КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«П’ЯТИЙ ЧЕРКАСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦПМСД»

    НАКАЗ № 105

м. Черкаси

20  серпня 2021р.

Про затвердження тарифів

на платні послуги, що

надаються КНП «П’ятий

Черкаський міський ЦПМСД»

Відповідно до п.п.2 п.а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», Статуту КНП «П’ятий Черкаський міський ЦПМСД», ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на право здійснення медичної практики від 09.06.2011року серія АГ № 601840, з метою врегулювання тарифів на послуги, які може надавати КНП «П’ятий Черкаський міський ЦПМСД», та приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат згідно Положення про платні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я - комунальними некомерційними підприємствами Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 №5-21, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.08.2021 № 803 «Про встановлення граничного нормативу рентабельності на платні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я - комунальними некомерційними підприємствами Черкаської міської ради» та внутрішнього положення про платні послуги,-

Наказую:

  1. Затвердити та ввести в дію з 23.08.2021 року тарифи із надання послуг та відповідних до них оглядів, аналізів, досліджень, згідно з додатком 1, 2.
  2. Зав. відділенням медичних оглядів та обстежень Гончарук В.М.
  1.  Внести всі необхідні зміни, згідно даного наказу.
  2.  Надати право самостійно визначати необхідний перелік оглядів лікарів, обстежень та аналізів для окремих категорій громадян відповідно до діючих нормативних документів на проведення медичних оглядів.
  1. При формуванні вартості проведення медичних оглядів юридичним та фізичним особам для розрахунків використовувати тарифи на окремі види послуг, затверджені даним наказом, а також тарифи на окремі послуги відповідно до діючих договорів з іншими закладами з проведення медичних діагностичних обстежень, аналізів та досліджень.
  2. Всім працівникам, які задіяні в наданні платних медичних послуг, дотримуватися порядку їх надання та керуватися Положеннями про відділення (кабінети) платних послуг, даним наказом.
  3. Інформацію щодо переліку послуг, які надає КНП «П’ятий Черкаський міський ЦПМСД», їх вартості та порядку оплати розмістити на інформаційних стендах на першому поверсі КНП, а також на офіційному веб-сайті закладу.
  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                                            М.В.Тарасов

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

П’ЯТИЙ ЧЕРКАСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦПМСД»

22.09.2021р                                        м. Черкаси                                                  № 113      

Додаток до наказу № 105 від 20.08.2021року

„Про затвердження тарифів на платні послуги,

що надаються КНП „П’ятий Черкаський міський ЦПМСД”.

На виконання наказу Міністерства Оборони України №402 від 14.08.2008року «Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (зі змінами), міської програми «Організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 (рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1528 зі змінами), та листа Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 7/2638 від 14.09.2021року виникла необхідність в  наданні додаткових платних послуг.

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити та ввести в дію з 22.09.2021 року тарифи із надання послуг та відповідних до них оглядів, аналізів, досліджень, згідно з додатком 2 «Вартість послуг з охорони здоров’я КНП «П’ятий Черкаський міський ЦПМСД»

2.Визначити таким, що втратив чинність додаток № 2 до наказу №105 від 20.08.20021року «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються КНП «П’ятий Черкаський міський ЦПМСД» з 22.09.2021р.

2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

     Директор   центру                                                            М.В.Тарасов

Додаток 1

до наказу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦПМСД"

від 20.08.2021р. № 105

Тарифи

на проведення профілактичних попередніх та періодичних медичних оглядів по

КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

Періодичне медичне обстеження (нормальні умови)

Медичне обстеження перед прийомом на роботу (на керівні посади)

Періодичне медичне обстеження (шкідливі умови - газозварники)

Медичне обстеження для видачі довідки на право зберігання зброї

Медичне обстеження дорослих за їх власною ініціативою (виїзд за кордон)

Медичне обстеження для видачі прав водія

Періодичне медичне обстеження (шкідливі умови - шум)

Періодичне медичне обстеження (інші умови)праці

Періодичне медичне обстеження (шкідливі умови праці)

Періодичне медичне обстеження (нормальні умови-скорочене)

Періодичне медичне обстеження (шкідливі умови-зорова напруга)

