ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XII сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 542

від 25 жовтня 2017 року

Про затвердження Програми проведення

обласного конкурсу проектів

місцевого розвитку у Львівській області

на 2017 – 2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні; беручи до уваги рекомендації учасників публічної дискусії "Обласний конкурс проектів місцевого розвитку: стан та перспективи" від 12.09.2017; рішення Конкурсної ради з питань проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку від 25.09.2017; враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, Львівська обласна рада  

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки, згідно з додатком.

2. Встановити, що рішення обласної ради від 25.10.2016 № 270 "Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016 – 2020 роки (в новій редакції)" втрачає чинність 31.12.2017 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку (О. Домчак).

Голова обласної ради                                         Олександр ГАНУЩИН


Додаток

до рішення

від 25.10.2017

№ 542

ПРОГРАМА

ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ

ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2017 – 2020 РОКИ

Львів - 2017

ВСТУП

Програма проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) зорієнтована на вирішення проблем соціально-економічного розвитку громад шляхом підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів на базовому рівні.

Суть Програми: участь громадських організацій, ініціативних груп, активу громад у реалізації проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам.

Програма враховує принципи і стратегічні цілі Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року. Програма є логічним продовженням політики середньострокового планування на засадах проектного менеджменту.

Програма бере до уваги результати й тенденції соціально-економічного розвитку попередніх періодів і стан інфраструктури місцевих громад Львівської області.

Дія Програми збігається з процесом децентралізації в Україні та створенням нових адміністративно-територіальних одиниць – об'єднаних територіальних громад, що вимагає нових підходів.

І. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає в сприянні територіальним громадам сіл, селищ, міст, у  тому числі об’єднаним, у вирішенні місцевих проблем та створенні умов для сталого соціально-економічного розвитку шляхом  проведення щорічного  Конкурсу проектів місцевого розвитку (далі – Конкурс), відповідно до пріоритетних напрямів Конкурсу з їх дофінансуванням за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

 1. Стимулювання діяльності щодо самоорганізації громад шляхом надання фінансової підтримки їх ініціативам.
 2. Об’єднання ресурсів громад та органів місцевого самоврядування для вирішення соціально важливих проблем.
 3. Підвищення професійного рівня представників органів місцевого самоврядування, громадськості з питань управління проектами та участі в національних, міжнародних програмах.
 4. Поширення позитивного досвіду розв’язання проблем місцевого розвитку, набутого в процесі реалізації попередніх проектів.
 5. Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та громадського сектору в реалізації проектів місцевого розвитку.
 6. Сприяння впровадженню та співфінансуванню проектів громад, реалізація яких передбачає залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

ІІІ. ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ

 1. Пріоритети Конкурсу в рамках Програми щорічно розробляються відділом з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради та подаються на розгляд та затвердження Конкурсної ради з реалізації Програми (далі – Конкурсна рада) перед оголошенням конкурсу, на основі аналізу проблем соціально-економічного розвитку області.

ІV. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 1. Реалізацію Програми забезпечують Конкурсна рада, відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради, департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації – як головний розпорядник коштів Програми, а також структурні підрозділи районних державних адміністрацій та міських рад, рад ОТГ, селищних, сільських рад.
 2. Співголовами Конкурсної ради є визначені розпорядженням голови  Львівської обласної ради заступники голови, відповідно, обласної ради та обласної державної адміністрації (за згодою). Персональний склад Конкурсної ради затверджується розпорядженням голови Львівської обласної ради.
 3. До складу Конкурсної ради входять: депутати Львівської обласної ради (за поданням голів фракцій, не більше ніж 9 осіб), представники виконавчого апарату Львівської обласної ради (за поданням керуючого справами обласної ради, не більше ніж 5 осіб), представники Львівської обласної державної адміністрації (за поданням голови обласної державної адміністрації, не більше ніж 5 осіб), а також представники громадських організацій (за згодою, але не більше ніж 5 осіб).
 4. Співголови та члени Конкурсної ради здійснюють повноваження на безоплатній основі.
 5. Повноваження та регламент роботи Конкурсної ради визначено в    додатку 2.
 6. Функції секретаріату Конкурсної ради, які визначено в додатку 11, виконує відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради.
 7. Для здійснення своїх повноважень Конкурсна рада може залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.        
 8. З метою проведення оцінки проектів Конкурсною радою утворюється Експертна комісія. Положення про Експертну комісію наведено в додатку 6.

Робота експертів оплачується з обласного бюджету за рішенням Конкурсної ради (у межах відповідних бюджетних призначень). Положення про оплату експертів наведено в додатку 13. 

З метою неупередженого формування персонального складу Експертної комісії голова обласної ради створює комісію з попереднього відбору кандидатів, які підпадають під вимоги експерта з оцінки проектів місцевого розвитку. Комісія проводить публічне заслуховування кандидатів, які претендують до складу Експертної комісії, протокольно надає Конкурсній раді відповідні висновки та рекомендації для затвердження персонального складу Експертної комісії.

 1. Для адміністративно-технічного та інформаційного супроводу реалізації Програми Конкурсна рада може залучати виконавця із числа зареєстрованих недержавних неприбуткових організацій, які мають досвід роботи з підтримки розвитку територіальних громад Львівської області. Фінансове забезпечення супроводу здійснюється в межах відповідних бюджетних призначень.

