ZAPISNIK KOMISIJE ZA UPISE U PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Komisija je pregledala pristiglu dokumentaciju za upis djece u vrtić. Ukupno je  pristiglo 30 prijava, od toga 18 za djecu rane dobi i 12 za djecu predškolske dobi.

Nakon pregledavanja dokumentacije, zbrojeni su bodovi (sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten (2018)), te je napravljena lista:

12 slobodnih mjesta za upis djece rane dobi (sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju):
      ŠIFRA                                                         BODOVI

1. 043-05/18-01/08                                                12

2. 034-05/18-01/01                                                12

3. 034-05/18-01/07                                                12

4.034-05/18-01/21                                                 10

5.034-05/18-01/09                                                 10

6. 034-05/18-01/20                                                10

7. 034-05/18-01/14                                                10

8.034-05/18-01/39                                                  10

9. 034-05/18-01/06                                                 10

1O. 034-05/18-01/41                                                0

11. 034-05/18-01/40                                                 0

12.034-05/18-01/02                                                  0

_________________________________________________________________

Nakon bodovanja ova djeca se nalaze ispod crte, te  sukladno tome nalaze se na listi čekanja:

        ŠIFRA                                                                                                                                     BODOVI

13.  034-05/18-01/12       (prebivalište  majke i djeteta u Rxxxxxxxy )                                 0

14. 034-05/18-01/19        ( prebivalište u Rxxxxxxy )                                                              10

15.  034-05/18-01/31   (prebivalište u Txxxx)                                                                        10

16.  034-05/18-01/32  (prebivalište u Txxxxx)                                                                        10

17. 034-05/81-01/25  (prebivalište u Rxxxxxxx )                                                                    10

034-05/18-01/35  nije uzeta u razmatranje jer nema navršenu godinu dana (broj bodova:0).    

                                                                                 

12 slobodnih mjesta za upis djece predškolske dobi (sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi):

   ŠIFRA                                                                   BODOVI

1. 034-05/18-01/22                                                   11

2. 034-05/18-01/17                                                  10

3. 034-05/18-01/34                                                  10

4.034-05/18-01/42                                                     1

5. 034-05/18-01/28                                                    0

6. 034-05/18-01/15  (prebivalište u Zxxxxx)    10

7. 034-05/18-01/26  (prebivalište u Rxxxxxxxx)  10

8.  034-05/18-01/16  (prebivalište u  Mxxxxxx)    1

 Šifra 034-05/18-01/33, 034-05/18-01/36 ,  034-05/18-01/37  u dokumentaciji nema potvrde kojom se utvrđuje da je dijete cijepljeno, a sukladno mišljenju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 011-02/17-06/41 i UR.BROJ:534-07-1-1-6/2-17-3),prema kojem je nužno da dijete bude cijepljeno, odbija se zahtjev za upis.
Budući da vrtić ima dovoljno kapaciteta (odnosno slobodnih mjesta u popodnevnoj smjenskoj ), komisija se složila da ukoliko potrebna dokumentacija bude naknadno (prije nove 2018./2019. pedagoške godine) dostavljena ova djeca mogu biti primljena u vrtić.

 034-05/18-01/33                                                                     1

 034-05/18-01/36   ( prebivalište u  Yxxxxxxx)                 11              

034-05/18-01/37   (prebivalište u Yxxxxxxxx )                 11

034-05/18-01/38  sa prebivalište u Gxxxxxxxx nema odgovarajuće priloženu dokumentaciju (samo potvrdu o prebivalištu za dijete i rodni list djeteta) sa 0 bodova, iz tih razloga nije uzeta u razmatranje.

Članovi komisije za upis ;

   Odgojiteljica

  __________________

Zdravstvena voditeljica

____________________

Pedagogica

___________________

Predsjednik/ica komisije za upis ;

 ravnateljica

_____________________        

U Primoštenu , 13.lipnja 2018

   

 S obzirom da su 25.svibnja 2018.godine stupili na snagu novi propisi o zaštiti osobnih podataka (GRPD ) te sukladno članku 10 Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka , podaci su pod šifrom , roditelji sve informacije o rezultatima upisa mogu dobiti na broj telefona 022/570 083 ili  osobnim dolaskom u vrtić svaki radni dan od 8:00 – 12:00 sati.