Засідання Акредитаційної комісії (протокол № 135)

Посилання на висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки (спеціальностей)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Приватний вищий навчальний заклад

«Вінницький фінансово-економічний університет»

для Економіко-правового коледжу

5.03040101 Правознавство

https://tinyurl.com/y27wk5k3

Київський національний університет будівництва і архітектури

для Житомирського технологічного коледжу

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

https://tinyurl.com/http-ztk-org-ua-index-php-ko

5.05130111 Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

5.05050201 Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування        

https://tinyurl.com/y6sskbm6

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 для Полтавського політехнічного коледжу

5.05010301 Розробка програмного  забезпечення

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж»

5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

https://tinyurl.com/y6cbdbw4

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд        

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 для Коледжу електронних приладів

5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки        

https://tinyurl.com/y2me4cjg

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет»

для Маріупольського механіко-металургійного коледжу

5.05060104 Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

https://tinyurl.com/http-mmk-pdty-org-d0-b8-d0

Коледж радіоелектроніки

5.05090304 Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку

https://tinyurl.com/y5ytflqo

Селидівський гірничий технікум

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Національний університет харчових технологій

для Полтавського коледжу харчових технологій

5.05060403 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

https://tinyurl.com/y4qajxeg

Національний університет харчових технологій для Вінницького коледжу

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Центральноукраїнський національний технічний університет

для Кропивницького інженерного коледжу

5.05020102 Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

https://tinyurl.com/y4ct558q

Вищий навчальний заклад «Перший Київський медичний коледж»

5.12010101 Лікувальна справа    

https://tinyurl.com/y2lfroma

5.12010102 Сестринська справа    

Вищий навчальний заклад Київський міський медичний коледж

5.12010102 Сестринська справа  

https://tinyurl.com/y3ducdvj

Бакалаври, спеціалісти

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

«Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ»

6.020303 Філологія*

https://tinyurl.com/y2kclnrg

6.040102 Біологія*

Одеська національна академія харчових технологій

6.051401 Біотехнологія

https://tinyurl.com/y3m8e3pe

Житомирський державний технологічний університет

6.030503 Міжнародна економіка

https://tinyurl.com/yyydwvbw

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

6.070106 Автомобільний транспорт

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

6.030509 Облік і аудит

https://tinyurl.com/http-www-khntusg-com-ua-uk-s

6.030601 Менеджмент

6.050503 Машинобудування

6.051701 Харчові технології та інженерія

Запорізький національний технічний університет

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

https://tinyurl.com/y55g76zx

Дніпровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

6.020303 Філологія

https://tinyurl.com/y2mf97ao

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Національний транспортний університет

6.030601 Менеджмент

https://tinyurl.com/yyqyphg3

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

6.010101 Дошкільна освіта

https://tinyurl.com/y4apdo49

6.030102 Психологія

6.040302 Інформатика

Державний університет телекомунікацій

 

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

https://tinyurl.com/y4ehszeq

6.170102 Системи технічного захисту інформації

6.170103 Управління інформаційною безпекою

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

6.010101 Дошкільна освіта

https://tinyurl.com/y5wjmzoy

6.010102 Початкова освіта

6.010106 Соціальна педагогіка

6.010201 Фізичне виховання*

6.040201 Математика*

Черкаський державний технологічний університет

6.020207 Дизайн

https://tinyurl.com/y6yxnftf

6.140103 Туризм

Комунальний вищий навчальний заклад

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради

6.120101 Сестринська справа

https://tinyurl.com/yxbj5967

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

6.050101 Комп’ютерні науки

https://tinyurl.com/y6b8t79j

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж

Пошук та розвідка геологічними методами

103 Науки про Землю

https://tinyurl.com/yybrodtg

Маркшейдерська справа

184 Гірництво

Буріння свердловин

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

для Вищого професійного училища

Організація та техніка протипожежного захисту

261 Пожежна безпека

https://tinyurl.com/yys9dhab

Борщівський агротехнічний коледж

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

192 Будівництво та цивільна інженерія

https://tinyurl.com/y5kjjlne

Новокаховський приладобудівний технікум

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

https://tinyurl.com/y272tgr6

Одеська національна академія харчових технологій

для Коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

https://tinyurl.com/y6htw8bz

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

172 Телекомунікації та радіотехніка

https://tinyurl.com/yykb5mo6

Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж»