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

 1. Участь у Конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні ради, а також ради об’єднаних територіальних громад (ОТГ), міські ради (далі – Конкурсанти). У випадку, коли об'єкт комунальної власності громади фінансується з районного бюджету (з огляду на те, що об'єкт перебуває у спільній власності територіальних громад району), участь у Конкурсі мають право брати відповідні структурні підрозділи районних державних адміністрацій та міських рад.
 2. Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції обласного бюджету є залучення до загального бюджету мікропроекту коштів місцевих бюджетів та коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг залучених Конкурсантом коштів має бути не меншим від суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету. Невід'ємною складовою в залучених Конкурсантом коштах має бути небюджетний внесок у сумі не менше 5 % від вартості проекту (див. додаток 5 до Програми). Небюджетний внесок Конкурсанта може бути у вигляді фінансового внеску (кошти фізичних осіб), нефінансового внеску (робота, матеріали (зразок Акта про нефінансовий внесок у рамках мікропроекту міститься в додатку 9)) та спонсорських коштів.
 3. Конкурсанти повинні надати чіткі підтверджувальні документи щодо забезпечення фінансування за рахунок залучених коштів. Джерелами формування залучених коштів Конкурсанта можуть бути: районний, ОТГ, міський, селищний, сільський бюджети, а також небюджетний внесок Конкурсанта у вигляді фінансового (кошти фізичних осіб, спонсорів, донорів), нефінансового внеску (робота, матеріали).
 4. Щорічно, напередодні формування обласного бюджету на наступний рік, Конкурсна рада затверджує уточнені умови проведення Конкурсу проектів у частині:
 1. Проект має бути реалізованим упродовж поточного бюджетного року, на який передбачаються кошти обласного бюджету для виконання Програми. На об'єкті, що зазнав капітального ремонту, реконструкції, здійснене будівництво Конкурсант обов'язково встановлює інформаційну табличку встановленого взірця (надається Секретаріатом).
 2. До участі в Конкурсі не допускаються проекти в таких випадках:
 1. Не фінансуються проекти, які передбачають:

VІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

 1. Офіційне повідомлення про початок Конкурсу та умови його проведення розміщуються на веб-сайтах Львівської обласної ради чи Львівської обласної державної адміністрації. Подання заявок на участь у Конкурсі розпочинається наступного дня після публікації офіційного повідомлення про початок Конкурсу і здійснюється впродовж терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.
 2. Конкурсна рада організовує та забезпечує, за участі професійних експертів, проведення для Конкурсантів семінарів із менеджменту проектів – за тематикою, необхідною для якісної підготовки і впровадження проектів.
 3. Конкурсанти, у визначений Конкурсною радою термін, реєструють заявки на участь в Конкурсі за встановленою формою (додаток 3), у тому числі заповнюють описову частину проекту згідно з додатком 3.1 на онлайн-платформі, що розміщена на веб-сайті обласної ради.

До заявки обов'язково додаються:

- документи, що підтверджують співфінансування проекту з боку Конкурсанта, а саме:

- документи, що обґрунтовують видатки в рамках проекту (локальні та зведені кошториси, розроблені та завірені в установленому законодавством порядку, комерційні пропозиції, розрахунки тощо);

- довідка від балансоутримувача про правовий статус нерухомого майна;  

- фото об’єкта в електронному вигляді;

- інші необхідні матеріали, перелік яких зазначено в додатку 4.

Загальний опис проекту (додаток 3.1) та визначені вище документи Конкурсант прикріпляє до реєстраційної картки одним сканованим PDF файлом.

У випадку ненадання Конкурсантом рішення сесій місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об'єктів) у термін, визначений Конкурсною радою, відповідний проект автоматично вибуває з числа учасників Конкурсу.

 1. Реєстрація заявок, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється відділом з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради.
 2. Заявки розглядаються на відповідність за формальними ознаками. За перевірку заявок на відповідність за формальними ознаками відповідає відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради. У випадку відсутності повного пакету документів відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків не має права реєструвати такого Конкурсанта.
 3. Відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради впродовж 20 календарних днів після завершення терміну реєстрації забезпечує опрацювання поданих заявок.
 4. Конкурсанти, відповідно до чинного законодавства, несуть відповідальність за достовірність інформації та поданих документів.
 5. Підставою для відмови в реєстрації претендента як потенційного учасника Конкурсу може бути:

- невідповідність заявника вимогам пункту 1 розділу V Програми;

- невідповідність змісту проекту визначеним Конкурсною радою пріоритетним напрямам;

- невідповідність поданого проекту вимогам, зазначеним у пунктах 5, 6 та 7 розділу V Програми;

- недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

- виявлення недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян та їх неспроможність реалізувати мікропроект;

- подання проектної заявки щодо об’єкта, який зазначено в іншій, уже зареєстрованій проектній заявці;

- наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення Конкурсу.

