlitba Taizé je ve středu v 19 hod. v jezuitském kostele.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Benefiční varhanní koncert na podporu oprav kostela sv. Jakuba se uskuteční dnes od 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Účinkují Jan Kopřiva a Ondřej Múčka.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 15. 10. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

 Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí, den modliteb za misie. Sbírka bude na podporu misijního díla církve.

Farnost sv. Tomáše zve na společný výlet nejen rodiny s dětmi dnes odpoledne. Sraz je ve 14 hod. na dětském hřišti na ulici Trtílkova v Divišově čtvrti, trasa asi 5 km je vhodná i pro kočárky.

Společná modlitbě růžence je od pondělí do čtvrtka po večerní mši sv. v kostele sv. Tomáše  .

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše.

Kurzy Alfa pro lidi hledající nebo zajímající se o křesťanskou víru probíhají vždy ve čtvrtek v 19 hod. v jezuitském kostele v aule Martina Středy (vstup na rohu ulic Mozartovy a Jezuitské). Nebojte se pozvat své přátele! Více na: brno.alfakurzy.cz

Evangelizační program Godzone se uskuteční ve čtvrtek 26. října od 18 hod. na brněnském výstavišti v pavilónu B. Vstup je zdarma, zvlášť mladé srdečně zveme. Více na: godzone.sk

Benefiční varhanní koncert na podporu oprav kostela sv. Jakuba se uskuteční příští neděli od 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Účinkují Jan Kopřiva a Ondřej Múčka.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 8. 10. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

 Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

Dnešní večerní slovenskou mši sv. k zahájení akademického roku bude slavit pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko.

Společná modlitbě růžence je od pondělí do čtvrtka po večerní mši sv. v kostele sv. Tomáše .

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod. v kostele sv. Tomáše, tento týden také v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře. Prosíme zvlášť za mír pro Ukrajinu a za požehnání pro opravy našeho chrámu. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Kurzy Alfa pro lidi hledající nebo zajímající se o křesťanskou víru probíhají vždy ve čtvrtek v 19 hod. v jezuitském kostele v aule Martina Středy (vstup na rohu ulic Mozartovy a Jezuitské). Nebojte se pozvat své přátele! Více na: brno.alfakurzy.cz

Farnost sv. Tomáše zve na společný výlet nejen rodiny s dětmi příští neděli 15. října. Sraz je ve 14 hod. na dětském hřišti na ulici Trtílkova v Divišově čtvrti.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 1. 10. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

 Dnes je 26. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je památka sv. Františka z Assisi, v sobotu památka P. Marie Růžencové.

Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

Mše sv. tento pátek (první pátek v říjnu) bude v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

V měsíci říjnu jsme zváni ke společné modlitbě růžence od pondělí do čtvrtka po večerní mši sv. v kostele sv. Tomáše.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod.

Setkání „Rodiny rodinám“ se uskuteční dnes (1. října) od 15.30 hod. na faře. Přednášek budou manželé Ondřej a Lenka Múčkovi na téma: „Žít pod taktovkou Boží“. Srdečně zveme zvlášť rodiče!

Bohoslužba k zahájení akademického roku s biskupem Pavlem se uskuteční v úterý v 19 hod. v katedrále na Petrově. Zveme především vysokoškoláky.

Kurzy Alfa pro lidi hledající nebo zajímající se o křesťanskou víru začnou tento čtvrtek 5. října v 19 hod. v jezuitském kostele v aule Martina Středy (vstup na rohu ulic Mozartovy a Jezuitské). Nebojte se pozvat své přátele! Více na: brno.alfakurzy.cz

Farnost sv. Tomáše zve na společný výlet nejen rodiny s dětmi v neděli 15. října. Sraz je ve 14 hod. na dětském hřišti na ulici Trtílkova v Divišově čtvrti.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 24. 9. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 25. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního ochránce českého národa (doporučený svátek). Slavnostní mše sv. bude v 19 hod. v kostele sv. Tomáše (“svatotomášské” mše jsou v 7.45, 9.00 a 17.30 hod.).

V pátek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod.

Setkání „Rodiny rodinám“ se uskuteční příští neděli 1. října od 15.30 hod. na faře. Přednášek budou manželé Ondřej a Lenka Múčkovi na téma: „Žít pod taktovkou Boží“. Srdečně zveme zvlášť rodiče!

Farnost sv. Tomáše zve na společný výlet nejen rodiny s dětmi v neděli 15. října. Sraz je ve 14 hod. na dětském hřišti na ulici Trtílkova v Divišově čtvrti.

Kurzy Alfa pro lidi hledající nebo zajímající se o křesťanskou víru začnou ve čtvrtek 5. října v 19 hod. v jezuitském kostele v aule Martina Středy (vstup na rohu ulic Mozartovy a Jezuitské). Nebojte se pozvat své přátele! Více na: brno.alfakurzy.cz

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 17. 9. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí.

Slovenská komunita oslaví patronku Slovenska P. Marii Sedmibolestnou slavnostní bohoslužbou dnes v 19 hod., kterou bude celebrovat biskup Pavel Konzbul.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod.

Setkání „Rodiny rodinám“ se uskuteční v neděli 1. října od 15.30 hod. na faře. Přednášek budou manželé Ondřej a Lenka Múčkovi na téma: „Žít pod taktovkou Boží“. Srdečně zveme zvlášť rodiče!

Farní zpravodaj na září a říjen je k dispozici na stolcích v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Tři pozvání na tuto středu 20. září:

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 10. 9. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je svátek Povýšení sv. kříže,

v pátek památka Panny Marie Bolestné.

Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

Slovenská komunita oslaví patronku Slovenska P. Marii Sedmibolestnou slavnostní bohoslužbou příští neděli v 19 hod., kterou bude celebrovat biskup Pavel Konzbul.

Setkání pastorační farní rady je v úterý v 19.45 hod. na faře.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem je ve středu od 18.15 do 18.50 hod.

Biskup Pavel udělí jáhenské svěcení 7 kandidátům stálého jáhenství v sobotu v 9 hod. v katedrále na Petrově.

Zítra uklízí kostel sv. Tomáše (od 19.45 hod.) jakubská mládež.

Farní zpravodaj na září a říjen bude k dispozici na stolcích v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 3. 9. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí.

V pátek je svátek Narození Panny Marie.

Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

Požehnání školákům a učitelům do nového školního roku se uskuteční tuto neděli na konci mše sv. v 9 hod. Prosíme děti, aby s sebou přinesly aktovky.

Od této středy v čase 18.15 - 18.50 opět budou středeční tiché adorace před eucharistickým Kristem.

Od září jsou v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku opět mše sv. v 17.30 hod.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám bude během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi (opět od pondělí 4. 9.).

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 27. 8. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 21. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Mše sv. tento pátek (první pátek v září) bude v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Požehnání školákům a učitelům do nového školního roku se uskuteční příští neděli na konci mše sv. v 9 hod. Prosíme děti, aby s sebou přinesly aktovky.

Od září budou v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku opět mše sv. i v 17.30 hod.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden pouze v pondělí 9 - 12 hod., od září opět v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám bude tento týden většinou zavřena i předsíň kostela.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 20. 8. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 20. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

Upozorňujeme, že o prázdninách jsou od pondělí do pátku mše sv. v kostele sv. Tomáše v 7.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Tomáše) a v 19.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Jakuba). Mše sv. v 17.30 hod. o prázdninách není.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 13. 8. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 19. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je slavnost Nanebevzetí P. Marie.

Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

Upozorňujeme, že o prázdninách jsou od pondělí do pátku mše sv. v kostele sv. Tomáše v 7.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Tomáše) a v 19.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Jakuba). Mše sv. v 17.30 hod. o prázdninách není.

O úterní slavnosti bude poutní mše sv. s hudebním doprovodem ve 12.15 hod. v jezuitském kostele. Večerní mše sv. je v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 8. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je svátek Proměnění Páně.

Ve středu je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy,

ve čtvrtek svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

Upozorňujeme, že o prázdninách jsou od pondělí do pátku mše sv. v kostele sv. Tomáše v 7.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Tomáše) a v 19.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Jakuba). Mše sv. v 17.30 hod. o prázdninách není.

Společenství živého růžence zve tuto sobotu 12. srpna na pravidelnou pouť do kostela sv. Filomény v Koclířově. Odjezd je v 8.30 hod. od Janáčkova divadla (od „Bohémy“), mše sv. v Koclířově je v 10.30 hod. Návrat kolem 16 hod. Cena za pouť včetně oběda je 200 Kč. Zájemci, hlaste se manželům Múčkovým na tel. 604327000 nebo 604850538.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 30. 7. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 17. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je svátek Proměnění Páně.

Upozorňujeme, že o prázdninách jsou od pondělí do pátku mše sv. v kostele sv. Tomáše v 7.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Tomáše) a v 19.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Jakuba). Mše sv. v 17.30 hod. o prázdninách není.

Naši jezuitští spolubratři zítra slaví zakladatele jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly. Slavnostní mši sv. ve 12.15 hod. v jezuitském kostele bude celebrovat provinciál P. Petr Přádka SJ.

Dnes odjíždí na farní tábor naše děti a mládež, provázejme je svou modlitbou.

Modlitbou také podporujme Světové dny mládeže, setkání papeže Františka s mladými z celého světa tento týden v Lisabonu, kterého se účastní i mladí z naší farnosti.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 23. 7. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek sv. Jakuba, apoštola.

Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

Upozorňujeme, že o prázdninách jsou od pondělí do pátku mše sv. v kostele sv. Tomáše v 7.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Tomáše) a v 19.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Jakuba). Mše sv. v 17.30 hod. o prázdninách není.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 16. 7. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí.

V sobotu je svátek sv. Marie Magdalény.

Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

Upozorňujeme, že o prázdninách jsou od pondělí do pátku mše sv. v kostele sv. Tomáše v 7.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Tomáše) a v 19.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Jakuba). Mše sv. v 17.30 hod. o prázdninách není.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 9. 7. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 14. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

Upozorňujeme, že o prázdninách jsou od pondělí do pátku mše sv. v kostele sv. Tomáše v 7.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Tomáše) a v 19.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Jakuba). Mše sv. v 17.30 hod. o prázdninách není.

V úterý je adorační den farnosti, prožijeme ho v kostele sv. Tomáše. Tichá adorace bude od 17 hod., v 18.40 bude zakončení svátostným požehnáním, v 19 hod. je mše sv.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy podle možností zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 2. 7. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních ochránců Moravy.

Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude slavnostní bohoslužba naší farnosti v 19 hod. v kostele sv. Tomáše. Dopolední mše v kostele sv. Tomáše jsou v 7.45 a 9.00 hod.

Upozorňujeme, že o prázdninách jsou od pondělí do pátku mše sv. v kostele sv. Tomáše v 7.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Tomáše) a v 19.00 hod. (zajišťuje farnost sv. Jakuba). Mše sv. v 17.30 hod. o prázdninách není.

O prázdninách nejsou středeční tiché adorace.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 6. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 12. neděle v liturgickém mezidobí, sbírka bude na bohoslovce a církevní školství.

Ve čtvrtek je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních ochránců brněnské diecéze.

Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

Zvlášť rodiny s dětmi (ale nejen je) zveme na farní zakončení školního roku v pátek 30. června na Starém Brně, začínáme mší sv. v bazilice v 16.45 hod.

Další ze série benefičních varhanních koncertů pro kostel sv. Jakuba proběhne dnes od 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Za varhany usedne Jan Kopřiva.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 18. 6. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí, při mši sv. v 9 hod. přistoupí děti k 1. sv. přijímání.

V sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí, sbírka bude na bohoslovce a církevní školství.

Setkání pastorační farní rady je v úterý ve 20 hod. na faře.

První mši sv. (primici) bude slavit brněnský novokněz Tomáš Zámečník tuto sobotu 24. 6. od 15 hod. na výstavišti. Primice bude u pavilonu G, vstup pro pěší je hlavní branou, auta mohou do areálu výstaviště vjet branou 10. Srdečně zveme a zároveň prosíme o modlitbu na novokněze!

Zvlášť rodiny s dětmi (ale nejen je) zveme na farní zakončení školního roku v pátek 30. června na Starém Brně, začínáme mší sv. v bazilice v 16.45 hod.

Koncert našeho chrámového sboru na podporu oprav našeho chrámu bude dnes v 18 hod. v kostele sv. Tomáše.

Další ze série benefičních varhanních koncertů pro kostel sv. Jakuba proběhne příští neděli (25. 6.) od 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Za varhany usedne Jan Kopřiva.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 11. 6. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19.00 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 10. neděle v liturgickém mezidobí.

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

v sobotu památka Neposkvrněného Srdce P. Marie.

Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí, při mši sv. v 9 hod. přistoupí děti k 1. sv. přijímání.

Farnost sv. Tomáše zve rodiny s dětmi na společný výlet dnes (11. 6.) odpoledne. Sraz je ve 14.15 u sokolovny v Bílovicích nad Svitavou (vlak z hl. nádraží jede ve 14.00), trasa je asi 5 km, zakončení bude na farní zahradě v Bílovicích, vemte si s sebou špekáčky.

Koncert našeho chrámového sboru na podporu oprav chrámu sv. Jakuba se uskuteční příští neděli (18. 6.) v 18 hod. v kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí pouze 9 - 12 hod., ve středu 9 - 12  a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 4. 6. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19.00 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně (doporučený svátek).

Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí.

O slavnosti Těla a Krve Páně (8. 6.) bude mše sv. v 19 hod. v kostele sv. Tomáše, po ní bude následovat eucharistická adorace s průvodem kostelem.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem bude v pátek od 20 do 23 hod. v kapli na faře. Prosíme zvlášť za mír pro Ukrajinu, za ty, kdo se připravují na sv. přijímání a za požehnání pro opravy našeho chrámu. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Koncert konzervatoristů na podporu oprav chrámu sv. Jakuba se uskuteční tuto středu ve 20 hod. v kostele sv. Michala na Dominikánském nám.

Farnost sv. Tomáše zve rodiny s dětmi na společný výlet příští neděli (11. 6.) odpoledne. Sraz je ve 14.15 u sokolovny v Bílovicích nad Svitavou (vlak z hl. nádraží jede ve 14.00), trasa je asi 5 km, zakončení bude na farní zahradě v Bílovicích, vemte si s sebou špekáčky.

Mládež ve věku 12 - 25 let zveme na společné setkání u pečených vaflí s tematickým povídáním ve středu 7. 6. v 17.30 na faře u sv. Tomáše, Lidická 6. Na akci se přihlašujte přes formulář https://1url.cz/@vafle , případné dotazy směřujte na P. Josefa Janouška: jos.janousek@email.cz

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí  9 - 12 a 17 - 18 hod., ve středu pouze 9 - 12  hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 5. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19.00 hod. (tento týden mimo pátku, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je slavnost Seslání Ducha sv., sbírka bude ve prospěch Charity. Večerní slovenskou mši sv. v 19 hod. bude celebrovat pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko.

Ve středu je svátek Navštívení P. Marie,

ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.

V pátek proběhne Noc kostelů. Společné zahájení se zástupci křesťanských církví se uskuteční v 17.30 hod. na náměstí Svobody, kostel sv. Jakuba bude otevřen od 18 do 22 hod. Více informací viz https://www.nockostelu.cz/kostel/16/ Večerní bohoslužby nebudou, páteční mše sv. bude ve 12.15 hod. v jezuitském kostele.

Další ze série benefičních varhanních koncertů pro kostel sv. Jakuba se uskuteční dnes od 18 hod. v katedrále na Petrově. Za varhany usedne Tomáš Sommer.

Seznamovací akce pro single katolíky Plavu za tebou se uskuteční v úterý 6. 6. od 18 hod. v duchovním centru na Lesné. Bližší informace jsou na plakátcích v kostele a na webu www.kdejsi-plavuzatebou.cz

Návštěvní hodiny na faře jsou toto pondělí pouze 9 - 12 hod., ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 5. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku tento týden v 19.15 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 7. velikonoční neděle.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha sv., sbírka bude ve prospěch Charity.

Svatodušní novéna vedená komunitou Emmanuel probíhá každý den do pátku 26. 5. od 18.15 hod. v kostele sv. Tomáše. V sobotu 27. 5. vyvrcholí svatodušní vigilií od 20 hod.  v kostele sv. Tomáše.

Modlitba Taizé proběhne ve středu od 20.15 hod. v jezuitském kostele.

Májová pobožnost je pouze v neděli v 18.40 (SK) v jezuitském kostele.

Setkání pastorační farní rady je v úterý ve 20 hod. na faře.

Další ze série benefičních varhanních koncertů pro kostel sv. Jakuba se uskuteční příští neděli od 18 hod. v katedrále na Petrově. Za varhany usedne Tomáš Sommer.

Pouť donátorů se uskuteční v tuto sobotu od 14 hod. v benediktinském klášteře v Rajhradě.

Seznamovací akce pro single katolíky Plavu za tebou se uskuteční v úterý 6. 6. od 18 hod. v duchovním centru na Lesné. Bližší informace jsou na plakátcích v kostele a na webu www.kdejsi-plavuzatebou.cz

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 5. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (tento pátek až 19.15, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 6. velikonoční neděle, sbírka je určena na pomoc křesťanům, kteří trpí pro svou víru.

V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech,

ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek). Slavnostní mše sv. bude v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Příští neděle je 7. velikonoční.

Udílení svátosti biřmování, na kterou se společně připravovali mladí lidé z naší farnosti a z farnosti sv. Tomáše, proběhne v kostele sv. Tomáše dnes při mši sv. v 11 hod.

Svatodušní novéna vedená komunitou Emmanuel bude probíhat od pátku 19. 5. do pátku 26. 5. od 18.15 hod. v kostele sv. Tomáše. “Jakubské” večerní mše budou proto v těchto dnech začínat až v 19.15 hod. V sobotu 27. 5. potom bude svatodušní vigilie od 20 hod.  v kostele sv. Tomáše.

Májová pobožnost je pouze v neděli v 18.40 (SK) v jezuitském kostele.

Příprava na sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod. , ve středu tentokrát jen 9 - 12 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 5. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 5. velikonoční neděle.

Příští neděle je 6. velikonoční. Sbírka bude určena na pomoc křesťanům, kteří trpí pro svou víru.

Májová pobožnost bude pouze v neděli v 18.40 (SK) v jezuitském kostele.

Závěrečná příprava na biřmování bude v pátek při mši sv. v 19 hod. v kostele sv. Tomáše a po ní. Udílení svátosti biřmování, na kterou se společně připravovali mladí lidé z naší farnosti a z farnosti sv. Tomáše, proběhne v kostele sv. Tomáše příští neděli 14. května při mši sv. v 11 hod.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem bude v pátek od 20 hod. do půlnoci v kapli na faře. Prosíme zvlášť za mír pro Ukrajinu, za ty, kdo se připravují na svátost biřmování a sv. přijímání a za požehnání pro opravy našeho chrámu. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Příprava na sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Tradiční květnová pouť brněnského děkanství do Křtin se uskuteční zítra, v pondělí 8. května. Pozvání platí pro všechny generace, trasa je asi 15 km, vhodná i pro rodiny s dětmi a kočárky. Sraz je v 9 hod. v Obřanech na konečné tramvaje č.4, mše sv. ve Křtinách je v 16 hod. za město Brno a jeho obyvatele. Srdečně zveme!

Návštěvní hodiny na faře jsou ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 30. 4. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 4. velikonoční neděle.

Ve středu je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Příští neděle je 5. velikonoční.

Mše sv. tento pátek (první pátek v květnu) bude v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Májová pobožnost bude v pátek v 18.30 a v neděli v 18.40 (SK) v jezuitském kostele.