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

код послуги

СА8 02

СА8 01

СА8 02

ЕА8 07

СА8 04

ЕА8 03

СА8 02

СА8 02

СА8 02

СА8 02

СА8 02

АА4 02 (01+02+03+04+05+06)

Клінічний аналіз крові № 1 (визначення загального вмісту гемоглобіну+кількості еритроцитів+середнього вмісту гемоглобіну в 1 еритроциті+ підрахунок кількості лейкоцитів+лейкоцитарної формули+швидкість осідання еритроцитів+кількості тромбоцитів+морфології еритроцитів +морфологія лейкоцитів)

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

131,50

ВА3 01 (01+02+03+04) +BA3 (02+03+14)

Клінічний аналіз сечі (визначення кількості + кольору + прозорості + реакція + глюкоза + глюкоза у добовій кількості + мікроскопія осаду сечі)

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

57,10

ВАЕ3 70

Мікрореакція преципітації для діагностики сифілісу

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

CB8 02

Онкопрофогляд жінок

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

GB2 15

Флюорографія грудної клітини

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

57,60

FН2 01

Електрокардіографія спокою

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

54,60

0

Функціональні тести зовнішнього дихання (визначення дихальних об'ємів+пневмотахографія)

77,50

77,50

77,50

77,50

77,50

77,50

77,50

DH2 11

Аудіометрія

71,20

71,20

71,20

GN3 02

Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові

53,10

37,3

53,10

53,10

53,10

53,10

СD3 01

Визначення глюкози у сироватці крові

37,30

37,30

37,30

37,30

37,30

37,30

37,30

37,30

37,30

37,30

37,30

Медичне обстеження профілактичне

0

Лікарем-терапевтом

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

CA8 01,02,04

Лікарем-отоларингологом

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

25,70

CA8 01,02,04

Лікарем-офтальмологом

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

CA8 01,02,04

Лікарем-хірургом

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

CA8 01,02,04

Лікарем- невропатологом

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

37,70

CA8 01,02,04

Лікарем-ендокринологом

34,80

34,80

34,80

CA8 01,02,04

Лікарем-дерматовенерологом

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

CA8 01,02,04

Лікарем-ортопедом-травматологом

21,20

CA8 01,02,04

Лікарем-урологом

21,20

CA8 01,02,04

Лікарем-інфекціоністом

24,30

='1'!A365

Психофізіологічна експертиза

223,00

Всього:

442,20

461,80

555,20

537,50

698,60

680,90

555,20

537,50

427,50

409,80

534,10

516,40

568,00

550,30

648,50

630,80

574,30

556,60

335,60

317,90

449,10

431,40

ПДВ

111,04

107,50

85,50

81,96

106,82

103,28

Разом:

442,20

461,80

555,20

537,50

698,60

680,90

666,20

645,00

513,00

491,80

640,90

619,70

568,00

550,30

648,50

630,80

574,30

556,60

335,60

317,90

449,10

431,40

Додаткові дослідження в разі необхідності

Ціна без ПДВ

AD4 01 18 + AD4 19

Визначення активності аспартатамінотрансферазиу сироватці крові+ визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові

47,10

ЕД3 03

Визначення активності гамма-глутамілтрансферази у сироватці крові

37,30

GД3 09+GД3 11

Визначення заліза у сироватці крові + визначення здатності сироватки крові зв'язувати залізо

77,60

СА3 07-17

Виявлення яєць гельмінтів у калі

53,50

ЕМ3 02

Визначення корпорфірину у сечі

69,10

ЕД3 11

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

34,00

AA4 01+09

Визначення кількості ретикулоцитів

44,70

АС3 03

Визначення кількості тромбоцитів

37,90

DH2 01

Обстеження вестибулярної функції методом Барані

23,49

GH2 (01+04)

Спірографія з фізичним навантаженням

81,50

Лабораторні дослідження

Рентгенографія ОГК поліпозиційна

232,83

Спірографія з фізичним навантаженням

21,20

Лікарем-урологом

21,20

Лікарем-інфекціоністом

24,30

Психофізіологічна експертиза

223,00

Примітка:

1. Тарифи діють до затвердження нових.

2. У випадку зміни цін на медикаменти, матеріали, енергоносії та підвищення заробітної плати дані тарифи можуть бути змінені.