VІІ. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК

 1. Оцінку проектних заявок проводять члени Експертної комісії (Положення про комісію – додаток 6) на основі Таблиці оцінювання проектів, поданих для участі в Конкурсі (додаток 5).
 2. Експертна комісія здійснює оцінку проектних пропозицій упродовж строку, встановленого Конкурсною радою (не більше 45 днів).
 3. Після завершення оцінювання проектних заявок Експертна комісія, визначає середній бал, при цьому додаються бали з урахуванням індексу податкоспроможності адміністративної одиниці за місцем реалізації проекту відповідно до пункту 5 додатку 5.

        Секретаріат Конкурсної ради формує відповідні рейтингові таблиці в розрізі визначених Конкурсною радою пріоритетів (середнє арифметичне балів, виставлених кожним із експертів) та подає на розгляд Конкурсній раді для визначення потенційних переможців.

У разі набрання проектами однакової кількості балів перевага надається проектові, загальний бюджет якого є меншим.

 1. Для потенційних переможців Конкурсна рада встановлює термін подання рішень сесій органів місцевого самоврядування щодо забезпечення співфінансування проектів.
 2. На підставі результатів експертної оцінки та поданих рішень сесій органів місцевого самоврядування щодо забезпечення співфінансування проектів, Конкурсна рада приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу.
 3. Рішення Конкурсної ради щодо остаточних переможців оформляється протоколом та є підставою для оголошення результатів Конкурсу.
 4. Секретаріат Конкурсної ради формує зведений перелік переможців і подає на затвердження головам обласної ради та облдержадміністрації.
 5. У випадку незгоди Конкурсанта з результатами Конкурсу, він має право їх оскаржити протягом 5 робочих днів з дня оголошення (офіційного оприлюднення результатів), відповідно до Порядку, наведеного в додатку 12.
 6. У випадку вибуття з числа переможців Конкурсу окремих проектів, до числа переможців автоматично зараховуються наступні за рейтингом проекти (за пріоритетами), які мають найменшу загальну кошторисну вартість, відповідно до обсягу фінансування Програми на поточний рік.

VІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

1.        Фінансування проектів-переможців здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на відповідний рік шляхом їх скерування у вигляді цільової субвенції відповідним місцевим бюджетам.

У межах наявного фінансового ресурсу в обласному бюджеті може передбачатися додаткове фінансування проектів, із урахуванням положень пункту 3 розділу V Програми.

2.        Кошти субвенції враховуються у складі відповідного бюджету і витрачаються згідно з чинним бюджетним законодавством та на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

3.        Видатки, здійснені Конкурсантами до моменту оголошення переможців та після завершення терміну реалізації проекту, оплаті не підлягають.

4.        Реалізація проектів органів самоорганізації населення, громадських організацій, благодійних фондів, ініціативних груп, які стали переможцями Конкурсу, здійснюється на підставі угод між переможцями Конкурсу та відповідними органами місцевого самоврядування, на території яких реалізуються проекти, або в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством (в частині визначення функцій замовника для вищезазначених учасників Конкурсу).

5.        На підставі рішення Конкурсної ради затверджуються розподіл чи зміни до розподілу субвенції між місцевими бюджетами у визначеному законодавством порядку.

6.        Порядок фінансування Програми наведений у додатку 10.

 1. У випадку невиконання переможцем Конкурсу своїх зобов’язань щодо реалізації проекту в установлений Конкурсною радою термін, вона має право прийняти рішення про виключення відповідного проекту з числа тих, які співфінансуватимуться з обласного бюджету.

ІХ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 1. Впровадження проектів, метою яких є вирішення найбільш актуальних проблем місцевих громад Львівської області.
 2. Стимулювання до об’єднання громад.
 3. Об’єднання ресурсів громадськості, органів місцевого самоврядування та інших джерел для вирішення соціально важливих проблем громад і Львівщини загалом.
 4. Підвищення професійного рівня представників громадськості та органів місцевого самоврядування з питань управління проектами й участі в національних, міжнародних грантових програмах.
 5. Поширення позитивного досвіду, набутого в процесі реалізації проектів.
 6. Сприяння поширенню нових підходів до управління фінансами та сталого розвитку, орієнтованого на громаду.
 7. Підтримка створення локально керованих джерел і мереж передового досвіду й знань з мобілізації громади та спільного врядування.
 8. Покращення матеріального стану об’єктів соціально-культурного призначення.
 9. Підвищення спроможності до реалізації інвестиційних проектів у рамках Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року, Державного фонду регіонального розвитку та програм міжнародної технічної допомоги.

Х. МОНІТОРИНГ ПРОГРАМИ

 1. Основним завданням моніторингу є забезпечення ефективного виконання проектів місцевого розвитку й ефективного використання коштів обласного бюджету.
 2. Фінансовий моніторинг реалізації проектів здійснює департамент фінансів Львівської облдержадміністрації і відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради.
 3. Департамент фінансів Львівської облдержадміністрації, після підписання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації про розподіл субвенції обласного бюджету на співфінансування проектів, щомісяця подає у відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради оперативну інформацію про стан фінансування проектів.
 4. Конкурсна рада, після підписання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації про розподіл субвенції обласного бюджету на співфінансування проектів, у двомісячний термін проводить моніторинг використання коштів проектів на місцях і приймає рішення щодо окремих проектів, які не реалізуються, та їх заміни наступними за рейтингом проектами, відповідно до обсягу фінансування Програми на поточний рік.
 5. Органи місцевого самоврядування до 25 січня року, що настає за звітним періодом, надають Львівській обласній раді звіт про результати впровадження проекту за окремо затвердженою формою (додаток 8).
 6. Відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради і департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації готують аналітичний звіт про результати реалізації проектів, а також до 1 березня року, наступного за звітним періодом, подають його на розгляд Конкурсної ради.
 7. Секретаріат Конкурсної ради забезпечує оприлюднення необхідної інформації на веб-сайті Львівської обласної ради.
 8. Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

9.        Відповідальність за цільове використання субвенції покладається на головних розпорядників коштів та замовників робіт.