Příprava na sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře. Udílení svátosti biřmování, na kterou se společně připravovali mladí lidé z naší farnosti a z farnosti sv. Tomáše, proběhne v kostele sv. Tomáše v neděli 14. května při mši sv. v 11 hod.

Tradiční květnová pouť brněnského děkanství do Křtin se uskuteční v pondělí 8. května. Pozvání platí pro všechny generace, trasa je asi 15 km, vhodná i pro rodiny s dětmi a kočárky. Sraz je v 9 hod. v Obřanech na konečné tramvaje č.4, mše sv. ve Křtinách je v 16 hod. za město Brno a jeho obyvatele. Srdečně zveme!

Návštěvní hodiny na faře jsou ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 23. 4. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 3. velikonoční neděle.

V úterý je svátek sv. Marka, evangelisty,

v sobotu svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Příští neděle je 4. velikonoční.

Modlitba Taizé proběhne ve středu od 20.15 hod. v jezuitském kostele.

Příprava na sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Setkání „Rodiny rodinám“ se uskuteční dnes od 15 hod. v sále na faře. Přednášet budou manželé Lavičkovi na téma „Co se skrývá pod hladinou aneb jak udržovat manželství svěží“.

Další ze série benefičních varhanních koncertů pro kostel sv. Jakuba se uskuteční dnes od 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Hrát bude Ivana Michalovičová.

Pozvání mimo farnost:

Žabovřeské rozmlouvání na téma “Sv. Jan Nepomucký a jezuité” proběhne ve středu od 19 hod. v kostele P. Marie Pomocnice v Žabovřeskách. Hostem bude jezuita P. Miroslav Herold.

Duchovní obnova pro osoby žijící ve smíšeném manželství se uskuteční tuto sobotu 29. dubna od 9 do 17 hod. na faře v Brně – Líšni. Více informací je na plakátcích v kostelích, přihlášky a informace na: eliska.vondrackova@centrum.cz, tel. 731 402 736.

Tradiční květnová pouť brněnského děkanství do Křtin se uskuteční v pondělí 8. května. Pozvání platí pro všechny generace, trasa je asi 15 km, vhodná i pro rodiny s dětmi a kočárky. Sraz je v 9 hod. v Obřanech na konečné tramvaje č.4, mše sv. ve Křtinách je v 16 hod. za město Brno a jeho obyvatele.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 16. 4. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 2. velikonoční neděle, neděle Božího milosrdenství.

Příští neděle je 3. velikonoční.

Příprava na svátost smíření a sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Slovenské společenství Jakubčata zve na diskuzi s Františkem Mikloškem, významnou osobností slovenské katolické církve i veřejného života, zítra 17. dubna od 20.15 hod. v sále na faře.

Setkání „Rodiny rodinám“ se uskuteční příští neděli 23. dubna od 15 hod. v sále na faře. Přednášet budou manželé Lavičkovi na téma „Co se skrývá pod hladinou aneb jak udržovat manželství svěží“.

Další ze série benefičních varhanních koncertů pro kostel sv. Jakuba se uskuteční příští neděli od 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Hrát bude Ivana Michalovičová.

Duchovní obnova pro osoby žijící ve smíšeném manželství se uskuteční v sobotu 29. dubna od 9 do 17 hod. na faře v Brně – Líšni. Více informací je na plakátcích v kostelích, přihlášky a informace na: eliska.vondrackova@centrum.cz, tel. 731 402 736.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 9. 4. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Ranní mše sv. je v 7.30 hod., slavnostní farní mše v 9.00 hod., budou při ní požehnány velikonoční pokrmy. Večerní slovenská mše sv. nebude, večerní bohoslužby jsou v 19.30 u sv. Tomáše a ve 21 hod. u jezuitů.

Zítra na velikonoční pondělí bude mše sv. v jezuitském kostele v 7.30 hod. Další možnosti jsou např. u sv. Tomáše v 9.00 a 17.30 hod., u jezuitů v 10.15 hod.

Od úterý 12. dubna je obvyklý pořad bohoslužeb v době oprav, tedy ve všední dny v kostele sv. Tomáše do pátku v 19 hod., v sobotu ráno v 8 hod. V neděli slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod.

Příští neděle je 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství.

Příprava na svátost smíření a sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem bude v pátek od 20 hod. do půlnoci v kapli na faře. Prosíme zvlášť za mír pro Ukrajinu, za ty, kdo se připravují na svátost biřmování a sv. přijímání a za požehnání pro opravy našeho chrámu. Přijít můžete vždy v celou hodinu.

Velikonoční číslo Farního zpravodaje je k dispozici na stolcích s tiskovinami v jezuitském kostele i v kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 2. 4. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova). Prosíme, v tomto velikonočním týdnu pozorně sledujte jejich rozpis.

Dnes je Květná (Pašijová) neděle, vstupujeme do Svatého týdne. Dopolední bohoslužba začne už v 8.45 hod. na Jakubském náměstí, kde si připomeneme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma průvodem do jezuitského kostela. Ranní bohoslužba je v 7.30 hod., večerní (SK) v 19 hod. Před ní je od 18 hod. příležitost ke svátosti smíření a v 18.15 křížová cesta.

Od pondělí do středy je příležitost ke svátosti smíření od 15.30 do 19 hod. v kostele sv. Tomáše, mše sv. je v 19 hod.

Na Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení svátosti eucharistie a kněžství. Dopoledne je v 9 hodin mše sv. s o. biskupem Pavlem v katedrále, při které kněží obnovují své kněžské závazky. Od 14 do 16.30 hod. je příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Tomáše, večerní mše sv. na památku Večeře Páně je v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Velký pátek, den Ježíšovy smrti, je dnem přísného postu. Od 14 do 16.30 hod. je ještě příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Tomáše, obřady Velkého pátku jsou v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Na Bílou sobotu si připomínáme, že Ježíš ležel v hrobě. V 9 hod. bude modlitba ranních chval v jezuitském kostele, tam potom do 15 hod. bude možnost tiché modlitby u “Božího hrobu”. Velikonoční vigilie, oslava Kristova vzkříšení, začíná v 19.45 hod. v jezuitském kostele.

Příští neděli je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Ranní mše sv. je v 7.30 hod., slavnostní farní mše v 9.00 hod., budou při ní požehnány velikonoční pokrmy. Večerní slovenská mše sv. nebude, večerní bohoslužby jsou v 19.30 u sv. Tomáše a ve 21 hod. u jezuitů.

Křížová cesta v přírodě se uskuteční na Květnou neděli od 15 hod. ve Slavkově u Brna (sraz je na parkovišti za odbočkou ke křížové cestě na konci ulice Tyršova) a na Velký pátek od 14 hod. v Dolních Kounicích (sraz je v klášteře Rosa Coeli).

Návštěvní hodiny na faře jsou vzhledem k odpolednímu zpovídání v pondělí a ve středu 9 - 12 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 26. 3. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 5. neděle postní.

Příští neděle je Květná (Pašijová), vstupujeme do Svatého týdne. Dopolední bohoslužba začne už v 8.45 hod. na Jakubském náměstí, kde si připomeneme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma průvodem do jezuitského kostela.

Křížová cesta je v pátek v 18.20 hod. v kostele sv. Tomáše a v neděli v 18.15 (SK) v jezuitském kostele.   O Květné neděli se navíc od 15 hod. uskuteční křížová cesta v přírodě ve Slavkově u Brna. Sraz je na parkovišti na konci ulice Tyršova.

Další z benefičních varhanních koncertů pro náš kostel se uskuteční dnes v 18 hod. v katedrále na Petrově. Za varhany usedne Goetz Bienert.

Setkání pastorační farní rady proběhne v úterý od 20 hod. na faře.

Příprava na svátost smíření a sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 19. 3. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 4. neděle postní.

Zítra je slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie (přesunuto z neděle),

v sobotu slavnost Zvěstování Páně.

Příští neděle je 5. postní.

Zítřejší slavnost sv. Josefa oslavíme v 19 hod., sobotní slavnost Zvěstování Páně v pátek večer v 19 hod. a v sobotu ráno v 8 hod., vždy v kostele sv. Tomáše.

Malá postní duchovní obnova se uskuteční tuto sobotu od 9.30 hod. v sále na faře. Povede ji Tomáš Koumal, farář z katedrály, zakončení kolem poledne.

Křížová cesta je v pátek v 18.20 hod. (tento týden SK) v kostele sv. Tomáše a v neděli v 18.15 (SK) v jezuitském kostele.

Příprava na svátost smíření a sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

Další z benefičních varhanních koncertů pro náš kostel se uskuteční příští neděli 26. března v 18 hod. v katedrále na Petrově. Za varhany usedne Goetz Bienert.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 12. 3. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 3. neděle postní.

Příští neděle je 4. postní.

Zítra je 10. výročí zvolení papeže Františka, pamatujme na něho ve svých modlitbách!

Křížová cesta je v pátek v 18.20 hod. v kostele sv. Tomáše, v neděli v 18.15 (SK) v jezuitském kostele. (V úterý už křížové cesty kvůli nedostatku času po předchozí mši pro děti nebudou.)

Přípravy na svátosti tento týden nejsou.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden v pondělí a ve středu pouze 9 - 12 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777, tento týden nebudeme vždy na příjmu. Děkujeme za pochopení.

*****

Ohlášky 5. 3. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 2. neděle postní.

Příští neděle je 3. postní.

Křížová cesta je v úterý a v pátek v 18.20 hod. v kostele sv. Tomáše, v neděli v 18.15 (SK) v jezuitském kostele.

Modlitba ve stylu komunity v Taizé proběhne ve středu od 20 hod. v jezuitském kostele.

Příprava na svátost smíření a sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

V pátek od 20 hod. do půlnoci bude v kapli na faře tichá adorace. Budeme zvlášť prosit za mír pro Ukrajinu a za požehnání pro opravy našeho chrámu. Přijít či odejít můžete vždy v celou hodinu, kdy budou otevřeny dveře do fary.

Postní číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích s tiskovinami v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden v pondělí 9 - 12 hod. a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 26. 2. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 1. neděle postní.

Příští neděle je 2. postní.

Mše sv. tento pátek (první pátek v březnu) bude v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Křížová cesta bude v úterý v 18.20 hod. v kostele sv. Tomáše, v pátek a příští neděli v 18.15 (obě SK) v jezuitském kostele.

Příprava na svátost smíření a sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Další z benefičních varhanních koncertů pro náš kostel se uskuteční dnes v 19 hod. v kostele sv. Augustina. Za varhany usedne Filip Šmerda.

Postní číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích s tiskovinami v jezuitském kostele i kostele sv. Tomáše.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden v pondělí 9 - 12 hod. a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 19. 2. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 7. neděle v liturgickém mezidobí, při bohoslužbách je sbírka Haléř sv. Petra.

Ve středu je Popeleční středa, začátek postní doby, den přísného postu.

Příští neděle je 1. postní.

Mše sv. na Popeleční středu bude v 19 hod. v kostele sv. Tomáše, hudebně ji doprovodí mladí z komunity Emmanuel.

Křížová cesta bude v pátek v 18.20 hod. v kostele sv. Tomáše a příští neděli v 18.15 (SK) v jezuitském kostele.

Příprava na svátost smíření a sv. přijímání se uskuteční ve čtvrtek v 17 hod. na faře.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

Další z benefičních varhanních koncertů pro náš kostel se uskuteční příští neděli v 19 hod. v kostele sv. Augustina. Za varhany usedne Filip Šmerda.

V rámci Teologických večerů s P. Mgr. Stanislavem Drobným, Th.D. se nám nabízí přednáška Co je člověk (nárys křesťanské antropologie) ve čtvrtek 23. února v 17 hod. v sále na Petrově 2.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 12. 2. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 6. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí, bude při ní sbírka Haléř sv. Petra.

První příprava na svátost smíření a sv. přijímání bude tento čtvrtek v 17 hod. na faře.

Setkání pastorační farní rady bude ve čtvrtek v 19.45 na faře.

Církev a zneužívání. Tato bolestná skutečnost bude tématem Žabovřeského rozmlouvání tuto středu od 19 hod. v kostele P. Marie Pomocnice křesťanů v Žabovřeskách. Hostem bude Jiří Kylar, zakladatel spolku Někdo ti uvěří. Rozmlouvání je možné též sledovat na YouTube kanále Saleziáni Žabovřesky.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 5. 2. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

Příprava na 1. sv. přijímání dětí bude zahájena příští neděli 12. února při mši sv. v 9 hod. představením dětí.  Prosíme rodiče s dětmi, aby přišli už v 8.45 na krátkou domluvu. První setkání bude ve čtvrtek v  16. února v 17 hod. na faře.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

Kurzy Alfa pro lidi se zájmem o křesťanství budou probíhají ve farnosti sv. Tomáše vždy ve středu od 19 hod. na faře na Lidické 6.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden v pondělí 9 - 12 hod.  a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 29. 1. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice).

Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

Při mši sv. na Hromnice budou požehnány svíce. Můžete si přinést vlastní, prosíme i s ochranou na kapající vosk. Po mši sv. bude koncert komorního sboru Ensemble Versus, který představí vokálně-instrumentální repertoár vázající se k tomuto svátku. V podání sboru, varhaníka Ondřeje Múčky a trombonisty Pavla Novotného zazní pod vedením sbormistra Vladimíra Maňase chorál a polyfonní skladby renesančních autorů.

Mše sv. tento pátek (první pátek v únoru) bude v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Příprava na 1. sv. přijímání dětí bude zahájena v neděli 12. února při mši sv. v 9 hod. představením dětí. První setkání bude ve čtvrtek v  16. února v 17 hod. na faře.

Kurzy Alfa pro lidi se zájmem o křesťanství budou probíhají ve farnosti sv. Tomáše vždy ve středu od 19 hod. na faře na Lidické 6.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 22. 1. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí, neděle Božího slova.

Ve středu je svátek obrácení sv. Pavla, apoštola.

Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

Další z benefičních varhanních koncertů pro náš kostel se uskuteční dnes v 18 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích (pozor, změna místa!). Za varhany usedne Petra Kujalová.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

Ekumenická bohoslužba v rámci Týden modliteb za jednot křesťanů zítra 23. ledna v 19 hod. v Betlémském kostele Českobratrské církve evangelické na Pellicově ulici.

Kurzy Alfa pro lidi se zájmem o křesťanství budou probíhat ve farnosti sv. Tomáše od této středy 25. února vždy od 19 hod. na faře na Lidické 6.

Na stolcích v jezuitském kostele i v kostele sv. Tomáše si můžete vzít Farní zpravodaj na leden a únor.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.  

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 15. 1. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Ve středu začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba formou modlitby z Taizé se uskuteční ve 20 hod. v jezuitském kostele. Další ekumenická bohoslužba bude v pondělí 23. ledna v 19 hod. v Betlémském kostele Českobratrské církve evangelické na Pellicově ulici.

Duchovní setkání pro rozvedené proběhne tuto sobotu 21. ledna od 9 hodin na Petrově, po mši sv. program pokračuje v Centru pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7.

Kurzy Alfa pro lidi se zájmem o křesťanství budou probíhat ve farnosti sv. Tomáše od středy 25. února vždy od 19 hod.

Další z benefičních varhanních koncertů pro náš kostel se uskuteční příští neděli v 18 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích (pozor, změna místa!). Za varhany usedne Petra Kujalová.

Na stolcích v jezuitském kostele i v kostele sv. Tomáše si můžete vzít Farní zpravodaj na leden a únor.

Návštěvní hodiny na faře budou tento týden v pondělí a ve středu pouze dopoledne od 9 do 12 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 8. 1. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.

Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

Setkání pastorační farní rady proběhne zítra od 20:15 na faře.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Na stolcích v jezuitském kostele i v kostele sv. Tomáše si můžete vzít Farní zpravodaj na leden a únor.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 1. 1. 2023

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7.30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie, světový den modliteb za mír.

V pátek je slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek). Je to první pátek měsíce ledna, proto bude mše sv. v 19 hod. v jezuitském kostele. Po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Příští neděli je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.

Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference a farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I srdečně zvou na ekumenickou bohoslužbu, která proběhne dnes od 18 hodin v Červeném kostele na Komenského náměstí. Bohoslužbu přenáší Česká televize, proto prosíme o příchod do 17.45 hod.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 12. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

Dnes je slavnost Narození Páně, bohoslužby jsou v jezuitském kostele. Můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod. Zazní při ní vánoční pastorely v podání sboru Jakubák. Při “jezuitské” mši v 10:15 hod. zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Večerní slovenská mše sv. nebude.

Zítra je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Bohoslužby jsou v jezuitském kostele,můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., mše sv. naší farnosti je v 9 hod. a zazní při ní Steckerovy koledy v podání sborů Jakubáček a Jakubák.

V úterý je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty,

ve středu svátek sv. Mláďátek, mučedníků,

v pátek svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Od úterý do pátku nebudou “jakubské” bohoslužby v 19 hod. Mše sv. v kostele sv. Tomáše jsou v 7 a 17:30 hod.

V sobotu bude mše sv. v 16 hod. v kostele sv. Tomáše (ranní mše sv. nebude).

Příští neděli je Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie. Bohoslužby budou jako obvykle v době oprav včetně večerní slovenské mše sv.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden nejsou, také na tel. čísle 731 402 777 budeme k zastižení jen částečně. Děkujeme za pochopení.

Přejeme pokojné a radostné prožití oslavy příchodu Ježíše Krista mezi nás!

*****

Ohlášky 18. 12. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele. Dnes je 4. neděle adventní, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše v 19 hod. Rorátní mše  budou v úterý (SK) a ve čtvrtek v 6:15 hod. v jezuitském kostele.

V sobotu na Štědrý den nebude ranní mše sv. “Půlnoční” mše sv. bude ve 21 hod. v jezuitském kostele.

Příští neděli je slavnost Narození Páně, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod. Při “jezuitské” mši v 10:15 hod. zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Večerní slovenská mše sv. nebude.

Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku od 15:30 do 19 hod. Také v tyto dny můžete využít zpovědní službu v kapucínském kostele od 9 do 16.30 hod.

Varhanní benefiční koncert na podporu oprav našeho chrámu se dnes od 18 hod. v minoritském kostele sv. Janů. Hrát budou Jan Kopřiva, Ondřej Múčka, Anna Drobílková a Tomáš Sommer.

Kostel sv. Jakuba bude otevřen od středy do pátku od 15 do 20 hod., na Štědrý den od 10 do 13 hod. V kostele bude k dispozici Betlémské světlo.

Dnes po mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Úklid kostela sv. Tomáše bude v pondělí po večerní mši sv. Prosíme o zapojení všechny uklízecí skupiny!

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden v pondělí a ve středu kvůli zpovídání pouze dopoledne od 9 do 12 hod.

Kvůli opravám je během dne (mimo času uvedeného výše) otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 11. 12. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  Rorátní mše  budou v úterý (SK) a ve čtvrtek v 6:15 hod. v jezuitském kostele.

Dnes je 3. neděle adventní.

Příští neděle je 4. adventní.

Modlitba ve stylu komunity v Taizé proběhne ve středu od 20 hod. v jezuitském kostele.

Setkání pastorační farní rady proběhne zítra od 20:15 na faře.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Opravy našeho kostela chce podpořit slovenská mládež naší farnosti předvánočním koncertem Jakubčiatského zboru tento čtvrtek 15. prosince od 17:30 hod. v OC Velký Špalíček.

Varhanní benefiční koncert na podporu oprav našeho chrámu se uskuteční příští neděli od 18 hod. v minoritském kostele sv. Janů. Hrát budou Jan Kopřiva, Ondřej Múčka, Anna Drobílková a Tomáš Sommer.