3. Повна вартість медичних оглядів визначається для кожного замовника послуги в залежності від переліку лікарів спеціалістів, які беруть участь у медоглядах, складу необхідних лабораторних і функціональних досліджень згідно з затвердженими тарифами.

4. Податок на додану вартість нараховується відповідно до вимог Податкового кодексу України. У випадку зміни податкового законодавства щодо податку на додану вартість або податкового статусу надавача послуг, загальна вартість послуг може бути змінена без внесення змін до даного рішення.

Директор

М.В.Тарасов

Додаток №2

до наказу КНП "П'ятий Чекркаський міський ЦПМСД"

від 22.09.2021р.№ 113

Вартість послуг з охорони здоров’я

КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

#REF!

Код послуги

Найменування послуги

Одиниця виміру

Вартість без ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Загальна вартість, грн.

1

2

3

4

5

Діагностичні послуги

GA3 04 09

Рентгенографія одної анатомічної ділянки в одної проекції

дослідження

164,30

140,20

BJB2 01

Рентгенографія одної анатомічної ділянки в двох проекції

дослідження

184,40

156,60

АJB2 01

Рентгенографія одної анатомічної ділянки в трьох проекціях

дослідження

204,60

173,00

0

Запис зображення дослідження на диск (по вимозі)

дослідження

29,20

25,40

0

Запис зображення дослідження на рентгенплівку 20х25 (по вимозі)

дослідження

44,20

40,40

0

Запис зображення дослідження на рентгенплівку 35х43 (по вимозі)

дослідження

83,50

79,70

НB2 03

Мамографія обидві сторони в однієй проекції

дослідження

154,60

154,60

НB2 03

Мамографія обидві сторони в двох проекціях

дослідження

253,40

253,40

НB2 01 01,02

Мамографія ліворуч/праворуч в однієї проекції

дослідження

129,80

129,80

НB2 01 01,02

Мамографія ліворуч/праворуч в двох проекціях

дослідження

203,70

203,70

КВ2 05

Екскреторна урографія з внутрішньовенна

дослідження

108,70

108,70

НB2 01 03

Мамографія обидві сторони в однієй проекції

дослідження

141,80

141,80

НB2 01 03

Мамографія обидві сторони в двох проекціях

дослідження

297,00

297,00

НB2 01 01,02

Мамографія ліворуч/праворуч в однієї проекції

дослідження

140,70

140,70

НB2 01 01,02

Мамографія ліворуч/праворуч в двох проекціях

дослідження

225,50

225,50

GB2 15

Флюрографія грудної клітини

дослідження

57,60

57,60

FН2 01

Електрокардіографія спокою

дослідження

54,60

54,60

0

Спірографія з фізичним навантаженням

дослідження

81,50

81,50

GH2 (01+04)

Функціональні тести зовнішнього дихання (визначеня дихальних об"ємів+пневмотахографія)

дослідження

77,50

77,50

Лабораторні дослідження

АА4 01 (01+02+04+05+06+07+08+10+11)

Клінічний аналіз крові № 1 (визначення загального вмісту гемоглобіну+кількості еритроцитів+середнього вмісту гемоглобіну в 1 ерітроциті+ підрахунок кількості лейкоцитів+лейкоцитарної формули+швидкість осідання еритроцитів+кількості тромбоцитів+морфології еритроцитів +морфологія лейкоцитів)

дослідження

131,50

131,50

АС3 01

Визначення тривалості кровотечі

дослідження

59,20

59,20

ВС3 01

Визначення часу згортання крові за Лі-Уайтом

дослідження

33,50

33,50

AD 4 01 17

Визначення хлору у сироватці крові

дослідження

50,10

50,10

AD 4 01 14

Визначення кальцію у сироватці крові

дослідження

39,60

39,60

ЕD3 18

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові

дослідження

65,20

65,20

ВДЗ 08

Тимолова проба у сироватці крові

дослідження

40,80

40,80

AD4 01 16

Визначення заліза у сироватці крові +визначення здатності здатності сироватки крові зв"язувати залізо

дослідження

60,80

60,80

GN3 07

Визначення сечової кислоти у сироватці крові

дослідження

44,50

44,50

СD3 01

Визначення глюкози у сироватці крові

дослідження

37,30

37,30

СD3 06

Визначення серомукоїда в сироватці крові

дослідження

44,90

44,90

IF3 02

Проба за Нечипоренком

дослідження

59,90

59,90

IF3 01

Проба Зимницького

дослідження

38,30

38,30

ВА3 01 (01+02+03+04) +BA3 (02+03+14)