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко


Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми проведення обласного конкурсу

проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки

(надалі – Програма)

 1. Ініціатор розроблення Програми: відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради.
 2. Дата, номер документа про затвердження Програми: рішення Львівської обласної ради від  ___ __________ 2017 року № ____.
 3. Розробники Програми: відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради, ГО "Європейський діалог".
 4. Відповідальний виконавець Програми: відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради, департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації, місцеві ради та структурні підрозділи районних державних адміністрацій.  
 5. Учасники Програми: громадські організації, ініціативні групи, органи самоорганізації населення, органи місцевого самоврядування, у т.ч. ради об'єднаних територіальних громад, районні державні адміністрації.
 6. Термін реалізації Програми: 2017 – 2020 роки.
 7. Обсяг коштів на реалізацію Програми визначається при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко

        


Додаток 2

до Програми

ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ РАДИ

 1. Щорічно затверджує:
 1. Приймає рішення про оголошення Конкурсу.
 2. Затверджує склад Експертної комісії.
 3. Затверджує рейтинг потенційних переможців Конкурсу.
 4. Затверджує рейтинг переможців Конкурсу.
 5. За пропозицією членів Конкурсної ради розглядає питання щодо зарахування до числа переможців найбільш соціально важливого проекту для району та міста обласного значення (не більше одного).
 6. Розглядає звернення та скарги учасників Конкурсу.
 7. Розглядає питання вилучення Конкурсантів із Конкурсу, у тому числі із складу переможців.
 8. Надає дозвіл співголовам одноосібно погоджувати зміни назв мікропроектів (з обов'язковим інформуванням департаменту фінансів обласної державної адміністрації).
 9. Забезпечує здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження проектів.
 10. Затверджує звіти про реалізацію проектів у попередньому році.
 11. Забезпечує аналіз соціально-економічних наслідків реалізації проектів, інформує про це профільну депутатську постійну комісію ради, а також громадськість.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНКУРСНОЇ РАДИ

 1. Формою роботи Конкурсної ради є засідання, яке проводять співголови (співголова) Конкурсної ради.
 2. Засідання Конкурсної ради є правочинним за умови участі в ньому більше половини членів від її загального складу.
 3. Рішення Конкурсної ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні її членів і оформляються протоколом.
 4. Протокол засідання Конкурсної ради підписують співголови та секретар Конкурсної ради.

Додаток 3

до Програми

Реєстраційна картка проекту


Додаток 3.1

до Програми

І. П Р О Е К Т

1. Анотація проекту (не більше 1 сторінки на окремому аркуші).

В анотації слід стисло розкрити зміст проекту за такою схемою:

 •  назва проекту;
 •  актуальність проекту;
 •  перелік заходів проекту;
 •  результати проекту;
 •  обсяг коштів та джерела його фінансування;
 •  організації-партнери, співвиконавці проекту.

2. Докладний опис проекту

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект (не більше 3 сторінок).

В описі проблеми проекту необхідно розкрити зміст кожного з нижченаведених питань:

 • - наявні проблеми в об’єднаній громаді, селі, селищі, місті, районі;
 • - якою мірою проект сприятиме місцевому розвитку (об’єднаної громади, села, селища, міста, району);
 • - чи є цей проект частиною плану розвитку громади, іншого (більшого) проекту, підготовленого відповідно до програм міжнародної технічної допомоги, Державного фонду регіонального розвитку тощо;
 • - зв’язок проекту з попереднім досвідом вирішення проблеми чи іншими ініціативами громади щодо вирішення аналогічної проблеми;
 • - результати виконання проектів, які реалізовувались у попередні роки в рамках обласних програм, у тому числі обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку;
 • - категорії населення, на які спрямовані результати  проекту;
 • - територія, охоплена проектом;
 • - належність проекту до конкретного пріоритету Конкурсу.

2.2. Мета і завдання проекту (не більше 2 сторінок).

- обов’язкове чітке формулювання мети проекту (2 - 3 речення).

- для досягнення поставленої мети слід перерахувати завдання проекту.

2.3. Опис заходів проекту (не більше 2 сторінок).

В описі заходів проекту варто розкрити зміст кожного з нижченаведених питань:

 • усі заходи проекту (опис кожного заходу має дати можливість уявити, що та як відбуватиметься);
 • участь громади й ініціативної групи в заходах проекту (збір коштів, громадський аудит тощо). Слід закцентувати увагу на описі участі громади в заходах, які передбачають нефінансовий внесок Конкурсанта (участь у роботах);
 • розподіл функцій партнерів для виконання заходів проекту.