Kostel sv. Jakuba bude otevřen od středy do neděle od 15 do 20 hod. Pokud můžete pomoci s dohledem, hlaste se u Andrey Horákové, tel. 777 198 232.

Na stolcích pro tiskoviny si můžete vzít prosincové číslo Farního zpravodaje.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Pokud chcete darovat ponožky pro lidi na ulici ponožek pro lidi na ulici, přineste je po “jakubských” bohoslužbách do sakristie u jezuitů nebo u sv. Tomáše, v neděli do farní kavárny. Více viz ohlášky minulé neděle.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne (mimo času uvedeného výše) otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 4. 12. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.  Rorátní mše  bude v úterý (SK) v 6:15 hod. v jezuitském kostele, o čtvrteční slavnosti nebude.

Dnes je 2. neděle adventní

Ve čtvrtek je slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Ranní mši sv. můžete navštívit v 7 hod. v kostele sv. Tomáše, slavnostní mše sv. naší farnosti bude tamtéž v 19 hod.

Příští neděle je 3. adventní.

Noční adorace za Boží ochranu a pomoc při opravách našeho chrámu proběhne v kapli na faře od pátku 20 hod. do soboty 8 hod. Prosíme, zapisujte se v sakristii nebo se přihlaste u Heleny Múčkové, tel. 604 327 000.

V adventu je vždy od středy do neděle od 15 do 18 hod. otevřen kostel sv. Jakuba. Nadále potřebujeme pomoc na dohled v kostele a prodej upomínkových předmětů na podporu oprav. Zájemci, hlaste se u Andrey Horákové, tel. 777 198 232.

Na stolcích pro tiskoviny si můžete vzít prosincové číslo Farního zpravodaje.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Společenství “Medici na ulici” pořádá v adventu sbírku ponožek pro lidi na ulici. Sbírají čisté, neděravé ponožky všech barev a velikostí (i dvě ponožky z různých párů). Ponožky můžete nosit po “jakubských” bohoslužbách do sakristie u jezuitů nebo u sv. Tomáše, v neděli do farní kavárny nebo přímo do kavárny Tři ocásci na třídě Kpt. Jaroše (pondělí - čtvrtek 17 - 23 hod.).

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne (mimo času uvedeného výše) otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 27. 11. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.  V adventní době, která dnes začíná, budou navíc rorátní mše v úterý (SK) a ve čtvrtek v 6:15 hod. v jezuitském kostele.

Dnes je 1. neděle adventní, začíná adventní doba. Dnešní večerní slovenskou mši sv. bude celebrovat brněnský biskup Pavel Konzbul. Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce.

Ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Příští neděle je 2. adventní.

Mše sv. tento pátek (první pátek v prosinci) bude v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Od středy 30. listopadu bude vždy od středy do neděle od 15 do 18 hod. otevřen kostel sv. Jakuba. K tomu potřebujeme pomoc na dohled v kostele a při prodeji upomínkových předmětů na podporu oprav. Zájemci, hlaste se u Andrey Horákové.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Další z benefičních varhanních koncertů na podporu oprav našeho chrámu se uskuteční dnes večer v 18 hod. v bazilice Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně. Repertoár představí Anna Drobílková, srdečně zveme!

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne (mimo času uvedeného výše) otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 20. 11. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále.

Příští neděle je 1. adventní, začíná adventní doba a nový liturgický rok.

Při bohoslužbách příští neděli budou požehnány adventní věnce.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

V adventní době opět kromě obvyklých bohoslužeb budou od 28. listopadu rorátní mše sv. v úterý a ve čtvrtek v 6:15 hod. v jezuitském kostele, české ve čtvrtek, slovenské v úterý. Také bude od středy 30. listopadu vždy od středy do neděle od 15 do 18 hod. otevřen kostel sv. Jakuba. K tomu potřebujeme pomoc na dohled v kostele a při prodeji upomínkových předmětů na podporu oprav. Zájemci, hlaste se u Andrey Horákové.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 13. 11. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále.  

Setkání farní rady je v pondělí ve 20:15 na faře.

Ode dneška do příští neděli probíhá týden modliteb za mládež. Pamatujme na mladé i ve svých osobních a rodinných modlitbách!

Farní zpravodaj je k vyzvednutí v jezuitském kostele i v kostele sv. Tomáše na stolcích s tiskovinami.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Poslední katecheze biskupa Pavla k tématu „Sedm skutků milosrdenství“ bude  v pátek 18. listopadu v katedrále po mši sv., která začíná v 17:30 hod.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 11. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 32. neděle v liturgickém mezidobí.

V pátek je památka sv. Martina, biskupa.

Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.  

Modlitba ve stylu komunity v Taizé proběhne ve středu od 20 hod. v jezuitském kostele.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Farní zpravodaj je k vyzvednutí v jezuitském kostele i v kostele sv. Tomáše na stolcích s tiskovinami.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Otec biskup Pavel zve na pásmo katechezí s tématem „Sedm skutků milosrdenství“, které se budou konat v katedrále o pátcích 4., 11. a 18. listopadu po mši sv., která začíná v 17:30 hod.

Podzimní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ se uskuteční tuto sobotu 12. listopadu. Zájemci o poslední místa kontaktujte manžele Múčkovy, tel. 604 327 000. Cena je 280,- Kč.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 30. 10. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 31. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je slavnost Všech svatých, ve středu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V oba dny bude bohoslužba naší farnosti v 19 hod. v kostele sv. Tomáše, tam jsou další mše sv. v 7 a 17:30 hod.

Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.  

Mše sv. tento pátek (první pátek v listopadu) bude v jezuitském kostele. Kvůli nutnému nácviku varhaníků na sobotní koncert tentokrát nebude Nikodémova noc.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Otec biskup Pavel zve na pásmo katechezí s tématem „Sedm skutků milosrdenství“, které se budou konat v katedrále o pátcích 4., 11. a 18. listopadu po mši sv., která začíná v 17:30 hod.

V těchto dnech můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Bližší vysvětlení najdete na webu našeho biskupství www.biskupstvi.cz 

Podzimní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Zájemci se mohou zapisovat do seznamů v sakristii u jezuitů nebo v kostele sv. Tomáše, případně kontaktovat manžele Múčkovy. Cena je 280,- Kč.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 23. 10. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí, den modliteb za misie, sbírka je určena na misijní účely.

V pátek je svátek sv. Šimona a judy, apoštolů.

Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.  

V měsíci říjnu zveme po bohoslužbách od úterý do čtvrtka ke společné modlitbě růžence.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře. Dnes je po této mši sv. také možné podívat se do našeho chrámu.

První z benefičních varhanních koncertů na podporu oprav našeho chrámu se uskuteční příští neděli 23. října v 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Účinkují Jan Kopřiva a Ondřej Múčka.

Podzimní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Zájemci se mohou zapisovat do seznamů v sakristii u jezuitů nebo v kostele sv. Tomáše, případně kontaktovat manžele Múčkovy. Cena je 280,- Kč.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 16. 10. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 29. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí, den modliteb za misie, sbírka je určena na misijní účely.

V měsíci říjnu zveme po bohoslužbách od úterý do čtvrtka ke společné modlitbě růžence.

Dnes se po mši sv. v 9 hod. na faře uskuteční setkání dětí, které letos poprvé přistoupily k sv. přijímání. Zároveň zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Setkání farní rady se uskuteční zítra ve 20 hodin na faře.

Příprava biřmovanců bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Setkání účastníků synodních skupin proběhne v pátek od 19:45 hod. na faře.

První z benefičních varhanních koncertů na podporu oprav našeho chrámu se uskuteční příští neděli 23. října v 18 hod. v kostele sv. Tomáše. Účinkují Jan Kopřiva a Ondřej Múčka.

Podzimní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Zájemci se mohou zapisovat do seznamů v sakristii u jezuitů nebo v kostele sv. Tomáše, cena je 280,- Kč.

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod., ve středu tentokrát pouze 9 - 12 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi. Vzhledem k opravě vstupních dveří nebude tento týden některé dny možný ani vstup do předsíně kostela. Děkujeme za pochopení.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 9. 10. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

V měsíci říjnu zveme po bohoslužbách od úterý do čtvrtka ke společné modlitbě růžence.

Slovenská mládež zve k modlitbě v duchu komunity Taizé ve středu ve 20 hod. v jezuitském kostele.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Příští neděli se po mši sv. v 9 hod. na faře uskuteční setkání dětí, které letos poprvé přistoupily k sv. přijímání.

Do 10. října probíhá v OC Vaňkovka interaktivní výstava o opravách našeho kostela.

Další běh kurzu Alfa pro zájemce o křesťanskou víru začíná ve čtvrtek 13. října v 19 hod. v jezuitském kostele v aule Martina Středy. Vstup zadním vchodem (roh ulic Jezuitská a Mozartova), bližší informace najdete na brno.alfakurzy.cz 

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 2. 10. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je památka sv. Františka z Assisi, v pátek památka Panny Marie Růžencové.

Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

Mše sv. tento pátek (první pátek v říjnu) bude v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

V měsíci říjnu zveme po bohoslužbách od úterý do čtvrtka ke společné modlitbě růžence.

Víkend pro ministranty, i ty, kteří by chtěli začít, se uskuteční od 7. do 9. října na faře ve Znojmě – Konicích. Informace podá Jenda Husek nebo Petr Procházka, u nich se ještě dnes můžete přihlásit.

Do 10. října probíhá v OC Vaňkovka interaktivní výstava o opravách našeho kostela.

Tento čtvrtek 6. října v 18 hod. se v jezuitském kostele uskuteční benefiční koncert slovenské zpěvačky Simy Magušinové (roz. Martausové) na podporu oprav našeho chrámu. Do Vaňkovky a zvlášť na koncert srdečně zveme!

Dvě pozvání do katedrály – především pro vysokoškoláky: v úterý v 19 hod. slaví o. biskup Pavel mši sv. k zahájení akademického roku. A pro varhaníky, chrámové hudebníky a zpěváky: v sobotu se od 9 hod. uskuteční 25. svatocecilské setkání , mši sv. slaví v 10 hod. o. biskup Hrdlička.

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden v pondělí 9 -12 hod., ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 9. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 26. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa,

ve čtvrtek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.           

Společná procházka s farníky od sv. Tomáše se uskuteční dnes odpoledne. Sraz je ve 14:30 hod. v Bílovicích nad Svitavou u sokolovny na Palackého ulici. Trasa (cca 5 km) je vhodná pro kočárky a rodiny s dětmi. Srdečně zejména rodiny s dětmi (ale i ostatní) zvou Koukalovi a Múčkovi.

Víkend pro ministranty se uskuteční od 7. do 9. října na faře ve Znojmě – Konicích. Srdečně ministranty zveme, i ty, kteří by chtěli začít. Bližší informace podá Jenda Husek nebo Petr Procházka, u nich se také do příští neděle přihlašujte.

Do 10. října probíhá v OC Vaňkovka interaktivní výstava o opravách našeho kostela. Oficiální zahájení proběhne zítra 26. září v 17 hod. v centru Vaňkovky.

Ve čtvrtek 6. října v 18 hod. se v jezuitském kostele uskuteční benefiční koncert slovenské zpěvačky Simy Magušinové (roz. Martausové) na podporu oprav našeho chrámu. Do Vaňkovky i na koncert srdečně zveme!

Návštěvní hodiny na faře jsou tento týden pouze v pondělí 9 - 12 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 18. 9. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 25. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.           

Před středeční mší sv. bude od 18:15 hod. tichá adorace před svátostným Kristem, při mši budou zpívat mladí z komunity Emmanuel.

Příprava na biřmování opět začne tento čtvrtek 22. září v 19 hod. na faře.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Společná procházka s farníky od sv. Tomáše se uskuteční příští neděli 25. září. Sraz je ve 14:30 hod. v Bílovicích nad Svitavou u sokolovny na Palackého ulici. Trasa (cca 5 km) je vhodná pro kočárky a rodiny s dětmi. Srdečně zejména rodiny s dětmi (ale i ostatní) zvou Koukalovi a Múčkovi.

Od 21. září do 10. října bude probíhat v OC Vaňkovka interaktivní výstava o opravách našeho kostela. Oficiální zahájení proběhne v pondělí 26. září v 17 hod.

Ve čtvrtek 6. října v 18 hod. se v jezuitském kostele uskuteční benefiční koncert slovenské zpěvačky Simy Magušinové (roz. Martausové) na podporu oprav našeho chrámu. Do Vaňkovky i na koncert srdečně zveme!

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi, tento týden bude navíc kvůli renovaci vstupních dveří do středy zavřena i předsíň. Děkujeme za pochopení!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 11. 9. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je svátek Povýšení svatého kříže,

ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné, hlavní ochránkyně Slovenska.

Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí.           

Slavnostní slovenská mše sv. k Panně Marii Bolestné, patronce Slovenska, bude příští neděli v 19 hod. Hlavním celebrantem bude P. Peter Valaský, farář ze Soblahova.

Před středeční mší sv. bude od 18:15 hod. tichá adorace před svátostným Kristem.

Příprava na biřmování opět začne ve čtvrtek 22. září v 19 hod. na faře.

Po nedělní mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Od 21. září do 10. října bude probíhat v OC Vaňkovka interaktivní výstava o opravách našeho kostela. Ve čtvrtek 6. října v 18 hod. se v jezuitském kostele uskuteční benefiční koncert  slovenské zpěvačky Simy Magušinové roz. Martausové na podporu oprav našeho chrámu. Na obě události srdečně zveme!

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 4. 9. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je svátek Narození Panny Marie.

Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.           

Od tohoto týdne bude před středeční mší sv. od 18:15 hod. tichá adorace před svátostným Kristem.

Příprava na biřmování opět začne ve čtvrtek 22. září v 19 hod. na faře.

Příprava na 1. sv. přijímání dětí bude probíhat od února příštího roku, ale prosíme už teď rodiče, aby na tuto přípravu pro děti, kterých se to bude týkat, rezervovali čas ve čtvrtek v 17 hod.

Po mši sv. v 9 hod. zveme do farní kavárny na jakubské faře.

Od 21. září do 10. října bude probíhat v OC Vaňkovka interaktivní výstava o opravách našeho kostela. Pro zabezpečení hladkého průběhu bychom ještě potřebovali 2 hostesky. Bližší informace jsou v aktualitách na našem farním webu a FB farnosti, prosíme o pomoc!

Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí a ve středu 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

****

Ohlášky 28. 8. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod. (kromě prvního pátku v měsíci, viz níže),  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

Začíná školní rok, proto mše sv. tento pátek (první pátek v měsíci září) bude v jezuitském kostele, po ní následuje do 21 hod. Nikodémova noc.

Příští neděli při mši sv. v 9 hod. bude požehnáno školákům, děti si mohou přinést aktovky.

Od příští neděle bude po mši sv. v 9 hod. na faře farní kavárna.

Od 21. září do 10. října bude probíhat v OC Vaňkovka interaktivní výstava o opravách našeho kostela. Pro tuto výstavu hledáme hostesky a průvodce. Bližší informace jsou v aktualitách na našem farním webu a FB farnosti, prosíme o pomoc!

Ještě tento týden není před středeční večerní mší sv. tichá adorace. Návštěvní hodiny na faře jsou v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (ale během prázdnin nejsme vždy na příjmu, děkujeme za pochopení).

*****

Ohlášky 21. 8. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 21. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je památka P. Marie Královny,

ve středu svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Diecézní pouť rodin se koná tuto sobotu v Předklášteří u Tišnova. Začíná mší sv. v 10:15 hod., kterou celebruje otec biskup Pavel. Potom následuje duchovní i doprovodný program pro všechny generace. Bližší informace najdete na www.biskupstvi.cz . Srdečně rodiny zveme!

Od 21. září do 10. října bude probíhat v OC Vaňkovka interaktivní výstava o opravách našeho kostela. Pro tuto výstavu hledáme hostesky a průvodce. Bližší informace jsou v aktualitách na našem farním webu a FB farnosti, moc prosíme o pomoc!

O prázdninách není před středeční večerní mší sv. tichá adorace. Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (ale během prázdnin nejsme vždy na příjmu, děkujeme za pochopení).

*****

Ohlášky 14. 8. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 20. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je slavnost Nanebevzetí P. Marie.

Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

Zítra o slavnosti Nanebevzetí P. Marie budeme slavit mši sv. v 19 hod. v kostele sv. Tomáše. Tam můžete jít i na ranní mši sv. v 7 hod., ve 12.15 hod. je poutní mše sv. u jezuitů. Slavnostní mši sv. v 18 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně bude sloužit vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn.

Od 21. září do 10. října bude probíhat v OC Vaňkovka interaktivní výstava o opravách našeho kostela. Pro tuto výstavu hledáme hostesky a průvodce. Bližší informace jsou v aktualitách na našem farním webu a FB farnosti, moc prosíme o pomoc!

Příprava na 1. sv. přijímání dětí bude probíhat od února příštího roku, ale prosíme už teď rodiče, aby na tuto přípravu pro děti, kterých se to bude týkat, rezervovali čas ve čtvrtek v 17 hod.

O prázdninách není před středeční večerní mší sv. tichá adorace. Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (ale během prázdnin nejsme vždy na příjmu, děkujeme za pochopení).

*****

Ohlášky 7. 8. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 19. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy,

ve středu svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

Světové společenství živého růžence sv. Filomeny pořádá v sobotu 13. srpna každoroční pouť do kostela sv. Filomeny v Koclířově. Odjezd v 8:30 hod. od kavárny Bohéma, navrat asi v 16 hod. Cena včetně oběda je pro členy živého růžence 200 Kč, pro nečleny 300 Kč. Hlaste se u manželů Heleny (tel. 604 327 000) a Josefa (tel. 604 850 538) Múčkových.

Příští víkend se uskuteční tradiční Den Brna. Program najdete na stránkách gotobrno.cz . V předsíni chrámu sv. Jakuba proběhne krátký pietní akt v sobotu 13. srpna v 11 hod.

Prosíme, provázejte svou modlitbou naše děti a mládež na táboře i celostátní setkání mládeže, které proběhne od 9. do 14. srpna v Hradci Králové.

O prázdninách není před středeční večerní mší sv. tichá adorace. Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (ale během prázdnin nejsme vždy na příjmu, děkujeme za pochopení).

*****

Ohlášky 31. 7. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 18. neděle v liturgickém mezidobí.

V sobotu je svátek Proměnění Páně.

Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

Světové společenství živého růžence sv. Filomeny pořádá v sobotu 13. srpna každoroční pouť do kostela sv. Filomeny v Koclířově. Odjezd v 8:30 hod. od kavárny Bohéma, navrat asi v 16 hod. Cena včetně oběda je pro členy živého růžence 200 Kč, pro nečleny 300 Kč. Hlaste se u manželů Heleny (tel. 604 327 000) a Josefa (tel. 604 850 538) Múčkových.

O prázdninách není před středeční večerní mší sv. tichá adorace. Také Nikodémova noc na první pátek v srpnu nebude.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (ale během prázdnin nejsme vždy na příjmu, děkujeme za pochopení).

*****

Ohlášky 24. 7. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 17. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je svátek sv. Jakuba, apoštola, patrona našeho chrámu.

Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí.

O prázdninách není před středeční večerní mší sv. tichá adorace.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (ale během prázdnin nejsme vždy na příjmu, děkujeme za pochopení).

*****

Ohlášky 17. 7. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 16. neděle v liturgickém mezidobí.

V pátek je svátek sv. Marie Magdalény,

v sobotu sv. Brigity, manželky a řeholnice, patronky Evropy.

Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

O prázdninách není před středeční večerní mší sv. tichá adorace.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (ale během prázdnin nejsme vždy na příjmu, děkujeme za pochopení).