і аудит на підприємствах і в організаціях

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y2w4dv7w

Програмна інженерія

121 Інженерія програмного забезпечення

Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів

131 Прикладна механіка

Машинобудування та матеріалообробка

133 Галузеве машинобудування

Суднобудування

135 Суднобудування

Монтаж, проектування та обслуговування суднових машин, механізмів та систем

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

172 Телекомунікації та радіотехніка

Маріупольський будівельний коледж

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

274 Автомобільний транспорт

https://tinyurl.com/y4aaeosv

Полтавська державна аграрна академія

для Лубенського фінансово-економічного коледжу

Економіка

051 Економіка

https://tinyurl.com/y2yq9vmu

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Маріупольське вище металургійне професійне училище

Обробка металів тиском

136 Металургія

https://tinyurl.com/y3hko5vl

Ірпінський державний коледж економіки та права

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yyj68m8p

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Перший (бакалаврський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Подільський державний аграрно-технічний університет

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

https://tinyurl.com/y67hpcqs

Економіка

051 Економіка

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Агрономія

201 Агрономія

Садівництво та виноградарство

203 Садівництво та виноградарство

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Харківський національний університет внутрішніх справ

для Сумської філії

Право

081 Право

Донбаська державна машинобудівна академія

Прикладна механіка

131 Прикладна механіка

https://tinyurl.com/yxrd4lox

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Металургія

136 Металургія

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

Право

081 Право

https://tinyurl.com/y4j435g6

Інженерія переробних і харчових виробництв

133 Галузеве машинобудування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Харчові технології

181 Харчові технології

Деревообробні та меблеві технології

187 Деревообробні та меблеві технології

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Економіка підприємства

051 Економіка

Менеджмент

073 Менеджмент

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Національна академія внутрішніх справ

Право

081 Право

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Право

081 Право

https://tinyurl.com/yxclb88t

Другий (магістерський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Інформаційні технології та кібернетика автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною

126 Інформаційні системи та технології

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

для Херсонської філії

Яхти та судна для водного туризму

135 Суднобудування

https://tinyurl.com/yxzarkex

Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький економічний університет»

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://tinyurl.com/y3gp6yfn

Національна металургійна академія України

Професійна освіта (металургія)

015 Професійна освіта (металургія)

https://tinyurl.com/y3rb5hj7

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційні технології та моделювання в економіці

051 Економіка

Програмування вбудованих та мобільних пристроїв

122 Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

Прикладне матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Термічна обробка металів

Литво стоматологічне, прецизійне та з неметалевих матеріалів

136 Металургія

Хімічні технології палива та вогнетривів

161 Хімічні технології та інженерія

Переробка нафти та газу

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Станковий і монументальний живопис

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

https://tinyurl.com/y4qr827f

Станкова і монументальна скульптура

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Реставрація станкового і монументального живопису

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Мистецтвознавство. Теорія та історія мистецтва

Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва

Архітектура будівель та споруд

191 Архітектура будівель та споруд

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кібербезпека

125 Кібербезпека

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Охорона праці

263 Цивільна безпека

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти»

Християнська педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Вищий навчальний заклад

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

для Рівненського інституту

Психологія

053 Психологія

https://tinyurl.com/y6zcc4fm

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

Право

081 Право

https://tinyurl.com/y6b8t79j

Приватний вищий навчальний заклад

«Хмельницький економічний університет»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Менеджмент

073 Менеджмент

Дніпровський державний технічний університет

Обробка металів тиском

136 Металургія

https://tinyurl.com/yxc2bnmj