2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту (не більше 1 сторінки)

Тривалість проекту становитиме ____ місяців.

План заходів подати в табличній формі за взірцем. Не потрібно вказувати конкретні дати, лише слід зазначити конкретний період реалізації заходу (“місяць І”, “місяць ІІ” тощо). Також варто зазначити назву кожного заходу (детальний опис є зайвим).

Тривалість

заходу

Захід

Відповідальні особи

Місяць І

Місяць ІІ

 • 2.5. Розвитковість та креативність проекту:  

Опис розвитковості та креативності проекту здійснюється за такою схемою:

а) розвитковість (нові можливості розвитку чи покращення умов для певної категорії людей);

б) креативність (застосування інноваційних, нестандартних підходів у реалізації проекту).

2.6. Очікувані результати проекту (не більше 1 сторінки):

 • короткотривалі результати;
 • перспективні наслідки реалізації проекту;
 • показники успішності (за нижченаведеною таблицею).

Показники успішності проекту

Значення показників станом

Джерела інформації про показники

на початок проекту

на завершення проекту

2.7. Показники ефективності (співвідношення між очікуваними витратами і очікуваними результатами).

Показник ефективності (ПЕ) – це статистичний показник, відношення показника продукту (результату) проекту до показника витрат.

Показником ефективності може бути «Вартість проекту на одного отримувача користі», наприклад, добудова та  обладнання дитячого садка на (20 дітей; 25 дітей) коштує 200 тис. грн ПЕ-1 становить 10 тис. грн /дитину; ПЕ-2 становить 8 тис. грн /дитину. Відповідно, мікропроект з добудови і обладнання дитячого садка на 25 дітей буде ефективнішим.

ІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

У цьому розділі слід описати всі необхідні кошти та зазначити джерело отримання коштів.

Зведена таблиця джерел фінансування проекту

тис. грн

Джерела фінансування

Сума

%

Небюджетний внесок Конкурсанта:

Внесок громади, у т. ч.:

кошти фізичних осіб

робота, матеріали (відповідно до акту нефінасового внеску)

Кошти спонсора, донора

Внесок сільської/селищної/міської/ради

Внесок ОТГ

Внесок районної ради

Кошти обласного бюджету

Усього

100

Прізвище, ім'я керівника проекту                            Підпис ________________

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко


Додаток 4

до Програми

Інші додатки до заявки

До заявки Конкурсант подає такі додаткові документи:

1. Для органів самоорганізації населення:

- копію протоколу зборів (конференції) мешканців адміністративно-територіального утворення про створення органу самоорганізації населення;

- копію рішення виконавчого комітету відповідної ради (у випадку легалізації органу самоорганізації як юридичної особи);

2.  Для громадських організацій, благодійних фондів:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію.

3. Для ініціативних груп громадян:

- копію протоколу створення ініціативної групи, завірену керівником органу місцевого самоврядування за місцем створення ініціативної групи;

- персональний склад членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження та місця проживання особи.

4. Для органів місцевого самоврядування:

- рішення органу місцевого самоврядування про участь у проекті та персональний склад учасників реалізації проекту.

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко


Додаток 5

до Програми

Таблиця оцінювання проектів, поданих для участі

в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку

        

Розділ

Макс.

34 бали

1. Актуальність проекту

6

Наскільки значущим є вирішення проблеми для мешканців громади, району

3

Якою мірою проект сприяє місцевому розвитку (об’єднаної громади, району)

3

2. Опис, мета та завдання проекту

6

Наскільки логічно узгодженими є головні ланки проекту: проблема – мета – завдання – заходи

3

Детальність та якість опису заходів проекту

3

3. Розвитковість та очікувані результати проекту

9

Наскільки проект є розвитковим та креативним

3

Конкретність і чіткість очікуваних результатів 

3

Затратність результатів (вартість виготовлення одиниці продукту чи надання послуги)

3

4. Кількість додатково залучених небюджетних коштів Конкурсанта*

12

Співвідношення додатково залучених коштів конкурсанта до загального бюджету проекту

Небюджетний внесок Конкурсанта

Внесок громади

(кошти фіз. осіб,

робота, матеріали)

Кошти спонсора, донора

Більше 5% до 10% включно

1

1

2

Більше 10% до 15% включно

2

2

4

Більше 15% до 20% включно

3

3

6

Більше 20% до 25% включно

4

4

8

Більше 25% до 30 % включно

5

5

10

Більше 30 %

6

6

12

*Внесок громади у розмірі 5% не береться до уваги, оскільки цей внесок – обов’язкова умова участі в Конкурсі

5. Врахування індексу податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці залежно від місця розташування об'єкта (станом на перше січня року, що передує плановому)

1

Від 0 до 0,5 включно

1

Більше 0,5 до 0,9 включно

0,5

Більше 0,9

0

Оцінка кожного критерію проводиться за 3-бальною системою (0 – повна невідповідність/відсутність відповідної інформації, 3 – максимальна відповідність), окрім пункту 4 та 5.