*****

Ohlášky 10. 7. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí.

V pondělí je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

V pondělí je adorační den farnosti. Vzhledem k okolnostem bude alespoň tichá adorace v kapli na faře (ve 2. poschodí) od 16 do 18 hod.

O prázdninách není před středeční večerní mší sv. tichá adorace.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (ale během prázdnin nejsme vždy na příjmu, děkujeme za pochopení).

*****

Ohlášky 3. 7. 2022

Kostel sv. Jakuba je kvůli opravám uzavřen. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou tento týden bohoslužby v kostele sv. Tomáše v pondělí a od středy do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

V úterý o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje budeme slavit mši sv. v 9 hod. v kostele sv. Tomáše. Další možnosti jsou v 7:45 a 17:30 u sv. Tomáše a v 12:15 u jezuitů. Mše sv. v 19 hod. není.

Dnes je 14. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

O prázdninách nebude před středeční večerní mší sv. tichá adorace.

Návštěvní hodiny na faře jsou o prázdninách pouze v pondělí 9 - 12 a 17 - 18 hod.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 26. 6. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí, sbírka je bohoslovce.

Ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

Ve středu při pontifikální bohoslužbě v 16 hodin v katedrále na Petrově bude biskup Pavel Konzbul slavnostně uveden do úřadu brněnského diecézního biskupa a biskup Vojtěch poděkuje za 32 let biskupské služby. Srdečně k této významné události života naší diecéze zveme!

Zvlášť rodiny s dětmi zveme ve čtvrtek na Staré Brno. V 16:30 hod. poděkujeme při mši sv. v bazilice za uplynulý školní rok, poté bude následovat společné setkání v zahradách kláštera.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 19. 6. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je 12. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele,

v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí, sbírka bude na bohoslovce.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 12. 6. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod.,  v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice, při mši sv. v 9 hodin přistoupí 12 dětí k 1. sv. přijímání. Večerní slovenskou mši sv. bude celebrovat bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně.

Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek o slavnosti těla a krve Páně se ráno můžete zúčastnit mše sv. v 7 hod. v kostele sv. Tomáše, slavnostní mše sv. naší farnosti je v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Kněžské a jáhenské svěcení udělí biskup Vojtěch při mši sv. v katedrále na Petrově v sobotu v 9 hodin. Budou vysvěceni  tři kněží a jeden jáhen.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 5. 6. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do čtvrtku v 19 hod.  (v pátek večerní bohoslužba není kvůli Noci kostelů, viz níže), v sobotu ráno v  8 hod.

Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého, sbírka je na charitativní potřeby.

Zítra je památka Panny Marie, Matky církve,

ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice, při mši sv. v 9 hodin přistoupí 12 dětí k 1. sv. přijímání. Večerní slovenskou mši sv. bude celebrovat bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.

V pátek proběhne tradiční Noc kostelů. V 17:30 hod. je společné ekumenické zahájení v Červeném kostele, v našem chrámu sv. Jakuba (bude pro tuto příležitost otevřen) bude program od 18 do 22 hodin. Večerní mše sv. u sv. Tomáše nebude!

Organizační setkání všech, kdo budou pomáhat s Nocí kostelů, je ve čtvrtek v 17:30 v kostele sv. Jakuba.

Poslední příprava na 1. sv. přijímání je ve středu v 17:30 v jezuitském kostele.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 29. 5. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny budou tento týden bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19:15 hod.  (začátek je posunut kvůli svatodušní novéně, viz níže), v pátek je navíc ranní mše sv. v 8 hod.  I v sobotu jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše, ráno v  8 hod. a večer zveme na svatodušní vigilii ve 20 hod.

Dnes je 7. velikonoční neděle.

Zítra je památka sv. Zdislavy, rodačky z naší diecéze.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha svatého, sbírka je na charitativní potřeby.

Zveme ke svatodušní novéně, kterou denně do pátku povede komunita Emmanuel v kostele sv. Tomáše. Začátek bude vždy v 18:30 hod. Novéna vrcholí sobotní svatodušní vigilií (viz výše).

Nikodémova noc proběhne v pátek po večerní mši sv. do 21 hod., tentokrát v kostele sv. Tomáše.

Příprava na 1. sv. přijímání je ve středu v 17:30 na faře.

Poslední příprava na biřmování v tomto školním roce začíná ve čtvrtek svatodušní novénou v 18:30 v kostele sv. Tomáše, pak pokračuje na faře.

Setkání farní rady je v úterý ve 20 hod. na faře.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 22. 5. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny budou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do čtvrtku v 19 hod., v pátek v 19:15 hod.  (začátek je posunut kvůli svatodušní novéně, viz níže) a v sobotu v 8 hod.

Dnes je 6. velikonoční neděle, sbírka bude na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Můžete se zúčastnit ranní mše sv. v kostele sv. Tomáše v 7 hod., naše farnost tam slaví mši sv. v 19 hod.

Příští neděle je 7. velikonoční.

Májová pobožnost bude v úterý po večerní mši sv. v kostele sv. Tomáše.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční tiché adoraci od 18:15 do 18:50 hodin v kostele sv. Tomáše.

Zveme ke svatodušní novéně, kterou od tohoto pátku (27. 5.) povede komunita Emmanuel v kostele sv. Tomáše. Začátek bude vždy v 18:30 hod.

Příprava na 1. sv. přijímání je výjimečně dnes v 10 hod. na faře, ve středu příprava není.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 15. 5. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod., v sobotu v 8 hod.

Dnes je 5. velikonoční neděle.

Zítra je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,

v sobotu je svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály.

Příští neděle je 6. velikonoční, sbírka bude na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Májová pobožnost bude v úterý po večerní mši sv. v kostele sv. Tomáše.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční tiché adoraci od 18:15 do 18:50 hodin v kostele sv. Tomáše.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

Příprava na 1. sv. přijímání bude výjimečně příští neděli v 10 hod. na faře.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 8. 5. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod., v sobotu v 8 hod.

Dnes je 4. velikonoční neděle, den modliteb za povolání k duchovnímu stav .

V sobotu je svátek sv. Matěje, apoštola.

Příští neděle je 5. velikonoční.

Májová pobožnost bude v úterý po večerní mši sv. a v pátek v 18:30 hod. v kostele sv. Tomáše.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční tiché adoraci od 18:15 do 18:50 hodin v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání je ve středu od 17:30 na faře.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 1. 5. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Tento pátek je první v měsíci květnu, mše sv. jsou ráno v 8 hod. v kostele sv. Tomáše a v 19 hod. v jezuitském kostele. V ostatní dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše, od pondělí do čtvrtka v 19 hod., v sobotu v 8 hod.

Dnes je 3. velikonoční neděle.

Zítra je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Příští neděle je 4. velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Májová pobožnost bude v úterý po večerní mši sv. v kostele sv. Tomáše.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční tiché adoraci od 18:15 do 18:50 hodin v kostele sv. Tomáše.

Nikodémova noc se uskuteční v pátek po večerní mši sv. v jezuitském kostele  do 21 hod.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání je ve středu od 17:30 na faře.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

Kostel sv. Jakuba bude otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do pátku od 14 do 18 hod., v sobotu a neděli od 13 do 18 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 24. 4. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

O nedělích slavíme bohoslužby v jezuitském kostele, můžete se zúčastnit ranní mše v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti je v 9 hod., večerní slovenská v 19 hod. Ve všední dny jsou bohoslužby v kostele sv. Tomáše od pondělí do pátku v 19 hod., v sobotu v 8 hod.

Dnes je 2. velikonoční neděle, neděle Božího milosrdenství.

Zítra je svátek sv. Marka, evangelisty,

v pátek svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Příští neděle je 3. velikonoční.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční tiché adoraci od 18:15 do 18:50 hodin v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání je ve středu od 17:30 na faře.

Ještě se můžete přihlásit na farní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ v sobotu 30. dubna. Nahlaste u manželů Múčkových (tel. 604 327 000). Odjezd je v 9 hod. od kavárny Bohéma, návrat do 18 hod.

Kostel sv. Jakuba bude otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do pátku od 14 do 18 hod., v sobotu a neděli od 13 do 18 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 17. 4. 2022

Kostel sv. Jakuba je od pondělí 11. dubna uzavřen pro bohoslužby. Proto naše farnost slaví bohoslužby v kostele sv. Tomáše (na Moravském náměstí) a v jezuitském kostele (roh ulic Jezuitská a Beethovenova).

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavíme ji v jezuitském kostele, ranní mše sv. je v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti  v 9 hod. Večerní slovenská mše dnes není.

Příští neděle je 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Mše sv. budou v jezuitském kostele, ranní v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti  v 9 hod., slovenská v 19 hod.

Zítra na velikonoční pondělí  je mše sv. v 7:30 hod. v jezuitském kostele, od úterý do pátku v 19 hod. v kostele sv. Tomáše, kde  je i ranní mše sv.  v sobotu v 8 hod.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční adoraci od 18:15 do 18:50 hodin v kostele sv. Tomáše.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání je ve středu od 17:30 na faře.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

Připomínáme farní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ v sobotu 30. dubna. Zapisujte se v sakristii nebo se nahlaste u manželů Múčkových.

Kostel sv. Jakuba bude otevřen k modlitbě a návštěvě dnes, zítra, v sobotu a neděli od 13 do 18 hod., od úterý do pátku od 14 do 18 hod.  

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 10. 4. 2022

Dnes je Květná (Pašijová) neděle, začíná Svatý týden. Bohoslužby jsou v 8 a 9:30 hod. v kostele sv. Jakuba, večerní mše sv. v 19 hod. (SK) včetně předcházející křížové cesty v 18:15 je v jezuitském kostele.

Od pondělí 11. dubna se uzavírá náš kostel pro bohoslužby. Proto bude naše farnost slavit Svatý týden a Velikonoce v kostele sv. Tomáše a u jezuitů.

Od pondělí do středy je mše sv. v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Na Zelený čtvrtek je mše sv. s otcem biskupem (tzv. missa chrismatis) na památku ustanovení svátosti kněžství v 9 hod. v katedrále. Večerní mše na památku Večeře Páně je v 19 hod. v kostele sv. Tomáše.

Velký pátek, den Ježíšovy smrti, je dnem přísného postu. Obřady Velkého pátku jsou v 19 hod. v kostele sv. Tomáše. Především biřmovanci jsou od 20:30 hod. zváni ke společné modlitbě.

Na Bílou sobotu jsme zváni k modlitbě před eucharistickým Kristem (u “Božího hrobu”). V jezuitském kostele je to možné od 9 do 12 a od 14 do 19:30 hod. Velikonoční vigilii budeme společně slavit v jezuitském kostele od 19:45 hod.

Příští neděle je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Oslavíme ji v jezuitském kostele, ranní mše sv. je v 7:30 hod., slavnostní mše sv. naší farnosti  bude v 9 hod. Večerní slovenská mše není.

Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele sv. Tomáše od pondělí do středy od 15:30 do 19 hod., ve čtvrtek a pátek od 14 do 16:30 hod.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční adoraci od 18:15 do 18:50 hodin v kostele sv. Tomáše.

Velikonoční číslo Farního zpravodaje si na Květnou neděli dopoledne můžete vzít na stolcích v kostele sv. Jakuba, v následujících dnech u sv. Tomáše a u jezuitů.

Kostel sv. Jakuba bude otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do čtvrtka od 14 do 18 hod., od pátku do  neděle od 13 do 18 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 3. 4. 2022

Dnes je 5. neděle postní.

Příští neděle je Květná (Pašijová), začíná Svatý týden.

Nedělní pořad bohoslužeb je dnes beze změn, na Květnou neděli zde budou dopolední mše sv. v 8 a 9:30 hod., večerní slovenská mše sv. v 19 hod. včetně předcházející křížové cesty už bude v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie. Ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mše sv. je pouze v sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.

Od pondělí 11. dubna se uzavírá náš kostel pro bohoslužby. Od pondělí do soboty bude naše farnost mívat bohoslužby v kostele sv. Tomáše, o nedělích v kostele u jezuitů. Bližší informace, také o slavení Velikonoc, budou na farním webu, na vývěskách a v ohláškách příští neděli.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý a pátek a v neděli (SK) od 18:15 hod. Křížová cesta na Květnou neděli už bude v jezuitském kostele.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání je ve středu od 17:30 na faře.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

Připomínáme farní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ v sobotu 30. dubna. Zapisujte se v sakristii.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční adoraci od 18 hodin, v sousedním kostele sv. Tomáše v neděli od 18 do 19 hod. 

Probíhají stavební práce ve vnitřním prostoru kostela. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Kostel bude tento týden otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v  neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 27. 3. 2022

Dnes je 4. neděle postní.

Příští neděle je 5. postní.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Od dubna bude naše farnost slavit ranní mše sv. pouze na první pátek v měsíci a každou sobotu sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a v neděli (SK) od 18:15 hod.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání proběhne ve středu od 17:30 na faře.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Úklid kostela bude v sobotu od 9 hod. Prosíme o pomoc!

Připomínáme farní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ v sobotu 30. dubna. Zapisujte se v sakristii.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční adoraci od 18 hodin, v sousedním kostele sv. Tomáše v neděli od 18 do 19 hod. Ve vývěskách též najdete možnosti konkrétní pomoci.

Probíhají stavební práce ve vnitřním prostoru kostela. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Kostel bude tento týden otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v  neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 20. 3. 2022

Dnes je 3. neděle postní.

V pátek je slavnost Zvěstování Páně.

Příští neděle je 4. postní.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.

Bohoslužby o páteční slavnosti Zvěstování Páně budou v 8 hod. (v kostele sv. Tomáše) a v 19 hod.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek (tentokrát SK) a v neděli (SK) od 18:15 hod.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání proběhne ve středu od 17:30 na faře.

Připomínáme farní pouť „Od Jakuba k Jakubovi“ v sobotu 30. dubna. Zapisujte se v sakristii.

Tento pátek 25. března v 17 hod. zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci P. Marie a zve nás k zapojení do iniciativy “24 hodin pro Pána”. V Brně nabízíme možnost prožít noc a den s Pánem především v katedrále a v kapucínském kostele. V katedrále proběhne modlitba za mír a k zasvěcení za předsednictví otce biskupa v 19 hodin. Od 21 hod. potom následuje v kapucínském kostele adorace před eucharistickým Kristem až do soboty do 16:30 hod. V sobotu od 9 do 16:30 hod. bude u kapucínů také příležitost ke svátosti smíření.

Za lidi zasažené válkou na Ukrajině a dar spravedlivého míru se modlíme při středeční adoraci od 18 hodin, v sousedním kostele sv. Tomáše v neděli od 18 do 19 hod. Ve vývěskách též najdete možnosti konkrétní pomoci.

Probíhají stavební práce ve vnitřním prostoru kostela. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Kostel bude tento týden otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v  neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 13. 3. 2022

Dnes je 2. neděle postní.

V sobotu je slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie.

Příští neděle je 3. postní.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.

Příští neděli při mši sv. v 8 hod. bude společné udílení svátosti pomazání nemocných, předtím je možné od 7:30 hod. slavit svátost smíření.

Bohoslužby k sobotní slavnosti sv. Josefa budou v pátek večer v 19 hod., v sobotu v 8 hod. v kostele sv. Tomáše.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a v neděli (SK) od 18:15 hod.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání proběhne ve středu od 17:30 na faře.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek od 19 hod. na faře.

Zveme k tiché modlitbě za Ukrajinu a dar spravedlivého míru při středeční adoraci od 18 hodin. Tento týden také proběhne celonoční adorace v kapli na faře, začátek v pátek ve 20 hod., ukončení v sobotu v 7 hod. Zapisujte se do seznamu v sakristii.

Probíhají stavební práce ve vnitřním prostoru kostela. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Kostel bude tento týden otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v  neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 3. 2022

Dnes je 1. neděle postní.

Příští neděle je 2. postní.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli (SK) od 18:15 hod.

Zveme k tiché modlitbě za Ukrajinu a dar spravedlivého míru při středeční adoraci od 18 hodin.

Březnové číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích v kostele.

Probíhají stavební práce ve vnitřním prostoru kostela. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Kostel bude tento týden otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v  neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 27. 2. 2022

Dnes je 8. neděle v liturgickém mezidobí, při bohoslužbách je sbírka na humanitární pomoc Ukrajině.

Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu, začíná postní doba.

Příští neděle je 1. postní.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.

Na Popeleční středu budou mše sv.  v 8 hod. v kostele sv. Tomáše a v 19 hod. v kostele sv. Jakuba. Od 18 hod. bude příležitost ke svátosti smíření. Naši biskupové se připojují k výzvě papeže František a prosí, abychom modlitby a půst na Popeleční středu nabídli za Ukrajinu.

Oficiální zahájení oprav našeho chrámu pro veřejnost proběhne toto úterý 1. března v 16 hodin v kostele. Srdečně zveme, zároveň prosíme o duchovní podporu oprav modlitbou.

Pobožnost křížové cesty bude v pátek a v neděli (SK) od 18:15 hod.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod. Budeme při ní v tichu prosit za trpící obyvatele Ukrajiny a nalezení cesty ke spravedlivému míru.

Úklid kostela se uskuteční v sobotu od 9 hod. Prosíme o pomoc!

Probíhají stavební práce ve vnitřním prostoru kostela. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Kostel bude tento týden otevřen k modlitbě a návštěvě v pondělí a ve středu od 10 do 18 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 16:30 do 18 hod., v sobotu od 12 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Omlouváme se za různé doby otevření kvůli opravám a úklidu kostela. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 20. 2. 2022

Dnes je 7. neděle v liturgickém mezidobí, při bohoslužbách je sbírka “Haléř sv. Petra”.

V úterý je svátek Stolce sv. apoštola Petra.

Příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.

Příprava na 1. sv. přijímání se uskuteční ve středu od 17:30 hod. na faře.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek od 19 hodin ve farním sále.

Oficiální zahájení oprav našeho chrámu pro veřejnost proběhne v úterý 1. března v 16 hodin v kostele. Srdečně zveme, zároveň prosíme o duchovní podporu oprav modlitbou.

Změna termínu farní pouti „Od Jakuba k Jakubovi“ – oproti oznámení v únorovém čísle Farního zpravodaje bude o týden posunuta, uskuteční se v sobotu 30. 4. 2022. Bližší informace najdete v březnovém čísle FZ.

Probíhají stavební práce ve vnitřním prostoru kostela. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě tento týden kvůli opravám od pondělí do pátku pouze od 16:30 do 18 hod., v sobotu od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

******

Ohlášky 13. 2. 2022

Dnes je 6. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí, bude při ní sbírka “Haléř sv. Petra”.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše.

Setkání farní rady proběhne ve středu od 19:45 hod. na faře.

Setkání s tématem „Jak hlásat evangelium v současné společnosti“ proběhne v katedrále na Petrově v sobotu 19. února od 9:30 hod. Přednáší kněz českobudějovické diecéze Josef Prokeš. Bližší informace najdete na www.biskupstvi.cz . Srdečně zveme!

Probíhají stavební práce ve vnitřním prostoru kostela. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě tento týden kvůli opravám od pondělí do pátku pouze od 16:30 do 18 hod., v sobotu od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 2. 2022

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí.

V pátek je památka Panny Marie Lurdské - světový den nemocných. Na nemocné budeme zvlášť pamatovat při bohoslužbách (v 8 hod. v kostele sv. Tomáše a v 19 hod. u sv. Jakuba)

Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše. 

Představení dětí, které se začnou připravovat na svátost smíření a 1. sv. přijímání, bylo přesunuto na  příští neděli při mši sv. v 9:30 hod.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hodin ve farním sále.