Клінічний аналіз сечі (визначення кількості + кольору + прозорості + реакція + глюкоза + глюкоза у добовій кількості + мікроскопія осаду сечі)

дослідження

57,10

57,10

ЕМ3 02

Визначення корпорфірину у сечі

дослідження

69,10

69,10

0

Аналіз сечі на КСП

дослідження

50,60

50,60

ВА3 16

Визначення жовчних пігментів у сечі

дослідження

17,50

17,50

ВА3 11

Визначення кетонових тіл у сечі

дослідження

20,90

20,90

DM3 01

Визначення активності альфа-амілази у сечі

дослідження

52,50

52,50

ВАЕ3 70

Мікрореакція преципітації для діагностики сифілісу

дослідження

34,00

34,00

AA4 01+09

Визначення кількості ретикулоцитів

дослідження

44,70

44,70

ДБ3 17 03

Еритроцити з базофільною зернистістю

дослідження

33,50

33,50

GA3 05 01

Мікобактерії туберкульозу

дослідження

50,90

50,90

Виявлення ВІЛ-інфекції

дослідження

71,50

71,50

Визначення вірусу гепатіту В (HBsAg)

дослідження

71,50

71,50

Визначення вірусу гепатіту C (HCV)

дослідження

71,50

71,50

Виявлення 4 інфекції (ВІЛ+гепатити В,С+сіфіліс)

дослідження

112,20

112,20

Виявлення антигену до COVID 2019

дослідження

218,00

218,00

Виявлення антитіл IgM+IgG

дослідження

132,70

132,70

СА3 01 + CA3 07 (16+17) + CA3 04

Аналіз калу № 1(визначення фізичних властивостей+реакції рН калу+мікроскопія калу-копрограма)+ аналіз калу № 2 (виявлення яєць гельмінтів у калі + виявлення найпростіших у калі+визначення прихованої крові у калі)

дослідження

106,40

106,40

СА3 07-17

Виявлення яєць гельмінтів у калі

дослідження

53,50

53,50

СА3 07 (16+17)

Виявлення яєць гельмінтів у калі + виявлення найпростіших у калі

дослідження

79,80

79,80

СА3 07 17+CA3 10

Виявлення яєць гельмінтів у калі + дослідження зішкрібка на гостриці

дослідження

97,40

97,40

СА3 04

Визначення прихованої крові в калі

дослідження

18,60

18,60

ОА4 03 (01-07)

Мікроскопія виділень шийки матки

дослідження

74,50

74,50

ОА4 03 07

Мікроскопія виділень шийки матки на гонококи

дослідження

47,90

47,90

ОА4 02 (01-10)

Мікроскопія секрету передміхурової залози

дослідження

34,50

34,50

GA3 04 09

Клітини з ознаками атипії

дослідження

56,20

56,20

АD4 02

Визначення С-реактивного білка

дослідження

27,00

27,00

АD4 (02+05)

Визначення ревматоїдного фактору у сироватці крові

дослідження

27,00

27,00

AD4 (02+01)

Визначення активності анти-о-стерптолізину у сироватці крові

дослідження

27,00

27,00

GN3 02

Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові

дослідження

53,10

53,10

AD4 01 18 + AD4 19

Визначення активності аспартатамінотрансферазиу сироватці крові+ визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові

дослідження

47,10

47,10

ЕД3 11

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

дослідження

34,00

34,00

GN3 01

Визначення креатиніну у сироватці крові

дослідження

39,40

39,40

GN3 08

Визначення сечовини у сироватці крові

дослідження

28,60

28,60

ДД3 02

Визначення холестирину у сироватці крові

дослідження

35,60

35,60

ДД3 08

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

дослідження

39,90

39,90

ДД3 04

Визначення холестерину альфа-ліпопротеїдів у сироватці крові

дослідження

61,60

61,60

ВД3 01

Визначення загального білка сироватці крові

дослідження

37,60

37,60

ВД3 02

Визначення альбумінів у сироватці крові

дослідження

31,20

31,20

ЕД3 03

Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові

дослідження

37,30

37,30

ЕД3 01+ЕД3 02+ЕД3 03

Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові+визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові+ визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові

дослідження

65,50

65,50

СА3 07 (16+17)+СА3 08+СA3 10

Виявлення найпростіших у калі + виявлення яєць гельмінтів у калі + дослідження зішкрібка на гостриці

дослідження

117,10

117,10

GД3 09+GД3 11

Визначення заліза у сироватці крові + визначення здатності сироватки крові зв"язувати залізо

дослідження

77,60

77,60

Послуги отоларингологичного кабінету

DH2 11

Аудіометрія

обстеження

71,20

71,20

Консультативні послуги

АА1 18

Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря первинна

консультація

163,50

163,50

АА1 19

Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря повторна

консультація

109,30

109,30

АА1 18

Консультація лікаря-педіатра первинна

консультація

130,00

130,00

АА1 19

Консультація лікаря-педіатра повторна

консультація

130,00

130,00

АА1 18

Консультація лікаря-хірурга первинна

консультація

175,50

175,50

АА1 19

Консультація лікаря-хірурга повторна

консультація

160,10

160,10

АА1 18

Консультація лікаря-офтальмолога первинна

консультація

128,70

128,70

АА1 19

Консультація лікаря-офтальмолога повторна

консультація

103,10

103,10

АА1 18

Консультація лікаря-отоларинголога первинна

консультація

91,60

91,60

АА1 19

Консультація лікаря-отоларинголога повторна

консультація

91,60

91,60

АА1 18

Консультація лікаря-ендокринолога первинна

консультація

182,50

182,50

АА1 19

Консультація лікаря-ендокринолога повторна

консультація

91,60

91,60

АА1 20

Консультація лікаря-інфекціоніста первинна

консультація

177,30

177,30

АА1 20

Консультація лікаря-інфекціоніста повторна

консультація

118,50

118,50

АА1 18

Консультація лікаря-уролога первинна

консультація

154,30

154,30

АА1 19

Консультація лікаря-уролога повторна

консультація

103,10

103,10

АА1 18

Консультація лікаря-ортопеда-травматолога первинна

консультація

113,40

113,40

АА1 19

Консультація лікаря-ортопеда-травматолога повторна

консультація

77,50

77,50

АА1 18

Консультація лікаря-невропатолога первинна

консультація

95,40

95,40

АА1 19

Консультація лікаря-невропатолога повторна

консультація

95,40

95,40

АА1 18

Консультація лікаря-дерматовенеролога первинна

консультація

102,60

102,60

АА1 19

Консультація лікаря-дерматовенеролога повторна

консультація

77,10

77,10

АА1 18

Консультація лікаря рентгенолога

консультація

56,50

56,50

Медичне обстеження профілактичне

0

Лікарем-терапевтом

обстеження

37,70

37,70

CA8 01,02,04

Лікарем- невропатологом

обстеження

37,70

37,70

CA8 01,02,04

Лікарем-хірургом

обстеження

22,00

22,00

CA8 01,02,04

Лікарем-офтальмологом

обстеження

21,20

21,20

CA8 01,02,04

Лікарем-отоларингологом

обстеження

25,70

25,70

CA8 01,02,04

Лікарем-ендокринологом

обстеження

34,80

34,80

CA8 01,02,04

Лікарем-дерматовенерологом

обстеження

21,10

21,10

CA8 01,02,04

Лікарем-ортопедом-травматологом

обстеження

21,20

21,20

CA8 01,02,04

Лікарем-урологом

обстеження

21,20

21,20

CA8 01,02,04

Лікарем-інфекціоністом

обстеження

24,30

24,30

CB8 02

Онкопрофогляд жінок

обстеження

17,70

17,70

='1'!A365

Психофізіологічна експертиза

обстеження

223,60

223,60

Примітка:

1. Тарифи діють до затвердження нових.

2. У випадку зміни цін на медикаменти, матеріали, енергоносії та підвищення заробітної плати дані тарифи можуть бути змінені.

3. Податок на додану вартість нараховується відповідно до вимог Податкового кодексу України. У випадку зміни податкового законодавства щодо податку на додану вартість або податкового статусу надавача послуг, загальна вартість послуг може бути змінена без внесення змін до даного рішення

Директор

_______________________________

М.В.Тарасов

(підпис, прізвище, ініціали)