Додаток 6

до Програми

Положення про Експертну комісію

І. Загальні положення та завдання Експертної комісії

 1. Експертна комісія (далі – Комісія) створена з метою оцінювання проектів у рамках Програми.
 2. У своїй діяльності Комісія керується Програмою, а також цим Положенням.
 3. До завдань Комісії належить оцінювання поданих на Конкурс проектів.
 4. Кількісний склад Комісії затверджується Конкурсною радою на підставі кількості поданих проектів.
 5. Кожен член Комісії перед проведенням оцінки проектів особисто заповнює Декларацію неупередженості при проведенні експертної оцінки згідно з додатком 7.

ІІ. Склад Комісії

 1. Комісія складається із секретаря Комісії, який одночасно виконує функції секретаря Конкурсної ради та членів Комісії – незалежних експертів.  
 2. Претенденти до складу Комісії подають у визначений Конкурсною радою термін резюме та мотиваційні листи.
 3. Основні критерії призначення незалежних експертів:

- вища освіта;

- 1 - річний (щонайменше) досвід роботи в галузі проектного менеджменту або державного управління;

- попередній досвід оцінки проектів місцевого розвитку;

- відсутність конфлікту інтересів.

ІІІ. Організація роботи Комісії

 1. Засідання Комісії скликає секретар Комісії шляхом інформування її членів.
 2. Секретар Комісії надає її членам усі документи, необхідні для оцінювання проектів.
 3. Засідання Комісії можуть проводитись як у режимі фактичної присутності членів на засіданні, так і "електронної" присутності – телефоном, через Інтернет.
 4. Комісія може брати участь у засіданні Конкурсної ради з метою надання інформації щодо оцінювання проектів її членами.

IV. Загальні засади оцінки проектів

 1. Члени Комісії, що проводять оцінювання проектів, повинні дотримуватися принципів неупередженості та конфіденційності. У випадку виникнення конфлікту інтересів член Комісії, який здійснює оцінювання, зобов’язаний негайно повідомити секретаря Комісії про це та відмовитися від участі в оцінюванні конкретної заявки, якої стосується конфлікт інтересів.
 2. Оцінювання проектів здійснюється за визначеними Конкурсною радою пріоритетами та у встановлений термін. Проекти в розрізі конкретного пріоритету оцінюють як мінімум 3 члени Комісії.
 3. Члени Комісії перед оцінюванням проектів ознайомлюються з відповідними критеріями оцінки та процедурою.
 4. Після завершення процедури оцінювання кожен член Комісії подає результати секретаріату Конкурсної ради.
 5. Секретаріат Конкурсної ради виводить середній бал оцінки кожного проекту, при цьому додає бали з урахуванням індексу податкоспроможності адміністративної одиниці за місцем реалізації проекту відповідно до пункту 5 додатку 5. Узагальнені дані у зведеній таблиці оцінювання заявок подаються на розгляд Конкурсної ради.

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко


Додаток 7

до Програми

Декларація неупередженості при проведенні експертної оцінки

проектів місцевого розвитку

У зв’язку з виконанням функції члена Експертної комісії обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки (далі – Конкурс) у ______ році, зобов’язуюся брати активну участь у роботі вищезазначеної комісії. Додатково засвідчую, що:

Зобов’язуюся впродовж процесу оцінювання заявок дотримуватися вимог Положення про Експертну комісію.

Також зобов'язуюся дотримуватись засади конфіденційності та не розголошувати інформацію, що міститься в документах, поданих для оцінювання. Підтверджую, що інформація, надана мені секретарем Експертної комісії, може бути використана виключно для потреб оцінювання заявок у рамках Конкурсу.

Засвідчую, що ознайомлений/на з усією інформацією, яка стосується оцінювання.

Прізвище, ім’я

Підпис

Дата

У випадку виникнення конфлікту інтересів просимо подати таку інформацію

Номер заявки

Назва організації - заявника


Додаток 8

до Програми

Звіт про впровадження проекту

місцевого розвитку

Назва проекту: __________________________________________________________

Назва пріоритету:  _______________________________________________________

Населений пункт, на території якого реалізовано проект (із назвою району, ОТГ): _______________________________________________________________________

Опишіть чи досягнуто очікувані результати проекту: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Труднощі, що виникли в процесі реалізації проекту: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповніть таблицю:

Опис виконаних робіт (наприклад, скільки м кв. (шт.) замінено вікон, дверей, утеплено фасаду, встановлено гойдалок на майданчиках, площа відремонтованих приміщень, яке обладнання закуплено тощо)

Кошти обласного бюджету

Кошти місцевих бюджетів

(районний, базовий)

Небюджетні кошти

Передбачено

Освоєно

Повернено

Передбачено

Освоєно

Повернено

Передбачено

Освоєно

Надайте не більше трьох фотографій, які демонструють досягнення результатів проекту (у т.ч. наявність інформаційної таблички).

Підпис керівника органу місцевого самоврядування: __________________________

Дата: _______________

М.П.