Únorové číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích v kostele.

Začaly stavební práce ve vnitřním prostoru kostela. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě tento týden v pondělí a úterý od 10 do 18 hod., od středy do pátku kvůli opravám pouze od 16:30 do 18 hod., v sobotu od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 30. 1. 2022

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Mše sv. budou v 8 hod. (v kostele sv. Tomáše) a v 19 hod.

Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví tento týden ve středu na Hromnice, pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše. 

Od února začne příprava dětí na svátost smíření a 1. sv. přijímání dětí. Ještě dnes můžete děti přihlásit u o. Jana. Příští neděli při mši sv. v 9:30 hod. budou děti představeny našemu společenství.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Od zítřka se začne stavět lešení u oken v levé boční lodi. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do ohrazených prostorů! Děkujeme za pochopení a snášení nepříjemností spojených s opravami.

Pokud není z bezpečnostních důvodů nutné kostel uzavřít, je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 23. 1. 2022

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek Obrácení sv. Pavla, končí týden modliteb za jednotu křesťanů.

Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví pouze v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše. Od pondělí do čtvrtka můžete jít na ranní mši sv. v 7 hod. u sv. Tomáše nebo v 8:30 hod. u kapucínů.

Ekumenickou bohoslužbu s křesťany jiných církví budeme slavit v úterý v 19 hod. Mše sv. tento den nebude.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hodin ve farním sále.

Od února začne příprava dětí na svátost smíření a 1. sv. přijímání dětí. Bližší informace jsou ve Farním zpravodaji (je k dispozici v kostele), děti přihlašujte u o. Jana.

Pokud není z bezpečnostních důvodů nutné kostel uzavřít (tento týden ve čtvrtek 27. 1.) , je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 16. 1. 2022

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů, kterou začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Během oprav kostela je nedělní pořad bohoslužeb beze změn, ale ve všední dny jsou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. naše farnost slaví pouze v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše. Od pondělí do čtvrtka můžete jít na ranní mši sv. v 7 hod. u sv. Tomáše nebo v 8:30 hod. u kapucínů.

Od února začne příprava dětí na svátost smíření a 1. sv. přijímání dětí. Bližší informace jsou ve Farním zpravodaji (je k dispozici v kostele), děti přihlašujte u o. Jana.

Ekumenická bohoslužba proběhne na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů v úterý 25. ledna v 19 hod.

Prosíme, abyste při zadávání úmyslů mší sv. poskytli svůj telefonický kontakt.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 9. 1. 2022

Dnes je svátek Křtu Páně.

Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

Od zítřka začnou opravy našeho chrámu. Nedělní pořad bohoslužeb bude beze změn, ale ve všední dny budou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mši sv. bude naše farnost slavit pouze v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše. Od pondělí do čtvrtka můžete jít na ranní mši sv. v 7 hod. u sv. Tomáše nebo v 8:30 hod. u kapucínů.

Kvůli opravám též od zítřka v našem chrámu nebudou svatební ani pohřební bohoslužby.

Lednové číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích v kostele.

Příprava na biřmování proběhne ve čtvrtek od 19 hodin ve farním sále.

Prosíme, abyste při zadávání úmyslů mší sv. poskytli svůj telefonický kontakt.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude během oprav uzavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 2. 1. 2022

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

Ve čtvrtek je slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek), mše sv. budou v 8 a 19 hod.

Příští neděli je svátek Křtu Páně.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Příští neděli si po dopolední mši sv. v adoraci budeme vyprošovat Boží pomoc pro opravy našeho chrámu. Po jejím skončení ještě mládež zahraje vánoční hru.

Od pondělí 10. ledna začnou opravy našeho chrámu. Nedělní pořad bohoslužeb bude beze změn, ale ve všední dny budou pouze večerní mše sv. v 19 hod. Ranní mše sv. bude sloužena pouze v pátek a sobotu v 8 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše. Od pondělí do čtvrtku můžete jít na ranní mši sv. v 7 hod. u sv. Tomáše nebo v 8:30 hod. u kapucínů.

Kvůli opravám též od 10. ledna v našem chrámu nebudou svatební ani pohřební bohoslužby.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude nyní zavřena.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 12. 2021

Dnes je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Zítra je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty,

v úterý svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

V sobotu je slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek).

Příští neděle je 2. po Narození Páně.

Dnes o svátku Sv. rodiny je obvyklý nedělní pořad bohoslužeb. Při nich bude požehnáno zvlášť manželům.  Po skončení dopolední mše sv. zahrají děti vánoční hru (asi v 10:30 hod.).

Od pondělí do čtvrtka budou pouze ranní bohoslužby v 8 hod. Večerní mše sv. jsou v 17.30 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše. V pátek budou mše sv. v 8 a 17 hod., při večerní mši sv. poděkujeme za uplynulý rok.

V sobotu o slavnosti Matky Boží, P.Marie je obvyklý nedělní pořad bohoslužeb - 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) .

Zítra o svátku sv. Jana jsme zváni na pouť do minoritského kostela. Slavnostní mše sv. je v 15:30 hod.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do čtvrtka od 10 do 18 hod., 31. 12. od 10 do 16:30 hod., příští sobotu a neděli od 13 do 18 hod. Věž bude otevřena denně od 13 do 17 hod. (31. 12. do 16:30 hod.)

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 19. 12. 2021

Dnes je 4. neděle adventní.

V sobotu je slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek).

Příští neděli je svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa (má přednost před svátkem sv. Štěpána).

Od pondělí do čtvrtka jsou bohoslužby v obvyklých časech. Ve čtvrtek je navíc rorátní mše v 6:15 hod. Před večerními bohoslužbami se bude zpovídat už od 18 hod., podle potřeby i po nich.

Na Štědrý den je v 8 hod. poslední mše sv. adventní doby. Od 10 do 16 hod. a potom od 21:15 hod. si v kostele můžete zapálit Betlémské světlo. Slavnostní „půlnoční“ mše sv. z vigilie Narození Páně bude ve 22 hod. Zpívá při ní sbor Jakubák.

V sobotu o slavnosti Narození Páně jsou bohoslužby v 8, 9:30 a 11 hod. Večerní mše sv. zde není, je v 19:30 hod. v sousedním kostele sv. Tomáše. Při mši sv. v 11 hod. zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

O svátku Sv. rodiny příští neděli je obvyklý pořad bohoslužeb. Při nich bude požehnáno zvlášť manželům.  Po skončení dopolední mše sv. zahrají děti vánoční hru (asi v 10:30 hod.).

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do čtvrtka od 10 do 18 hod., na Štědrý den od 10 do 16 hod., příští sobotu a neděli od 13 do 18 hod. Věž bude otevřena v sobotu a neděli od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 12. 12. 2021

Dnes je 3. neděle adventní.

Příští neděle je 4. adventní.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v 8 a 19 hod., v sobotu v 8 hod. Navíc jsou rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod. (slovensky) a ve čtvrtek v 6:15 hod. Vstup na roráty je bočním vchodem u sakristie. Páteční večerní bohoslužba je v adventu při svíčkách.

Od středy se před večerními bohoslužbami bude zpovídat už od 18 hod., podle potřeby i po nich.

Srdečně zveme na adventní koncert naší scholy Jakubák se slovem faráře Jana Pacnera v sobotu v 17:30 hod.

Generální předvánoční úklid kostela bude v sobotu od 9 hod. Prosíme o pomoc!

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude otevřena od pátku do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 5. 12. 2021

Dnes je 2. neděle adventní.

Ve středu je slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (doporučený svátek). Mše sv. budou v 8 a 19 hod.

Příští neděle je 3. adventní.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v 8 a 19 hod., v sobotu v 8 hod. Navíc jsou rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod. (slovensky) a ve čtvrtek v 6:15 hod. Vstup na roráty je bočním vchodem u sakristie. Páteční večerní bohoslužba je v adventu při svíčkách.

Na stolcích si můžete vzít prosincové vydání Farního zpravodaje (s programem na Vánoce).

Srdečně zveme na adventní varhanní koncert Ondřeje Múčky se slovem faráře Jana Pacnera v sobotu v 17:30 hod.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude otevřena od pátku do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 11. 2021

Dnes je 1. neděle adventní, začíná nový liturgický rok. Při bohoslužbách bude žehnání adventních věnců.

V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Příští neděle je 2. adventní.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v 8 a 19 hod., ve čtvrtek je v adventu ještě rorátní mše sv. v 6:15 hod. V sobotu je mše sv. v 8 hod.

K hlubšímu prožívání adventní doby nabízíme tradiční brožurku Průvodce adventem, kterou si můžete vzít na stolku pod kůrem. Cena je 9,- Kč.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Kostel je tento týden otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do pátku od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude otevřena v pátek a neděli od 13 do 17 hod. Kvůli přípravě koncertu Gregory Portera bude v sobotu 4. 12.  přes den kostel uzavřen.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 11. 2021

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále.

Příští neděle je 1. adventní, začíná nový liturgický rok. Při bohoslužbách bude žehnání adventních věnců.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

V předsíni kostela si po dnešních dopoledních bohoslužbách můžete zakoupit adventní věnce. Výtěžek půjde na opravy našeho chrámu. Velký dík všem, kdo je zhotovili!

K hlubšímu prožívání adventní doby nabízíme tradiční brožurku Průvodce adventem, kterou si můžete vzít na stolku pod kůrem. Cena je 9,- Kč.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude otevřena od pátku do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 11. 2021

Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře.

Vzhledem k pandemii je možné získat tzv. plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Bližší informace najdete v aktualitách na našem webu i v listopadovém čísle našeho Farního zpravodaje, který si můžete vzít na stolcích.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude otevřena od pátku do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 11. 2021

Dnes je 32. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek Posvěcení lateránské baziliky,

ve čtvrtek památka sv. Martina, biskupa,

v sobotu památka sv. Anežky České, panny.

Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

Při páteční mši sv. v 19 hod. budeme prosit za synodu a potom zveme zájemce o zapojení do synodních kroužků k setkání do farního sálu.

Dnes po mši sv. si můžete zakoupit dvojCD Moje oči uviděly Tvou spásu, které vydal náš sbor Jakubák. Cena je 400 Kč, zakoupením přispíváte naší farnosti.

Setkání „Rodiny rodinám“ se uskuteční dnes od 15:30 hod. v sálu na faře. Srdečně zveme, bližší informace jsou na vývěskách.

Vzhledem k pandemii je možné získat tzv. plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Bližší informace najdete v aktualitách na našem webu i v listopadovém čísle našeho Farního zpravodaje, který si můžete vzít na stolcích.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude otevřena od pátku do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 31. 10. 2021

Dnes je 31. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je slavnost Všech svatých (doporučený svátek), v úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V oba dny jsou mše sv. v 8 a 19 hodin.

Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

V těchto dnech se zvlášť modlíme za zemřelé s podporou celého společenství církve, můžeme pro ně získat tzv. plnomocné odpustky. Odpustek neznamená odpuštění hříchů, ale pomoc se zahlazením jejich následků. Věříme, že tak lze pomáhat i zemřelým, kteří si tyto “dluhy” odnesli zahranici smrti. Odpustky můžeme získat ve stavu milosti posvěcující, tedy bez těžkého hříchu, a zároveň se vyžaduje úmysl tyto odpustky získat a být ve spojení s Kristem a církví skrze svátost smíření v této době, svaté přijímání a modlitbu na úmysl Svatého otce v daný den. K tomu přistupuje 1. a 2. listopadu při návštěvě kostela modlitba Otče náš a vyznání víry, od 1. do 8. listopadu modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova. 

Tento týden se před večerními bohoslužbami bude zpovídat už od 18 hod.

Dnes po mši sv. si můžete zakoupit dvojCD Moje oči uviděly Tvou spásu, které vydal náš sbor Jakubák. Cena je 400 Kč, zakoupením přispíváte naší farnosti.

Příprava na biřmování bude ve čtvrtek od 19 hodin na faře.

Setkání „Rodiny rodinám“ se uskuteční příští neděli 7. listopadu od 15:30 hod. v sálu na faře. Srdečně zveme, bližší informace jsou na vývěskách.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Úklid kostela se uskuteční v sobotu od 9 hodin. Prosíme o pomoc!

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž bude otevřena od pátku do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 24. 10. 2021

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí, den modliteb za misie, sbírka je na podporu misijního díla církve.

Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

V měsíci říjnu se od pondělí do čtvrtka se po večerní mši sv. modlíme růženec. Před ranními bohoslužbami každý den od 7:30 hod.

Sbor Jakubák vydal dvojCD Moje oči uviděly Tvou spásu, které zachycuje liturgickou hudbu celého církevního roku. O následujících dvou nedělích si ho budete moci po bohoslužbách zakoupit za zvýhodněnou cenu 400 Kč.

Přednáška s fotografiemi o křesťanech v Iráku se uskuteční dnes v 19:30 hod. v kostele sv. Michala (vstup z Dominikánské ulice).

Zveme na setkání „Rodiny rodinám“ v neděli 7. listopadu od 15:30 hod. v sálu na faře. Bližší informace jsou na vývěskách, srdečně zveme.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je otevřena od pondělí do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 17. 10. 2021

Dnes  je 29. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí, je dnem modliteb za misie, sbírka bude na podporu misijního díla církve.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

Dnes zahájí otec biskup Vojtěch diecézní fázi synody slavnostní bohoslužbou v 16 hod. v katedrále. Bližší informace k synodě najdete na www.biskupstvi.cz Zájemci o zapojení do synodálního procesu na úrovni farnosti se osobně hlaste u faráře Jana Pacnera.

V měsíci říjnu se od pondělí do čtvrtka se po večerní mši sv. modlíme růženec. Před ranními bohoslužbami každý den od 7:30 hod.

Sbor Jakubák srdečně zve na uvedení nového CD Moje oči uviděly Tvou spásu, které zachycuje liturgickou hudbu celého církevního roku, tento pátek po večerní mši sv. (cca v 19:30 hod.)

Dnes se ještě u faráře u faráře Jana Pacnera můžete přihlásit k přípravě na biřmování. Příprava tento týden nebude, další setkání se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu v 19 hod. na faře.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je otevřena od pondělí do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 10. 10. 2021

Dnes  je 28. neděle v liturgickém mezidobí.

v pátek památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

V měsíci říjnu se od pondělí do čtvrtka se po večerní mši sv. modlíme růženec. Před ranními bohoslužbami každý den od 7:30 hod.

Ve čtvrtek začala příprava na přijetí svátosti biřmování, do příští neděle je poslední možnost se přihlásit v sakristii nebo přímo u faráře Jana Pacnera.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je otevřena od pondělí do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 3. 10. 2021

Dnes  je 27. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra je památka sv. Františka z Assisi,

ve čtvrtek památka P. Marie Růžencové,

Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

Nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

Zveme všechny, kdo chtějí prohlubovat svou víru a dosud nepřijali svátost biřmování, aby se zapojili do přípravy k přijetí této svátosti. Bude probíhat ve čtvrtek jednou za 2 týdny v 19 hod. na naší faře, první setkání proběhne tento čtvrtek 7. října. Do přípravy se mohou zapojit mladí od 15 let, horní hranice věku není omezena. Zapisujte se v sakristii nebo kontaktujte osobně o. Jana.

Slavnostní mše sv. k zahájení akademického roku, které bude předsedat biskup Pavel, bude slavena toto úterý v 19 hodin v katedrále na Petrově. Zveme zvlášť vysokoškoláky!

V rámci festivalu Moravský podzim se v našem chrámu dnes od 16 hod. uskuteční koncert renesančních hudebních nešpor. Srdečně zveme!

Informace k dalším akcím, jako je Koláč pro hospic ve středu 6. října nebo růžencová slavnost v kostele sv. Michala ve čtvrtek 7. října, si můžete přečíst na vývěskách v předsíni kostela nebo vyhledat na internetu.

Říjnové číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích v kostele.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je otevřena od pondělí do neděle od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 26. 9. 2021

Dnes  je 26. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního ochránce českého národa,

ve středu svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

Připomínáme, že nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

Zveme všechny, kdo chtějí prohlubovat svou víru a dosud nepřijali svátost biřmování, aby se zapojili do přípravy k přijetí této svátosti. Bude probíhat ve čtvrtek jednou za 2 týdny v 19 hod. na naší faře, první setkání bude 7. října. Do přípravy se mohou zapojit mladí od 15 let, horní hranice věku není omezena. Zapisujte se v sakristii nebo kontaktujte osobně o. Jana.

Kurzy Alfa, které jsou určeny pro lidi se zájmem o křesťanskou víru, začnou v aule Martina Středy v jezuitském kostele (vstup z rohu ulic Mozartova a Jezuitská) tento čtvrtek 30. září v 19 hod.

Ve středu 29. září zveme do kostela P. Marie Pomocnice v Žabovřeskách – v rámci cyklu Žabovřeské rozmlouvání proběhne od 19 hod. debata s plzeňským biskupem Tomášem Holubem.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Úklid kostela se uskuteční v sobotu od 9 hodin. Prosíme o pomoc!

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je otevřena od pondělí do soboty od 12 do 17 hod., v neděli od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 19. 9. 2021

Dnes  je 25. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty,

Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.

Připomínáme, že nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

Farní putování po kostelích zasvěcených sv. Jakubovi se uskuteční tuto sobotu 25. září. Odjezd bude v 9 hod. od kavárny Bohéma, návrat kolem 18 hod. Zapisujte se na přihlašovací arch v sakristii.

Zveme všechny, kdo chtějí prohlubovat svou víru a dosud nepřijali svátost biřmování, aby se zapojili do přípravy k přijetí této svátosti. Bude probíhat ve čtvrtek jednou za 2 týdny v 19 hod. na naší faře, první setkání bude 7. října. Do přípravy se mohou zapojit mladí od 15 let, horní hranice věku není omezena. Zapisujte se v sakristii nebo kontaktujte osobně o. Jana.

Kurzy Alfa, které jsou určeny pro lidi se zájmem o křesťanskou víru, začnou v aule Martina Středy v jezuitském kostele (vstup z rohu ulic Mozartova a Jezuitská) ve čtvrtek 30. září v 19 hod.

V sobotu ve 10:30 hod. při svatební bohoslužbě uzavřou manželství Michal Kinc a Jana Witkovská.

Na stolcích v kostele si též můžete vzít modlitbu za naši zemi, ke které nás zvou naši biskupové v souvislosti s blížícími se volbami.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je otevřena od pondělí do soboty od 12 do 17 hod., v neděli od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 12. 9. 2021

Dnes  je 24. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek Povýšení sv. kříže,

ve středu je památka P. Marie Bolestné.

Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí.

Připomínáme, že nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

Farní putování po kostelích zasvěcených sv. Jakubovi se uskuteční v sobotu 25. září. Odjezd bude v 9 hod. od kavárny Bohéma, návrat kolem 18 hod. Zapisujte se na přihlašovací arch v sakristii.

Zveme všechny, kdo chtějí prohlubovat svou víru a dosud nepřijali svátost biřmování, aby se zapojili do přípravy k přijetí této svátosti. Bude probíhat ve čtvrtek jednou za 2 týdny v 19 hod. na naší faře, první setkání bude 7. října. Do přípravy se mohou zapojit mladí od 15 let, horní hranice věku není omezena. Možnost přihlašování bude od neděle 19. září.

Prosíme, provázejme modlitbou návštěvu papeže Františka na Slovensku. Stále je možné se zaregistrovat na poutní mši sv. v Šaštíně ve středu 15. září. Více informací najdete na www.navstevapapeza.sk

Na stolcích v kostele si též můžete vzít modlitbu za naši zemi, ke které nás zvou naši biskupové v souvislosti s blížícími se volbami.

