REGULAMENT

Hackathon 2NHack

1. Organizator

1.1. Organizatorul Campaniei este Asociația Codette, cu sediul social în Bucureşti, sector 6, Str. Dr. Ernest Djuvara, Nr. 14, Camera 1, Et. 1, România, numărul de ordine în Registrul Special 63/27.06.2017, codul de înregistrare fiscală 37952744, IBAN RO61INGB0000999907094975 deschis la ING Bank, Agenţia 13 Septembrie, reprezentată de Silvia Cristina Stegaru, cu funcția de Președinte.

1.2. Sponsorii campaniei sunt următorii:

1.2.1. Adobe, sponsor Gold.

1.2.2. Accenture, sponsor Gold.

1.2.3. Google, sponsor Gold.

1.2.4. Women Techmakers, sponsor Gold.

1.2.5. IBM, sponsor Silver.

1.3. Prezenta Campanie se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care devine obligatorie pentru toți participanții.

2. Scop

2.1. Prezenta Campanie are drept scop acordarea a trei Premii și două Mențiuni pentru participarea a trei echipe de 2-10 persoane care îndeplinesc condițiile de eligibilitate de la Art. 4, selectate folosind metoda descrisă în Art. 3, denumite în continuare Câștigătoare, la ediția din 2018 a hackathonului 2NHack, denumit în continuare Hackathonul.

2.2. Hackathonul are loc în perioada 24-25 noiembrie 2018, la TechHub București, website-ul oficial al Hackathonului fiind https://codette.ro/2nhack/.

3. Durata și modul de desfășurare a Campaniei

3.1. Campania se desfășoară în conformitate cu următorul calendar:

7 Noiembrie - Lansare eveniment Facebook pentru 2NHack

7 Noiembrie - 22 Noiembrie - Perioadă de aplicare pentru a participa la hackathon

22 Noiembrie - Deadline aplicare (11.55PM GTM+2)

24 Noiembrie - 25 Noiembrie - Desfășurarea evenimentului 2NHack

3.2. Agenda evenimentului se desfășoară în conformitate cu următorul calendar:

Sambata, 24 Noiembrie

9.00 - Registration

10.00 First Pitches

11.00 - 13.00 Crowdfinding & Intro teams

13.00 - 14.00 Prânz

14.00 - 19.00 Hack sessions

19.00 - 20.00 Cină

20.00 - 23.00 Hack session

Duminica, 25 Noiembrie

9.00 - 9.15 - Coffee & Greetings

9.15 - 13.00 Hack session

13.00 - 14.00 Prânz

14.00 - 16.00 Hack sessions

16.00 - 17.00 Pitch preparation

17.00 - 18.00 Premiere

18.00 - 19.00 Networking

3.3. Etapa de selecție a participanților urmărește planul:

  1. Selecția participanților care se încadrează în criteriile de eligibilitate.
  2. Selectarea participanților cu potențialul cel mai mare, conform cu răspunsurile acordate în formular, precum și cu experiența lor tehnică dovedită prin proiecte / experiența de lucru. Persoanele care trec de această etapă vor fi acceptate în program și vor primi mail-ul de acceptare.
  3. Formarea echipelor se va face fie în etapa de aplicare online, cu menționarea membrilor echipei în formularul de aplicare, fie în prima zi a Evenimentului, în etapele de Pitching și Crowdfinding. Se vor forma echipe de 2-10 persoane.

3.4. Datele primite prin formularul de înscriere din prezenta campanie nu vor fi puse la dispoziție terțelor părți.

3.5. Etapa de selecție a Câștigătorilor urmărește planul:

  1. Formarea unui juriu din reprezentanți ai sponsorilor de tip Gold și ai invitaților Codette de prestigiu.
  2. Echipele vor prezenta rezultatele proiectelor realizate pe parcursul Hackathonului, în maxim 5 minute.
  3. Juriul va acorda note proiectelor, de la 1 la 10, în concordanță cu următoarele criterii: complexitate tehnică, inovativitate, potențial de market al produsului.
  4. Vor fi selectate 3 echipe câștigătoare pentru locurile I, II și III și două Mențiuni.

4. Participanți - condiții de eligibilitate

La aceasta Campanie pot participa numai persoane fizice, cu domiciliul / reședința în România, de sex feminin sau masculin, care au împlinit vârsta de 18 ani anterior datei de începere a Campaniei (denumite în continuare „Participanți”). Persoanele juridice nu pot participa la şi nu li se pot acorda Premii în cadrul Campaniei.

5. Răspunderea organizatorului și a sponsorilor

5.1. Organizatorul, folosind finanțare de la Sponsorii cât și fonduri proprii, va pune la dispoziție în cadrul Câștigătorilor Premii în valoare totală de 4600 RON, împărțiți astfel:

5.2. Sumele de la punctul 5.1. reprezinta cuantumul premiilor pentru respectivele categorii și vor fi împărțite în mod egal între membrii echipelor Câștigătoare.

6. Obligațiile Câștigătorilor

6.1. Premiile câștigate nu sunt transferabile.

6.2. Premiul trebuie revendicat în decurs de 5 zile de la anunțarea Câștigătorilor, altfel se pierde dreptul asupra sa, urmând ca o altă persoană să fie selectată de către Organizator drept Câștigătoare.

6.3. Persoanele Câștigătoare nu pot opta pentru schimbarea Premiilor.

7. Taxe și impozite

7.1. Orice obligații de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu Premiile acordate revin în exclusivitate Asociației Codette.

8. Forță majoră

8.1. În cazul nerespectării prezentului regulament, Organizatorii își rezervă dreptul de a retrage Premiul obținut de Câștigător, în orice moment se constată încălcarea sa. Această clauză include timpii puși la dispoziție pentru activitățile din cadrul Campaniei.

9. Alți termeni și condiții

9.1. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prezentul Regulament.

9.2. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu  Termenii și Condițiile de participare la evenimentele Codette, aflate la adresa: https://codette.ro/termeni-conditii.html

9.3. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu  Codul de Conduită de participare la evenimentele Codette, aflat la adresa: https://codette.ro/cod-conduita.html

9.4. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu  Politica de Confidențialitate Codette, aflată la adresa:  https://codette.ro/politica-confidentialitate.html 

9.5. Orice notificare cu privire la Campanie sau la prezentul Regulament va fi transmisă Organizatorului pe adresa de mail hello@codette.ro.

9.6. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea Premiului, precum și dreptul de a solicita restituirea de la Câștigător a Premiului oferit, dacă se constată că acestea au fost obținute prin fraudă sau cu încălcarea prezentului regulament. Utilizarea metodelor frauduloase de înscriere în concurs atrage după sine descalificarea persoanelor care folosesc aceste metode.

9.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind adusă la cunoștința publicului pe website-ul http://codette.ro/2nhack/. Toți Participanții înregistrați până la momentul modificării vor avea drepturi egale. Orice modificare, inclusiv prelungirea sau reducerea perioadei Campaniei, va face parte integrantă din acest Regulament sub forma unui Act Adițional, producând efecte de la data la care Regulamentul modificat apare pe website-ul http://codette.ro/2nhack/. Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate referitoare la luarea la cunoștință de catre Participanți a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe website-ul http://codette.ro/2nhack/.

Ultima modificare: 20 Noiembrie 2018, 10.00AM