Додаток 9

до Програми

Акт нефінансового внеску

Акт виконаних робіт №

про нефінансовий внесок у рамках проекту

_________________________________________________

(назва проекту)

_________________                                                                _______________

(дата)                                                                                ( населений пункт)

Члени громади села/селища/міста (назва), а саме:

__________________________________________________________________

упродовж (термін)___________ виконали такі роботи, що передбачені як нефінансовий внесок організації в проекті

"__________________________________"

Обгрунтуван-ня вартості (шифр і № позиції нормативу або посилання на конкурсну пропозицію)

Наймену-вання робіт і витрат згідно з коштори-сом

Оди-ниця

вимі-ру

Кіль-кість

Вар-тість

одини-ці, грн

Загаль-на вар-тість, грн (прямі витра-ти)

Загальна вартість, грн ( з нарахуван-нями

зведеного кошторису)

Розділ 1. ФУНДАМЕНТИ

Разом по розділу 1

Розділ 2. СТІНИ

Разом по розділу 2

Розділ 3. ПЕРЕГОРОДКИ

Разом по розділу 3

Розділ 7. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Усі роботи проекту, що кваліфікуються як нефінансовий внесок Конкурсанта, виконані якісно та відповідно до проектно-кошторисної документації.

Фотографії виконання робіт додаються.

Загальна вартість робіт становить ___________грн (______________)

Члени громади (підписи):

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник проекту (підпис) __________

Сільський/селищний/міський/об’єднаної громади голова (підпис і печатка) _______________________________________

ПОГОДЖЕНО

Керівник підрядної організації (підпис і печатка) ________________

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко


Додаток 10

до Програми

ПОРЯДОК

фінансування Програми обласного конкурсу проектів

місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки

 1. Порядок визначає механізм фінансування Програми за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам.
 2. На підставі рішення Конкурсної ради і затвердженого головами обласної ради та облдержадміністрації переліку переможців Конкурсу департамент фінансів облдержадміністрації здійснює підготовку проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації про розподіл субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам (районним, міст обласного значення та ОТГ) з метою фінансування проектів. Внесення змін до розпорядження відбувається з урахуванням пункту 5 розділу VIII Програми.
 3. Фінансування проектів здійснюється згідно з помісячним розписом асигнувань, із урахуванням фактичних надходжень до обласного бюджету. За окремим зверненням співголови Конкурсної ради департамент фінансів облдержадміністрації вносить відповідні зміни до помісячного розпису асигнувань.
 4. Районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади здійснюють контроль за станом співфінансування і спрямовують кошти обласного бюджету на фінансування проектів пропорційно до проведених видатків на цю мету коштів громади, базових та районних бюджетів.
 5. Узагальнену інформацію про обсяги використаних коштів субвенції та виконані роботи, у розрізі кожного проекту, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення і об'єднані територіальні громади подають щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяцем до відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги  та зовнішньоекономічних зв'язків Львівської обласної ради і департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації.  

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко


Додаток 11

до Програми

Функції секретаріату Конкурсної ради

Секретаріат є виконавчим органом Конкурсної ради.

Секретаріат Конкурсної ради:

 1. Забезпечує поширення інформації про Конкурс, організаційно-технічну й інформаційну підтримку Конкурсу.
 2. Організовує та забезпечує проведення для Конкурсантів семінарів із менеджменту проектів.
 3. Проводить реєстрацію проектів і здійснює їх перевірку на відповідність формальним вимогам Конкурсу.
 4. Забезпечує оцінювання проектів і подає на розгляд Конкурсної ради їх рейтинг за результатами оцінки.
 5. На підставі рішення Конкурсної ради щодо визначення переможців Конкурсу формує зведений перелік проектів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції обласного бюджету, та за підписами співголів скеровує на затвердження головам Львівської обласної ради і Львівської обласної державної адміністрації.
 6. Забезпечує, спільно з департаментом фінансів облдержадміністрації, моніторинг впровадження мікропроектів.
 7. Здійснює аналіз соціально-економічних наслідків реалізації проектів і готує відповідний звіт на розгляд Конкурсної ради.
 8. Бере участь у розробці умов Конкурсу, зокрема у формуванні вимог до змісту проектів, порядку їх оцінки.
 9. Надає методологічну й організаційну допомогу на всіх стадіях реалізації Конкурсу.

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко


Додаток 12

до Програми

ПОРЯДОК

оскарження Конкурсантами результатів обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 2020 роки

 1. Право на надання апеляційної заяви стосовно оскарження результатів обласного конкурсу проектів місцевого розвитку мають лише Конкурсанти.
 2. Підставою оскарження Конкурсантом оцінки проекту є наявність чітких підстав про упереджену, не фахову роботу окремого чи групи експертів, що в підсумку створило розбіжність в оцінці проекту в 10 і більше балів.
 3. У випадку незгоди Конкурсанта з результатами Конкурсу та наявної інформації наведеної в пункті 2, а також інших вагомих, на думку Конкурсанта аргументів, він у 5-денний термін з дня офіційного оприлюднення результатів має право звернутися до Конкурсної ради щодо розгляду апеляції.
 4. Прийом апеляційних заяв Конкурсантів приймає секретаріат Конкурсної ради та розглядає Конкурсна рада не пізніше ніж за місяць з часу реєстрації заяв у канцелярії обласної ради.
 5. Розгляд апеляційних заяв здійснюється на засіданні Конкурсної ради із обов'язковим залученням Конкурсанта і групи експертів, що здійснювала оцінку мікропроекту.
 6. За підсумком розгляду апеляційної заяви Конкурсна рада приймає відповідне рішення. У випадку доведення Конкурсантом при оцінюванні конкретного проекту порушень експертами умов Програми, Конкурсна рада може вивести такого (их) експерта (ів) зі складу Експертної комісії, а відповідний проект скерувати на повторну оцінку до резервної групи експертів. Рішення про формування такої групи експертів приймає Конкурсна рада.
 7. Рішення щодо задоволення чи відхилення апеляційної заяви Конкурсною радою приймається загальною більшістю від складу присутніх.