V sobotu ve 12 hod. při svatební bohoslužbě uzavřou manželství Radim Prokeš a Simona Zahrádková.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je otevřena od pondělí do soboty od 12 do 17 hod., v neděli od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 5. 9. 2021

Dnes  je 23. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je svátek Narození P. Marie.

Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

Připomínáme, že nedělní mše sv. jsou v 8, 9:30 a 19 hod. Mše sv. v 11 hod. není, je v sousedním kostele sv. Tomáše. Ve všední dny jsou bohoslužby v obvyklých časech.

Po delší době můžeme uskutečnit další farní putování po kostelích zasvěcených sv. Jakubovi, a to v sobotu 25. září. Odjezd bude v 9 hod. od kavárny Bohéma, návrat kolem 18 hod. Zapisujte se na přihlašovací arch v sakristii.

Zveme všechny, kdo chtějí prohlubovat svou víru a dosud nepřijali svátost biřmování, aby se zapojili do přípravy k přijetí této svátosti. Bude probíhat ve čtvrtek jednou za 2 týdny v 19 hod. na naší faře, první setkání bude 7. října. Do přípravy se mohou zapojit mladí od 15 let, horní hranice věku není omezena.

Bližší informace k předchozím i dalším oznámením, například k návštěvě papeže Františka na Slovensku nebo k jáhenskému svěcení našeho farníka Jendy Huska, najdete v zářijovém čísle Farního zpravodaje, který je k dispozici na stolcích v kostele. Jednotlivé aktuality také budou postupně uveřejněny v novinkách na našem farním webu.

Na stolcích v kostele si též můžete vzít modlitbu za naši zemi, ke které nás zvou naši biskupové v souvislosti s blížícími se volbami.

Ve čtvrtek v 15 hod. při svatební bohoslužbě uzavřou manželství Olivier Riou du Cosquer a Tereza Formanová a v sobotu v 11 hod. Lukáš Bažant a Tereza Kőlblová.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Věž je otevřena od pondělí do soboty od 12 do 17 hod., v neděli od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 29. 8. 2021

Dnes  je 22. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

Od zítřka budou mše sv. od pondělí do pátku opět v 8 a 19 hodin. Nedělní mše sv. ovšem vzhledem ke snížení počtu kněží budou dopoledne pouze v 8 a 9:30 hod. Nedělní mše sv. v 11 hod. už bývat nebude, v 11 hod. je mše v sousedním kostele sv. Tomáše. Večerní nedělní mše sv. v 19 hod. je ve slovenštině.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

V sobotu ve 11 hod. si při svatební bohoslužbě udělí svátost manželství David Hrabec a Andrea Zachová.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Ve stejných časech je do úterý 31. 8. otevřena věž kostela. Od 1. 9. bude věž otevřena od pondělí do soboty od 12 do 17 hod., v neděli od 13 do 17 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 22. 8. 2021

Dnes  je 21. neděle v liturgickém mezidobí.

V úterý je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Ještě tento týden jsou od pondělí do pátku pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. je pouze v sobotu. V pracovní dny jsou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku není mše sv. v 17:30 hod.

V pátek ve 11 hod. při svatební bohoslužbě uzavřou manželství Tomáš Vykydal a Nikola Petříčková.

Kostel je o prázdninách otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Ve stejných časech je otevřena i věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 15. 8. 2021

Dnes  je slavnost Nanebevzetí P. Marie.

Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

Do 27. srpna jsou od pondělí do pátku pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. je pouze v sobotu. V pracovní dny jsou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku není mše sv. v 17:30 hod.

V pátek ve 14 hod. při svatební bohoslužbě uzavřou manželství Alexandr Zítka a Soňa Kvapilová,

v sobotu si udělí svátost manželství v 11 hod. Miloslav Švestka a Tereza Jeřábková a ve 14 hod. Simon Lerchen a Justina Šujanová.

Kostel je o prázdninách otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Ve stejných časech je otevřena i věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 8. 8. 2021

Dnes  je  19. neděle v liturgickém mezidobí.

V pondělí je svátek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy,

v úterý svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Příští neděle je slavnost Nanebevzetí P. Marie, zároveň je to Den Brna. Otec biskup Vojtěch bude slavit pontifikální mši sv. v katedrále na Petrově v 10:30 hod. na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna.

Do 27. srpna jsou od pondělí do pátku pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. je pouze v sobotu. V pracovní dny jsou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku není mše sv. v 17:30 hod.

Kostel je o prázdninách otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Ve stejných časech je otevřena i věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 1. 8. 2021

Dnes  je  18. neděle v liturgickém mezidobí.

V pátek je svátek Proměnění Páně.

Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

Dnes je kromě obvyklých bohoslužeb v 8, 9:30 a 19 hod. navíc v 11 hod. německo - česká mše sv. v rámci festivalu Meeting Brno a partnerství mezi naší diecézí a diecézí Rottenburg-Stuttgart. Hlavním celebrantem bude biskupský vikář této diecéze Uwe Scharfenecker.

Do 27. srpna jsou od pondělí do pátku pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. je pouze v sobotu. V pracovní dny jsou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku není mše sv. v 17:30 hod.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Příští sobotu 7. 8. se uskuteční tradiční pouť Světového společenství Živého růžence sv. Filomeny do farního kostela sv. Filomeny v Koclířově. Odjezd v 8:30 od známého stanoviště u Bohémy, návrat kolem 16. hodiny. Zájemci ať se hlásí v sakristii nebo u Josefa a Heleny Múčkových.

Kostel je o prázdninách otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Ve stejných časech je otevřena i věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 7. 2021

Dnes  je  slavnost sv. Jakuba, apoštola, ochránce našeho chrámu. Na tento den připadá 1. Světový den prarodičů a seniorů.

Zítra je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie,

ve čtvrtek je památka sv. Marty,

v sobotu památka sv. Ignáce, kněze - v jezuitském kostele slaví slavnost zakladatele řádu.

Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí.

Příští neděli bude kromě obvyklých bohoslužeb v 8, 9:30 a 19 hod. navíc v 11 hod. německo - česká mše sv. v rámci festivalu Meeting Brno a partnerství mezi naší diecézí a diecézí Rottenburg-Stuttgart. Hlavním celebrantem bude biskupský vikář této diecéze Uwe Scharfenecker.

Do 27. srpna jsou od pondělí do pátku pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. je pouze v sobotu. V pracovní dny jsou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku není mše sv. v 17:30 hod.

V sobotu v 11 hod. si udělí svátost manželství Jakub Strejček a Lucie Viktorinová a ve 13 hod. Dominik Vaněk a Veronika Křížová.

Kostel je o prázdninách otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Ve stejných časech je otevřena i věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 18. 7. 2021

Dnes  je  16. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je svátek sv. Marie Magdalény,

v pátek svátek sv. Brigity, manželky a řeholnice, patronky Evropy.

Příští neděle je slavnost sv. Jakuba, apoštola, ochránce našeho chrámu.

O prázdninových nedělích jsou dopolední mše sv. v 8 a 9:30 hod., mše sv. v 11 hod. nebude. Večerní mše sv. v 19 hod. je i o prázdninách ve slovenštině.

Do 27. srpna jsou od pondělí do pátku pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. je pouze v sobotu. V pracovní dny jsou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku není mše sv. v 17:30 hod.

Kostel je o prázdninách otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Ve stejných časech je otevřena i věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 11. 7. 2021

Dnes  je  15. neděle v liturgickém mezidobí, adorační den farnosti.

Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

O prázdninových nedělích jsou dopolední mše sv. v 8 a 9:30 hod., mše sv. v 11 hod. nebude. Večerní mše sv. v 19 hod. je i o prázdninách ve slovenštině.

Do 27. srpna jsou od pondělí do pátku pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. je pouze v sobotu. V pracovní dny jsou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku není mše sv. v 17:30 hod.

Dnes je adorační den naší farnosti. Příležitost ke ztišení před eucharistickým Kristem bude od 10:30 do 12 hod. a od 18 do 18:50 hod.

Kostel je o prázdninách otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Ve stejných časech je otevřena i věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 4. 7. 2021

Dnes  je  14. neděle v liturgickém mezidobí, sbírka bude na bohoslovce

Zítra je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy (doporučený svátek). Mše sv. budou v 8 a 19 hod.

Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

Informace k prázdninovému programu:

O nedělích budou dopolední nedělní mše sv. v 8 a 9:30 hod., mše sv. v 11 hod. nebude. Večerní mše sv. v 19 hod. bude i o prázdninách ve slovenštině.

Od 6. července do 27. srpna budou od pondělí do pátku pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. bude pouze v sobotu. V pracovní dny budou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku nebudou mše sv. v 17:30 hod.

Příští neděli je adorační den naší farnosti. Příležitost ke ztišení před eucharistickým Kristem bude od 10:30 do 12 hod. a od 18 do 18:50 hod.

Kostel bude o prázdninách otevřen k modlitbě a návštěvě od pondělí do soboty od 10 do 18 hod., v neděli od 13 do 18 hod. Ve stejných časech bude otevřena i věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 27. 6. 2021

Dnes  je 13. neděle v liturgickém mezidobí, je mimořádná sbírka na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou. Další informace k možné pomoci najdete v aktualitách na našem webu.

V úterý je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních ochránců brněnské diecéze,

v sobotu je svátek sv. Tomáše, apoštola.

Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí, sbírka bude na bohoslovce.

Informace k prázdninovému programu:

Od příští neděle 4. července budou dopolední nedělní mše sv. v 8 a 9:30 hod., mše sv. v 11 hod. nebude. Večerní mše sv. v 19 hod. bude i o prázdninách ve slovenštině.

Od úterý 6. července do pátku 27. srpna budou v pracovní dny pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. bude pouze v sobotu. V pracovní dny budou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku nebudou mše sv. v 17:30 hod.

Především rodiny s dětmi zveme na společné zakončení školního roku 30. června na Staré Brno. Program začíná v 16:30 mší svatou, potom následuje společné posezení na zahradě.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Prázdninové číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 10 do 18 hod. (v neděli od 13 do 18 hod.) Věž kostela bude do 30. 6. otevřena od 13 do 17 hod., od 1. 7. od 10 do 18 hod. (v neděli od 13 do 18 hod.)

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 20. 6. 2021

Dnes  je 12. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

Informace k prázdninovému programu:

Od neděle 4. července budou dopolední nedělní mše sv. v 8 a 9:30 hod., mše sv. v 11 hod. nebude. Večerní mše sv. v 19 hod. bude i o prázdninách ve slovenštině.

Od úterý 6. července do pátku 27. srpna budou v pracovní dny pouze večerní mše v 19 hod. Mše sv. v 8 hod. bude pouze v sobotu. V pracovní dny budou ranní mše v sousedním kostele sv. Tomáše v 7 hod., tam zase od pondělí do pátku nebudou mše sv. v 17:30 hod.

Demontáž výstavy fotografií v presbytáři byla přesunuta na zítřek odpoledne, dnes tedy máte poslední možnost její prohlídky.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 10 do 18 hodin. Také bude denně od 13 do 17 hod. otevřena věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 13. 6. 2021

Dnes  je 11. neděle v liturgickém mezidobí.

Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

V sobotu ve 13 hodin si udělí svátost manželství Josef Valenta a Petra Hrubá.

Výstavu fotografií spolku Člověk a víra v presbytáři našeho kostela si můžete prohlédnout do tohoto pátku.

V sobotu v 9 hodin vysvětí v katedrále na Petrově biskup Vojtěch jednoho kněze a jednoho jáhna naší diecéze. Vzpomeňme na ně v modlitbě!

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 10 do 18 hodin. Také bude denně od 13 do 17 hod. otevřena věž kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 6. 2021

Dnes  je 10. neděle v liturgickém mezidobí.

v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

v sobotu památka Neposkvrněného Srdce P. Marie.

Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

V pátek o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budou po mších sv. litanie k Nejsv. Srdci a zásvětná modlitba.

V sobotu ve 12 hodin uzavřou při svatební bohoslužbě manželství Jakub Hanák a Barbora Šnajdrová.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 18 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 30. 5. 2021

Dnes  je slavnost Nejsvětější Trojice.

Zítra je svátek Navštívení P. Marie,

ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně (doporučený svátek).

Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek o slavnosti Těla a Krve Páně budou mše sv. v 8 a 19 hod. Po ranní mši bude eucharistická adorace, po večerní pak adorace a průvod kostelem. Zveme děvčata, aby se se do průvodu zapojila jako družičky.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20:00 do 21:30 hod.

Úklid kostela bude v sobotu od 9 hod. Prosíme o pomoc!

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 18 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 23. 5. 2021

Dnes  je slavnost Seslání Ducha sv., sbírka je určena na charitativní potřeby.

Zítra je památka P. Marie, Matky církve,

ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.

V pátek proběhne Noc kostelů, program je na vývěskách a v samostatné aktualitě na našem webu. Zahájení bude ekumenickou pobožností v 17:30, mše sv. bude až ve 21 hod.

Májová pobožnost bude v úterý po večerní mši sv.

Svatodušní číslo Farního zpravodaje si můžete vzít na stolcích.

Úklid kostela bude tentokrát v sobotu od 9 hod. Prosíme o pomoc!

Ještě k této neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, zamyšlení je též na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 18 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 16. 5. 2021

Dnes  je 7. velikonoční neděle.

v pátek je svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha sv., sbírka je určena na charitativní potřeby.

Májové pobožnosti jsou v úterý po večerní mši sv. a v pátek od 18:30 hod.

Svatodušní duchovní obnova online proběhne dnes od 14 hod. Připojit se můžete na YouTube kanálu Live4G. Bližší informace najdete v samostatné aktualitě.

Svatodušní novéna vedená komunitou Emmanuel probíhá v sousedním kostele sv. Tomáše do pátku vždy od 18:15 hodin. (po večerní mši sv.). V sobotu jsme tam pozváni na svatodušní vigilii, která začíná ve 20 hodin.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 18 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 9. 5. 2021

Dnes  je 6. velikonoční neděle.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně,

v pátek je svátek sv. Matěje, apoštola.

Příští neděle je 7. velikonoční.

Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně budou bohoslužby v 8 a 19 hodin.

Májové pobožnosti jsou v úterý po večerní mši sv. a v pátek od 18:30 hod.

Příští neděli bude mši sv. v 9:30 hod. slavit novokněz Jan Patty Pavlíček, kaplan od sv. Tomáše. Ten také zve na svatodušní duchovní obnova online příští neděli od 14 hod. Připojit se můžete na YouTube kanálu Live4G. Bližší informace najdete v aktualitě na našem farním webu.

Svatodušní novéna bude probíhat od pátku v sousedním kostele sv. Tomáše vždy od 18:15 hodin. (po večerní mši sv.)

V sobotu ve 14 hod. si při svatební bohoslužbě udělí svátost manželství Martin Koppon a Mária Kapustová.

Dnes je ještě možné od 17 do 18 hodin v kostele individuálně přijmout eucharistii.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 2. 5. 2021

Dnes  je 5. velikonoční neděle, sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu .

Zítra je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů,

ve čtvrtek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Příští neděle je 6. velikonoční.

V našem kostele už není nutná rezervace na žádné bohoslužby. Nadále je nutné, aby každý účastník měl ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), byly dodrženy rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti) a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikovali ruce.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21 hod.

Májové pobožnosti budou bývat v úterý po večerní mši sv. a v pátek od 18:30 hod.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup hlavním vchodem.

Úklid kostela se uskuteční v sobotu od 9 hod. Prosíme o pomoc!

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 4. 2021

Dnes  je 4. velikonoční neděle.

V čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Příští neděle je 5. velikonoční, sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

Vzhledem k novému nařízení vlády ze dne 23. 4. 2021 nebude v našem kostele od zítřka nutná rezervace na žádné bohoslužby. Nadále je nutné, aby každý účastník měl ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), byly dodrženy rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti) a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikovali ruce.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup hlavním vchodem.

Připomínáme, že do pátku 30. dubna je možné přispět on-line na prodlouženou Tříkrálovou sbírku Charity.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 18. 4. 2021

Dnes  je 3. velikonoční neděle.

V pátek je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

Příští neděle je 4. velikonoční.

Registrace je nadále potřebná na nedělní bohoslužby (kromě ranní mše v 8 hodin). Mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup hlavním vchodem.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 11. 4. 2021

Dnes  je 2. velikonoční neděle (Božího milosrdenství), opět s obvyklým pořadem bohoslužeb v 8:00, 9:30 ®, 11:00 ® a 19:30 (SK) ®

Příští neděle je 3. velikonoční.

Registrace bude nadále potřebná na nedělní bohoslužby (kromě ranní mše v 8 hodin). Mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup nyní už hlavním vchodem.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 4. 4. 2021

Dnes je neděle Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční. Mše sv. jsou výjimečně v 7:30, 9:30 (přenos na ČT2), 11:30 a 19:00 (SK). Tentokrát není možný na žádnou z nich vstup bez předchozí registrace na našich farních stránkách!

Příští neděle je 2. velikonoční (Božího milosrdenství), opět s obvyklým pořadem bohoslužeb v 8:00, 9:30 ®, 11:00 ® a 19:30 (SK) ®

Na Velikonoční pondělí budou mše sv. v 8 a 19 hod.

Registrace bude nadále potřebná na nedělní bohoslužby (kromě ranní mše v 8 hodin). Mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně svátost smíření. Vstup nyní už hlavním vchodem.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 3. 2021

Dnes je Květná (Pašijová) neděle.

Ve čtvrtek je Zelený čtvrtek, slavením večerní mše na památku Večeře Páně v 19:00 hod. si připomínáme ustanovení eucharistie. Kromě toho bude slovenská mše sv. Zeleného čtvrtku v 17:45 hod.

Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovu smrt, proto je to den přísného postu (od masa a újmy). Velkopáteční obřady začínají v 19:00 hod.

Bílá sobota je den bez jakéhokoli slavení liturgie, jsme zváni k modlitbě v kostele u “Božího hrobu” (mezi 9 a 13:30 hod., potom se bude připravovat technika na nedělní přenos ČT). Večerní velikonoční vigílií, která začíná ve 20:00 hod., vstupujeme do slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Pro účastníky bohoslužeb je dána výjimka ze zákazu vycházení, z vigilie je možné vrátit se domů po 21. hodině.

Příští neděle je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. budou výjimečně v 7:30, 9:30 (televizní přenos na ČT2), 11:30 a 19:00 (SK).

Od večerní mše sv. na Zelený čtvrtek až do velikonoční neděle je nutná registrace na všechny bohoslužby (tedy i v neděli ráno v 7:30 hod.). Vzhledem k omezené kapacitě bude od čtvrtka do sobotní velikonoční vigilie možné účastnit se pouze jedněch obřadů. Děkujeme za pochopení!

Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele navíc dnes od 17 do 19 hodin, do pondělí do středy vždy od 18 hodin a na Zelený čtvrtek od 17 do 18:30 hod. Kromě toho opět nabízíme možnost zaregistrovat se na našich farních stránkách v sekci „Program mší a událostí“ ke svátosti smíření na pevný čas (vždy po 10 minutách) ve středu od 16 do 18 hod.  Zpovídá se na faře, vejděte dovnitř a zvoňte na farní kancelář.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii.

Pobožnost křížové cesty je v úterý od 18:30 hod.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 3. 2021

Dnes je 5. neděle postní.  

Ve čtvrtek je slavnost Zvěstování Páně.

Příští neděle je Květná (Pašijová).

O slavnosti Zvěstování Páně kromě českých mší sv. v 8 a 19 hod. bude navíc slovenská mše sv. v 17:45 hod. 