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко


Додаток 13

до Програми

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці експертів, які здійснюватимуть оцінку проектів місцевого розвитку у 2017 – 2020 роках, за рахунок коштів обласного бюджету

I. Загальні положення

 1. Порядок оплати праці експертів, які здійснюватимуть оцінку проектів місцевого розвитку за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Порядок) розроблено з метою належної оцінки та ефективної реалізації обласного конкурсу проектів місцевого розвитку.
 2. Цей Порядок чітко регламентує оплату праці Експертної комісії в рамках реалізації Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки (далі – Програма).

II. Організація роботи Експертної комісії

 1. Експертна комісія (далі – Комісія) створена на конкурсній основі з метою оцінювання проектів у рамках Програми.
 2. Персональний склад Комісії затверджує Конкурсна рада.
 3. У своїй діяльності Комісія керується Програмою, а також цим Положенням.
 4. З метою організації роботи Комісії та отримання додаткової методично-консультаційної допомоги, Конкурсна рада може залучати  асоціації органів місцевого самоврядування та інші громадські організації.

III. Оплата праці Експертної комісії

 1. Робота експертів оплачується за рішенням Конкурсної ради (у межах відповідних бюджетних призначень) та регулюється нормами цього Положення.
 2. Оплата праці експертів здійснюється, виходячи з кількості оцінених проектів, розрахункової середньої тривалості оцінки 1 проекту (не більше однієї години) та подвійної мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі, встановленої у звітному періоді ( __ гривень __ копійок).

Вартість оцінки одного проекту може щорічно змінюватись залежно від розміру мінімальної заробітної плати та відповідно до рішення Конкурсної ради.

 1. Головним розпорядником коштів з оплати роботи експертів є Львівська обласна рада.
 2.  Оплата експертів здійснюється на основі укладених договорів про надання відповідних послуг із одержувачем коштів – Обласною асоціацією місцевих рад "Ради Львівщини".
 3. Договори укладаються відповідно до Типового договору згідно з додатком до цього Положення.

IV. Відповідальність Експертної комісії

 1. Комісія несе персональну відповідальність за якісне оцінювання проектів.
 2. У випадку наявності фактичних доказів від конкурсантів, ЗМІ, членів Конкурсної ради щодо зловживань експертів в оцінюванні проектів та порушень умов цього Положення, Конкурсна рада вправі прийняти рішення щодо позбавлення відповідної оплати роботи експерта та вивести його зі складу Комісії.

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко


Додаток до Положення

___________________

Договір про надання послуг № ____

м. Львів                                                                                       "____" _________ 20__ року

Обласна асоціація місцевих рад "Ради Львівщини", надалі  – Замовник, в особі виконавчого директора Лозинського Василя Мироновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і гр. _________________________, надалі – Виконавець, з другої сторони, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, свідомо, розуміючи значення своїх дій та їх правові фактичні наслідки, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання з надання таких послуг:

- брати участь у засіданнях Експертної комісії відповідно до Положення про Експертну комісію;

- здійснити проведення змістовної оцінки мікропроектів, поданих на Конкурс проектів місцевого розвитку на ___ рік у розрізі пріоритетів, визначених шляхом жеребкування (надалі – роботи).

1.2. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним інформаційним матеріалом для надання послуг, передбачених цим договором.

1.3. Замовник зобов'язаний своєчасно оплатити послуги Виконавця.

1.4. Виконавець якісно та у визначені терміни виконує визначену Замовником роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. Вартість послуг Виконавця становить з оподаткуванням згідно з чинним законодавством __________ (прописом) грн 00 копійок.

2.2. Оплата здійснюється не пізніше 30 днів після підписання акта приймання-передачі наданих послуг.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання договору

4.1. Договір може бути розірвано за погодженням сторін.

4.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за договором, інша сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку.

5. Інші умови

5.1. Усі суперечки з приводу цього договору розглядаються у порядку. передбаченому чинним законодавством.

6. Термін дії договору

6.1. Термін дії договору з 01.__.___.                             до 30.___.___.

7. Юридичні адреси і реквізити сторін

Замовник:        Виконавець:

Обласна асоціація місцевих рад        ПІБ: __________________________

"Ради Львівщини"        Паспорт: ______________________

Юридична адреса: 79008, м. Львів,        виданий _______________________

вул. В. Винниченка, 18,         _______________________________

р/р 2600601038655        _______________________________

Центральна філія ПАТ "Кредобанк"        адреса: _________________________

МФО 325365, ЗКПО 26360807        ________________________________

Виконавчий директор        ________________________________

В. М. Лозинський ________________                        

Заступник керуючого справами –

начальник відділу з питань реалізації

проектів місцевого розвитку,

міжнародної технічної допомоги

та зовнішньоекономічних зв'язків                                       Іван Собко