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace. Dopředu upozorňujeme, že navíc bude nutnost registrace od Zeleného čtvrtku do velikonoční vigilie a vzhledem k omezené kapacitě bude možné účastnit se pouze jedněch obřadů. O velikonoční neděli budou kvůli televiznímu přenosu dopolední mše sv. v 7:30, 9:30 a 11:30. Bližší informace budou v ohláškách příští neděli a na našich farních stránkách.

Pobožnost křížové cesty se tento týden budeme modlit v úterý, pátek a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině. Sobotní plánovaná křížová cesta v přírodě se kvůli omezením neuskuteční.

Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele navíc v pátek od 18 hodin a příští neděli od 17 do 19 hodin. Kromě toho opět nabízíme možnost zaregistrovat se na našich farních stránkách v sekci „Program mší a událostí“ ke svátosti smíření na pevný čas (vždy po 10 minutách) ve středu od 16 do 18 hod.  Zpovídá se na faře, vejděte dovnitř a zvoňte na farní kancelář.

Dnes od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Předvelikonoční úklid kostela se uskuteční v sobotu od 9 hodin. Prosíme o pomoc!

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 3. 2021

Dnes je 4. neděle postní.  

V pátek je slavnost sv. Josefa (doporučený svátek).

Příští neděle je 5. postní.

V pátek je slavnost sv. Josefa. Kromě českých mší sv. v 8 a 19 hod. bude navíc slovenská mše sv. v 17:45 hod. Liturgická slavnost má přednost před postní dobou, proto nebude křížová cesta.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace. Prosíme, důsledně dodržujte epidemiologická opatření.  

Pobožnost křížové cesty se tento týden budeme modlit v úterý a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině.

Opět nabízíme možnost zaregistrovat se na našich farních stránkách v sekci „Program mší a událostí“ ke svátosti smíření na pevný čas (vždy po 10 minutách) ve středu od 16 do 18 hod. Oproti minulému týdnu se bude zpovídat na faře, vejděte dovnitř a zvoňte na farní kancelář. Prosíme o dochvilnost!

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 3. 2021

Dnes je 3. neděle postní.  

V sobotu je výroční den zvolení papeže Františka.

Příští neděle je 4. postní.

Zatím můžeme slavit bohoslužby. Prosíme, důsledně dodržujte epidemiologická opatření. Upozorňujeme, že při jakékoli návštěvě kostela je nutné nosit respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku. Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině.

Kromě obvyklé možnosti slavit svátost smíření před bohoslužbami nabízíme ve středu od 16 do 18 hod. a ve čtvrtek od 9 do 10 hod. možnost zaregistrovat se ke svátosti smíření na pevný čas (vždy po 10 minutách) na našich farních stránkách. Budete mít tak jistotu, že ve zvolený čas přijdete na řadu, prosíme o dochvilnost! Vstup bočním vchodem u sakristie.

Připomínáme, že ve všední dny je od 9 do 16:30 hod. stálá zpovědní služba v kostele u kapucínů.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Postní duchovní obnova online proběhne tuto sobotu 13. března od 14 hod. na YouTube kanále Live 4G. Více informací najdete Facebooku v události Postní duchovní obnovy online a na webových stránkách www.live4G.cz

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 2. 2021

Dnes je 2. neděle postní.  

Příští neděle je 3. postní.

Zatím můžeme slavit bohoslužby. Prosíme, důsledně dodržujte epidemiologická opatření, situace je opravdu vážná. Upozorňujeme, že při jakékoli návštěvě kostela je nutné nosit respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku. Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině.

Nikodémova noc bude v pátek od 20 do 20.45 hodin.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Úklid kostela proběhne v sobotu od 9 hodin. Prosíme o pomoc!

Jako obvykle je možné se zapojit do postní almužny. Papírové pokladničky, tzv. postničky, si můžete vyzvednout v sakristii. Bližší informace najdete na webových stránkách brněnského biskupství www.biskupstvi.cz 

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 2. 2021

Dnes je 1. neděle postní.  

Zítra je svátek Stolce sv. apoštola Petra, proto je dnes sbírka “Haléř sv. Petra”.

Příští neděle je 2. postní.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli od 18:30 hod. Nedělní křížová cesta je ve slovenštině.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 2. 2021

Dnes je 6. neděle v liturgickém mezidobí.  

Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu, začíná postní doba.

Příští neděle je 1. postní.

Na Popeleční středu budou mše sv. v 8:00, 17:45 (slovenská) a v 19:00 hod. Na obě večerní mše sv. je nutné se registrovat na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz Kromě toho bude možné přijmout popelec a eucharistii od 16 do 17:30 hod. Popelec se bude udílet také po každé mši sv. až do příští neděle.

Příležitost ke svátosti smíření na Popeleční středu bude od 16 do 19 hod.

Pobožnost křížové cesty bude v pátek od 18:30 hod.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Vzhledem k nejasnostem ohledně současné situace sledujte, prosíme, naše farní stránky.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 2. 2021

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí.  

Ve čtvrtek je P. Marie Lurdské - světový den nemocných.

Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 31. 1. 2021

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí.  

V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.

Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

V úterý na Hromnice bude kromě bohoslužeb v 8 a 19 hodin též slovenská mše sv. v 17:45 hod.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 24. 1. 2021

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí.  

Zítra je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Dnes ještě můžete přispět do Tříkrálové sbírky do pevné pokladničky Charity u kazatelny.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 17. 1. 2021

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí.  

Zítra je památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů.

Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Zítřejší památkou P. Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosíme, pamatujme na tento úmysl, i když letos vzhledem k situaci v našem kostele nebude společná ekumenická bohoslužba.

Nadále je potřebná registrace na nedělní bohoslužby na  www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace.

O nedělích od 17 do 18 hodin je možné v kostele individuálně přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Tříkrálová sbírka probíhá do příští neděle, především on-line formou. V našem kostele též můžete přispět do pevné pokladničky Charity u kazatelny.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 10. 1. 2021

Dnes je svátek Křtu Páně.

Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

Zítra začíná liturgické mezidobí, v celém týdnu je obvyklý pořad bohoslužeb.

Bohoslužeb v našem kostele se může nadále zúčastnit 50 lidí. Kdo chcete mít jistotu, že se o nedělích a svátcích dostanete na bohoslužbu, zaregistrujte se na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz. Ranní mše v neděli a mše sv. ve všední dny jsou bez registrace. 

Kdo se na bohoslužbu nedostane nebo se jí ze zdravotních či jiných důvodů nemůže zúčastnit, může se o nedělích od 17 do 18 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Zamyšlení faráře Jana Pacnera k neděli si můžete poslechnout na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Začala Tříkrálová sbírka. Vzhledem k situaci není možné obvyklé koledování, bude probíhat především on-line formou. V našem kostele též můžete přispět do pevné pokladničky Charity u kazatelny. Můžete si též vzít letáčky k propagaci sbírky. Prosíme, i v této složité době podpořte tuto tolik potřebnou aktivitu!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 3. 1. 2021

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

Ve středu je slavnost Zjevení Páně.

Příští neděle je svátek Křtu Páně.

O slavnosti Zjevení Páně budou bohoslužby v 8 a 19 hod., navíc bude slovenská mše sv. v 17:45 hod. V ostatní dny je obvyklý pořad bohoslužeb.

Bohoslužeb v našem kostele se může nadále zúčastnit 50 lidí. Kdo chcete mít jistotu, že se o nedělích a o slavnosti Zjevení Páně dostanete na bohoslužbu, zaregistrujte se na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz. Ranní mše v 8 hodin jsou bez registrace.

Kdo se na bohoslužbu nedostane nebo se jí ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit, může se o nedělích od 17 do 18 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Můžete si poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel bude v následujících dnech otevřen k modlitbě a návštěvě od 13 do 17 hodin.

Začala Tříkrálová sbírka. Vzhledem k situaci není možné obvyklé koledování, bude probíhat především on-line formou. Bližší informace jsou na našem farním webu. Prosíme, i v této složité době podpořte tuto tolik potřebnou aktivitu!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 27. 12. 2020

Dnes je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V pátek je slavnost Matky Boží Panny Marie.

Příští neděle je 2. po Narození Páně.

Od pondělí do středy budou mše sv. pouze v 8 hod., ve čtvrtek v 8 a 16 hod.

Na Nový rok o slavnosti Matky Boží P. Marie je nedělní pořad bohoslužeb.

Ode dneška se může mše sv. v našem kostele zúčastnit 50 lidí. Kdo chcete mít jistotu, že se o nedělích a ve svátky dostanete na bohoslužbu, zaregistrujte se na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz. Ranní mše v 8 hodin jsou bez registrace.

Kdo se na bohoslužbu nedostane nebo se jí ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit, může se o nedělích a na Nový rok od 17 do 18 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii, případně i svátost smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Ke svátkům si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Kostel je otevřen k modlitbě a návštěvě o nedělích a na Nový rok od 12 do 18 hod., 31. 12. od 10 do 15:30 hod., v ostatní dny od 10 do 18 hod.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 20. 12. 2020

Dnes je 4. neděle adventní.

V pátek je slavnost Narození Páně,

v sobotu svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Příští neděle je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Mše sv. jsou do středy v obvyklých časech. Na Štědrý den je mše sv. v 8 hod. a potom vánoční bohoslužba především pro rodiny s dětmi v 15 hod. Večer bude od 21 do 22:30 otevřen kostel za hudebního doprovodu, ale „půlnoční“ mše ve 22 hodin nebude. Půlnoční mši sv. s biskupem Pavlem Konzbulem můžete sledovat na programu ČT2.

V pátek o slavnosti Narození Páně je nedělní pořad bohoslužeb, v sobotu o svátku sv. Štěpána budou mše sv. v 8 a 9:30 hod.

Kdo chcete mít jistotu, že se o nedělích a ve svátky dostanete na bohoslužbu, zaregistrujte se na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz. Pokud bude kapacita kostela naplněna, kostel bude uzavřen. Ranní mše v 8 hodin jsou bez registrace.

Kdo se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit bohoslužby, může se dnes a na Hod Boží vánoční od 17 do 18:00 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii. V této době je též možnost přijetí svátosti smíření. Vstup vchodem od sakristie.

Příležitost ke svátosti smíření je do středy ráno od 7:15 hod., večer od 18:00 hod., podle potřeby též po bohoslužbách.

K neděli a svátkům si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, aktuální zamyšlení je na našich farních stránkách.

Prosíme, sledujte naše farní stránky, situace se bohužel stále mění!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 13. 12. 2020

Dnes je 3. neděle adventní.

Zítra je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Příští neděle je 4. adventní.

Mše sv. jsou v obvyklých časech, Ve čtvrtek je též rorátní mše sv. v 6:45 hodin, vstup vchodem od sakristie. Na nedělní bohoslužby v 9:30, 11:00 a 19:00 hod. je nutnost registrace na našich farních stránkách (od 18. 12. 2020 může být na bohoslužbě max. 80 účastníků).  Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kdo se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit nedělní bohoslužby, může se tuto neděli od 17 do 18:30 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii. V této době je též možnost přijetí svátosti smíření. Vstup vchodem od sakristie.

K neděli si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Příležitost ke svátosti smíření je ráno od 7:30 hod., večer od 18:15 hod., podle potřeby též po bohoslužbách.

Tichá adorace před Nejsvětější svátostí je ve středu od 18 hodin.

Kostel bude od zítřka otevřen k modlitbě každý den od 13 do 18 hodin.

Předvánoční úklid kostela proběhne v sobotu od 10 hodin. Prosíme, přijďte pomoci!

Prosíme, sledujte naše farní stránky, situace se bohužel stále mění!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 12. 2020

Dnes je 2. neděle adventní.

V úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Příští neděle je 3. adventní.

Mše sv. jsou v obvyklých časech, o úterní slavnosti P. Marie jsou české mše sv. v 8 a 19 hod., z důvodu omezené kapacity je navíc v 17:45 hod. slovenská mše sv. Ve čtvrtek je též rorátní mše sv. v 6:45 hodin, vstup vchodem od sakristie. Na nedělní bohoslužby v 9:30 a 19 hod. je nutnost registrace na našich farních stránkách.  Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kdo se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit nedělní bohoslužby, může se v neděli od 17 do 18:30 hodin v kostele individuálně setkat s knězem a přijmout eucharistii. V této době je též možnost přijetí svátosti smíření. Vstup vchodem od sakristie.

K neděli si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Kostel je otevřen od pondělí do pátku od 13 do 17 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 17 hodin.

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 29. 11. 2020

Dnes je 1. neděle adventní.

Zítra je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Příští neděle je 2. adventní.

Od čtvrtka 3. 12. 2020 se obnovují veřejné bohoslužby v obvyklých časech, v adventu bude navíc rorátní mše sv. ve čtvrtek v 6:45 hod. Protože na mši sv. v našem kostele může být v nyní max. 120 lidí, je na nedělní bohoslužby v 9:30 a 19 hod. nutná registrace na našich farních stránkách. Na večerní bohoslužby je vstup vchodem od sakristie. Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Od pondělí do středy od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Totéž je možné v neděli od 17 do 18:30 hodin.  

K neděli si též můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Kostel je otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 17 hodin.

V pátek od 20 do 21 hodin proběhne Nikodémova noc.

Inspirativní knížečka Průvodce adventem se zamyšleními k jednotlivým dnům adventu je k dispozici v kostele. Také si ji můžete stáhnout jako aplikaci přes obchod Google.

Adventní duchovní obnova online pro mládež se uskuteční v sobotu 5. 12. od 14 do 20 hodin. Můžete se připojit na YouTube kanále DCŽM Mamre. Duchovní obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v Boží přítomnosti. Další informace naleznete na Facebooku v události https://fb.me/e/Eg5SuNR5 

Ještě tuto středu 2. prosince nás otec biskup Vojtěch vybízí k postu za ukončení pandemie.  

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 22. 11. 2020

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále.

Příští neděle je 1. neděle adventní.

Vzhledem k malému počtu možných účastníků ještě neslavíme veřejné bohoslužby, prosíme o trpělivost.           

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření).  V sobotu a na 1. adventní neděli si v kostele v tomto čase též můžete nechat individuálně požehnat adventní věnce. Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

K neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel je otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 16 hodin.

Otec biskup Vojtěch nás vybízí k dobrovolnému a citelnému postu za ukončení pandemie o středách do 2. prosince. Celé znění jeho výzvy najdete na vývěskách, našich farních stránkách či na stránce biskupství: https://www.biskupstvi.cz/2020-11-06-vyzva-k-postu-za-ukonceni-pandemie

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 15. 11. 2020

Dnes je 33. neděle v mezidobí.

Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále.

Nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel je otevřen k modlitbě v pondělí a od středy do pátku od 13 do 16 hodin, v úterý o státním svátku, v sobotu a neděli od 14 do 16 hodin.

Otec biskup Vojtěch nás vybízí k dobrovolnému a citelnému postu za ukončení pandemie o středách do 2. prosince. Celé znění jeho výzvy najdete na vývěskách, našich farních stránkách či na stránce biskupství: https://www.biskupstvi.cz/2020-11-06-vyzva-k-postu-za-ukonceni-pandemie

Brněnské biskupství připravilo prostřednictvím svého katechetického centra projekt „Náš společný domov“. Jeho cílem je proměnit náš vztah k Bohu a jeho stvoření, jak nás k tomu vybízí papež František ve své nádherné encyklice Laudato sii. Bližší informace najdete na: https://kc.biskupstvi.cz/nas-spolecny-domov/ 

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 8. 11. 2020

Dnes je 32. neděle v mezidobí.

Zítra je svátek Posvěcení lateránské baziliky,

ve středu památka sv. Martina, biskupa,

v pátek památka sv. Anežky České, panny.

Příští neděle je 33. neděle v mezidobí.

Nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 16 hodin.

Otec biskup Vojtěch nás vybízí k dobrovolnému a citelnému postu za ukončení pandemie o čtyřech následujících středách (tedy 11., 18., 25. 11. a 2. 12.). Celé znění jeho výzvy najdete na vývěskách, či na: https://www.biskupstvi.cz/2020-11-06-vyzva-k-postu-za-ukonceni-pandemie

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 1. 11. 2020

Dnes je slavnost Všech svatých.

Zítra je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,

ve středu památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Příští neděle je 32. neděle v mezidobí.

Nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Otec biskup Vojtěch posílá k dnešní slavnosti Všech svatých svůj pastýřský list. Můžete si ho přečíst nebo poslechnout na: https://www.biskupstvi.cz/2020-10-30-pastyrsky-list

V tyto dny se zvlášť modlíme za zemřelé. Bližší instrukce k získání tzv. plnomocných odpustků jsou na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023moznost-ziskat-dusickove-odpustky-bude-kvuli-pandemii-prodlouzena

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 16 hodin.

Naši biskupové nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 25. 10. 2020

Dnes je 30. neděle v mezidobí.

Ve středu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Příští neděle je slavnost Všech svatých.

Nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

Každý den od 16 do 18 hodin je v kostele (vstup vchodem od sakristie) možnost individuálního setkání s knězem (případně s přijetím eucharistie nebo svátosti smíření). Dodržujte důsledně hygienické předpisy!

Kněží slouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude otevřen od pondělí do pátku od 13 do 16 hodin, v sobotu a  neděli od 14 do 16 hodin.

Naši biskupové nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci nemožnosti účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 18. 10. 2020

Dnes je 29. neděle v mezidobí, je dnem modliteb za misie.

Příští neděle je 30. v mezidobí.

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 6 nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Z našeho kostela mše sv. on-line nevysíláme, ale k neděli si můžete poslechnout zamyšlení faráře Jana Pacnera na kanále YouTube, ke kterému se jednoduše dostanete na našich farních stránkách.

O nedělích je možnost přijetí eucharistie, případně slavení svátosti smíření při tiché adoraci od 10 do 11 hodin dopoledne a od 16 do 18 hodin odpoledne. V pracovní dny je tato možnost vždy od 17 do 18 hodin. Dodržujte důsledně hygienické předpisy (dezinfekce rukou, roušky, rozestupy)!

Kněží odslouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou slouží o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude (kromě časů adorace) otevřen od pondělí do soboty od 10 do 17 hodin, v neděli od 12 do 16 hodin.

Naši biskupové nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci nemožnosti účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

I během týdne se situace může změnit, sledujte naše farní stránky!

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 11. 10. 2020

Dnes je 28. neděle v mezidobí.

Ve čtvrtek je památka sv. Terezie z Avily, panny a učitelky církve.

Příští neděle je 29. v mezidobí, je dnem modliteb za misie.

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb od zítřka na 10 dává otec biskup Vojtěch dispenz od nedělní účasti na mši svaté. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line.  

Příští neděli bude možnost přijetí eucharistie, případně slavení svátosti smíření při tiché adoraci od 10 do 11 hodin dopoledne a od 16 do 18 hodin odpoledne. V pracovní dny bude tato možnost vždy od 17 do 18 hodin.

Kněží odslouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Budou je slavit v malém společenství, je též možné se s nimi osobně domluvit. Můžete se duchovně připojit ke mši sv. za naši farnost, kterou bude sloužit o. Jan v neděli v 9 hodin v kostele.

Kostel bude od zítřka (kromě časů adorace) otevřen od pondělí do soboty od 10 do 17 hod., v neděli od 12 do 16 hod.

Naši biskupové nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Veškeré pravidelné akce ve větších skupinách se až do odvolání ruší, příští neděli též neproběhne obvyklá akce Misijní koláč. Plánovaná sbírka na misie se přesouvá na pozdější termín.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 4. 10. 2020

Dnes je 27. neděle v mezidobí.

Ve středu je památka P. Marie Růžencové

Příští neděle je 28. v mezidobí.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství v 11 hod. Filip Galle a Michaela Bolechová a ve 14 hod. Petr Uher a Lenka Vlková.

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 100 jsme bohužel nuceni opět zavést přihlašování na nedělní bohoslužby s výjimkou mše sv. v 8 hodin přes formulář na našich farních stránkách. Od zítřka budou mše sv. beze zpěvu. Otec biskup vyzývá k podávání sv. přijímání výhradně na ruku. Pokud někdo z nepřekonatelného důvodu chce přijímat do úst, ať přistupuje k přijímání až jako poslední.

Vychází nové číslo farního zpravodaje. Plánované akce, v nejbližší době oslava 30 let nakladatelství Cesta ve středu nebo setkání Rodiny rodinám příští neděli či farní pouť 17. října, se bohužel neuskuteční. Sledujte, prosím, naše farní stránky.

Ve farním zpravodaji se též dočtete o přidělení dotace 100 miliónů Kč na opravy našeho kostela. Pravidelně vás budeme informovat, prosíme o modlitbu za dobré využití této možnosti, která ovšem bude též znamenat velkou zátěž pro odpovědné lidi.

Do středy si můžete prohlédnout výstavu Diktatura versus naděje v presbytáři našeho kostela. Komentovaná prohlídka plánovaná na dnešní odpoledne se ale neuskuteční.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 27. 9. 2020

Dnes je 26. neděle v mezidobí.

Zítra je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního ochránce českého národa,

v úterý je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,

ve čtvrtek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Příští neděle je 27. v mezidobí.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21:30 hodin.

V sobotu ve 14 hod. uzavřou při svatební bohoslužbě manželství Nikola Burian a Marie Kamenická.

Srdečně zveme k prohlídce výstavy Diktatura versus naděje v presbytáři našeho kostela. Komentovaná prohlídka plánovaná na příští neděli se ale neuskuteční.

Kurzy Alfa začnou tento čtvrtek 1. 10. v 19 hodin v jezuitském kostele v aule Martina Středy. Nebojte se pozvat přátele, kteří hledají vztah k víře. Více informací najdete na: www.brno.alfakurzy.cz 

Pozvání mimo farnost: V cyklu Žabovřeská rozmlouvání v kostele Panny Marie Pomocnice v Žabovřeskách bude tuto středu 30. 9. od 19 hodin hostem šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 20. 9. 2020

Dnes je 25. neděle v mezidobí.

Zítra je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty,

ve středu památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Příští neděle je 26. v mezidobí.

Pokyny našeho biskupa Vojtěcha k současné zhoršené situaci najdete jako samostatnou aktualitu, případně přímo na webu brněnského biskupství na www.biskupstvi.cz 

V sobotu v 11 hod. uzavřou při svatební bohoslužbě manželství Jakub Vidlák a Petra Jašová.

Srdečně zveme k prohlídce výstavy Diktatura versus naděje v presbytáři našeho kostela.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 13. 9. 2020

Dnes je 24. neděle v mezidobí.

Zítra je svátek Povýšení sv. kříže,

v úterý je památka P. Marie Bolestné.

Příští neděle je 25. v mezidobí.

Památka P. Marie Bolestné, kterou slavíme v úterý, je na Slovensku státním svátkem a slavností ochránkyně Slovenska. Proto bude úterní večerní mše sv. slavnostní a ve slovenštině.

Vernisáž výstavy Diktatura versus naděje proběhne ve čtvrtek v 16 hod. v kostele. Bližší informace jsou na webu farnosti. Srdečně zveme!

Tento týden uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: v pátek v 11 hod. Radovan Břenek a Marie Jirátková, v sobotu v 11 hod. Lukáš Ruprecht a Anna Hudcová.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 6. 9. 2020

Dnes je 23. neděle v mezidobí.

V úterý je svátek Narození P. Marie.

Příští neděle je 24. v mezidobí.

Ode dnešní neděle bude obvyklý nedělní pořad bohoslužeb ve školním roce, tedy mše sv. i v 11 hod., večerní mše sv. v 19 hod. bude ve slovenštině. Protože na nedělních mších v 9:30 a 19 hod. počet účastníků převyšuje 100, je na nich nutné mít roušky!

Vyšlo zářijové číslo farního zpravodaje, je k dispozici na stolcích v lodi a pod kůrem. Věnujte, prosím, pozornost článku o liturgických postojích při mši sv., abyste snahu o jejich sjednocení a stání při modlitbách kněze nevnímali jen jako (zbytečnou) vnější změnu.

Od této neděle bude opět po mši sv. v 9:30 ve farním sále farní kavárna.

Pozvání mimo farnost: kostel bl. Marie Restituty v Brně – Lesné bude požehnán v sobotu 12. září při mši sv. v 11 hod. biskupem Pavlem Konzbulem.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 30. 8. 2020

Dnes je 22. neděle v mezidobí.

Příští neděle je 23. v mezidobí.

Od příští neděle bude obvyklý pořad bohoslužeb ve školním roce, tedy nedělní mše sv. i v 11 hod., večerní nedělní mše sv. v 19 hod. bude ve slovenštině. Protože na mších v 9:30 a 19 hod. počet účastníků převyšuje 100, je na nich nutné mít roušky!

Požehnání dětí k začátku školního roku se uskuteční příští neděli při mši sv. v 9:30 hod.

Nikodémova noc proběhne v pátek od 20 do 21:30 hodin.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: ve 12:30 hod. Pavel Machala a Tereza Ciencialová, v 14 hod. Gabriel Hakulin a Mária Orendáčová.

Od příští neděle bude po mši sv. v 9:30 ve farním sále farní kavárna.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 23. 8. 2020

Dnes je 21. neděle v mezidobí.

Ve čtvrtek je památka sv. Moniky,

v pátek památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve,

v sobotu je památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 22. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: ve 13 hod. Jan Schmied a Iveta Minaříková, v 15 hod. Marek Majcher a Denisa Hulánková

Vernisáž fotografií ke 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokoláre, proběhne dnes v 16 hod. v kostele. Poté jste zváni k posezení ve farním sále.

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.        

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 16. 8. 2020

Dnes je 20. neděle v mezidobí.

V sobotu je památka P. Marie Královny.

Příští neděle je 21. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: ve 12 hod. Tomáš Žák a Anna Žáková, ve 14 hod. Tomáš Sedlář a Marcela Šafářová, v 15:30 hod. Dominik Renza a Aneta Tomaluková.

Vernisáž fotografií ke 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokoláre, proběhne příští neděli v 16 hod. v kostele. Poté jste zváni k posezení ve farním sále.

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.        

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 9. 8. 2020

Dnes je 19. neděle v mezidobí.

Zítra je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka,

v sobotu slavnost Nanebevzetí P. Marie

Příští neděle je 20. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

Slavnost Nanebevzetí P. Marie oslavíme v našem kostele o vigilii v pátek v 19 hod. V sobotu bude slavnostní bohoslužba v 10 hod. v jezuitském kostele s o. biskupem Vojtěchem. Poté bude slavnostně odhalena socha P.Martina Středy před kostelem. Srdečně zveme!

V pátek uzavřou při svatební bohoslužbě v 14 hod. manželství Milan Ludík a Kate Foo Kune.

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 2. 8. 2020

Dnes je 18. neděle v mezidobí.

V úterý je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,

ve čtvrtek svátek Proměnění Páně,

v sobotu památka sv. Dominika, kněze.

Příští neděle je 19. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

V sobotu uzavřou při svatební bohoslužbě v 11 hod. manželství Jan Zdrubecký a Sabina Brablecová.

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.

Zveme na pouť Světového společenství živého růžence při našem kostele do kostela sv. Filomény a sv. Jakuba v Koclířově tuto sobotu 8.8. Sraz je v 8:30 u Bohémy, návrat kolem 16. hodiny tamtéž. Cena je 150 Kč za osobu, je potřeba se přihlásit v sakristii nebo u manželů Múčkových. K dispozici je posledních 10 míst.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 26. 7. 2020

Dnes je 17. neděle v mezidobí.

Ve středu je památka sv. Marty,

v pátek památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Příští neděle je 18. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb.

V pátek slaví svého zakladatele naši spolubratři jezuité. Při slavnostní bohoslužbě v jezuitském kostele ve 12.15 hod. složí své poslední řeholní sliby P. Ladislav Nosek, SJ.

V sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: v 11:30 Patrik Solařík a Kristýna Janíková, v 15:00 Ondřej Chybík a Zuzana Sendlerová

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu v pátek večer po mši sv.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 19. 7. 2020

Dnes je 16. neděle v mezidobí.

Ve středu je svátek sv. Marie Magdalény,

ve čtvrtek svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy,

v sobotu svátek patrona našeho chrámu sv. Jakuba, apoštola.

Příští neděle je 17. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb. Slavnost patrona našeho kostela sv. Jakuba oslavíme v předvečer samotného svátku v pátek 24. 7. při mši sv. v 19 hod. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Jakub Tůma.

Tento týden prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu výjimečně už ve čtvrtek večer po mši sv.

Do pátečního odpoledne si ještě můžete prohlédnout fotografie Člověk a víra v presbytáři kostela.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (o prázdninách omezeněji).

*****

Ohlášky 12. 7. 2020

Dnes je 15. neděle v mezidobí.

Příští neděle je 16. v mezidobí.

V tomto týdnu je obvyklý prázdninový pořad bohoslužeb. Jedna informace s předstihem: Slavnost patrona našeho kostela sv. Jakuba oslavíme v předvečer samotného svátku v pátek 24. 7. při mši sv. v 19 hod.

Během prázdnin není rozpis úklidových skupin. Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu vždy v pátek večer po mši sv.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777 (v tomto týdnu omezeněji).

*****

Ohlášky 5. 7. 2020

Dnes je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

V sobotu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Příští neděle je 15. v mezidobí.

Dnes při večerní mši sv. budou pokřtěni naši 3 katechumeni.

Adorační den farnosti je tuto sobotu 11. července. Po ranní mši sv. vystavíme eucharistického Krista a bude tichá adorace do 10.45 hod. Zveme vás ke ztišení a modlitbě za naši farnost i naše město.

Taktéž v sobotu uzavřou při svatebních bohoslužbách manželství tito snoubenci: v 11:30 Petr Konečný a Tereza Lerchová, ve 13:00 Roman Koutný a Beata Nagyová.

Během prázdnin nebude nedělní mše sv. v 11 hodin, nedělní mše sv. v 19 hod. není ve slovenštině.

Během prázdnin není rozpis úklidových skupin. Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu vždy v pátek večer po mši sv.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 28. 6. 2020

Dnes je 13. neděle v mezidobí..

Zítra je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

V pátek je svátek sv. Tomáše, apoštola.

Příští neděli je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

Nedělní mše sv. v 11 hodin během prázdnin nebude, nedělní mše sv. v 19 hod. není během prázdnin ve slovenštině.

Příští neděli při mši sv. v 19 hod. budou pokřtěni naši katechumeni.

Letos nevydáváme prázdninový farní zpravodaj. Aktuální informace budou na našem farním webu. 

Během prázdnin není rozpis úklidových skupin. Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu vždy v pátek večer po mši sv.

Nikodémova noc během prázdnin nebude.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 21. 6. 2020

Dnes je 12. neděle v mezidobí..

V středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí, sbírka bude na bohoslovce.

Byla obnovena v původním rozsahu zpovědní služba pro Brno v kapucínském kostele, tedy od pondělí do pátku od 9 do 16:30 hodin.

Nedělní mše sv. v 11 hodin během prázdnin nebude.

Farní kavárna a další aktivity na faře opět začnou od září.

Organizace Mary´s Meals, která představila svou činnost i v našem kostele, hledá pracovníka do kanceláře Brno. Obracejte se na kontaktní osobu: Lucy Nečesalová, tel. 602 178 376, mail lucy.necesalova@marysmeals.org 

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 14. 6. 2020

Dnes je 11. neděle v mezidobí..

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

Zveme k prohlídce výstavy fotografií skupiny Člověk a víra v presbytáři našeho kostela.

Byla obnovena v původním rozsahu zpovědní služba pro Brno v kapucínském kostele, tedy od pondělí do pátku od 9 do 16:30 hodin.

Kněžské a jáhenské svěcení se uskuteční v sobotu v 9 hodin v katedrále na Petrově. Tentokrát není možný volný vstup, organizační pokyny jsou na webu www.biskupstvi.cz. Zvláště na 3 novokněze naší diecéze vzpomeňme v modlitbě.

Ještě není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 7. 6. 2020

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. budou v 8 a 19 hod., po večerní mši sv. bude průvod s eucharistickým Kristem kostelem.

Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí..

V pátek proběhne ve velmi omezené podobě Noc kostelů. Naše farnost se jako většina ostatních tentokrát do této jinak krásné iniciativy nezapojí. Informační noviny si můžete vzít vzadu na stolečku.

Též si můžete vzít červnové číslo Farního zpravodaje.

Od pondělí 8. 6.  bude kostel otevřen k modlitbě a návštěvě i během dne, a to po ranní mši sv. do 9:30 a odpoledne od 13 hod. do mše sv., v sobotu do 18 hod.

Zveme k prohlídce výstavy fotografií skupiny Člověk a víra v presbytáři našeho kostela.

Ještě není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 31. 5. 2020

Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého.

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve.

Ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Příští neděle slavnost Nejsvětější Trojice.

První svaté přijímání dětí proběhne příští neděli 7. června při mši sv. v 9:30 hodin.

Nikodémova noc se uskuteční v pátek od 20 do 21 hod.

Úklid kostela proběhne v sobotu od 9 hodin. Prosíme o pomoc!

Dnes slaví 90. narozeniny P. Radomil Kaláb. Všechny zdraví, raději zatím zůstává doma, pamatujme na něj v modlitbě.

Ještě dnes můžete poslat své příspěvky do červnového čísla farního zpravodaje na mailovou adresu brno-jakub@dieceze.cz .

Zveme k prohlídce výstavy fotografií skupiny Člověk a víra v presbytáři našeho kostela, tento týden před bohoslužbami nebo po nich.

Protože lavice není možno účinně dezinfikovat, je otevřena pouze jejich přední část, a to jen v neděli. Stále je vhodnější používat židle.  Děkujeme za pochopení.

Ještě není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 24. 5. 2020

Dnes slavíme 7. neděli velikonoční.

V sobotu je památka sv. Zdislavy.

Příští neděle slavnost Seslání Ducha svatého.

Od zítřka je zvýšen možný počet účastníků při bohoslužbách na 300, tedy už nebude potřebná registrace. Díky za Vaši trpělivost s touto nepříjemnou skutečností. Zároveň stále platí hygienická nařízení včetně nutnosti mít roušku zakrývající ústa a nos, svaté přijímání se nadále podává pouze na ruku.

První svaté přijímání dětí proběhne v neděli 7. června při mši sv. v 9:30 hodin.

Pokud chcete prožívat svatodušní novénu ve větším společenství, zveme do kostela sv. Tomáše. Novéna začíná každý den v 18:15 hodin.

Byla obnovena zpovědní služba v Brně ve všední dny vždy od 10:30 do 16:30 hodin. Z hygienických důvodů se zpovídá v zahradách pod Diecézním muzeem, vstup z ulice Petrská velkými hnědými vraty pod schodištěm.

V červnu obnovíme vydávání farního zpravodaje. Rádi přivítáme nové přispívající, své příspěvky posílejte do příští neděle na mailovou adresu brno-jakub@dieceze.cz .

Ještě není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 17. 5. 2020

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, bohoslužby budou v 8:00 a 19:00 hod.

Příští neděle je 7. velikonoční.

Vzhledem k tomu, že do příští neděle včetně je počet účastníků omezen na 100 osob, je nutné se na i na bohoslužby příští neděle přihlašovat přes formulář na farním webu.  Též je nutné se přihlásit na večerní bohoslužbu o slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 21. 5. v 19 hod.  Ostatní informace ohledně průběhu bohoslužeb viz níže ohlášky 10. 5. 2020.

Od Nanebevstoupení Páně probíhá novéna ke slavnosti Seslání Ducha svatého. O dary Božího Ducha budeme prosit při bohoslužbách, připojte se v osobní i rodinné modlitbě.

Vzhledem k hygienické situaci nejsou májové pobožnosti. Nadále zveme k osobní a rodinné modlitbě růžence ve 20 hodin ve svých domovech.

Do odvolání není farní kavárna ani další hromadné aktivity na faře.

V pondělí ve 14 hod. se při pohřební mši sv. rozloučíme se + Boženou Vykydalovou, v pátek ve 13 hod. se + Helenou Vranou.

Je možné zapisovat úmysly mší svatých.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 10. 5. 2020

Dnes slavíme 5. neděli velikonoční.

Ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola.

V sobotu svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Příští neděle je 6. velikonoční.

Tuto neděli ještě veřejné bohoslužby nejsou, možnost přijetí eucharistie a příležitost ke svátosti smíření (vstup do kostela bočním vchodem) je od 17 do 19 hod.

Od pondělí 11. 5. 2020 se obnovují veřejné bohoslužby. Mše sv. budou slaveny v obvyklých časech:

Vzhledem k tomu, že prozatím je počet účastníků omezen na 100 osob, bude nutné se na nedělní bohoslužby přihlašovat přes formulář na farním webu případně se během týdne nahlásit v sakristii kostela. Protože průběh mše svaté není možno narušovat technickými záležitostmi (např. přepočítáváním dalších příchozích), je nutné v neděli přijít zavčas. V čase zahájení mše sv. bude kostel uzamčen a pozdně příchozí se už dovnitř nedostanou.  Prosíme, vezměte na vědomí tuto nepříjemnou skutečnost a přijměte ji jako projev ohleduplnosti vůči ostatním i vůči knězi, který nese odpovědnost za respektování předpisů pro současnou situaci.

Starší věřící prosíme, aby ve všední dny využívali přednostně ranní bohoslužby a v neděli mši svatou v 8 hodin. Pokud máte zdravotní problémy či známky onemocnění, do kostela nechoďte a nadále prožívejte slavení neděle ze svého domova!

V kostele je nutné zachovávat hygienické předpisy - rozestupy, roušky na nos a ústa, dezinfekci rukou (bude k dispozici, pokud si vezmete svou, urychlí a zjednoduší to situaci). Svaté přijímání se proto z rozhodnutí našich biskupů nyní podává výhradně na ruku!

Je možné zapisovat úmysly mší svatých, v květnu je ještě více volných míst.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

*****

Ohlášky 3. 5. 2020

Dnes slavíme 4. neděli velikonoční.

Ve středu je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Příští neděle je 5. velikonoční.

Veřejné bohoslužby do neděle  10. 5. 2020 ještě nejsou.

Možnost přijetí eucharistie a příležitost ke svátosti smíření (vstup do kostela bočním vchodem):

V uvedené časy je též možné zapisovat úmysly mší svatých.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.

Vzhledem k tomu, že od pondělí 11. 5. 2020 budou povoleny bohoslužby s účastí do 100 osob, bude v tento den obnoveno veřejné slavení mší sv.  Prosíme, sledujte farní web (případně oznamy v předsíni kostela), kde budou uveřejněny aktuální informace, především co se týká nedělních bohoslužeb.

*****

Ohlášky 26. 4. 2020

Dnes slavíme 3. neděli velikonoční.

Ve středu je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Příští neděle je 4. velikonoční, tzv. neděle Dobrého pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Veřejné bohoslužby ještě nejsou.

Možnost přijetí eucharistie a příležitost ke svátosti smíření (vstup do kostela bočním vchodem):

V uvedené časy je též možné zapisovat úmysly mší svatých.

Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 731 402 777.